Infračervená spektroskopie

interakce infračerveného záření s hmotou

Infračervená (IČ) spektroskopie (InfraRed (IR) spectroscopy) je spektroskopická metoda analytické chemie patřící mezi metody elektromagnetické spektroskopie.

Je to kvalitativní metoda, která poskytuje velice přesnou identifikaci izolované látky, a také kvantitativní metoda.

DěleníEditovat

  • vibrační
  • rotační
  • vibračně-rotační

Dělení podle energie IČ zářeníEditovat

IČ spektroskopie ve:

  • vzdálené oblasti (vlnová délka 20-1000 μm, vlnočet 400 - 10 cm−1)
  • střední oblasti (2,5-20 μm / 4000 - 400 cm−1)
  • blízké oblasti (0,8-2,5 μm / 12500 - 4000 cm−1)

V IČ spektroskopii organických sloučenin se rozpoznávají dvě hlavní oblasti vibrací:

  • Valenční (stretching, 4000 - 1500 cm−1) - mění se délka vazby
  • Deformační (bending, 1500 - 500 cm−1) - mění se valenční úhel, nazývaná také oblast otisku prstu (Fingerprint region), jde o oblast jednoduchých vazeb (C–Cl, C–O, C–C), v této oblasti nemá žádná molekula zcela stejné spektrum s jinou molekulou.

AplikaceEditovat

Používá se v mnoha oblastech analýzy, např. i ve forenzní chemii. Při analýze se použije porovnání naměřeného spektra se spektrem drogy, případně vlákna v databázi spekter v počítači.

OdkazyEditovat

Externí odkazyEditovat