Kvantitativní analýza

Metody kvantitativní analýzy slouží ke zjištění, jaké množství stanovované látky je ve vzorku. Také se označují jako stanovení či koncentrační metody.

titrace

MetodyEditovat

  • Gravimetrie vyžaduje pomocí chemických reakcí jednoznačně odloučit stanovovanou látku (nejčastěji ve formě sraženiny), jež je potom zvážena.
  • Konduktometrie je založena na přesném měření elektrické vodivosti roztoku. Výhodou je její nedestruktivní povaha.
  • Titrace (též volumetrie, odměrná analýza), je obor analytické chemie, který pro stanovení neznámého množství látky ve vzorku využívá titraci. Titrace je reakce, při které se využívá znalosti přesné koncentrace odměrného roztoku (OR), kterou chemik určí tzv. standardizaci OR. OR o přesně známé koncentraci se nalije do byrety (dlouhá, úzká nádoba většinou s obsahem 50 ml, je vybavena přesnou stupnicí a kohoutem na jejím dolním konci), poté se z byrety po otočení kohoutu přikapává OR do směsi neznámého vzorku (stanovovaná složka – SS) a vhodného indikátoru, postupným přikapáváním nastane bod ekvivalence, přičemž veškerá SS zreagovala s OR a indikátor změnil svoji barvu. V této chvíli na základě znalosti koncentrace a objemu OR, který jsme odkapali z byrety, můžeme výpočtem zjistit přesné množství látky v neznámém vzorku.

Související článkyEditovat