Kolorimetrie (analytická metoda)

Kolorimetrie je optická metoda založená na porovnávání intenzity zabarveného roztoku o neznámé koncentraci s roztokem téže látky o známé koncentraci.

Patří mezi subjektivní metody.

c1 * l1 = c2 * l2

2 roztoky o známé koncentraci pak při určité tloušťce vrstvy mají stejné intenzivní zbarvení.

c1 = (c2 * l2) /l1 Jsou známy tři způsoby stanovení:

  • Srovnávací metoda
  • Zřeďovací metoda
  • Vyrovnávací metoda