Kolorimetrie (analytická metoda)

analytická metoda

Kolorimetrie je metoda používaná ve fyzikální a analytické chemii ke stanovení koncentrace barevných sloučenin v roztoku.[1] Je založena na porovnávání intenzity zabarveného roztoku o neznámé koncentraci s roztokem téže látky o známé koncentraci.[2] K tomu se používá kolorimetr. Kolorimetrie patří mezi subjektivní metody.

Duboscqův kolorimetr
Duboscqův kolorimetr, umožňuje srovnávat absorpci dvou roztoků.

Pro použití kolorimetru je třeba připravit různé roztoky, včetně kontrolního nebo referenčního roztoku o známé koncentraci. Pomocí kolorimetru lze měnit délku světelné cesty roztoky. Součin koncentrace a délky cesty je považován za stejný, když se barvy shodují, tedy dva roztoky o určité koncentraci pak při určité tloušťce vrstvy mají stejné intenzivní zbarvení:

Při známé koncentraci referenčního roztoku lze stanovit koncentraci měřeného roztoku:

Jsou známy tři způsoby stanovení:

  • Srovnávací metoda
  • Zřeďovací metoda
  • Vyrovnávací metoda

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Kolorimetrie [online]. Litovel: Gymnázium Jana Opletala [cit. 2022-02-27]. Dostupné online. 
  2. O’DONOGHUE, J. Simplified Low-Cost Colorimetry for Education and Public Engagement. Journal of Chemical Education. 2019-06-11, roč. 96, čís. 6, s. 1136–1142. Dostupné online [cit. 2022-02-27]. ISSN 0021-9584. DOI 10.1021/acs.jchemed.9b00301. (anglicky) 

LiteraturaEditovat