Spektrální čára

Spektrální čára je tmavá nebo světlá čára v jinak spojitém spektru, která je výsledkem nadbytku nebo nedostatku fotonů v úzkém frekvenčním pásmu v porovnání s okolními frekvencemi pozorovaného paprsku.

Spojité, emisní a absorpční spektrum

Vzniká interakcí fotonu o určité vlnové délce s molekulou, atomem, jeho valenčním elektronem nebo jádrem. Absorpční spektrální čára vzniká tak, že určitá látka fotony příslušné frekvence pohlcuje, emisní spektrální čára tak, že látka fotony této frekvence vysílá (emituje).

Tyto vlnové délky či frekvence jsou charakteristické pro právě konkrétní prvky a i molekuly, takže spektrální čára svědčí o přítomnosti tohoto prvku nebo molekuly. Toho se využívá ve spektroskopických metodách, které jsou velmi citlivé i na nepatrná množství látek a dají se používat i tam, kde máme k dispozici i pouze světlo zkoumaného objektu, například i astronomického, tedy fyzicky nedosažitelného.

Soubor spektrálních čar (diskrétních) vytváří čárové spektrum. Část tohoto spektra viditelná lidským okem je označována jako barevné spektrum.

Ve viditelné části elektromagnetického spektra a jejím blízkem okolí se vyskytují specifické Fraunhoferovy čáry, pro jejichž vlnové délky dochází při pozorování slunečního světla k poklesu intenzity.

Související články Editovat

Externí odkazy Editovat