Kalifornium

chemický prvek

Kalifornium (chemická značka Cf, latinsky Californium) je desátý člen řady aktinoidů, šestý transuran, silně radioaktivní kovový prvek, připravovaný uměle ozařováním jader curia, který se v přírodě nevyskytuje.

Kalifornium
  [Rn] 5f10 7s2
251 Cf
98
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
↓ Periodická tabulka ↓
Californium.jpg
Obecné
Název, značka, číslo Kalifornium, Cf, 98
Cizojazyčné názvy lat. Californium
Skupina, perioda, blok 7. perioda, blok f
Chemická skupina Aktinoidy
Vzhled kovově stříbrné
Identifikace
Registrační číslo CAS
Atomové vlastnosti
Relativní atomová hmotnost 251,080
Iontový poloměr Cf2+: 117 pm,
Cf3+: 99 pm,
Cf4+: 86 pm
Elektronová konfigurace [Rn] 5f10 7s2
Oxidační čísla II, III, IV
Elektronegativita (Paulingova stupnice) 1,3
Ionizační energie
První 6,68 eV
Druhá 12,6 eV
Třetí 22,1 eV
Látkové vlastnosti
Krystalografická soustava hexagonální
Mechanické vlastnosti
Hustota přibližně 14 g/cm3
Skupenství pevné
Tvrdost 3-4
Termodynamické vlastnosti
Teplota tání 900 °C (1 173,15 K)
Teplota varu 1470 °C (1 743,15 K)
Elektromagnetické vlastnosti
Californium spectrum visible.png
Bezpečnost
Radioaktivní
Radioaktivní
I V (%) S T1/2 Z E (MeV) P

{{{izotopy}}}

Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Dy
Berkelium Cf Einsteinium

Fyzikálně-chemické vlastnostiEditovat

Kalifornium je radioaktivní kovový prvek, který doposud nebyl izolován v dostatečně velkém množství, aby bylo možno určit všechny jeho fyzikální konstanty. Předpokládá se, že má stříbřitě bílou barvu a že se působením vzdušného kyslíku na povrchu zvolna oxiduje.

Vyzařuje α a γ záření a je silným zdrojem neutronů, proto je nutno s ním manipulovat za dodržování bezpečnostních opatření pro práci s radioaktivními materiály.

O jeho sloučeninách a jejich chemickém chování je známo velmi málo.

HistorieEditovat

Kalifornium bylo poprvé připraveno 17. března 1950 bombardováním izotopu curia 242Cm částicemi α v cyklotronu jaderné laboratoře kalifornské univerzity v Berkeley. Vznikl tak izotop 245Cf s poločasem rozpadu 44 minut. Za jeho objevitele jsou označováni Glenn T. Seaborg, Stanley G. Thompson a Albert Ghiorso, kteří jej pojmenovali podle federálního státu USA, Kalifornie, v němž bylo poprvé syntetizováno.

 242
96
 Cm +  4
2
 He →  245
98
 Cf +  1
0
 n

IzotopyEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Izotopy kalifornia.

Je známo 20 izotopů kalifornia, z nichž jsou nejstabilnější 251Cf s poločasem přeměny 898 let, 249Cf s poločasem 351 let a 250Cf s poločasem 13 let. Všechny zbývající radioaktivní izotopy mají poločas přeměny menší než 3 roky.

VyužitíEditovat

Praktické využití nachází kalifornium především jako silný zdroj neutronů.

  • Kalifornium slouží pro nastartování řetězové reakcejaderném reaktoru při jeho prvním uvádění do provozu.
  • lékařství je kalifornium používáno pro ozařování rakovinných nádorů.
  • Při kontrole vad materiálů je kalifornium zdrojem stabilního neutronového toku, který po průchodu testovaným materiálem (součásti letadel, turbíny, tlakové nádoby) poskytuje informaci o možných skrytých vadách jako trhliny, zlomy, oslabená místa a podobně.

LiteraturaEditovat

  • Cotton F. A., Wilkinson J.: Anorganická chemie, souborné zpracování pro pokročilé, ACADEMIA, Praha 1973
  • N. N. Greenwood – A. Earnshaw, Chemie prvků II. 1. díl, 1. vydání 1993 ISBN 80-85427-38-9
  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat