Relativní atomová hmotnost

Relativní atomová hmotnost (též poměrná atomová hmotnost) je podíl klidové hmotnosti atomuatomové hmotnostní konstanty. Pro jeden atom přibližně odpovídá nukleonovému číslu, tj. počtu nukleonůjádře. U prvků v přírodě je dána poměrným zastoupením izotopů prvku.

Nukleonové číslo a relativní atomová hmotnost (zaokrouhlená) pro vodík

Značení editovat

Měření editovat

K měření relativní atomové hmotností se používá hmotnostní spektrometr (hmotnostní spektrometrie).

Výpočet editovat

Relativní atomová hmotnost je určena vztahem

 ,

kde ma je klidová hmotnost atomu, mu je atomová hmotnostní konstanta (1,661×10−27 kg).

Vlastnosti editovat

Relativní atomová hmotnost je rovna číselné hodnotě atomové hmotnosti vyjádřené v (unifikovaných) atomových hmotnostních jednotkách (značka u), též zvaných dalton (značka Da).

Číselně je relativní atomová hmotnost rovna molární hmotnosti vyjádřené v gramech na mol.

Zjištěné relativní atomové hmotnosti se používají k výpočtu hmotnosti atomu ma pomocí vztahu

 ,

kde   je v kilogramech.

Relativní atomová hmotnost pro některé prvky editovat

Látka  
Vodík 1,00797
Helium 4,0026
Uhlík 12,01115
Dusík 14,0067
Kyslík 15,9994
Hliník 26,9815
Síra 32,064
Chlor 35,453
Draslík 39,096
Železo 55,847
Měď 63,546
Stříbro 107,870
Zlato 196,967
Rtuť 200,59
Olovo 207,2
Uran 238,03

Související články editovat