Blok (periodická tabulka)

část periodické tabulky obsahující prvky vymezené tvarem orbitalu valenčního elektronu

Blok je soubor skupin prvků v periodické tabulce prvků. Každý blok je pojmenovaný podle svého charakteristického orbitalu (s, p, d, f), ve kterém mají jeho prvky valenční elektrony. V periodické tabulce existují tyto bloky:

Umístění bloků s, f, d a p v periodické tabulce

Termín blok poprvé použil francouzský vynálezce a biolog Charles Janet (1849 - 1932).

Bloky a skupiny editovat

 
Periodická tabulka s vyznačenými skupinami

Bloky se dále dělí na skupiny (sloupce). Platí, že prvky nacházející se ve stejné skupině vykazují i podobné chemické vlastnosti. Proto mají některé skupiny své názvy:

Názvy bloků editovat

 
Příklady zobrazení orbitalů s, p, d, f

Názvy bloků (s, p, d a f) jsou odvozeny z hodnoty vedlejšího kvantového čísla (l), které vyjadřuje velikost momentu hybnosti a popisuje tvar orbitalu:

 • s - sharp, česky ostrý (vedlejší kvantové číslo l=0),
 • p - principal, česky hlavní (vedlejší kvantové číslo l=1),
 • d - diffuse, česky difúzní (vedlejší kvantové číslo l=2),
 • f - fundamental, česky fundamentální (vedlejší kvantové číslo l=3),
 • další bloky jsou v abecedním pořadí (g, h...), ale prvky nebyly dosud nalezeny.

Prvky bloku s editovat

Blok (periodická tabulka)
 
 
 
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
 • Blok s je na levé straně periodické tabulky (červený a žlutý sloupec, zeleně vodík) a jeden prvek vpravo (modře helium).
 • Skládá se z prvků prvních dvou sloupců a jednoho prvku v pravém krajním sloupci (helia): nekovů vodíku a helia. alkalických kovů (ve skupině 1) a kovů alkalických zemin (skupina 2).
 • Obecná valenční konfigurace prvků bloku s je ns1–2, kde n je číslo periody, index 1-2 je počet elektronů v orbitalu.
 • Každý řádek tabulky má dva prvky s.
 • Prvky bloku s mají valenční elektrony v orbitalu s a patří mezi prvky hlavní skupiny.
 • Kovy bloku s jsou většinou měkké a mají obecně nízké body tání a varu. Většina z nich zabarvuje plamen.
 • Chemicky jsou všechny prvky s kromě helia vysoce reaktivní.
 • Kovy bloku s jsou vysoce elektropozitivní a často tvoří iontové sloučeniny s nekovy, zejména s vysoce elektronegativními halogenovými nekovy.

Prvky bloku p editovat

Blok (periodická tabulka)
 
 
 
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
 • Blok p je na pravé straně periodické tabulky (barevně vyznačené sloupce v tabulce)
 • Zahrnuje prvky ve skupinách 13 až 18.
 • Obecná valenční konfigurace prvků bloku p je ns2 np1–6, kde n je číslo periody, index 1-6 je počet elektronů v orbitalu.
 • Každý řádek tabulky má šest prvků p.
 • Prvky bloku p mají valenční elektrony v orbitalu s a p. Patří mezi prvky hlavní skupiny..
 • Tento blok obsahuje kovy i nekovy, které jsou většinou slabě elektropozitivní.

Prvky bloku d editovat

Blok (periodická tabulka)
 
 
 
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
 • Blok d je uprostřed periodické tabulky (oranžové sloupce v tabulce)
 • Zahrnuje prvky ze skupin 3 až 12.
 • Obecná valenční konfigurace prvků bloku d je ns2 np1–6n-1d1–10, kde n je číslo periody, index 1-10 je počet elektronů v orbitalu.
 • Každý řádek tabulky má deset prvků d.
 • Prvky bloku d jsou také známé jako přechodné kovy, protože zaujímají přechodnou zónu ve vlastnostech mezi silně elektropozitivními kovy skupin 1 a 2 a slabě elektropozitivními kovy skupin 13 až 16.

Prvky bloku f editovat

Blok (periodická tabulka)
 
 
 
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
 • Blok f je umístěn vlevo uprostřed tabulky nebo pod tabulkou (světlé a tmavé fialové sloupce v tabulce).
 • Tyto prvky se obecně nepovažují za součást žádné skupiny a nazývají se vnitřně přechodné kovy, protože poskytují přechod mezi blokem s a blokem d.
 • Obecná valenční konfigurace prvků bloku f je ns2 np1–6n-1d1–10n-2f1–14, kde n je číslo periody, index 1-14 je počet elektronů v orbitalu.
 • Každý řádek vnitřně přechodných prvků má čtrnáct prvků f.
 • Prvky bloku f jsou kovy. Jsou také nazývány lanthanoidy a aktinoidy. Lanthanoidy zahrnují 15 prvků od lanthanu (La) po lutecium (Lu); aktinoidy zahrnují 15 prvků od aktinia (Ac) po lawrencium (Lr).

Související články editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Block (periodic table) na anglické Wikipedii.

Externí odkazy editovat