Blok (periodická tabulka)

část periodické tabulky obsahující prvky vymezené tvarem orbitalu valenčního elektronu

Blok je soubor skupin periodické tabulky prvků. Každý blok je pojmenovaný podle svého charakteristického orbitalu, ve kterém mají jeho prvky valenční elektrony. Existují následující bloky: