Sukcinyl-CoA-syntetáza

Sukcinyl-CoA-syntetáza (sukcinyl-CoA-ligáza, sukcinátthiokináza) je enzym citrátového cyklu, který katalyzuje rozklad energeticky bohatého sukcinylkoenzymu A na sukcinát a koenzym A. Zároveň s touto reakcí dochází k substrátové fosforylaci, při níž vznikají makroergické nukleotidy GTP (či ATP) z GDP (či ADP) a anorganického fosfátu. Ve tkáních, kde probíhá glukoneogeneze (ledviny, játra), vzniká GTP, které má využití právě v anabolismu cukrů. V ostatních tkáních pracuje zpravidla jiný izoenzym, který vytváří ATP.[1] Tato enzymatická reakce může probíhat oběma směry.[2]

Sukcinyl-CoA
Sukcinát

Enzym sukcinyl-CoA-syntetáza pracuje ve třech krocích:[3]

  1. sukcinyl-CoA reaguje s fosfátem za vzniku sukcinylfosfátu a CoA
  2. fosfátová skupina se přenese z sukcinylfosfátu na histidin v katalytickém centru enzymu, vzniká sukcinát
  3. fosfátová skupina se přenese z histidinu na GDP za vzniku GTP

ReferenceEditovat

  1. Robert K. Murray; Daryl K. Granner; Joe C. Davis; Peter A. Mayes; Victor W. Rodwell. Harper’s Illustrated Biochemistry; twenty-sixth edition. [s.l.]: [s.n.], 2003. ISBN 0-07-138901-6. 
  2. National Library of Medicine - Medical Subject Headings - Succinate-CoA Ligases
  3. VOET, Donald; VOET, Judith. Biochemie. 1.. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85605-44-9.