Dikarboxylová kyselina

Dikarboxylové kyseliny (též diové kyseliny nebo diacidy) jsou karboxylové kyseliny, které obsahují dvě karboxylové skupiny (−COOH). Obecný molekulární vzorec pro dikarboxylové kyseliny lze zapsat jako HOOC−R−COOH, kde R může být alifatický nebo aromatický uhlovodíkový řetězec.

Obecně platí, že dikarboxylové kyseliny vykazují podobné chemické chování a reaktivitu jako monokarboxylové kyseliny. Jsou však silnějšími kyselinami než odpovídající monokarboxylové kyseliny.

Pro lidský organismus jsou například velmi důležité dvě dikarboxylové kyseliny – kyselina asparagová a kyselina jantarová. Kyselina asparagová je součástí bílkovin a má významnou roli při metabolismu živých organismů, kde je intermediátem močovinového cyklu a jedním z hlavních substrátů pro syntézu purinových i pyrimidinových bází. Kyselina jantarová je zodpovědná za energetický metabolismus a je nedílnou součástí všech živých organismů.

Průmyslově vyráběné dikarboxylové kyseliny se například používají při přípravě kopolymerů, jako jsou polyamidy a polyestery. Důležitými karboxylovými kyselinami pro jejich syntézu jsou například kyselina adipová a kyselina sebaková.

Dělení dikarboxylových kyselin editovat

Dikarboxylové kyseliny se dělí podle uhlovodíkové řetězce na:

  • nasycené kyseliny – jsou kyseliny odvozené od nasycených uhlovodíků (mají ve svém řetězci pouze jednoduché vazby)
  • nenasycené – jsou kyseliny odvozené od nenasycených uhlovodíků (mají ve svém řetězci alespoň jednu dvojnou nebo trojnou vazbu)
  • aromatické – jsou kyseliny odvozené od aromatického jádra (benzenu)
  • ostatní

Nasycené dikarboxylové kyseliny editovat

Nasycené dikarboxylové kyseliny mají karboxylové skupiny navázány na uhlovodíkové řetězce alkanů. Alkany jsou nasycené uhlovodíky, které mají ve svém řetězci pouze jednoduché vazby C–C. Alkany patří mezi alifatické sloučeniny, neboť neobsahují aromatické cykly. V tabulce je prvních deset nasycených dikarboxylových kyselin.

Délka řetězce Triviální název Systematický název Molekulární vzorec
2 Kyselina šťavelová Kyselina ethandiová HOOC–COOH
3 Kyselina malonová Kyselina propandiová HOOC–CH2–COOH
4 Kyselina jantarová Kyselina butandiová HOOC–C2H4–COOH
5 Kyselina glutarová Kyselina pentandiová HOOC–C3H6–COOH
6 Kyselina adipová Kyselina hexandiová HOOC–C4H8–COOH
7 Kyselina pimelová Kyselina heptandiová HOOC–C5H10–COOH
8 Kyselina suberová Kyselina oktandiová HOOC–C6H12–COOH
9 Kyselina azealová Kyselina nonandiová HOOC–C7H14–COOH
10 Kyselina sebaková Kyselina dekandiová HOOC–C8H16–COOH

Nenasycené dikarboxylové kyseliny editovat

Nenasycené dikarboxylové kyseliny mají karboxylové skupiny navázány na uhlovodíkové řetězce alkenů (s dvojnou vazbu C = C) nebo alkynů (s trojnou vazbu C ≡ C). Alkeny a alkyny patří mezi alifatické sloučeniny, neboť neobsahují aromatické cykly. Několik příkladů nenasycených dikarboxylových kyselin je uvedeno v tabulce.

Triviální název Molekulární vzorec
Kyselina malienová
 
Kyselina fumarová
 
Kyselina acetylendikarboxylová
 
Kyselina glutakonová
 
Kyselina traumatická
 
Kyselina muková
 
Kyselina citrakonová
 
Kyselina meskafonová
 
Kyselina itaková
 

Aromatické dikarboxylové kyseliny editovat

Aromatické dikarboxylové kyseliny obsahují šestiúhelníkovou molekulu benzenu. Mezi aromatické dikarboxylové kyseliny patří například kyselina tereftalová, která se používá pro syntézu plastů (PET), nebo estery kyseliny ftalové, které se používají pro výrobu změkčovadel.

Triviální název Molekulární vzorec
Kyselina ftalová
 
Kyselina isoftalová
 
Kyselina tereftalová
 
Kyselina difenová
 

Další příklady dikarboxylových kyselin editovat

Reference editovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Dicarboxylic acid na anglické Wikipedii a Dicarbonsäuren na německé Wikipedii.

Externí odkazy editovat