Kyselina tereftalová

chemická sloučenina

Kyselina tereftalová, též 1,4-benzendikarboxylová kyselina nebo para-ftalová kyselina (C6H4(COOH)2) je jedním ze tří izomerů označovaných jako kyselina ftalová.

Kyselina tereftalová
Strukturní vzorec

Strukturní vzorec

Obecné
Systematický název benzen-1,4-dikarboxylová kyselina
Sumární vzorec C8H6O4
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 166,14 g/mol
Teplota tání 402 °C (sublimuje)
Teplota varu sublimuje
Hustota 1,522 g/cm3
Disociační konstanta pKa pKa (1): 3,51
pKa (2): 4,82
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

VlastnostiEditovat

Vzhledem je to bílá krystalická až práškovitá látka, která je téměř nerozpustná ve vodě, ethanolu a diethyletheru. Velmi snadno sublimuje.

VýrobaEditovat

V laboratořích se může kyselina tereftalová získávat oxidací paradiderivatů benzenu či oxidací kmínového oleje kyselinou chromovou.

Průmyslově se však získává, podobně jako kyselina benzoová, oxidací p-xylenu vzdušným kyslíkem. Tento děj probíhá v rozpouštědle, kterým je kyselina octová, za přítomnosti katalyzátorů. Vyrábí se také alternativním způsobem, Henkelovým procesem, během kterého dochází k úpravě složení molekuly kyseliny ftalové tak, že vznikne kyselina tereftalová za přítomnosti draselných solí.

PoužitíEditovat

Kyselina tereftalová má mimořádný význam pro výrobu syntetických vláken, především polyesteru, který se poté používá např. na výrobu PET lahví apod.