Bromičnan draselný

chemická sloučenina

Bromičnan draselný (chemický vzorec KBrO3) je bílá krystalická látka rozpustná ve vodě. Je to silné oxidační činidlo, které se při zahřátí na teplotu tání rozkládá za uvolnění kyslíku. Díky své stálosti na vzduchu (není hygroskopický) se využívá jako základní látka v analytické chemii v bromátometrii ke stanovování iontů antimonu, arsenu a zinku.

Bromičnan draselný
Bromičnan draselný.JPG
Obecné
Systematický název Bromičnan draselný
Anglický název Potassium bromate
Německý název Kaliumbromat
Sumární vzorec KBrO3
Vzhled bílý prášek nebo krystalky
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 231-829-8
PubChem
ChEBI
UN kód 1484
Číslo RTECS EF8725000
Vlastnosti
Molární hmotnost 167,000 g/mol
Teplota tání 434 °C (rozklad)
Hustota 3,323 g/cm3 (19 °C)
Rozpustnost ve vodě 3,05 g/100 g (0 °C)
4,72 g/100 g (10 °C)
6,87 g/100 g (20 °C)
8,15 g/100 g (25 °C)
9,64 g/100 g (30 °C)
13,25 g/100 g (40 °C)
22,27 g/100 g (60 °C)
34,28 g/100 g (80 °C)
49,54 g/100 g (100 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
methanol
ethanol (málo)
Relativní permitivita εr 7,3
Měrná magnetická susceptibilita -4,06×10−6 cm3g-1
Struktura
Krystalová struktura klencová
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° 332,2 kJ/mol
Standardní molární entropie S° 142,9 JK-1mol-1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° -243,5 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 0,628 JK-1g-1
Bezpečnost
Toxický
Toxický (T)
Oxidující
Oxidující (O)
R-věty R9, R25, R45
S-věty S45, S53
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
2
2
OX
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

PřípravaEditovat

Připravuje se reakcí bromu s horkým roztokem hydroxidu draselného. Reakce je vratná, takže změnou reakčních podmínek (okyselením) lze z bromidu draselného a bromičnanu draselného získat zpátky brom:

 

Další možnost přípravy je rozklad bromnanu draselného na bromičnan draselný a bromid draselný:

 

nebo redoxní reakcí chlorečnanu draselného s bromidem draselným:

 

za vzniku bromičnanu draselného a chloridu draselného.

PoužitíEditovat

Bromičnan draselný se používá spolu s bromidy k laboratorní přípravě vodného roztoku bromu:

 
Bromičnan draselný reaguje s bromidem draselným a kyselinou sírovou za vzniku bromu, síranu draselného a vody.

V potravinářstvíEditovat

V potravinářství se používá k vylepšování mouky, k posilování těsta umožňující intenzivnější kynutí chleba jako přídatná látka pod označením E 924 (v ČR je zakázaný). Při použití nadměrného množství a nedokonalém vypečení mohou zbýt zdraví škodlivá rezidua. Patří do skupiny 2B - potenciálně kancerogenní pro lidi (podle IARC).[1]

LiteraturaEditovat

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

ReferenceEditovat

  1. IARC--Summaries & Evaluations: Potassium Bromate (Group 2B) (anglicky)