Bromátometrie

metoda odměrné analýzy

Bromátometrie je metoda odměrné analýzy. Je jí možno přímo stanovit v kyselém prostředí titrací odměrným roztokem KBrO3 (má vlastnosti základní látky, není potřeba standardizovat) s použitím indikátoru methylové oranži nebo methylové červeni anorganické soli – např. Sn2+, As3+, Sb3+, Tl+, Cu+ jiné, které se oxidují na Sn4+, As5+, Sb5+, Tl3+, Cu2+. Reakce při laboratorní teplotě probíhají pomalu, a proto se musí roztok zahřát na 50 – 60 °C.

Princip metodyEditovat

V kyselém prostředí je KBrO3 silným oxidačním činidlem a je redukován redukujícími látkami až na bromid:

BrO  +  6 H+  +  6 e  ↔ Br  +  3 H2O

Jakmile je redukující látka zcela zoxidována, reaguje nadbytečný bromičnan s bromidem vzniklým v roztoku během titrace a uvolní se elementární brom:

BrO  +  5 Br  +  6 H+  →  3 Br2  +  3 H2O

Konec titrace se projeví nažloutlým zabarvením roztoku vlivem vyloučeného bromu. Tento způsob indikace není příliš citlivý, a proto se k titrovanému roztoku přidává methylová oranž nebo methylová červeň, jimiž je roztok zbarven červeně až do bodu ekvivalence. Po dosažení ekvivalence vyloučený elementární brom tato barviva rozrušuje a roztok se odbarví.

Příklady stanoveníEditovat

Přímá titraceEditovat

3 Sn2+  +  BrO3  +  6 H+  →  3 Sn4+ +  Br  +  3 H2O

Bod ekvivalence je odbarvení červenohnědého roztoku v důsledku vznikajícího elementárního bromu, který rozkládá indikátor.

BrO3  +  5 Br  +  6 H+  →  3 Br2  +  3 H2O.

Nepřímá titraceEditovat

Používá se pro organické látky, které reagují s bromem za vzniku příslušných derivátů bromu příliš pomalu. V takovém případě se volí postup, při kterém se k okyselenému vzorku přidá nadbytek bromidu a známý přebytek odměrného roztoku bromičnanu. Po proběhnutí bromace se nezreagované množství bromu stanoví jodometricky titrací Na2S2O3.

Lze stanovit např. anilin, fenolin, 8 – chinolin, askorbovou kyselinu, deriváty hydrazinu, thiomočovinu.