Titrace (volumetrie, odměrná analýza) je běžná laboratorní metoda kvantitativní analýzy.

Titrace

Zakládá se na stanovení neznámé koncentrace známého objemu vzorku změřením objemu titračního standardu (o známé koncentraci nazývané titr), který jsme spotřebovali, aby látky právě a beze zbytku zreagovaly (tzv. bod ekvivalence).

Aby se jednoznačně a přesně zjistilo, kdy nastal bod ekvivalence, přidává se do titrovaného roztoku tzv. indikátor. Další metody určení bodu ekvivalence jsou tzv. instrumentální (např. spektroskopie, potenciometrie nebo konduktometrie).

Titrace se obvykle provádí čtyřikrát, z toho poprvé je jen orientační.

Druhy titracíEditovat

Zpětná titrace měří, kolik zbylo ze známého množství přidané látky, s níž zreagoval měřený vzorek.

Podle reakce rozlišujeme druhy titrace: acidobazické (indikátory: fenolftalein, methyloranž), redoxní (různé selektivní indikátory), komplexotvorné (indikátory: murexid apod.) a srážecí.

Pro acidobazické titrace je charakteristická titrační křivka (závislost pH na přidaném objemu titračního činidla), která v bodě ekvivalence prudce změní hodnotu (viz obrázek výše). Pro vícesytné kyseliny je takových „skoků“ více, každý odpovídá danému počtu vazeb.

PříkladEditovat

Pro výpočet je vždy nutno znát příslušnou vyčíslenou rovnici.

ZadáníEditovat

titr: roztok NaOH, titrační standard: roztok HCl

  • V(HCl) = 12 ml = 0,012 dm3 (objem spotřebovaný při titraci)
  • c(HCl) = 0,1 mol/dm3 (tzv. standardní koncentrace)
  • V(NaOH) = 10 ml = 0,01 dm3 (objem titrovaného roztoku)
  • c(NaOH) = ? mol/dm3 (hledaná koncentrace)

VýpočetEditovat

 

GalerieEditovat