Chlorid vápenatý

chemická sloučenina

Chlorid vápenatý (CaCl2, v potravinářství E509) je bílá, jemně krystalická až práškovitá látka. Je velice hygroskopický, na vzduchu přechází nejprve v dihydrát, poté v tetrahydrát a hexahydrát. Je rozpustný ve vodě, methanolu, ethanolu a acetonu.

Chlorid vápenatý
Pevná forma
Pevná forma
Krystalická forma
Krystalická forma
Obecné
Systematický názevChlorid vápenatý
Anglický názevCalcium chloride
Německý názevCalciumchlorid
Sumární vzorecCaCl2
VzhledBílá práškovitá nebo krystalická látka
Identifikace
Registrační číslo CAS10043-52-4
10035-04-8 (dihydrát)
25094-02-4 (tetrahydrát)
07774-34-7 (hexahydrát)
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP)233-140-8
Indexové číslo017-013-00-2
Číslo RTECSEV9800000
Vlastnosti
Molární hmotnost110,99 g/mol
147,02 g/mol (dihydrát)
219,08 g/mol (hexahydrát)
Teplota tání782 °C
Teplota varu1 600 °C
Hustota2,15 g/cm3 (bezvodý)
2,24 g/cm3 (monohydrát)
1,85 g/cm3 (dihydrát) 1,83 g/cm3 (tetrahydrát)

1,71 g/cm3 (20 °C, hexahydrát)
Dynamický viskozitní koeficient3,34 cP (787 °C)
2,03 cP (877 °C)
1,44 cP (967 °C)
Rozpustnost ve vodě59,5 g/100 g (0 °C)
74,5 g/100 g (20 °C)
158 g/100 g (100 °C)
97,6 g/100 g (0 °C, dihydrát)
130,1 g/100 g (20 °C, dihydrát)
437,4 g/100 g (100 °C, dihydrát)
283,6 g/100 g (0 °C, hexahydrát)
3 639,8 g/100 g (30 °C, hexahydrát)
Rozpustnost v nepolárních
rozpouštědlech
Methanol
21,8 g/100 g (0 °C)
29,2 g/100 g (20 °C)
38,5 g/100 g (40 °C)
Ethanol
18,3 g/100 g (0 °C)
25,8 g/100 g (20 °C)
35,3 g/100 g (40 °C)
Aceton
0,01 g/100 g (20 °C)
Relativní permitivita εr5,85
Měrná magnetická susceptibilita−6,03×10−6 cm3g−1
−7,58×10−6 cm3g−1 (hexahydrát)
Povrchové napětí148 mN/m (782 °C)
137 mN/m (920 °C)
Struktura
Krystalová strukturakosočtverečná
šesterečná (hexahydrát)
Hrana krystalové mřížkya= 622,7 pm
b= 640,6 pm
c= 431,5 pm
a= 786 pm (Hexahydrát)
c= 387 pm (Hexahydrát)
Koordinační geometrieoktaedrická (hexahydrát)
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°−795 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt255,6 J/g
Entalpie rozpouštění ΔHrozp−692 J/g (18 °C)
87,2 J/g (18 °C, hexahydrát)
Standardní molární entropie S°113,8 JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf°−750,2 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp0,654 JK−1g−1
Bezpečnost
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
[1]
Varování[1]
H-větyH319
R-větyR36
S-větyS2, S22, S24
Teplota vzníceníNehořlavý
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Lze jej připravit reakcí uhličitanu vápenatého (vápence) a kyseliny chlorovodíkové nebo reakcí oxidu vápenatého s chloridem amonným

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2
CaO + 2 NH4Cl → CaCl2 + 2 NH3 + H2O

Fyzikálně-chemické vlastnosti

editovat
 
Bezvodý chlorid vápenatý

Chlorid vápenatý se velmi dobře rozpouští ve vodě. Bezvodý se rozpouští za uvolňování velkého množství tepla a voda se zahřívá (uvolňuje se hydratační teplo), zatímco hexahydrát naopak teplo spotřebovává a voda se ochlazuje (tuto vlastnost má také například thiosíran sodný). Dále se chlorid vápenatý dobře rozpouští v ethanolu a methanolu, nepatrně také v acetonu a glycerolu.

Bezvodý chlorid vápenatý poutá velmi silně vzdušnou vlhkost ze vzduchu za vzniku hydrátu a řadí se tak mezi hygroskopické látky.

Elektrolýzou taveniny chloridu vápenatého lze připravit kovový vápník a plynný chlor.

CaCl2 (l) → Ca (s) + Cl2 (g)

Využití

editovat

Bezvodý chlorid vápenatý se používá jako sušicí činidlo do exsikátoru pro látky, které slabě vážou vodu. Směs ledu a hexahydrátu chloridu vápenatého v hmotnostním poměru 1:1,5 dosahuje teploty −49 °C, proto se používá jako chladicí směs do chladicích lázní. 30% vodný roztok chloridu vápenatého tuhne při teplotě −55 °C, proto se využívá pro ochranu uhlí, hornin a jiných sypkých materiálů před zamrzáním.

Roztokem CaCl2 (koncentrace závisí na povětrnostních podmínkách) se při zimní údržbě komunikací při větších mrazech zkrápí posypové soli na bázi NaCl při posypu vozovek technologií „vlhčené soli“ (při slabších mrazech se sůl vlhčí jen roztokem NaCl). CaCl2 pro posyp byl v roce 2001 asi 6× dražší než posypová sůl NaCl, má však rychlejší účinek a působí do nižší teploty. Podle švédských výzkumů však více narušuje beton, a proto Švédsko od jeho užívání zcela ustoupilo. Eutektický bod vodního roztoku s ideální koncentrací asi 30 % je −50 °C, pro běžné potřeby zimního ošetřování komunikací je chlorid vápenatý velmi účinný až do −35 °C (chlorid sodný jen do zhruba −5 °C, maximálně −7 °C). Při údržbě silniční sítě v ČR v sezóně 2000/2001 tvořil podíl CaCl2 necelá 2 % z použité posypové soli.[2]

potravinářském a farmaceutickém průmyslu se používá jako látka upravující pH, protispékavá a zpevňující látka, dále slouží k výrobě doplňků stravy a dialyzačních a infúzních roztoků. V ČR je používání chloridu vápenatého povoleno v nezbytném množství ke všem potravinám s výjimkou dětské výživy. V USA je používání této látky povoleno.

Reference

editovat
  1. a b Calcium chloride. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. Karel Melcher: Posypové materiály pro zimní údržbu komunikací v ČR a v zemích EU, Ekolist.cz, 3. 12. 2001

Literatura

editovat
  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy

editovat