Dihydrogenfosforečnan sodný

chemická sloučenina

Dihydrogenfosforečnan sodný je rozpustná sodná sůl kyseliny fosforečné. Používá se jako laxativum, jako pomocná látka ve farmacii a také, v roztoku v kombinaci s zásaditějšími sodnými solemi kyseliny fosforečné, při přípravě fosfátového pufru. Je nerozpustný v ethanolu.
Záporný logaritmus disociační konstanty kyseliny (pKa) je 6,8 – 7,20 (v závislosti na fyzikálněchemických charakteristikách při stanovení pKa).[1] Reakce vodného roztoku (12 g/l při 25 °C) pH = 4,5.

Dihydrogenfosforečnan sodný
Vzorec dihydrogenfosforečnanu sodného

Vzorec dihydrogenfosforečnanu sodného

Vzorek dihydrogenfosforečnanu sodného

Vzorek dihydrogenfosforečnanu sodného

Obecné
Systematický název Dihydrogenfosforečnan sodný
Ostatní názvy Kyselý fosforečnan sodný, primární fosforečnan sodný
Latinský název Natrii hydrogenphosphas
Anglický název Monosodium phosphate, anhydrous monobasic sodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate
Německý název Natriumdihydrogenphosphat
Sumární vzorec NaH2PO4
Vzhled bílý prášek či krystalky
Identifikace
Registrační číslo CAS
PubChem
ChEBI
Vlastnosti
Molární hmotnost 119,977 g/mol
Teplota tání 170 °C (bezvodý); 100 °C; (monohydrát; za ztráty krystalové vody); 60 °C; (dihydrát)
Teplota varu rozklad
Hustota 1,48 g/cm3; 2,04 g/cm3 (monohydrát); 1,915 g/cm3 (dihydrát);
Rozpustnost ve vodě 85 g/100 ml (maximální); 59,9 g/100 ml (0 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
nerozpustný v ethanolu
Bezpečnost
R-věty --
S-věty --
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
1
0
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

PřípravaEditovat

Dá se připravit nejrůznějšími způsoby. V laboratoři se dá připravit například částečnou (do prvního stupně ze tří možných) neutralizací kyseliny fosforečné hydroxidem sodným:

NaOH + H3PO4 → NaH2PO4 + H2O

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Monosodium phosphate na anglické Wikipedii.