Index lidského rozvoje

prostředek pro srovnání klíčových rozměrů lidského rozvoje
Související informace naleznete také v článku Seznam států světa podle indexu lidského rozvoje.

Index lidského rozvoje (anglicky Human Development Index, HDI) je prostředek pro srovnání klíčových rozměrů lidského rozvoje, mezi které patří: dlouhý a zdravý život, přístup ke vzdělání, životní standard a celková vyspělost státu. Jedná se tedy o ukazatel životní úrovně. HDI je geometrický průměr z indexů, které vyjadřují každý z těchto tří rozměrů. Index udává hodnotu mezi 0 a 1, na základě které se státy zařadí do jednoho ze čtyř stupňů rozvoje.

World map representing the inequality-adjusted Human Development Index categories (based on 2018 data, published in 2019).[1]
     0.800–1.000 (very high)
     0.700–0.799 (high)
     0.550–0.699 (medium)
     0.350–0.549 (low)
     Data unavailable
Mapa světa s rozdělením HDI v členských státech OSN v roce 2011[2]
     0,900 a více
     0,850–0,899
     0,800–0,849
     0,750–0,799
     0,700–0,749
     0,650–0,699
     0,600–0,649
     0,550–0,599
     0,500–0,549
     0,450–0,499
     0,400–0,449
     0,350–0,399
     0,300–0,349
     méně než 0.300
     Data nejsou k dispozici
Mapa světa s rozdělením HDI v členských státech OSN v roce 2010[3]
     0,900 a více
     0,850–0,899
     0,800–0,849
     0,750–0,799
     0,700–0,749
     0,650–0,699
     0,600–0,649
     0,550–0,599
     0,500–0,549
     0,450–0,499
     0,400–0,449
     0,350–0,399
     0,300–0,349
     méně než 0,300
     Data nejsou k dispozici
Mapa světa s rozdělením HDI v členských státech OSN v roce 2009.
     0,950 a více
     0,900-0,949
     0,850-0,899
     0,800-0,849
     0,750-0,799
     0,700-0,749
     0,650-0,699
     0,600-0,649
     0,550-0,599
     0,500-0,549
     0,450-0,499
     0,400-0,449
     0,350-0,399
     0,300-0,349
     méně než 0,300
     data nejsou k dispozici
Vývoj HDI v letech 1975 až 2004
     OECD
     Východní Asie
     Arabský svět
     Jižní Asie

Index byl vytvořen v roce 1990 pákistánským ekonomem Mahbubem ul Haqem a indickým ekonomem Amartyem Senem a používá se v každoroční zprávě OSN.[4]

Vznik a význam indexu editovat

V roce 1990 se v první zprávě o lidském rozvoji programu OSN pro rozvoj (UNDP) objevil ukazatel, který se snažil vypovídat o mezistátních rozdílech v kvalitě života lépe než ukazatele ekonomické povahy. Největší podíl na vzniku úvodní zprávy o lidském rozvoji měl pákistánský ekonom Mahbub ul Haq.[5] Na vývoji spolupracoval s dalšími světovými ekonomy včetně Paula Streetena, Francese Stewarta, Gustava Ranise, Keitha Griffina, Sudhira Ananda a Meghnada Desaie. Ke spolupráci se připojil i nositel Nobelovy ceny Amartya Sen. Sen se obával, že bude náročné zachytit celou složitost lidských schopností v jednom indexu, ale Haq ho přesvědčil.

Těžiště zpráv spočívá v hodnocení kvality života v jednotlivých zemích světa podle žebříčku sestaveného na základě výsledků HDI. Dále zprávy upozorňují, ve kterých regionech světa lidský rozvoj stagnuje, ve kterých se naopak zrychluje či zda dochází ke splývání rozdílů mezi rozvinutými a rozvíjejícími se státy světa.[6][7]

Výpočet HDI editovat

Do roku 2010 se používal vzorec, který k výpočtu využíval tyto rozměry: střední délka života, gramotnost dospělé populace, poměr hrubého zápisu do škol a hrubý domácí produkt na hlavu (v dolarech).

Nová metoda výpočtu od roku 2010 zahrnuje dva kroky: Vytvoření rozměrových indexů a Agregace rozměrových indexů pro výpočet HDI.

Vytvoření rozměrových indexů editovat

Byly vytvořeny indexy zobrazující základní dimenze lidského rozvoje (zdraví, vzdělání a životní standard). Pro dimenze, byla určena minima a maxima těchto indexů.

1. Index očekávané délky života (Life Expectancy Index, LEI)

2. Index vzdělání (Educational Index, EI)

Index střední délky vzdělání (Mean Years of Schooling Index, MYSI)

Index očekávané délky vzdělání (Expeced Years of Schooling Index, EYSI)

3. Index hrubého národního příjmu (Gross national income, GNI)

Po určení minima a maxima jsou indexy dimenzí vypočítány následovně:

 -index = 

kde   a   jsou nejnižší a nejvyšší hodnoty, kterých může proměnná   nabýt.

Rozměr Indikátor Minimum Maximum

Zdraví

délka života (roky)

20

85

Vzdělání

předpokládaná délka vzdělávání (roky)

0

18

průměrná délka vzdělávání (roky)

0

15

Životní standard

hrubý národní příjem (HNP) na hlavu (v dolarech)

100

75000

Vytvoření Indexu lidského rozvoje editovat

HDI je geometrický průměr tří indexů:

 

LEI: Index očekávané délky života (Life Expectancy Index)

EI: Index vzdělání (Education Index)

II: Index HNP (Income Index)

Řazení států editovat

V roce 2014 byl představen systém mezních bodů (COP) pro čtyři indikátory HDI. Body jsou získány jako vypočtené HDI hodnoty s použitím kvartilů distribuce jednotlivých komponentů indikátorů. Tyto body se vypočítávají následovně, přičemž LE znamená index očekávané délky života (Life Expectancy), MYS je index střední délky vzdělávání (Mean Years of Schooling), EYS znamená index očekávané doby vzdělávání (Expected Years of Schooling) a GNI je hrubý národní příjem na jednoho obyvatele přepočítaný na americké dolary (Gross national income at purchasing power parity per capita).

 

Výsledné mezní body pro zařazení států jsou:

Velmi vysoký lidský rozvoj (COP3)     0.800

Vysoký lidský rozvoj (COP2)               0.700

Střední lidský rozvoj (COP1)              0.550

[8]

Umístění zemí editovat

Pořadí podle zprávy z roku 2019 editovat

Pořadí podle zprávy z roku 2019, publikované 9. prosince 2019 a založené na datech z roku 2018:[9]

 • = lepší umístění v porovnání s předchozím rokem
 • = stejné umístění v porovnání s předchozím rokem
 • = pokles umístění v porovnání s předchozím rokem
Pořadí Země, území HDI
Zpráva z roku 2019 (data za rok 2018) Změna oproti předchozímu roku Zpráva z roku 2019 (data za rok 2018) Průměrný roční přírůstek HDI (2010–2018)
Velmi vysoká úroveň lidského rozvoje
1 Norsko  Norsko 0.954 0.16%
2 Švýcarsko  Švýcarsko 0.946 0.18%
3 Irsko  Irsko 0.942 0.71%
4 Německo  Německo 0.939 0.25%
4 (2) Hongkong  Hongkong 0.939 0.51%
6 (1) Austrálie  Austrálie 0.938 0.17%
6 (1) Island  Island 0.938 0.64%
8 (1) Švédsko  Švédsko 0.937 0.42%
9 Singapur  Singapur 0.935 0.35%
10 Nizozemsko  Nizozemsko 0.933 0.31%
11 Dánsko  Dánsko 0.930 0.27%
12 Finsko  Finsko 0.925 0.30%
13 Kanada  Kanada 0.922 0.38%
14 Nový Zéland  Nový Zéland 0.921 0.30%
15 Spojené království  Spojené království 0.920 0.21%
15 Spojené státy americké  Spojené státy americké 0.920 0.12%
17 Belgie  Belgie 0.919 0.22%
18 Lichtenštejnsko  Lichtenštejnsko 0.917 0.17%
19 Japonsko  Japonsko 0.915 0.42%
20 Rakousko  Rakousko 0.914 0.26%
21 Lucembursko  Lucembursko 0.909 0.22%
22 Izrael  Izrael 0.906 0.27%
22 Jižní Korea  Jižní Korea 0.906 0.33%
24 Slovinsko  Slovinsko 0.902 0.29%
25 Španělsko  Španělsko 0.893 0.40%
26 Česko  Česko 0.892 0.41%
26 Francie  Francie 0.891 0.27%
28 Malta  Malta 0.885 0.55%
29 Itálie  Itálie 0.883 0.17%
30 Estonsko  Estonsko 0.882 0.54%
31 Kypr  Kypr 0.873 0.34%
32 Řecko  Řecko 0.872 0.22%
32 (1) Polsko  Polsko 0.872 0.54%
34 Litva  Litva 0.869 0.67%
35 Spojené arabské emiráty  Spojené arabské emiráty 0.866 0.68%
36 (2) Andorra  Andorra 0.857 0.43%
36 Saúdská Arábie  Saúdská Arábie 0.857 0.71%
36 (2) Slovensko  Slovensko 0.857 0.42%
39 Lotyšsko  Lotyšsko 0.854 0.56%
40 Portugalsko  Portugalsko 0.850 0.42%
41 Katar  Katar 0.848 0.22%
42 Chile  Chile 0.847 0.71%
43 Brunej  Brunej 0.845 0.19%
43 Maďarsko  Maďarsko 0.845 0.28%
45 Bahrajn  Bahrajn 0.838 0.64%
46 Chorvatsko  Chorvatsko 0.837 0.41%
47 Omán  Omán 0.834 0.63%
48 Argentina  Argentina 0.830 0.18%
49 Rusko  Rusko 0.824 0.69%
50 Bělorusko  Bělorusko 0.817 0.39%
50 (1) Kazachstán  Kazachstán 0.817 0.84%
52 (1) Bulharsko  Bulharsko 0.816 0.58%
52 (2) Černá Hora  Černá Hora 0.816 0.36%
52 (1) Rumunsko  Rumunsko 0.816 0.29%
55 (1) Palau  Palau 0.814 0.60%
56 (5) Barbados  Barbados 0.813 0.22%
57 Kuvajt  Kuvajt 0.808 0.22%
57 (1) Uruguay  Uruguay 0.808 0.54%
59 Turecko  Turecko 0.806 1.03%
60 Bahamy  Bahamy 0.805 0.16%
61 Malajsie  Malajsie 0.804 0.49%
62 Seychely  Seychely 0.801 0.63%
Vysoká úroveň lidského rozvoje
63 (2) Srbsko  Srbsko 0.799 0.60%
63 Trinidad a Tobago  Trinidad a Tobago 0.799 0.17%
65 (2) Írán  Írán 0.797 0.68%
66 Mauricius  Mauricius 0.796 0.79%
67 Panama  Panama 0.795 0.60%
68 Kostarika  Kostarika 0.794 0.64%
69 Albánie  Albánie 0.791 0.84%
70 Gruzie  Gruzie 0.786 0.91%
71 (1) Srí Lanka  Srí Lanka 0.780 0.49%
72 (1) Kuba  Kuba 0.778 0.02%
73 (1) Svatý Kryštof a Nevis  Svatý Kryštof a Nevis 0.777 0.48%
74 (1) Antigua a Barbuda  Antigua a Barbuda 0.776 0.08%
75 Bosna a Hercegovina  Bosna a Hercegovina 0.769 0.93%
76 Mexiko  Mexiko 0.767 0.47%
77 Thajsko  Thajsko 0.765 0.74%
78 Grenada  Grenada 0.763 0.33%
79 (1) Brazílie  Brazílie 0.761 0.59%
79 (1) Kolumbie  Kolumbie 0.761 0.54%
81 Arménie  Arménie 0.760 0.52%
82 (1) Alžírsko  Alžírsko 0.759 0.49%
82 (1) Severní Makedonie  Severní Makedonie 0.759 0.41%
82 (3) Peru  Peru 0.759 0.65%
85 (1) Čína  Čína 0.758 0.95%
85 (1) Ekvádor  Ekvádor 0.758 0.71%
87 Ázerbájdžán  Ázerbájdžán 0.754 0.36%
88 Ukrajina  Ukrajina 0.750 0.29%
89 (1) Dominikánská republika  Dominikánská republika 0.745 0.76%
89 Svatá Lucie  Svatá Lucie 0.745 0.26%
91 Tunisko  Tunisko 0.739 0.39%
92 (2) Mongolsko  Mongolsko 0.735 0.66%
Svět 0.731 0.60%
93 Libanon  Libanon 0.730 -0.36%
94 (3) Botswana  Botswana 0.728 1.22%
94 (1) Svatý Vincenc a Grenadiny  Svatý Vincenc a Grenadiny 0.728 0.29%
96 Jamajka  Jamajka 0.726 0.05%
96 (4) Venezuela  Venezuela 0.726 -0.45%
98 Dominika  Dominika 0.724 -0.15%
98 (4) Fidži  Fidži 0.724 0.52%
98 (1) Paraguay  Paraguay 0.724 0.56%
98 (1) Surinam  Surinam 0.724 0.41%
102 (3) Jordánsko  Jordánsko 0.723 -0.07%
103 Belize  Belize 0.720 0.49%
104 (1) Maledivy  Maledivy 0.719 0.90%
105 (1) Tonga  Tonga 0.717 0.45%
106 Filipíny  Filipíny 0.712 0.73%
107 (1) Moldavsko  Moldavsko 0.711 0.56%
108 Turkmenistán  Turkmenistán 0.710 0.67%
108 (1) Uzbekistán  Uzbekistán 0.710 0.83%
110 (1) Libye  Libye 0.708 -0.84%
111 Indonésie  Indonésie 0.707 0.74%
111 (1) Samoa  Samoa 0.707 0.30%
113 (2) Jižní Afrika  Jižní Afrika 0.705 0.78%
114 Bolívie  Bolívie 0.703 0.88%
115 Gabon  Gabon 0.702 0.81%
116 Egypt  Egypt 0.700 0.62%
Střední úroveň lidského rozvoje
117 (1) Marshallovy ostrovy  Marshallovy ostrovy 0.698 NA[pozn. 1]
118 Vietnam  Vietnam 0.693 0.74%
119 Palestina  Palestina 0.690 0.35%
120 Irák  Irák 0.689 0.68%
121 Maroko  Maroko 0.676 1.14%
122 Kyrgyzstán  Kyrgyzstán 0.674 0.73%
123 Guyana  Guyana 0.670 0.61%
124 Salvador  Salvador 0.667 0.14%
125 (1) Tádžikistán  Tádžikistán 0.656 0.50%
126 (2) Kapverdy  Kapverdy 0.651 0.48%
126 (1) Guatemala  Guatemala 0.651 0.98%
126 (1) Nikaragua  Nikaragua 0.651 0.74%
129 Indie  Indie 0.647 1.34%
130 (1) Namibie  Namibie 0.645 1.17%
131 Východní Timor  Východní Timor 0.626 0.13%
132 (1) Honduras  Honduras 0.623 0.51%
132 Kiribati  Kiribati 0.623 0.71%
134 Bhútán  Bhútán 0.617 0.98%
135 (1) Bangladéš  Bangladéš 0.614 1.40%
135 Mikronésie  Mikronésie 0.614 0.41%
137 (2) Svatý Tomáš a Princův ostrov  Svatý Tomáš a Princův ostrov 0.609 1.36%
138 (2) Konžská republika  Konžská republika 0.608 1.12%
138 (1) Svazijsko  Svazijsko 0.608 2.15%
140 Laos  Laos 0.604 1.28%
141 Vanuatu  Vanuatu 0.597 0.26%
142 Ghana  Ghana 0.596 0.91%
143 (1) Zambie  Zambie 0.591 1.35%
144 (1) Rovníková Guinea  Rovníková Guinea 0.588 0.18%
145 (1) Myanmar (Barma)  Myanmar (Barma) 0.584 1.39%
146 (1) Kambodža  Kambodža 0.581 1.05%
147 (1) Keňa  Keňa 0.579 1.04%
147 (1) Nepál  Nepál 0.579 1.18%
149 (2) Angola  Angola 0.574 1.50%
150 Kamerun  Kamerun 0.563 2.26%
150 (3) Zimbabwe  Zimbabwe 0.563 2.22%
152 (1) Pákistán  Pákistán 0.560 0.85%
153 (1) Šalomounovy ostrovy  Šalomounovy ostrovy 0.557 0.78%
Nízká úroveň lidského rozvoje
154 Sýrie  Sýrie 0.549 -1.98%
155 Papua Nová Guinea  Papua Nová Guinea 0.543 0.80%
156 Komory  Komory 0.538 0.60%
157 (1) Rwanda  Rwanda 0.536 1.19%
158 (1) Nigérie  Nigérie 0.534 1.25%
159 (1) Tanzanie  Tanzanie 0.528 1.03%
159 (1) Uganda  Uganda 0.528 0.97%
161 (2) Mauritánie  Mauritánie 0.527 0.91%
162 Madagaskar  Madagaskar 0.521 0.42%
163 Benin  Benin 0.520 1.19%
164 Lesotho  Lesotho 0.518 1.46%
165 Pobřeží slonoviny  Pobřeží slonoviny 0.516 1.61%
166 Senegal  Senegal 0.514 1.17%
167 Togo  Togo 0.513 1.16%
168 Súdán  Súdán 0.507 0.93%
169 Haiti  Haiti 0.503 0.92%
170 Afghánistán  Afghánistán 0.496 0.83%
171 Džibutsko  Džibutsko 0.495 1.32%
172 Malawi  Malawi 0.485 1.32%
173 Etiopie  Etiopie 0.470 1.66%
174 (3) Gambie  Gambie 0.466 0.79%
174 (2) Guinea  Guinea 0.466 1.67%
176 (3) Libérie  Libérie 0.465 0.67%
177 (2) Jemen  Jemen 0.463 -0.94%
178 (1) Guinea-Bissau  Guinea-Bissau 0.461 1.01%
179 Konžská demokratická republika  Konžská demokratická republika 0.459 1.24%
180 Mosambik  Mosambik 0.446 1.51%
181 Sierra Leone  Sierra Leone 0.438 1.45%
182 (1) Burkina Faso  Burkina Faso 0.434 1.84%
182 Eritrea  Eritrea 0.434 0.02%
184 Mali  Mali 0.427 0.72%
185 Burundi  Burundi 0.423 0.65%
186 Jižní Súdán  Jižní Súdán 0.413 -0.35%
187 Čad  Čad 0.401 0.89%
188 Středoafrická republika  Středoafrická republika 0.381 0.89%
189 Niger  Niger 0.377 2.09%

Vývoj indexu jednotlivých zemí (1980–2013) editovat

HDI pořadí Stát 1980 1985 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
.. velmi vysoký (rozvinuté země) 0.757 0.775 0.798 0.849 0.870 0.874 0.877 0.879 0.880 0.885 0.887 0.889 0.890
.. vysoký (rozvojové země) 0.534 0.552 0.593 0.643 0.682 0.691 0.701 0.710 0.715 0.723 0.729 0.733 0.735
.. střední (rozvojové země) 0.420 0.448 0.474 0.528 0.565 0.573 0.580 0.587 0.593 0.601 0.609 0.612 0.614
.. nízký (rozvojové země) 0.345 0.365 0.367 0.403 0.444 0.456 0.465 0.471 0.478 0.479 0.486 0.490 0.493
1 Norsko 0.793 0.814 0.841 0.910 0.935 0.938 0.938 0.937 0.937 0.939 0.941 0.943 0.944
2 Austrálie 0.841 0.853 0.866 0.898 0.912 0.915 0.918 0.922 0.924 0.926 0.928 0.931 0.933
3 Švýcarsko 0.806 0.813 0.829 0.886 0.901 0.905 0.905 0.903 0.909 0.915 0.914 0.916 0.917
4 Nizozemsko 0.783 0.796 0.826 0.874 0.888 0.895 0.901 0.901 0.900 0.904 0.914 0.915 0.915
5 USA 0.825 0.839 0.858 0.883 0.897 0.900 0.903 0.905 0.905 0.908 0.911 0.912 0.914
6 Německo 0.739 0.752 0.782 0.854 0.887 0.896 0.899 0.902 0.901 0.904 0.908 0.911 0.911
7 Nový Zéland 0.793 0.806 0.821 0.873 0.894 0.896 0.899 0.899 0.903 0.903 0.904 0.908 0.910
8 Kanada 0.809 0.822 0.848 0.867 0.892 0.894 0.895 0.896 0.894 0.896 0.900 0.901 0.902
9 Singapur .. .. 0.744 0.800 0.840 0.852 0.862 0.868 0.868 0.894 0.896 0.899 0.901
10 Dánsko 0.781 0.797 0.806 0.859 0.891 0.893 0.895 0.896 0.895 0.898 0.899 0.900 0.900
11 Irsko 0.734 0.751 0.775 0.862 0.890 0.895 0.901 0.902 0.898 0.899 0.900 0.901 0.899
12 Švédsko 0.776 0.786 0.807 0.889 0.887 0.889 0.891 0.891 0.888 0.895 0.896 0.897 0.898
13 Island 0.754 0.776 0.800 0.858 0.888 0.890 0.894 0.886 0.885 0.886 0.890 0.893 0.895
14 Velká Británie 0.735 0.747 0.768 0.863 0.888 0.885 0.887 0.890 0.890 0.895 0.891 0.890 0.892
15 Jižní Korea 0.628 0.681 0.731 0.819 0.856 0.862 0.869 0.874 0.876 0.882 0.886 0.888 0.891
15 Hong Kong 0.698 0.741 0.775 0.810 0.839 0.847 0.860 0.877 0.879 0.882 0.886 0.889 0.891
17 Japonsko 0.772 0.794 0.817 0.858 0.873 0.877 0.879 0.881 0.880 0.884 0.887 0.888 0.890
18 Lichtenštejnsko .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.882 0.887 0.888 0.889
19 Izrael 0.749 0.771 0.785 0.849 0.869 0.872 0.877 0.877 0.878 0.881 0.885 0.886 0.888
20 Francie 0.722 0.741 0.779 0.848 0.867 0.870 0.873 0.875 0.876 0.879 0.882 0.884 0.884
21 Lucembursko 0.729 0.762 0.786 0.866 0.876 0.877 0.880 0.882 0.876 0.881 0.881 0.880 0.881
21 Belgie 0.753 0.773 0.805 0.873 0.865 0.868 0.871 0.873 0.873 0.877 0.880 0.880 0.881
21 Rakousko 0.736 0.754 0.786 0.835 0.851 0.857 0.861 0.868 0.870 0.877 0.879 0.880 0.881
24 Finsko 0.752 0.771 0.792 0.841 0.869 0.874 0.877 0.878 0.873 0.877 0.879 0.879 0.879
25 Slovinsko .. .. 0.769 0.821 0.855 0.861 0.865 0.871 0.875 0.873 0.874 0.874 0.874
26 Itálie 0.718 0.735 0.763 0.825 0.858 0.863 0.867 0.868 0.866 0.869 0.872 0.872 0.872
27 Španělsko 0.702 0.724 0.755 0.826 0.844 0.848 0.852 0.857 0.858 0.864 0.868 0.869 0.869
28 Česko .. .. 0.762 0.806 0.845 0.848 0.853 0.856 0.856 0.858 0.861 0.861 0.861
29 Řecko 0.713 0.739 0.749 0.798 0.853 0.859 0.857 0.858 0.858 0.856 0.854 0.854 0.853
30 Brunej 0.740 0.757 0.786 0.822 0.838 0.843 0.844 0.843 0.844 0.844 0.846 0.852 0.852
31 Katar 0.729 0.753 0.756 0.811 0.840 0.846 0.852 0.855 0.850 0.847 0.843 0.850 0.851
32 Kypr 0.661 0.696 0.726 0.800 0.828 0.832 0.838 0.844 0.852 0.848 0.850 0.848 0.845
33 Estonsko .. .. 0.730 0.776 0.821 0.827 0.832 0.832 0.827 0.830 0.836 0.839 0.840
34 Saúdská Arábie 0.583 0.623 0.662 0.744 0.773 0.779 0.784 0.791 0.802 0.815 0.825 0.833 0.836
35 Polsko 0.687 0.694 0.714 0.784 0.803 0.808 0.812 0.817 0.820 0.826 0.830 0.833 0.834
35 Litva .. .. 0.737 0.757 0.806 0.814 0.820 0.827 0.833 0.829 0.828 0.831 0.834
37 Slovensko .. .. 0.747 0.776 0.803 0.810 0.817 0.824 0.826 0.826 0.827 0.829 0.830
37 Andorra .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.832 0.831 0.830 0.830
39 Malta 0.704 0.717 0.730 0.770 0.801 0.801 0.802 0.809 0.818 0.821 0.823 0.827 0.829
40 SAR 0.640 0.686 0.725 0.797 0.823 0.826 0.829 0.832 0.826 0.824 0.824 0.825 0.827
41 Portugalsko 0.643 0.674 0.708 0.780 0.790 0.794 0.800 0.805 0.809 0.816 0.819 0.822 0.822
41 Chile 0.640 0.664 0.704 0.753 0.785 0.784 0.792 0.805 0.804 0.808 0.815 0.819 0.822
43 Maďarsko 0.696 0.707 0.701 0.774 0.805 0.810 0.813 0.814 0.816 0.817 0.817 0.817 0.818
44 Kuba 0.681 0.714 0.729 0.742 0.786 0.806 0.822 0.830 0.832 0.824 0.819 0.813 0.815
44 Bahrajn 0.677 0.718 0.729 0.784 0.811 0.808 0.809 0.810 0.811 0.812 0.812 0.813 0.815
46 Kuvajt 0.702 0.739 0.723 0.804 0.795 0.795 0.797 0.800 0.804 0.807 0.810 0.813 0.814
47 Chorvatsko .. .. 0.689 0.748 0.781 0.788 0.796 0.801 0.800 0.806 0.812 0.812 0.812
48 Lotyšsko .. .. 0.710 0.729 0.786 0.796 0.804 0.813 0.814 0.809 0.804 0.808 0.810
49 Argentina 0.665 0.688 0.694 0.753 0.758 0.766 0.771 0.777 0.789 0.799 0.804 0.806 0.808
50 Uruguay 0.658 0.661 0.691 0.740 0.755 0.759 0.769 0.773 0.774 0.779 0.783 0.787 0.790
51 Černá Hora .. .. .. .. 0.750 0.760 0.771 0.780 0.780 0.784 0.787 0.787 0.789
51 Bahamy .. .. .. 0.766 0.787 0.789 0.791 0.791 0.788 0.788 0.789 0.788 0.789
53 Bělorusko .. .. .. .. 0.725 0.738 0.751 0.764 0.775 0.779 0.784 0.785 0.786
54 Rumunsko 0.685 0.701 0.703 0.706 0.750 0.759 0.769 0.781 0.781 0.779 0.782 0.782 0.785
55 Libye 0.641 0.654 0.684 0.745 0.772 0.778 0.784 0.789 0.794 0.799 0.753 0.789 0.784
56 Omán .. .. .. .. 0.733 0.693 0.701 0.714 0.728 0.780 0.781 0.781 0.783
57 Rusko .. .. 0.729 0.717 0.750 0.757 0.765 0.770 0.770 0.773 0.775 0.777 0.778
58 Bulharsko 0.658 0.679 0.696 0.714 0.749 0.753 0.759 0.766 0.767 0.773 0.774 0.776 0.777
59 Barbados 0.658 0.688 0.706 0.745 0.761 0.764 0.771 0.776 0.782 0.779 0.780 0.776 0.776
60 Palau .. .. .. 0.741 0.771 0.773 0.773 0.772 0.773 0.768 0.770 0.773 0.775
61 Antigua a Barbuda .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.778 0.772 0.773 0.774
62 Malajsie 0.577 0.619 0.641 0.717 0.747 0.752 0.757 0.760 0.761 0.766 0.768 0.770 0.773
63 Mauricius 0.558 0.575 0.621 0.686 0.722 0.728 0.735 0.741 0.747 0.753 0.759 0.769 0.771
64 Trinidad a Tobago 0.658 0.663 0.658 0.697 0.745 0.751 0.759 0.764 0.766 0.764 0.764 0.765 0.766
65 Panama 0.627 0.648 0.651 0.709 0.728 0.742 0.747 0.752 0.754 0.759 0.757 0.761 0.765
65 Libanon .. .. .. .. 0.741 0.738 0.745 0.750 0.756 0.759 0.764 0.764 0.765
67 Venezuela 0.639 0.643 0.644 0.677 0.716 0.731 0.748 0.758 0.757 0.759 0.761 0.763 0.764
68 Kostarika 0.605 0.624 0.652 0.705 0.721 0.729 0.735 0.744 0.746 0.750 0.758 0.761 0.763
69 Turecko 0.496 0.542 0.576 0.653 0.687 0.698 0.706 0.710 0.716 0.738 0.752 0.756 0.759
70 Kazachstán .. .. 0.686 0.679 0.734 0.740 0.743 0.744 0.746 0.747 0.750 0.755 0.757
71 Seychely .. .. .. 0.743 0.757 0.760 0.763 0.766 0.744 0.763 0.749 0.755 0.756
71 Mexico 0.595 0.631 0.647 0.699 0.724 0.732 0.735 0.739 0.741 0.748 0.752 0.755 0.756
73 Srí Lanka 0.569 0.598 0.620 0.679 0.710 0.716 0.721 0.725 0.728 0.736 0.740 0.745 0.750
73 Svatý Kryštof a Nevis .. .. .. .. .. .. .. .. 0.752 0.747 0.745 0.749 0.750
75 Írán 0.490 0.502 0.552 0.652 0.681 0.691 0.703 0.711 0.718 0.725 0.733 0.749 0.749
76 Ázerbájdžán .. .. .. 0.639 0.686 0.703 0.715 0.724 0.736 0.743 0.743 0.745 0.747
77 Srbsko .. .. 0.726 0.713 0.732 0.735 0.739 0.743 0.742 0.743 0.744 0.743 0.745
77 Jordánsko 0.587 0.616 0.622 0.705 0.733 0.736 0.741 0.746 0.746 0.744 0.744 0.744 0.745
79 Grenada .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.746 0.747 0.743 0.744
79 Gruzie .. .. .. .. 0.710 0.714 0.726 0.730 0.735 0.733 0.736 0.741 0.744
79 Brazílie 0.545 0.575 0.612 0.682 0.705 0.713 0.721 0.731 0.732 0.739 0.740 0.742 0.744
82 Peru 0.595 0.616 0.615 0.682 0.694 0.696 0.700 0.707 0.709 0.722 0.727 0.734 0.737
83 Ukrajina .. .. 0.705 0.668 0.713 0.720 0.726 0.729 0.722 0.726 0.730 0.733 0.734
84 Makedonie .. .. .. .. 0.699 0.705 0.708 0.724 0.725 0.728 0.730 0.730 0.732
84 Belize 0.619 0.620 0.640 0.675 0.710 0.708 0.707 0.710 0.712 0.714 0.717 0.731 0.732
86 Bosna a Hercegovina .. .. .. .. 0.716 0.719 0.722 0.727 0.725 0.726 0.729 0.729 0.731
87 Arménie .. .. 0.632 0.648 0.693 0.707 0.721 0.722 0.717 0.720 0.724 0.728 0.730
88 Fidži 0.587 0.598 0.619 0.674 0.694 0.704 0.707 0.712 0.717 0.721 0.722 0.722 0.724
89 Thajsko 0.503 0.542 0.572 0.649 0.685 0.685 0.698 0.704 0.708 0.715 0.716 0.720 0.722
90 Tunisko 0.484 0.537 0.567 0.653 0.687 0.694 0.700 0.706 0.710 0.715 0.716 0.719 0.721
91 Svatý Vincenc a Grenadiny .. .. .. .. .. .. .. .. 0.717 0.717 0.715 0.717 0.719
91 Čína 0.423 0.457 0.502 0.591 0.645 0.657 0.671 0.682 0.693 0.701 0.710 0.715 0.719
93 Dominika .. .. .. 0.691 0.708 0.708 0.712 0.712 0.717 0.717 0.718 0.716 0.717
93 Alžírsko 0.509 0.551 0.576 0.634 0.675 0.680 0.686 0.695 0.703 0.709 0.715 0.715 0.717
95 Albánie 0.603 0.602 0.609 0.655 0.689 0.694 0.699 0.703 0.705 0.708 0.714 0.714 0.716
96 Jamajka 0.614 0.616 0.638 0.671 0.700 0.702 0.707 0.710 0.709 0.712 0.714 0.715 0.715
97 Svatá Lucie .. .. .. .. .. .. .. .. 0.720 0.717 0.718 0.715 0.714
98 Ekvádor 0.605 0.627 0.643 0.658 0.687 0.690 0.692 0.697 0.698 0.701 0.705 0.708 0.711
98 Kolumbie 0.557 0.574 0.596 0.655 0.680 0.685 0.693 0.700 0.703 0.706 0.710 0.708 0.711
100 Tonga 0.602 0.617 0.631 0.672 0.695 0.696 0.697 0.696 0.698 0.701 0.702 0.704 0.705
100 Surinam .. .. .. .. 0.672 0.676 0.690 0.694 0.696 0.698 0.701 0.702 0.705
102 Dominikánská republika 0.527 0.563 0.589 0.645 0.668 0.675 0.681 0.684 0.686 0.691 0.695 0.698 0.700
103 Turkmenistán .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.687 0.690 0.693 0.698
103 Mongolsko 0.515 0.523 0.552 0.580 0.637 0.646 0.655 0.665 0.668 0.671 0.682 0.692 0.698
103 Maledivy .. .. .. 0.599 0.659 0.661 0.674 0.675 0.686 0.688 0.692 0.695 0.698
106 Samoa .. .. .. 0.654 0.681 0.681 0.684 0.683 0.689 0.688 0.690 0.693 0.694
107 Palestina .. .. .. .. 0.649 0.658 0.668 0.672 0.679 0.671 0.679 0.683 0.686
108 Indonésie 0.471 0.510 0.528 0.609 0.640 0.645 0.650 0.654 0.665 0.671 0.678 0.681 0.684
109 Botswana 0.470 0.528 0.583 0.560 0.610 0.625 0.643 0.656 0.662 0.672 0.678 0.681 0.683
110 Egypt 0.452 0.501 0.546 0.621 0.645 0.652 0.659 0.667 0.672 0.678 0.679 0.681 0.682
111 Paraguay 0.550 0.567 0.581 0.625 0.648 0.648 0.653 0.661 0.661 0.669 0.672 0.670 0.676
112 Gabon 0.540 0.590 0.619 0.632 0.644 0.645 0.651 0.654 0.659 0.662 0.666 0.670 0.674
113 Bolívie 0.494 0.510 0.554 0.615 0.636 0.640 0.643 0.649 0.653 0.658 0.661 0.663 0.667
114 Moldava .. .. 0.645 0.598 0.639 0.645 0.646 0.652 0.646 0.652 0.656 0.657 0.663
115 Salvador 0.517 0.524 0.529 0.607 0.640 0.644 0.646 0.648 0.649 0.652 0.657 0.660 0.662
116 Uzbekistán .. .. .. .. 0.626 0.630 0.635 0.643 0.645 0.648 0.653 0.657 0.661
117 Filipíny 0.566 0.578 0.591 0.619 0.638 0.638 0.644 0.648 0.647 0.651 0.652 0.656 0.660
118 Sýrie 0.528 0.564 0.570 0.605 0.653 .. 0.658 0.658 0.662 0.662 0.662 0.662 0.658
118 Jihoafrická republika 0.569 0.584 0.619 0.628 0.608 0.611 0.617 0.623 0.631 0.638 0.646 0.654 0.658
120 Irák 0.500 0.481 0.508 0.606 0.621 0.636 0.632 0.632 0.637 0.638 0.639 0.641 0.642
121 Vietnam 0.463 0.473 0.476 0.563 0.598 0.604 0.611 0.617 0.622 0.629 0.632 0.635 0.638
121 Guyana 0.516 0.505 0.505 0.570 0.584 0.589 0.616 0.621 0.623 0.626 0.632 0.635 0.638
123 Kapverdy .. .. .. 0.573 0.589 0.602 0.607 0.613 0.617 0.622 0.631 0.635 0.636
124 Mikronésie .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.627 0.627 0.629 0.630
125 Kyrgyzstán .. .. 0.607 0.586 0.605 0.609 0.614 0.617 0.617 0.614 0.618 0.621 0.628
125 Guatemala 0.445 0.457 0.483 0.551 0.576 0.583 0.595 0.601 0.606 0.613 0.620 0.626 0.628
127 Namibie 0.550 0.564 0.577 0.556 0.570 0.580 0.589 0.598 0.603 0.610 0.616 0.620 0.624
128 Východní Timor .. .. .. 0.465 0.505 0.521 0.552 0.579 0.599 0.606 0.606 0.616 0.620
129 Maroko 0.399 0.436 0.459 0.526 0.569 0.575 0.582 0.588 0.594 0.603 0.612 0.614 0.617
129 Honduras 0.461 0.490 0.507 0.558 0.584 0.590 0.597 0.604 0.607 0.612 0.615 0.616 0.617
131 Vanuatu .. .. .. .. .. .. .. 0.608 0.616 0.617 0.618 0.617 0.616
132 Nikaragua 0.483 0.491 0.491 0.554 0.585 0.590 0.595 0.599 0.600 0.604 0.608 0.611 0.614
133 Tádžikistán .. .. 0.610 0.529 0.572 0.578 0.583 0.591 0.592 0.596 0.600 0.603 0.607
133 Kiribati .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.599 0.599 0.606 0.607
135 Indie 0.369 0.404 0.431 0.483 0.527 0.537 0.547 0.554 0.560 0.570 0.581 0.583 0.586
136 Kambodža 0.251 0.379 0.403 0.466 0.536 0.547 0.558 0.564 0.566 0.571 0.575 0.579 0.584
136 Bhútán .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.569 0.579 0.580 0.584
138 Ghana 0.423 0.433 0.502 0.487 0.511 0.521 0.532 0.544 0.549 0.556 0.566 0.571 0.573
139 Laos 0.340 0.398 0.395 0.473 0.511 0.517 0.525 0.533 0.543 0.549 0.560 0.565 0.569
140 Kongo 0.542 0.576 0.553 0.501 0.525 0.535 0.535 0.548 0.559 0.565 0.549 0.561 0.564
141 Zambie 0.422 0.420 0.407 0.423 0.471 0.480 0.486 0.505 0.526 0.530 0.543 0.554 0.561
142 Svatý Tomáš a Princův ostrov .. .. .. 0.495 0.520 0.520 0.531 0.537 0.543 0.543 0.548 0.556 0.558
142 Bangladéš 0.336 0.357 0.382 0.453 0.494 0.502 0.510 0.515 0.527 0.539 0.549 0.554 0.558
144 Rovníková Guinea .. .. .. 0.476 0.517 0.528 0.533 0.543 0.543 0.559 0.553 0.556 0.556
145 Nepál 0.286 0.330 0.388 0.449 0.477 0.487 0.492 0.501 0.513 0.527 0.533 0.537 0.540
146 Pákistán 0.356 0.384 0.402 0.454 0.504 0.527 0.535 0.536 0.545 0.526 0.531 0.535 0.537
147 Keňa 0.446 0.459 0.471 0.455 0.479 0.487 0.500 0.508 0.516 0.522 0.527 0.531 0.535
148 Svazijsko 0.477 0.516 0.538 0.498 0.498 0.505 0.513 0.518 0.523 0.527 0.530 0.529 0.530
149 Angola .. .. .. 0.377 0.446 0.465 0.478 0.490 0.491 0.504 0.521 0.524 0.526
150 Barma 0.328 0.355 0.347 0.421 0.472 0.483 0.493 0.500 0.507 0.514 0.517 0.520 0.524
151 Rwanda 0.291 0.312 0.238 0.329 0.391 0.414 0.423 0.432 0.443 0.453 0.463 0.502 0.506
152 Nigérie .. .. .. .. 0.466 0.471 0.480 0.483 0.488 0.492 0.496 0.500 0.504
152 Kamerun 0.391 0.422 0.440 0.433 0.457 0.459 0.468 0.477 0.485 0.493 0.498 0.501 0.504
154 Jemen .. .. 0.390 0.427 0.462 0.465 0.468 0.471 0.478 0.484 0.497 0.499 0.500
155 Madagaskar .. .. .. 0.453 0.470 0.476 0.480 0.487 0.496 0.494 0.495 0.496 0.498
156 Zimbabwe 0.437 0.517 0.488 0.428 0.412 0.417 0.424 0.422 0.439 0.459 0.473 0.484 0.492
157 Šalomounovy ostrovy .. .. .. 0.475 0.483 0.493 0.498 0.506 0.500 0.489 0.494 0.489 0.491
157 Papua Nová Guinea 0.323 0.341 0.363 0.423 0.441 0.452 0.454 0.467 0.474 0.479 0.484 0.490 0.491
159 Tanzanie 0.377 0.366 0.354 0.376 0.419 0.430 0.440 0.451 0.457 0.464 0.478 0.484 0.488
159 Komorský svaz .. .. .. .. 0.464 0.468 0.471 0.474 0.476 0.479 0.483 0.486 0.488
161 Mauritánie 0.347 0.355 0.367 0.433 0.455 0.465 0.467 0.466 0.474 0.475 0.475 0.485 0.487
162 Lesotho 0.443 0.475 0.493 0.443 0.437 0.441 0.448 0.456 0.464 0.472 0.476 0.481 0.486
163 Senegal 0.333 0.364 0.384 0.413 0.451 0.456 0.466 0.474 0.478 0.483 0.483 0.484 0.485
164 Uganda 0.293 0.309 0.310 0.392 0.429 0.437 0.446 0.458 0.466 0.472 0.477 0.480 0.484
165 Benin 0.287 0.323 0.342 0.391 0.432 0.439 0.446 0.454 0.461 0.467 0.471 0.473 0.476
166 Togo 0.405 0.389 0.404 0.430 0.442 0.448 0.446 0.447 0.454 0.460 0.467 0.470 0.473
166 Súdán 0.331 0.333 0.342 0.385 0.423 0.430 0.440 0.447 0.458 0.463 0.468 0.472 0.473
168 Haiti 0.352 0.392 0.413 0.433 0.447 0.450 0.455 0.458 0.463 0.462 0.466 0.469 0.471
169 Afghánistán 0.230 0.271 0.296 0.341 0.396 0.406 0.416 0.430 0.437 0.453 0.458 0.466 0.468
170 Džibutsko .. .. .. .. 0.412 0.417 0.428 0.438 0.444 0.452 0.461 0.465 0.467
171 Pobřeží slonoviny 0.377 0.378 0.380 0.393 0.407 0.414 0.422 0.427 0.433 0.439 0.443 0.448 0.452
172 Gambie 0.300 0.310 0.334 0.383 0.414 0.418 0.425 0.432 0.436 0.440 0.436 0.438 0.441
173 Ethiopie .. .. .. 0.284 0.339 0.356 0.378 0.394 0.403 0.409 0.422 0.429 0.435
174 Malawi 0.270 0.275 0.283 0.341 0.368 0.375 0.383 0.395 0.407 0.406 0.411 0.411 0.414
175 Libérie .. .. .. 0.339 0.335 0.350 0.364 0.374 0.386 0.393 0.402 0.407 0.412
176 Mali 0.208 0.213 0.232 0.309 0.359 0.367 0.377 0.385 0.393 0.398 0.405 0.406 0.407
177 Guinea-Bissau .. .. .. .. 0.387 0.393 0.395 0.397 0.397 0.401 0.402 0.396 0.396
178 Mosambik 0.246 0.205 0.216 0.285 0.343 0.348 0.359 0.366 0.375 0.380 0.384 0.389 0.393
179 Guinea .. .. .. .. 0.366 0.374 0.377 0.377 0.376 0.380 0.387 0.391 0.392
180 Burundi 0.230 0.270 0.291 0.290 0.319 0.339 0.350 0.362 0.372 0.381 0.384 0.386 0.389
181 Burkina Faso .. .. .. .. 0.321 0.328 0.338 0.349 0.357 0.367 0.376 0.385 0.388
182 Eritrea .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.373 0.377 0.380 0.381
183 Sierra Leone 0.276 0.279 0.263 0.297 0.329 0.335 0.340 0.346 0.350 0.353 0.360 0.368 0.374
184 Čadská republika .. .. .. 0.301 0.324 0.325 0.331 0.338 0.343 0.349 0.365 0.370 0.372
185 Středoafrická republika 0.295 0.310 0.310 0.314 0.327 0.332 0.338 0.344 0.349 0.355 0.361 0.365 0.341
186 Kongo 0.336 0.348 0.319 0.274 0.292 0.297 0.301 0.307 0.313 0.319 0.323 0.333 0.338
187 Niger 0.191 0.197 0.218 0.262 0.293 0.297 0.303 0.309 0.312 0.323 0.328 0.335 0.337
.. Jižní Súdán .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. Tuvalu .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. Somálsko .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. San Marino .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. Nauru .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. Monako .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. Marshallovy ostrovy .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. Korejská lidově demokratická republika .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. = data nejsou k dispozici

[10]

Kritika editovat

Jeden ze základních bodů kritiky je to, že HDI poutá pozornost na velmi široké a nejasné pojmy jako je lidský rozvoj. Mnohem jasněji definovaný je například HDP (Hrubý domácí produkt). Například Streeten píše, že takovéto indexy úspěšně upoutávají pozornost veřejnosti a zjednodušují problém mnohem více, než dlouhý výčet mnoha indikátorů spojených s vědeckou debatou.

Dále se kritika ozývá na otázku těchto problémů: nesprávná data, zvolení špatných indikátorů, obecné problémy s vzorcem pro výpočet, konkrétně nepřesný výčet příjmů a výdajů a zbytečnost indexu.

 • Index je kritizován z důvodu nepravidelného měření, možnosti nesprávného nahlášení dat a neúplného sběru dat ve státu.
 • Chybí indikátory pro výpočet (míra lidské svobody, přístup k zdravotní péči, kvalita vzdělání atd.) nebo jsou nesprávné.
 • Ozývá se kritika, že vzoreček pro výpočet HDI je nahodilý a nesprávný. Jeho složky jsou spojovány způsobem, který byl přirovnán k “sčítání jablek a hrušek”. Konkrétním případem je nepřesnost výpočtu příjmu na jednotlivce.
 • HDI neposkytuje žádné nové informace než ty, které jsou dostupné v HDP na jednotlivce.[11]

Odkazy editovat

Poznámky editovat

 1. Data za rok 2010 nejsou k dispozici.

Reference editovat

 1. Human Development Report 2019 – "Human Development Indices and Indicators" [online]. HDRO (Human Development Report Office) United Nations Development Programme [cit. 2019-12-09]. S. 22–25. Dostupné online. (anglicky) 
 2. Human Development Index and its components [online]. Human Development Reports [cit. 2012-11-09]. Dostupné online. (anglicky) 
 3. Indices & Data | Human Development Reports (HDR) | United Nations Development Programme (UNDP)
 4. Technical notes [online]. UNDP, [cit. 2015-01-04]. s. 2, 10. Dostupné z: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14_technical_notes.pdf
 5. SYROVÁTKA, Miroslav. Jak (ne)měřit kvalitu života. Kritické pohledy na index lidského rozvoje. 2008. Dostupné z: http://www.development.upol.cz/uploads/dokumenty/Syrovatka_HDI.pdf. Bakalářská práce.
 6. PROCHÁZKA, Ondřej. Index lidského rozvoje a jeho využití jako indikátoru mezinárodních rozdílů v kvalitě života. Brno, 2012. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/350697/prif_b/BP.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita.
 7. About Human Development. In: UNDP. Human Development Report [online]. 2014 [cit. 2015-01-04]. Dostupné z: http://hdr.undp.org/en/humandev
 8. Technical notes [online]. UNDP, [cit. 2015-01-04]. S. 2-4, 10. Dostupné z: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14_technical_notes.pdf
 9. Human Development Report 2019. [s.l.]: Rozvojový program OSN 366 s. Dostupné online. ISBN 978-92-1-126439-5. S. 300–303. (anglicky)  Archivováno 9. 12. 2019 na Wayback Machine.
 10. UNDP. Human Development Report 2014. New York: United Nations Development Programme, 2014. ISBN 978-92-1-126368-8.
 11. STANTON, Elizabeth. The Human Development Index: A History. Amherts, 2007. s. 16-22. University of Massachusetts-Amherst.

Související články editovat

Externí odkazy editovat