Index lidského rozvoje

(přesměrováno z HDI)
Související informace naleznete také v článku Seznam států světa podle indexu lidského rozvoje.
World map representing the inequality-adjusted Human Development Index categories (based on 2018 data, published in 2019).[1]
     0.800–1.000 (very high)
     0.700–0.799 (high)
     0.550–0.699 (medium)
     0.350–0.549 (low)
     Data unavailable
Mapa světa s rozdělením HDI v členských státech OSN v roce 2011[2]
     0,900 a více
     0,850–0,899
     0,800–0,849
     0,750–0,799
     0,700–0,749
     0,650–0,699
     0,600–0,649
     0,550–0,599
     0,500–0,549
     0,450–0,499
     0,400–0,449
     0,350–0,399
     0,300–0,349
     méně než 0.300
     Data nejsou k dispozici
Mapa světa s rozdělením HDI v členských státech OSN v roce 2010[3]
     0,900 a více
     0,850–0,899
     0,800–0,849
     0,750–0,799
     0,700–0,749
     0,650–0,699
     0,600–0,649
     0,550–0,599
     0,500–0,549
     0,450–0,499
     0,400–0,449
     0,350–0,399
     0,300–0,349
     méně než 0,300
     Data nejsou k dispozici
Mapa světa s rozdělením HDI v členských státech OSN v roce 2009.
     0,950 a více
     0,900-0,949
     0,850-0,899
     0,800-0,849
     0,750-0,799
     0,700-0,749
     0,650-0,699
     0,600-0,649
     0,550-0,599
     0,500-0,549
     0,450-0,499
     0,400-0,449
     0,350-0,399
     0,300-0,349
     méně než 0,300
     data nejsou k dispozici
Vývoj HDI v letech 1975 až 2004
     OECD
     Východní Asie
     Arabský svět
     Jižní Asie

Index lidského rozvoje (anglicky Human development index, HDI) je prostředek pro srovnání klíčových rozměrů lidského rozvoje, mezi které patří: dlouhý a zdravý život, přístup ke vzdělání a životní standard. Jedná se tedy o ukazovatel životní úrovně. HDI je geometrický průměr z indexů, které vyjadřují každý z těchto tří rozměrů. Index udává číslo od 0 do 1, čímž se státy zařadí do jednoho ze čtyř stupňů rozvoje.

Index byl vytvořen v roce 1990 pákistánským ekonomem Mahbubem ul Haqem a indickým ekonomem Amartyem Senem a používá se v každoroční zprávě OSN.[4]

PůvodEditovat

V roce 1990 se v první zprávě o lidském rozvoji programu OSN pro rozvoj (UNDP) objevil ukazatel, který se snažil vypovídat o mezistátních rozdílech v kvalitě života lépe než ukazatele ekonomické povahy. Největší podíl na vzniku úvodní zprávy o lidském rozvoji měl pákistánský ekonom Mahbub ul Haq.[5] Mahbúb ul Haq na vývoji spolupracoval s ekonomy včetně Paula Streetena, Francese Stewarta, Gustava Ranise, Keitha Griffina, Sudhira Ananda a Meghnada Desaie. Spolupracovali i s nositelem Nobelovy ceny Amartyem Senem. Sen se obával, že bude těžké zachytit celou složitost lidských schopností v jednom indexu, ale Haq ho přesvědčil.

Těžiště zpráv spočívá v hodnocení kvality života v jednotlivých zemích světa podle žebříčku sestaveného na základě výsledků HDI. Dále zprávy upozorňují, ve kterých regionech světa lidský rozvoj stagnuje, ve kterých se naopak zrychluje či zda dochází ke splývání rozdílů mezi rozvinutými a rozvíjejícími se státy světa.[6][7]

Výpočet HDIEditovat

Do roku 2010 se používal vzorec, který k výpočtu využíval tyto rozměry: střední délka života, gramotnost dospělé populace, poměr hrubého zápisu do škol a hrubý domácí produkt na hlavu (v dolarech).

Nová metoda výpočtu od roku 2010 zahrnuje dva kroky: Vytvoření rozměrových indexů a Agregace rozměrových indexů pro výpočet HDI.

Vytvoření rozměrových indexůEditovat

Byly vytvořeny indexy zobrazující základní dimenze lidského rozvoje (zdraví, vzdělání a životní standard). Pro dimenze, byla určena minima a maxima těchto indexů.

1. Index očekávané délky života (Life Expectancy Index, LEI)

2. Index vzdělání (Educational Index, EI)

Index střední délky vzdělání (Mean Years of Schooling Index, MYSI)

Index očekávané délky vzdělání (Expeced Years of Schooling Index, EYSI)

3. Index hrubého národního příjmu (Gross national income, GNI)

Po určení minima a maxima jsou indexy dimenzí vypočítány následovně:

 -index = 

kde   a   jsou nejnižší a nejvyšší hodnoty, kterých může proměnná   nabýt.

Rozměr

Indikátor

Minimum

Maximum

Zdraví

délka života (roky)

20

85

Vzdělání

předpokládaná délka vzdělávání (roky)

0

18

průměrná délka vzdělávání (roky)

0

15

Životní standard

hrubý národní příjem (HNP) na hlavu (v dolarech)

100

75000

Vytvoření Indexu lidského rozvojeEditovat

HDI je geometrický průměr tří indexů:

 

LEI: Index očekávané délky života (Life Expectancy Index)

EI: Index vzdělání (Education Index)

II: Index HNP (Income Index)

Řazení státůEditovat

V roce 2014 byl představen systém mezních bodů (COP) pro čtyři indikátory HDI. Body jsou získány jako vypočtené HDI hodnoty s použitím kvartilů distribuce jednotlivých komponentů indikátorů. Tyto body se vypočítávají následovně, přičemž LE znamená index očekávané délky života (Life Expectancy), MYS je index střední délky vzdělávání (Mean Years of Schooling), EYS znamená index očekávané doby vzdělávání (Expected Years of Schooling) a GNI je hrubý národní příjem na jednoho obyvatele přepočítaný na americké dolary (Gross national income at purchasing power parity per capita).

 

Výsledné mezní body pro zařazení států jsou:

Velmi vysoký lidský rozvoj (COP3)     0.800

Vysoký lidský rozvoj (COP2)               0.700

Střední lidský rozvoj (COP1)              0.550

[8]

KritikaEditovat

Jeden ze základních bodů kritiky je to, že HDI poutá pozornost na velmi široké a nejasné pojmy jako je lidský rozvoj. Mnohem jasněji definovaný je například HDP (Hrubý domácí produkt). Například Streeten píše, že takovéto indexy úspěšně upoutávají pozornost veřejnosti a zjednodušují problém mnohem více, než dlouhý výčet mnoha indikátorů spojených s vědeckou debatou.

Dále se kritika ozývá na otázku těchto problémů: nesprávná data, zvolení špatných indikátorů, obecné problémy s vzorcem pro výpočet, konkrétně nepřesný výčet příjmů a výdajů a zbytečnost indexu.

 • Index je kritizován z důvodu nepravidelného měření, možnosti nesprávného nahlášení dat a neúplného sběru dat ve státu.
 • Chybí indikátory pro výpočet (míra lidské svobody, přístup k zdravotní péči, kvalita vzdělání atd.) nebo jsou nesprávné.
 • Ozývá se kritika, že vzoreček pro výpočet HDI je nahodilý a nesprávný. Jeho složky jsou spojovány způsobem, který byl přirovnán k “sčítání jablek a hrušek”. Konkrétním případem je nepřesnost výpočtu příjmu na jednotlivce.
 • HDI neposkytuje žádné nové informace než ty, které jsou dostupné v HDP na jednotlivce.[9]

Zpráva z roku 2014Editovat

Velmi vysoký HDI (rozvinuté země)Editovat

 

 Stát

Hodnota HDI 2013

Očekávaná délka života

(při

narození)

Průměrná doba školní docházky

Očekávaná doba školní docházky

Hrubý národní produkt

(na obyvatele)

Hodnota HDI 2012

Změna v pořadí HDI

(2012/2013)

1

Norsko

0,944

81,5

12,6

17,6

63 909

0,943

0

2

Austrálie

0,933

82,5

12,8

19,9

41 524

0,931

0

3

Švýcarsko

0,917

82,6

12,2

15,7

53 762

0,916

0

4

Nizozemsko

0,915

81,0

11,9

17,9

42 397

0,915

0

5

Spojené státy americké

0,914

78,9

12,9

16,5

52 308

0,912

0

6

Německo

0,911

80,7

12,9

16,3

43 049

0,911

0

7

Nový Zéland

0,910

81,1

12,5

19,4

32 569

0,908

0

8

Kanada

0,902

81,5

12,3

15,9

41 887

0,901

0

9

Singapur

0,901

82,3

10,2

15,4

72 371

0,899

3

10

Dánsko

0,900

79,4

12,1

16,9

42 880

0,900

0

11

Irsko

0,899

80,7

11,6

18,6

33 414

0,901

–3

12

Švédsko

0,898

81,8

11,7

15,8

43 201

0,897

–1

13

Island

0,895

82,1

10,4

18,7

35 116

0,893

0

14

Spojené království

0,892

80,5

12,3

16,2

35 002

0,890

0

15

Hongkong

0,891

83,4

10,0

15,6

52 383

0,889

0

16

Jižní Korea

0,891

81,5

11,8

17,0

30 345

0,888

1

17

Japonsko

0,890

83,6

11,5

15,3

36 747

0,888

–1

18

Lichtenštejnsko

0,889

79,9

10,3

15,1

87 085

0,888

–2

19

Izrael

0,888

81,8

12,5

15,7

29 966

0,886

0

20

Francie

0,884

81,8

11,1

16,0

36 629

0,884

0

21

Rakousko

0,881

81,1

10,8

15,6

42 930

0,880

0

21

Belgie

0,881

80,5

10,9

16,2

39 471

0,880

0

21

Lucembursko

0,881

80,5

11,3

13,9

58 695

0,880

0

24

Finsko

0,879

80,5

10,3

17,0

37 366

0,879

0

25

Slovinsko

0,874

79,6

11,9

16,8

26 809

0,874

0

26

Itálie

0,872

82,4

10,1

16,3

32 669

0,872

0

27

Španělsko

0,869

82,1

9,6

17,1

30 561

0,869

0

28

Česko

0,861

77,7

12,3

16,4

24 535

0,861

0

29

Řecko

0,853

80,8

10,2

16,5

24 658

0,854

0

30

Brunej

0,852

78,5

8,7

14,5

70 883

0,852

0

31

Katar

0,851

78,4

9,1

13,8

119 029

0,850

0

32

Kypr

0,845

79,8

11,6

14,0

26 771

0,848

0

33

Estonsko

0,840

74,4

12,0

16,5

23 387

0,839

0

34

Saudská Arábie

0,836

75,5

8,7

15,6

52 109

0,833

0

35

Litva

0,834

72,1

12,4

16,7

23 740

0,831

1

35

Polsko

0,834

76,4

11,8

15,5

21 487

0,833

–1

37

Andorra

0,830

81,2

10,4

11,7

40 597

0,830

0

37

Slovensko

0,830

75,4

11,6

15,0

25 336

0,829

1

39

Malta

0,829

79,8

9,9

14,5

27 022

0,827

0

40

Jihoafrická republika

0,827

76,8

9,1

13,3

58 068

0,825

0

41

Chile

0,822

80,0

9,8

15,1

20 804

0,819

1

41

Portugalsko

0,822

79,9

8,2

16,3

24 130

0,822

0

43

Maďarsko

0,818

74,6

11,3

15,4

21 239

0,817

0

44

Bahrajn

0,815

76,6

9,4

14,4

32 072

0,813

0

44

Kuba

0,815

79,3

10,2

14,5

19 844

0,813

0

46

Kuvajt

0,814

74,3

7,2

14,6

85 820

0,813

–2

47

Chorvatsko

0,812

77,0

11,0

14,5

19 025

0,812

0

48

Lotyšsko

0,810

72,2

11,5

15,5

22 186

0,808

0

49

Argentina

0,808

76,3

9,8

16,4

17 297

0,806

0

 

Vysoký HDI (rozvojové země)Editovat

Stát Hodnota HDI 2013 Očekávaná délka života (při

narození)

Průměrná doba školní docházky Očekávaná doba školní docházky Hrubý národní produkt (na obyvatele) Hodnota HDI 2012 Změna v pořadí HDI (2012/2013)

50

Uruguay

0.790

77.2

8.5

15.5

18,108

0.787

2

51

Bahamy

0.789

75.2

10.9

12.6

21,414

0.788

0

52

Černá Hora

0.789

74.8

10.5

15.2

14,710

0.787

1

53

Bělorusko

0.786

69.9

11.5

15.7

16,403

0.785

1

54

Rumunsko

0.785

73.8

10.7

14.1

17,433

0.782

1

55

Libye

0.784

75.3

7.5

16.1

21,666

0.789

–5

56

Omán

0.783

76.6

6.8

13.6

42,191

0.781

0

57

Rusko

0.778

68.0

11.7

14.0

22,617

0.777

0

58

Bulharsko

0.777

73.5

10.6

14.3

15,402

0.776

0

59

Barbados

0.776

75.4

9.4

15.4

13,604

0.776

–1

60

Palau

0.775

72.4

12.2

13.7

12,823

0.773

0

61

Antigua a Barbuda

0.774

76.0

8.9

13.8

18,800

0.773

–1

62

Malajsie

0.773

75.0

9.5

12.7

21,824

0.770

0

63

Mauricius

0.771

73.6

8.5

15.6

16,777

0.769

0

64

Trinidad and Tobago

0.766

69.9

10.8

12.3

25,325

0.765

0

65

Libanon

0.765

80.0

7.9

13.2

16,263

0.764

0

65

Panama

0.765

77.6

9.4

12.4

16,379

0.761

2

67

Venezuela

0.764

74.6

8.6

14.2

17,067

0.763

–1

68

Kostarika

0.763

79.9

8.4

13.5

13,012

0.761

–1

69

Turecko

0.759

75.3

7.6

14.4

18,391

0.756

0

70

Kazachstán

0.757

66.5

10.4

15.0

19,441

0.755

0

71

Mexiko

0.756

77.5

8.5

12.8

15,854

0.755

–1

71

Seychely

0.756

73.2

9.4

11.6

24,632

0.755

–1

73

Svatý Kryštof a Nevis

0.750

73.6

8.4

12.9

20,150

0.749

0

73

Srí Lanka

0.750

74.3

10.8

13.6

9,250

0.745

2

75

Írán

0.749

74.0

7.8

15.2

13,451

0.749

–2

76

Ázerbájdžán

0.747

70.8

11.2

11.8

15,725

0.745

–1

77

Jordán

0.745

73.9

9.9

13.3

11,337

0.744

0

77

Srbsko

0.745

74.1

9.5

13.6

11,301

0.743

1

79

Brazílie

0.744

73.9

7.2

15.2

14,275

0.742

1

79

Gruzie

0.744

74.3

12.1

13.2

6,890

0.741

2

79

Grenada

0.744

72.8

8.6

15.8

10,339

0.743

–1

82

Peru

0.737

74.8

9.0

13.1

11,280

0.734

0

83

Ukrajina

0.734

68.5

11.3

15.1

8,215

0.733

0

84

Belize

0.732

73.9

9.3

13.7

9,364

0.731

0

84

Makedonie

0.732

75.2

8.2

13.3

11,745

0.730

1

86

Bosna a Hercegovina

0.731

76.4

8.3

13.6

9,431

0.729

0

87

Arménie

0.730

74.6

10.8

12.3

7,952

0.728

0

88

Fidži

0.724

69.8

9.9

15.7

7,214

0.722

0

89

Thajsko

0.722

74.4

7.3

13.1

13,364

0.720

0

90

Tunisko

0.721

75.9

6.5

14.6

10,440

0.719

0

91

Čína

0.719

75.3

7.5

12.9

11,477

0.715

2

91

Svatý Vincenc a Grenadiny

0.719

72.5

8.6

13.3

10,339

0.717

0

93

Alžírsko

0.717

71.0

7.6

14.0

12,555

0.715

0

93

Dominika

0.717

77.7

7.7

12.7

9,235

0.716

–1

95

Albánie

0.716

77.4

9.3

10.8

9,225

0.714

2

96

Jamajka

0.715

73.5

9.6

12.5

8,170

0.715

–3

97

Svatá Lucie

0.714

74.8

8.3

12.8

9,251

0.715

–4

98

Kolumbie

0.711

74.0

7.1

13.2

11,527

0.708

0

98

Ekvádor

0.711

76.5

7.6

12.3

9,998

0.708

0

100

Surinam

0.705

71.0

7.7

12.0

15,113

0.702

1

100

Tonga

0.705

72.7

9.4

14.7

5,316

0.704

0

102

Dominikánská Republika

0.700

73.4

7.5

12.3

10,844

0.698

0

Střední HDI (rozvojové země)Editovat

Stát Hodnota HDI 2013 Očekávaná délka života (při

narození)

Průměrná doba školní docházky Očekávaná doba školní docházky Hrubý národní produkt na obyvatele) Hodnota HDI 2012 Změna v pořadí HDI (2012/2013)

103

Maledivy

0.698

77.9

5.8

12.7

10,074

0.695

0

104

Mongolsko

0.698

67.5

8.3

15.0

8,466

0.692

3

105

Turkmenistán

0.698

65.5

9.9

12.6

11,533

0.693

1

106

Samoa

0.694

73.2

10.3

12.9

4,708

0.693

–2

107

Palestina

0.686

73.2

8.9

13.2

5,168

0.683

0

108

Indonésie

0.684

70.8

7.5

12.7

8,970

0.681

0

109

Botswana

0.683

64.4

8.8

11.7

14,792

0.681

–1

110

Egypt

0.682

71.2

6.4

13.0

10,400

0.681

–2

111

Paraguay

0.676

72.3

7.7

11.9

7,580

0.670

0

112

Gabon

0.674

63.5

7.4

12.3

16,977

0.670

–1

113

Bolívie

0.667

67.3

9.2

13.2

5,552

0.663

0

114

Moldavsko

0.663

68.9

9.8

11.8

5,041

0.657

2

115

Salvador

0.662

72.6

6.5

12.1

7,240

0.660

0

116

Uzbekistán

0.661

68.2

10.0

11.5

5,227

0.657

0

117

Filipíny

0.660

68.7

8.9

11.3

6,381

0.656

1

118

Jižní Afrika

0.658

56.9

9.9

13.1

11,788

0.654

1

119

Sýrie

0.658

74.6

6.6

12.0

5,771

0.662

–4

120

Irák

0.642

69.4

5.6

10.1

14,007

0.641

0

121

Guyana

0.638

66.3

8.5

10.7

6,341

0.635

0

122

Vietnam

0.638

75.9

5.5

11.9

4,892

0.635

0

123

Kapverdy

0.636

75.1

3.5

13.2

6,365

0.635

–2

125

Mikronésie

0.630

69.0

8.8

11.4

3,662

0.629

0

125

Guatemala

0.628

72.1

5.6

10.7

6,866

0.626

0

126

Kyrgyzstán

0.628

67.5

9.3

12.5

3,021

0.621

1

127

Namibie

0.624

64.5

6.2

11.3

9,185

0.620

0

128

Východní Timor

0.620

67.5

4.4

11.7

9,674

0.616

1

129

Honduras

0.617

73.8

5.5

11.6

4,138

0.616

0

129

Maroko

0.617

70.9

4.4

11.6

6,905

0.614

2

131

Vanuatu

0.616

71.6

9.0

10.6

2,652

0.617

–3

132

Nikaragua

0.614

74.8

5.8

10.5

4,266

0.611

0

133

Kiribati

0.607

68.9

7.8

12.3

2,645

0.606

0

134

Tádžikistán

0.607

67.2

9.9

11.2

2,424

0.603

1

135

India

0.586

66.4

4.4

11.7

5,150

0.583

0

136

Bhútán

0.584

68.3

2.3

12.4

6,775

0.580

0

137

Kambodža

0.584

71.9

5.8

10.9

2,805

0.579

1

138

Ghana

0.573

61.1

7.0

11.5

3,532

0.571

0

139

Laos

0.569

68.3

4.6

10.2

4,351

0.565

0

140

Kongo

0.564

58.8

6.1

11.1

4,909

0.561

0

141

Zambie

0.561

58.1

6.5

13.5

2,898

0.554

2

142

Bangladéš

0.558

70.7

5.1

10.0

2,713

0.554

1

142

Svatý Tomáš a Princův ostrov

0.558

66.3

4.7

11.3

3,111

0.556

–1

144

Rovníková Guinea

0.556

53.1

5.4

8.5

21,972

0.556

0

 [10]

Vývoj HDI: 1980 - 2013Editovat

HDI pořadí Stát 1980 1985 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
.. velmi vysoký (rozvinuté země) 0.757 0.775 0.798 0.849 0.870 0.874 0.877 0.879 0.880 0.885 0.887 0.889 0.890
.. vysoký (rozvojové země) 0.534 0.552 0.593 0.643 0.682 0.691 0.701 0.710 0.715 0.723 0.729 0.733 0.735
.. střední (rozvojové země) 0.420 0.448 0.474 0.528 0.565 0.573 0.580 0.587 0.593 0.601 0.609 0.612 0.614
.. nízký (rozvojové země) 0.345 0.365 0.367 0.403 0.444 0.456 0.465 0.471 0.478 0.479 0.486 0.490 0.493
1 Norsko 0.793 0.814 0.841 0.910 0.935 0.938 0.938 0.937 0.937 0.939 0.941 0.943 0.944
2 Austrálie 0.841 0.853 0.866 0.898 0.912 0.915 0.918 0.922 0.924 0.926 0.928 0.931 0.933
3 Švýcarsko 0.806 0.813 0.829 0.886 0.901 0.905 0.905 0.903 0.909 0.915 0.914 0.916 0.917
4 Nizozemsko 0.783 0.796 0.826 0.874 0.888 0.895 0.901 0.901 0.900 0.904 0.914 0.915 0.915
5 USA 0.825 0.839 0.858 0.883 0.897 0.900 0.903 0.905 0.905 0.908 0.911 0.912 0.914
6 Německo 0.739 0.752 0.782 0.854 0.887 0.896 0.899 0.902 0.901 0.904 0.908 0.911 0.911
7 Nový Zéland 0.793 0.806 0.821 0.873 0.894 0.896 0.899 0.899 0.903 0.903 0.904 0.908 0.910
8 Kanada 0.809 0.822 0.848 0.867 0.892 0.894 0.895 0.896 0.894 0.896 0.900 0.901 0.902
9 Singapur .. .. 0.744 0.800 0.840 0.852 0.862 0.868 0.868 0.894 0.896 0.899 0.901
10 Dánsko 0.781 0.797 0.806 0.859 0.891 0.893 0.895 0.896 0.895 0.898 0.899 0.900 0.900
11 Irsko 0.734 0.751 0.775 0.862 0.890 0.895 0.901 0.902 0.898 0.899 0.900 0.901 0.899
12 Švédsko 0.776 0.786 0.807 0.889 0.887 0.889 0.891 0.891 0.888 0.895 0.896 0.897 0.898
13 Island 0.754 0.776 0.800 0.858 0.888 0.890 0.894 0.886 0.885 0.886 0.890 0.893 0.895
14 Velká Británie 0.735 0.747 0.768 0.863 0.888 0.885 0.887 0.890 0.890 0.895 0.891 0.890 0.892
15 Jižní Korea 0.628 0.681 0.731 0.819 0.856 0.862 0.869 0.874 0.876 0.882 0.886 0.888 0.891
15 Hong Kong 0.698 0.741 0.775 0.810 0.839 0.847 0.860 0.877 0.879 0.882 0.886 0.889 0.891
17 Japonsko 0.772 0.794 0.817 0.858 0.873 0.877 0.879 0.881 0.880 0.884 0.887 0.888 0.890
18 Lichtenštejnsko .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.882 0.887 0.888 0.889
19 Izrael 0.749 0.771 0.785 0.849 0.869 0.872 0.877 0.877 0.878 0.881 0.885 0.886 0.888
20 Francie 0.722 0.741 0.779 0.848 0.867 0.870 0.873 0.875 0.876 0.879 0.882 0.884 0.884
21 Lucembursko 0.729 0.762 0.786 0.866 0.876 0.877 0.880 0.882 0.876 0.881 0.881 0.880 0.881
21 Belgie 0.753 0.773 0.805 0.873 0.865 0.868 0.871 0.873 0.873 0.877 0.880 0.880 0.881
21 Rakousko 0.736 0.754 0.786 0.835 0.851 0.857 0.861 0.868 0.870 0.877 0.879 0.880 0.881
24 Finsko 0.752 0.771 0.792 0.841 0.869 0.874 0.877 0.878 0.873 0.877 0.879 0.879 0.879
25 Slovinsko .. .. 0.769 0.821 0.855 0.861 0.865 0.871 0.875 0.873 0.874 0.874 0.874
26 Itálie 0.718 0.735 0.763 0.825 0.858 0.863 0.867 0.868 0.866 0.869 0.872 0.872 0.872
27 Španělsko 0.702 0.724 0.755 0.826 0.844 0.848 0.852 0.857 0.858 0.864 0.868 0.869 0.869
28 Česko .. .. 0.762 0.806 0.845 0.848 0.853 0.856 0.856 0.858 0.861 0.861 0.861
29 Řecko 0.713 0.739 0.749 0.798 0.853 0.859 0.857 0.858 0.858 0.856 0.854 0.854 0.853
30 Brunej 0.740 0.757 0.786 0.822 0.838 0.843 0.844 0.843 0.844 0.844 0.846 0.852 0.852
31 Katar 0.729 0.753 0.756 0.811 0.840 0.846 0.852 0.855 0.850 0.847 0.843 0.850 0.851
32 Kypr 0.661 0.696 0.726 0.800 0.828 0.832 0.838 0.844 0.852 0.848 0.850 0.848 0.845
33 Estonsko .. .. 0.730 0.776 0.821 0.827 0.832 0.832 0.827 0.830 0.836 0.839 0.840
34 Saúdská Arábie 0.583 0.623 0.662 0.744 0.773 0.779 0.784 0.791 0.802 0.815 0.825 0.833 0.836
35 Polsko 0.687 0.694 0.714 0.784 0.803 0.808 0.812 0.817 0.820 0.826 0.830 0.833 0.834
35 Litva .. .. 0.737 0.757 0.806 0.814 0.820 0.827 0.833 0.829 0.828 0.831 0.834
37 Slovensko .. .. 0.747 0.776 0.803 0.810 0.817 0.824 0.826 0.826 0.827 0.829 0.830
37 Andorra .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.832 0.831 0.830 0.830
39 Malta 0.704 0.717 0.730 0.770 0.801 0.801 0.802 0.809 0.818 0.821 0.823 0.827 0.829
40 SAR 0.640 0.686 0.725 0.797 0.823 0.826 0.829 0.832 0.826 0.824 0.824 0.825 0.827
41 Portugalsko 0.643 0.674 0.708 0.780 0.790 0.794 0.800 0.805 0.809 0.816 0.819 0.822 0.822
41 Chile 0.640 0.664 0.704 0.753 0.785 0.784 0.792 0.805 0.804 0.808 0.815 0.819 0.822
43 Maďarsko 0.696 0.707 0.701 0.774 0.805 0.810 0.813 0.814 0.816 0.817 0.817 0.817 0.818
44 Kuba 0.681 0.714 0.729 0.742 0.786 0.806 0.822 0.830 0.832 0.824 0.819 0.813 0.815
44 Bahrajn 0.677 0.718 0.729 0.784 0.811 0.808 0.809 0.810 0.811 0.812 0.812 0.813 0.815
46 Kuvajt 0.702 0.739 0.723 0.804 0.795 0.795 0.797 0.800 0.804 0.807 0.810 0.813 0.814
47 Chorvatsko .. .. 0.689 0.748 0.781 0.788 0.796 0.801 0.800 0.806 0.812 0.812 0.812
48 Lotyšsko .. .. 0.710 0.729 0.786 0.796 0.804 0.813 0.814 0.809 0.804 0.808 0.810
49 Argentina 0.665 0.688 0.694 0.753 0.758 0.766 0.771 0.777 0.789 0.799 0.804 0.806 0.808
50 Uruguay 0.658 0.661 0.691 0.740 0.755 0.759 0.769 0.773 0.774 0.779 0.783 0.787 0.790
51 Černá Hora .. .. .. .. 0.750 0.760 0.771 0.780 0.780 0.784 0.787 0.787 0.789
51 Bahamy .. .. .. 0.766 0.787 0.789 0.791 0.791 0.788 0.788 0.789 0.788 0.789
53 Bělorusko .. .. .. .. 0.725 0.738 0.751 0.764 0.775 0.779 0.784 0.785 0.786
54 Rumunsko 0.685 0.701 0.703 0.706 0.750 0.759 0.769 0.781 0.781 0.779 0.782 0.782 0.785
55 Libye 0.641 0.654 0.684 0.745 0.772 0.778 0.784 0.789 0.794 0.799 0.753 0.789 0.784
56 Omán .. .. .. .. 0.733 0.693 0.701 0.714 0.728 0.780 0.781 0.781 0.783
57 Rusko .. .. 0.729 0.717 0.750 0.757 0.765 0.770 0.770 0.773 0.775 0.777 0.778
58 Bulharsko 0.658 0.679 0.696 0.714 0.749 0.753 0.759 0.766 0.767 0.773 0.774 0.776 0.777
59 Barbados 0.658 0.688 0.706 0.745 0.761 0.764 0.771 0.776 0.782 0.779 0.780 0.776 0.776
60 Palau .. .. .. 0.741 0.771 0.773 0.773 0.772 0.773 0.768 0.770 0.773 0.775
61 Antigua a Barbuda .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.778 0.772 0.773 0.774
62 Malajsie 0.577 0.619 0.641 0.717 0.747 0.752 0.757 0.760 0.761 0.766 0.768 0.770 0.773
63 Mauricius 0.558 0.575 0.621 0.686 0.722 0.728 0.735 0.741 0.747 0.753 0.759 0.769 0.771
64 Trinidad a Tobago 0.658 0.663 0.658 0.697 0.745 0.751 0.759 0.764 0.766 0.764 0.764 0.765 0.766
65 Panama 0.627 0.648 0.651 0.709 0.728 0.742 0.747 0.752 0.754 0.759 0.757 0.761 0.765
65 Libanon .. .. .. .. 0.741 0.738 0.745 0.750 0.756 0.759 0.764 0.764 0.765
67 Venezuela 0.639 0.643 0.644 0.677 0.716 0.731 0.748 0.758 0.757 0.759 0.761 0.763 0.764
68 Kostarika 0.605 0.624 0.652 0.705 0.721 0.729 0.735 0.744 0.746 0.750 0.758 0.761 0.763
69 Turecko 0.496 0.542 0.576 0.653 0.687 0.698 0.706 0.710 0.716 0.738 0.752 0.756 0.759
70 Kazachstán .. .. 0.686 0.679 0.734 0.740 0.743 0.744 0.746 0.747 0.750 0.755 0.757
71 Seychely .. .. .. 0.743 0.757 0.760 0.763 0.766 0.744 0.763 0.749 0.755 0.756
71 Mexico 0.595 0.631 0.647 0.699 0.724 0.732 0.735 0.739 0.741 0.748 0.752 0.755 0.756
73 Srí Lanka 0.569 0.598 0.620 0.679 0.710 0.716 0.721 0.725 0.728 0.736 0.740 0.745 0.750
73 Svatý Kryštof a Nevis .. .. .. .. .. .. .. .. 0.752 0.747 0.745 0.749 0.750
75 Írán 0.490 0.502 0.552 0.652 0.681 0.691 0.703 0.711 0.718 0.725 0.733 0.749 0.749
76 Ázerbájdžán .. .. .. 0.639 0.686 0.703 0.715 0.724 0.736 0.743 0.743 0.745 0.747
77 Srbsko .. .. 0.726 0.713 0.732 0.735 0.739 0.743 0.742 0.743 0.744 0.743 0.745
77 Jordánsko 0.587 0.616 0.622 0.705 0.733 0.736 0.741 0.746 0.746 0.744 0.744 0.744 0.745
79 Grenada .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.746 0.747 0.743 0.744
79 Gruzie .. .. .. .. 0.710 0.714 0.726 0.730 0.735 0.733 0.736 0.741 0.744
79 Brazílie 0.545 0.575 0.612 0.682 0.705 0.713 0.721 0.731 0.732 0.739 0.740 0.742 0.744
82 Peru 0.595 0.616 0.615 0.682 0.694 0.696 0.700 0.707 0.709 0.722 0.727 0.734 0.737
83 Ukrajina .. .. 0.705 0.668 0.713 0.720 0.726 0.729 0.722 0.726 0.730 0.733 0.734
84 Makedonie .. .. .. .. 0.699 0.705 0.708 0.724 0.725 0.728 0.730 0.730 0.732
84 Belize 0.619 0.620 0.640 0.675 0.710 0.708 0.707 0.710 0.712 0.714 0.717 0.731 0.732
86 Bosna a Hercegovina .. .. .. .. 0.716 0.719 0.722 0.727 0.725 0.726 0.729 0.729 0.731
87 Arménie .. .. 0.632 0.648 0.693 0.707 0.721 0.722 0.717 0.720 0.724 0.728 0.730
88 Fidži 0.587 0.598 0.619 0.674 0.694 0.704 0.707 0.712 0.717 0.721 0.722 0.722 0.724
89 Thajsko 0.503 0.542 0.572 0.649 0.685 0.685 0.698 0.704 0.708 0.715 0.716 0.720 0.722
90 Tunisko 0.484 0.537 0.567 0.653 0.687 0.694 0.700 0.706 0.710 0.715 0.716 0.719 0.721
91 Svatý Vincenc a Grenadiny .. .. .. .. .. .. .. .. 0.717 0.717 0.715 0.717 0.719
91 Čína 0.423 0.457 0.502 0.591 0.645 0.657 0.671 0.682 0.693 0.701 0.710 0.715 0.719
93 Dominika .. .. .. 0.691 0.708 0.708 0.712 0.712 0.717 0.717 0.718 0.716 0.717
93 Alžírsko 0.509 0.551 0.576 0.634 0.675 0.680 0.686 0.695 0.703 0.709 0.715 0.715 0.717
95 Albánie 0.603 0.602 0.609 0.655 0.689 0.694 0.699 0.703 0.705 0.708 0.714 0.714 0.716
96 Jamajka 0.614 0.616 0.638 0.671 0.700 0.702 0.707 0.710 0.709 0.712 0.714 0.715 0.715
97 Svatá Lucie .. .. .. .. .. .. .. .. 0.720 0.717 0.718 0.715 0.714
98 Ekvádor 0.605 0.627 0.643 0.658 0.687 0.690 0.692 0.697 0.698 0.701 0.705 0.708 0.711
98 Kolumbie 0.557 0.574 0.596 0.655 0.680 0.685 0.693 0.700 0.703 0.706 0.710 0.708 0.711
100 Tonga 0.602 0.617 0.631 0.672 0.695 0.696 0.697 0.696 0.698 0.701 0.702 0.704 0.705
100 Surinam .. .. .. .. 0.672 0.676 0.690 0.694 0.696 0.698 0.701 0.702 0.705
102 Dominikánská republika 0.527 0.563 0.589 0.645 0.668 0.675 0.681 0.684 0.686 0.691 0.695 0.698 0.700
103 Turkmenistán .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.687 0.690 0.693 0.698
103 Mongolsko 0.515 0.523 0.552 0.580 0.637 0.646 0.655 0.665 0.668 0.671 0.682 0.692 0.698
103 Maledivy .. .. .. 0.599 0.659 0.661 0.674 0.675 0.686 0.688 0.692 0.695 0.698
106 Samoa .. .. .. 0.654 0.681 0.681 0.684 0.683 0.689 0.688 0.690 0.693 0.694
107 Palestina .. .. .. .. 0.649 0.658 0.668 0.672 0.679 0.671 0.679 0.683 0.686
108 Indonésie 0.471 0.510 0.528 0.609 0.640 0.645 0.650 0.654 0.665 0.671 0.678 0.681 0.684
109 Botswana 0.470 0.528 0.583 0.560 0.610 0.625 0.643 0.656 0.662 0.672 0.678 0.681 0.683
110 Egypt 0.452 0.501 0.546 0.621 0.645 0.652 0.659 0.667 0.672 0.678 0.679 0.681 0.682
111 Paraguay 0.550 0.567 0.581 0.625 0.648 0.648 0.653 0.661 0.661 0.669 0.672 0.670 0.676
112 Gabon 0.540 0.590 0.619 0.632 0.644 0.645 0.651 0.654 0.659 0.662 0.666 0.670 0.674
113 Bolívie 0.494 0.510 0.554 0.615 0.636 0.640 0.643 0.649 0.653 0.658 0.661 0.663 0.667
114 Moldava .. .. 0.645 0.598 0.639 0.645 0.646 0.652 0.646 0.652 0.656 0.657 0.663
115 Salvador 0.517 0.524 0.529 0.607 0.640 0.644 0.646 0.648 0.649 0.652 0.657 0.660 0.662
116 Uzbekistán .. .. .. .. 0.626 0.630 0.635 0.643 0.645 0.648 0.653 0.657 0.661
117 Filipíny 0.566 0.578 0.591 0.619 0.638 0.638 0.644 0.648 0.647 0.651 0.652 0.656 0.660
118 Sýrie 0.528 0.564 0.570 0.605 0.653 .. 0.658 0.658 0.662 0.662 0.662 0.662 0.658
118 Jihoafrická republika 0.569 0.584 0.619 0.628 0.608 0.611 0.617 0.623 0.631 0.638 0.646 0.654 0.658
120 Irák 0.500 0.481 0.508 0.606 0.621 0.636 0.632 0.632 0.637 0.638 0.639 0.641 0.642
121 Vietnam 0.463 0.473 0.476 0.563 0.598 0.604 0.611 0.617 0.622 0.629 0.632 0.635 0.638
121 Guyana 0.516 0.505 0.505 0.570 0.584 0.589 0.616 0.621 0.623 0.626 0.632 0.635 0.638
123 Kapverdy .. .. .. 0.573 0.589 0.602 0.607 0.613 0.617 0.622 0.631 0.635 0.636
124 Mikronésie .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.627 0.627 0.629 0.630
125 Kyrgyzstán .. .. 0.607 0.586 0.605 0.609 0.614 0.617 0.617 0.614 0.618 0.621 0.628
125 Guatemala 0.445 0.457 0.483 0.551 0.576 0.583 0.595 0.601 0.606 0.613 0.620 0.626 0.628
127 Namibie 0.550 0.564 0.577 0.556 0.570 0.580 0.589 0.598 0.603 0.610 0.616 0.620 0.624
128 Východní Timor .. .. .. 0.465 0.505 0.521 0.552 0.579 0.599 0.606 0.606 0.616 0.620
129 Maroko 0.399 0.436 0.459 0.526 0.569 0.575 0.582 0.588 0.594 0.603 0.612 0.614 0.617
129 Honduras 0.461 0.490 0.507 0.558 0.584 0.590 0.597 0.604 0.607 0.612 0.615 0.616 0.617
131 Vanuatu .. .. .. .. .. .. .. 0.608 0.616 0.617 0.618 0.617 0.616
132 Nikaragua 0.483 0.491 0.491 0.554 0.585 0.590 0.595 0.599 0.600 0.604 0.608 0.611 0.614
133 Tádžikistán .. .. 0.610 0.529 0.572 0.578 0.583 0.591 0.592 0.596 0.600 0.603 0.607
133 Kiribati .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.599 0.599 0.606 0.607
135 Indie 0.369 0.404 0.431 0.483 0.527 0.537 0.547 0.554 0.560 0.570 0.581 0.583 0.586
136 Kambodža 0.251 0.379 0.403 0.466 0.536 0.547 0.558 0.564 0.566 0.571 0.575 0.579 0.584
136 Bhútán .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.569 0.579 0.580 0.584
138 Ghana 0.423 0.433 0.502 0.487 0.511 0.521 0.532 0.544 0.549 0.556 0.566 0.571 0.573
139 Laos 0.340 0.398 0.395 0.473 0.511 0.517 0.525 0.533 0.543 0.549 0.560 0.565 0.569
140 Kongo 0.542 0.576 0.553 0.501 0.525 0.535 0.535 0.548 0.559 0.565 0.549 0.561 0.564
141 Zambie 0.422 0.420 0.407 0.423 0.471 0.480 0.486 0.505 0.526 0.530 0.543 0.554 0.561
142 Svatý Tomáš a Princův ostrov .. .. .. 0.495 0.520 0.520 0.531 0.537 0.543 0.543 0.548 0.556 0.558
142 Bangladéš 0.336 0.357 0.382 0.453 0.494 0.502 0.510 0.515 0.527 0.539 0.549 0.554 0.558
144 Rovníková Guinea .. .. .. 0.476 0.517 0.528 0.533 0.543 0.543 0.559 0.553 0.556 0.556
145 Nepál 0.286 0.330 0.388 0.449 0.477 0.487 0.492 0.501 0.513 0.527 0.533 0.537 0.540
146 Pákistán 0.356 0.384 0.402 0.454 0.504 0.527 0.535 0.536 0.545 0.526 0.531 0.535 0.537
147 Keňa 0.446 0.459 0.471 0.455 0.479 0.487 0.500 0.508 0.516 0.522 0.527 0.531 0.535
148 Svazijsko 0.477 0.516 0.538 0.498 0.498 0.505 0.513 0.518 0.523 0.527 0.530 0.529 0.530
149 Angola .. .. .. 0.377 0.446 0.465 0.478 0.490 0.491 0.504 0.521 0.524 0.526
150 Barma 0.328 0.355 0.347 0.421 0.472 0.483 0.493 0.500 0.507 0.514 0.517 0.520 0.524
151 Rwanda 0.291 0.312 0.238 0.329 0.391 0.414 0.423 0.432 0.443 0.453 0.463 0.502 0.506
152 Nigérie .. .. .. .. 0.466 0.471 0.480 0.483 0.488 0.492 0.496 0.500 0.504
152 Kamerun 0.391 0.422 0.440 0.433 0.457 0.459 0.468 0.477 0.485 0.493 0.498 0.501 0.504
154 Jemen .. .. 0.390 0.427 0.462 0.465 0.468 0.471 0.478 0.484 0.497 0.499 0.500
155 Madagaskar .. .. .. 0.453 0.470 0.476 0.480 0.487 0.496 0.494 0.495 0.496 0.498
156 Zimbabwe 0.437 0.517 0.488 0.428 0.412 0.417 0.424 0.422 0.439 0.459 0.473 0.484 0.492
157 Šalomounovy ostrovy .. .. .. 0.475 0.483 0.493 0.498 0.506 0.500 0.489 0.494 0.489 0.491
157 Papua Nová Guinea 0.323 0.341 0.363 0.423 0.441 0.452 0.454 0.467 0.474 0.479 0.484 0.490 0.491
159 Tanzanie 0.377 0.366 0.354 0.376 0.419 0.430 0.440 0.451 0.457 0.464 0.478 0.484 0.488
159 Komorský svaz .. .. .. .. 0.464 0.468 0.471 0.474 0.476 0.479 0.483 0.486 0.488
161 Mauritánie 0.347 0.355 0.367 0.433 0.455 0.465 0.467 0.466 0.474 0.475 0.475 0.485 0.487
162 Lesotho 0.443 0.475 0.493 0.443 0.437 0.441 0.448 0.456 0.464 0.472 0.476 0.481 0.486
163 Senegal 0.333 0.364 0.384 0.413 0.451 0.456 0.466 0.474 0.478 0.483 0.483 0.484 0.485
164 Uganda 0.293 0.309 0.310 0.392 0.429 0.437 0.446 0.458 0.466 0.472 0.477 0.480 0.484
165 Benin 0.287 0.323 0.342 0.391 0.432 0.439 0.446 0.454 0.461 0.467 0.471 0.473 0.476
166 Togo 0.405 0.389 0.404 0.430 0.442 0.448 0.446 0.447 0.454 0.460 0.467 0.470 0.473
166 Súdán 0.331 0.333 0.342 0.385 0.423 0.430 0.440 0.447 0.458 0.463 0.468 0.472 0.473
168 Haiti 0.352 0.392 0.413 0.433 0.447 0.450 0.455 0.458 0.463 0.462 0.466 0.469 0.471
169 Afghánistán 0.230 0.271 0.296 0.341 0.396 0.406 0.416 0.430 0.437 0.453 0.458 0.466 0.468
170 Džibutsko .. .. .. .. 0.412 0.417 0.428 0.438 0.444 0.452 0.461 0.465 0.467
171 Pobřeží slonoviny 0.377 0.378 0.380 0.393 0.407 0.414 0.422 0.427 0.433 0.439 0.443 0.448 0.452
172 Gambie 0.300 0.310 0.334 0.383 0.414 0.418 0.425 0.432 0.436 0.440 0.436 0.438 0.441
173 Ethiopie .. .. .. 0.284 0.339 0.356 0.378 0.394 0.403 0.409 0.422 0.429 0.435
174 Malawi 0.270 0.275 0.283 0.341 0.368 0.375 0.383 0.395 0.407 0.406 0.411 0.411 0.414
175 Libérie .. .. .. 0.339 0.335 0.350 0.364 0.374 0.386 0.393 0.402 0.407 0.412
176 Mali 0.208 0.213 0.232 0.309 0.359 0.367 0.377 0.385 0.393 0.398 0.405 0.406 0.407
177 Guinea-Bissau .. .. .. .. 0.387 0.393 0.395 0.397 0.397 0.401 0.402 0.396 0.396
178 Mosambik 0.246 0.205 0.216 0.285 0.343 0.348 0.359 0.366 0.375 0.380 0.384 0.389 0.393
179 Guinea .. .. .. .. 0.366 0.374 0.377 0.377 0.376 0.380 0.387 0.391 0.392
180 Burundi 0.230 0.270 0.291 0.290 0.319 0.339 0.350 0.362 0.372 0.381 0.384 0.386 0.389
181 Burkina Faso .. .. .. .. 0.321 0.328 0.338 0.349 0.357 0.367 0.376 0.385 0.388
182 Eritrea .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.373 0.377 0.380 0.381
183 Sierra Leone 0.276 0.279 0.263 0.297 0.329 0.335 0.340 0.346 0.350 0.353 0.360 0.368 0.374
184 Čadská republika .. .. .. 0.301 0.324 0.325 0.331 0.338 0.343 0.349 0.365 0.370 0.372
185 Středoafrická republika 0.295 0.310 0.310 0.314 0.327 0.332 0.338 0.344 0.349 0.355 0.361 0.365 0.341
186 Kongo 0.336 0.348 0.319 0.274 0.292 0.297 0.301 0.307 0.313 0.319 0.323 0.333 0.338
187 Niger 0.191 0.197 0.218 0.262 0.293 0.297 0.303 0.309 0.312 0.323 0.328 0.335 0.337
.. Jižní Súdán .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. Tuvalu .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. Somálsko .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. San Marino .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. Nauru .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. Monako .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. Marshallovy ostrovy .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. Korejská lidově demokratická republika .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. = data nejsou k dispozici

[10]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Human Development Report 2019 – "Human Development Indices and Indicators" [online]. HDRO (Human Development Report Office) United Nations Development Programme [cit. 2019-12-09]. S. 22–25. Dostupné online. (anglicky) 
 2. Human Development Index and its components [online]. Human Development Reports [cit. 2012-11-09]. Dostupné online. (angličtina) 
 3. Indices & Data | Human Development Reports (HDR) | United Nations Development Programme (UNDP)
 4. Technical notes [online]. UNDP, [cit. 2015-01-04]. s. 2, 10. Dostupné z: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14_technical_notes.pdf
 5. SYROVÁTKA, Miroslav. Jak (ne)měřit kvalitu života. Kritické pohledy na index lidského rozvoje. 2008. Dostupné z: http://www.development.upol.cz/uploads/dokumenty/Syrovatka_HDI.pdf. Bakalářská práce.
 6. PROCHÁZKA, Ondřej. Index lidského rozvoje a jeho využití jako indikátoru mezinárodních rozdílů v kvalitě života. Brno, 2012. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/350697/prif_b/BP.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita.
 7. About Human Development. In: UNDP. Human Development Report [online]. 2014 [cit. 2015-01-04]. Dostupné z: http://hdr.undp.org/en/humandev
 8. Technical notes [online]. UNDP, [cit. 2015-01-04]. S. 2-4, 10. Dostupné z: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14_technical_notes.pdf
 9. STANTON, Elizabeth. The Human Development Index: A History. Amherts, 2007. s. 16-22. University of Massachusetts-Amherst.
 10. a b UNDP. Human Development Report 2014. New York: United Nations Development Programme, 2014. ISBN 978-92-1-126368-8.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat