Diskuse s wikipedistou:JeremySil/Archiv 1 veškeré diskuse

Poslední komentář: před 2 lety od uživatele JeremySil v tématu „Pandemie covidu-19 v Česku


Pozn.:

ve víře a vyznání (a na všem ostatním co je "free") (pokud náboženství není zcela "free" odloučilo se od Boží lásky a přikázání). ...slušně se řekne "skupina", "denominace", církev, "náboženská společnost". ...neslušně se řekne "nové náboženské hnutí", "nová religiozita", "nové náboženské směry", "kult", "sekta". ...Navíc jsou významy v angličtině často vnímány jinak než v češtině. Co může znít v jednom jazyce neutrálně, je v druhém pejorativní a urážlivé. se tomu říká "společenství", "shromáždění", "sbor", "Kristovo tělo", "eklézia", občas třeba i "organizace", "církev", "věrný správce", "rozvážný otrok", "pravda".

v GNU a Linuxu (a na všem ostatním co je "free") (pokud open source není zcela "free" a "open", pak hnutí ztrácí sektářské znaky prvních ideálů). se tomu říká "komunita" ... a má to většinu znaků kultu nebo sekty.

ve Wikipedii (a na všem ostatním co je "free") se tomu říká "projekt" ... obzvláště v EN verzi. V CZ verzi také "komunita". ... opět to má mnoho typických znaků kultu nebo sekty.

v Šachách a všech jiných sportech (z pohledu hráče i z pohledu fanouška) se tomu říká "klub", "tým" ... očekává se bezvýhradná podpora klubu, týmu. Musíš hrát na maximum a hlavně pořád. (=podobné intence má také např. Wikipedia ... neaktivnímu, nebo málo aktivním se naznačí 'že by měly máknout' ... nátlak okolí neumožňuje zachování vlažného přístupu a osobní svobody a volby dělat či nedělat).

ve Fitness ... očekává se, že budete tvrdě dřít, aby jste v podstatě 'soutěžili' s ostatními cvičícími. Cílem je vás zfanatizovat a donutit k předplatnému permanentky. Nevyřčená, ale se samozřejmostí počítající atmosféra kolem vás rychle pohltí každého. Čím více si věříte, tím to bude horší. Na druhou stranu, chozením do práce a do kazatelské služby shodíte mnohem víc Kg a ještě navíc si vyděláte (tzn. opak slova utratíte) a uděláte něco i pro svou vlastní zachránu a také jiných lidí. Trénujete tak např. nesobeckou lásku a trpělivost mnohem více, než v posilovně. 'Zhubnout z fitka' totiž trvá podstatně déle, než zhubnout z bujarého přejídání. Když máte svaly, musíte je živit. A než vám odumřou, trvá to půl roku a déle. Do té doby máte stále hlad. A taky trpíte. Takže mimo toho jste v posilovně zchudl finančně dvakrát.

na ČT24 ... očekává, že stále budete číst a kouknat na všechno. Od toho jsou prý diváci. --- Děkujeme, nezvládáme!

na IT news na serverech Zive.cz, Diit.cz, Root.cz atd atd. --- Děkujeme, nezvládáme!

na RSS/ATOM kanály odebírání velkého množství zdrojů --- Děkujeme, nezvládáme!

--- Závěr --- komunita, projekt, klub, tým, skupina, --- všechno je sekta! ---

--S pozdravem ♥ JeremySil 17. 11. 2011, 14:15 (UTC)

Kategorie Editovat

Tato kategorie obsahuje veškerá náboženství registrovaná i neregistrovaná podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Zákon nerozlišuje náboženské skupiny na církve a na ne-církve. Všechny náboženské skupiny mají stejná práva a povinnosti. Církev = Náboženská společnost.

Zákon nenutí registrované a neregistrované církve a náboženské společnosti, aby se výslovně rozhodly, zda jsou církví, nebo zda jsou náboženskou společností, popřípadě obojím současně.

Církev a náboženská společnost rovněž není povinna se výslovně přihlásit k některému z existujících náboženství nebo náboženských směrů.


Apoštolská církev
Bratrská jednota baptistů
Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü
Česká hinduistická náboženská společnost
Českobratrská církev evangelická
Církev adventistů sedmého dne
Církev bratrská
Církev československá husitská
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice
Církev Křesťanská společenství
Církev Nová naděje
Církev řeckokatolická
Církev římskokatolická
Církev Slovo života
Církev živého Boha
Evangelická církev augsburského vyznání v České republice
Evangelická církev metodistická
Federace židovských obcí v České republice
Jednota bratrská
Křesťanské sbory
Luterská evangelická církev a. v. v České republice
Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna
Náboženská společnost českých unitářů
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi
Novoapoštolská církev v ČR
Obec křesťanů v České republice
Pravoslavná církev v českých zemích
Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice
Slezská církev evangelická augsburského vyznání
Starokatolická církev v ČR


Mažu [[Kategorie:Církev a náboženská společnost]], tohle do kategorií nepatří, navíc i ten název je dost pochybný. Tady je obsah, pro případné využití v článku:

JAn 3. 12. 2011, 22:45 (UTC)


Díky za zálohu dat.
Domívám se, že smazat obsah bylo vhodnější, než smazat kategorii.
Mělo by to obsahovat [[Kategorie:Církve]] a [[Kategorie:Náboženské společnosti]]. Stávající členění mylně vyznívá jakoby to znamenalo obojí něco jiného.
S pozdravem ♥ JeremySil 3. 12. 2011, 22:59 (UTC)

Uzavírání diskusí o smazání Editovat

Prosím přečtěte si Wikipedie:Archiv diskusí o smazání#Nápověda a wp:diskuse o smazání kde je uveden postup uzavírání diskusí. Vaše uzavření jsem zrušil, jelikož je vadné --Wikipedista:BobM d|p 14. 12. 2011, 16:15 (UTC)

Upozornuji tě na Wikipedie:Diskuse o smazání/Kategorie:Trojiční křesťanské denominace. Viz diskuse tam. --Wikipedista:BobM d|p 14. 12. 2011, 16:26 (UTC)

Kategorizace Editovat

Můžeš mi vysvětlit proč kategorizuješ Kategorie:Trojiční křesťanské denominace do křestanství? --Wikipedista:BobM d|p 14. 12. 2011, 16:36 (UTC)

@ JeremySil: Ahoj, obávám se, že v tomto případě má BobM pravdu. Odstraňováním šablony AfD ničeho nedosáhneš, takhle se spory neřeší a nemá to absolutně žádný smysl, diskusi o smazání má právo zahájit každý. Předpokládej prosím rovněž ty jeho dobrou vůli a přednes v oné diskusi o smazání své argumenty, proč by stránka neměla být smazána. --Loupežník 14. 12. 2011, 18:55 (UTC)

BobeM, co to bylo za nesmyslnou otázku? --ŠJů 15. 12. 2011, 02:14 (UTC)
Jen upřesním za účelem předejití možného nedorozumění, že přiznání pravdy se týkalo vlastního věcného postupu, nikoliv sporu o obsah, tam zůstávám nestranný. --Loupežník 15. 12. 2011, 12:59 (UTC)

Upozornění na diskusi Editovat

Zdravím, protože se tam o tobě mluví, upozorňuji na Diskuse s wikipedistou:Loupeznik#Poznámka. --Loupežník 14. 12. 2011, 21:22 (UTC)

Poněkud nechápu ty přehnané zásahy s revertováním... Byl rozhodně dobrý nápad, který mne nadchnul, ukázat více možných variant pro šablony, ale při modifikaci přespříliš roztahaného jejich zobrazení jsem zároveň se pokusil nahradit použité obrázky za vhodnější a více representativní symboly vyjadřující tu či onu víru. V případě křesťanství jsem krom kříže a ichthys použil symbol Alpha-Omega, protože to jsou jedny z nejvýznamnějších vyjádření boha (bibli určitě umíš citovat víc než já) Kristův monogram, který je jeden z nejstarších symbolů křesťanství. Použil jsem je namísto vyobrazení stáda ovcí, které je pro svou metaforičnost poněkud matoucí a namísto obrázku slunce za mraky, který s křesťanstvím má jen málo společného. Vyplnit si tam obrázek dle svého příní může velmi snadno kdokoliv ale předzobrazené nálepky by měly být co nejvýstižnější. Už i proto, že jsou velmi malé. Což je i důvod, proč jsem namísto vyobrazení přebalu koránu (což na tom malém náhledu nebylo vůbec poznat že jde o knihu) nahradil svg obrázkem zobrazujícím přesně tytéž znaky, jako byly ny Koránu. A také jsem se snažil oezit počet předzobrazených nálepek maximálně na čtyři. Jsou to kategorie a jejich primární účel je zobrazovat seznam. Příliš dlouhým záhlavím se ale veškerý možný obsah zařazených odsouvá nehorázně dolů. I to byl hlavní důvod, proč jsem v případě pohanské kategorie naprostou většinu nálepek odstranil. Není nutné tam pro každý z možných pohanských směrů nutně mít konkrétní nálepku, proto jsem přidal i jako příklad tu oboustrannou. A čistě záměrně jsem na ní jako ukázkový předvedl jinou než svou vlastní víru, abych tím nenahrával k nařčení z neobjektivnosti a upřednostňování své víry.
Abych se vrátil k základní myšlence proč toto píšu... předzobrazené šablony by měly zobrazovat co nejjednoznačnější obrázky. Nejenom pro rozpoznání jejich významu, což u fotografie stáda ovcí nebo moderního vyobrazeno slovanských bohyň nemusí být jednoznačné vůbec, ale i pro zobrazenou velikost, v jaké se v nálepce zobrazují a například fotografie rabína v synagoze, fotografie papyru, fotografie buddhistického chrámu v Káthmándú či fotografie přebalu koránu jsou v té malé velikosti zcela nesrozumitelné a není vůbec zřejmé, co zobrazují, natož co má použití takového obrázku vyjadřovat. Obrázky v nálepce samy o sobě mají vyjadřovat příslušnost wikipedisty k tomu či onomu postoji, což ovšem fotografie v takto miniaturním zobrazení nedovedou. Proto jsem je nahrazoval co nejjednoduššími a symbolickými zobrazeními, jako například když jsem fotografii buddhovy sochy nahradil jednoduchým SVG vyobrazením sedícího Buddhy.
Nehodlám se pouštět do revertovací války, proto zde vysvětluju své úpravy a důvody k nim, namísto revertování tvých revertů.
Niusereset 16. 12. 2011, 19:42 (UTC)

Taky jsem Ti chtěl napsat a promluvit si o tom. // Důvodem asi je, že ne každý vyznavač Judaismu má symbol hexagramu za svůj. Tento symbol byl vyvinut až v 19. a 20. století! Totéž s křesťanstvím. Originální (a jestli vůbec nějaký symbol první křesťané měli, --což pochybuji--, tak rybu) více na kř. symbol. Obrázek 'svítání slunce' je pouze duchovní vyobrazení podstaty Božího stvoření. Není to uctívání slunce nebo tak něco. Vyobrazení 'stáda ovcí' je podle mnoha podobenstvích Ježíše Krista o ovcích a jejich pastýři, velmi trefným znázornění pravdivého vztahu oveček ke svému vlastnímu pastýři. Jen on je zná, a pečuje o ně. Jen k němu jdou. U ostatních náboženství, které jsem mnoho z nich aktivně vyzkoušel ((Buddhismus, Islám, Judaismus, Ateismus, +3 křesťanské misie u mě doma, jak jsem kdysi psal v tvojí diskusi v napsisu 'Hereze v Amarně apod.')) jsem nabídl další varianty náboženských výjevů, které se v praxi toho náboženství uplatňují. Není totiž dobré mít nějaké symboly, ale spíše 'mít kvalitní obrázek' o tom, co to je za náboženství a jak se projevuje. Ohledně pohanství. Tam jsem ve shrnutí editace upozornil, že to není jen tvoje vlastní Rodnověří, ale všichni pohané. (A že těch různých druhů je obrovské množství). --S pozdravem ♥ JeremySil 16. 12. 2011, 19:58 (UTC)
Samozřejmě že vím, že do kategorie pohanských wikipedistů patří všichni pohané... ostatně dovolím si tě opravit, já nejsem rodnověrec, já jsem kemetista. A Rodnověří je uvedeno pouze jako příklad oboustranné nálepky, což je i v jejím popisu uvedeno. Udělal jsem to tak, abych nemusel pro každý z pohanských proudů vkládat samostatnou šablonu a tím odsouvat samotný smysl kategorie, tedy seznam wikipedistů, o desítky řádků dolů. Ostatně už v prvním příspěvku se zmiňuju, že v příkladové oboustrance jsem použil jinou než svou vlastní víru, abych tím nenahrával k nařčení z neobjektivnosti a z upřednostňování své víry. Přičemž to, že vyznávám náboženství Egypťanů a nikoliv Slovanů, jsme narazili již při naší úplně první diskusi.
Idea použití výjevu je velmi zajímavá myšlenka a ve své podstatě bych se s ní dokázal ztotožnit. Nicméně ne zde, ne v případě nálepek. Výjev o rozměrech okolo 50pixelů není výjev ale těžko rozpoznatelná změť barevných tvarů nejasného významu. A druhá věc... jednoznačnost použití obrázku stáda ovcí je velmi pochybná, jednoznačnost symbolů ichthys, kříže nebo alphy-omega je naopak nanejvýše výstižné.
Ohledně Davidovy hvězdy... jakkoliv to může výtvor až pozdějších století, je to jeden z nejvýraznějších symbolů judaismu. Natolik výrazný a významný, že si jej sami židé umístil na vlajku svého státu.
Použití výjevů v takto malých obrázcích je kontraproduktivní. Použití symbolů je naopak nejjednodušší způsob, jak vyjádřit význam šablony. Používání symbolů k vyjádření té či oné víry je (jakkoliv se ti používání těchto zástupných symbolů může zdát nevhodné) nanejvýš žádoucí. Symbol je bezeslovné jednoduché a snadno rozlišitelné vyjádření něčeho, k čemu by bylo jinak třeba mnoho slov. Výjev to dozajista dokáže také, ale výjev mnohdy potřebuje doprovodný výklad, kdežto symbol je obvykle natolik známý, že sám o sobě je výkladem. Výjevy navíc v malém rozlišení zaniknou, čímž úplně ztratí jakýkoliv smysl, že nálepka nějaký obrázek obsahuje. To jsem se ostatně pokoušel poukázat ve svém prvním příspěvku a například fotografie rabína kázajícího v synagoze je nerozpoznatelná a nesrozumitelná. Vůbec nebylo poznat že je na ní člověk, natož kdo to je a co dělá. Dokud jsem si ji nerozklikl ve větším zobrazení, ani jsem nevěděl, co na ní je. Jenže obrázky v těchto nálepkách by měly být dostatečně výmluvné už v tomto malém zobrazení. Což výjevy nedokáží. Fotografie popsaného papyru je jen šedo-žlutý flek. Vyobrazení slovanských bohyň je navíc nerozpoznatelné i po zvětšení, pokud si člověk nepřečte popis nebo název souboru, protože se jedná o vyobrazení moderní, nikoliv tradiční, a tudíž na první pohled nerozpoznatelné, že vůbec má jakoukoliv spojitost se slovanskou mythologií.
Jinak samotnou myšlenku ukázat víc podob předzobrazené nálepky samozejmě chválím, je to nápad, který mne nadchl. Jen jsem zkrátka toho přesvědčení, že obrázky v nálepkách by měly být jednoznačnější a rozpoznatelné i při malém zobrazení bez nutnosti si je rozklikávat, natož bez nutnosti číst jejich popis.
A ještě jedna poznámka ke kategorii pohanských wikipedistů... mít v úvodním popisu zmínku o vyznavačích pohanství NEBO novopohanství, je naprostý nesmysl, který odporuje jak obsahu obou článků tak i důvodům, pro které byly vůbec rozděleny na dva samostatné články. Původní formulace se zcela správně odkazovala pouze na novopohanství a jen strojový zápis byl upraven tak, aby poskytoval odlišitelné odkazy na oba články.
Niusereset 16. 12. 2011, 20:47 (UTC)
Většina občanů dnešního státu Izrael se diametrálně odlišuje od Židů, kteří organizovaně, jednotně, úplně, důvěřovali Bohu a sloužili mu v biblických dobách. Dnes je to prach-obyčejný lidský stát. Nikoliv Boží lid. Judaismus nikdy neměl žádný jiný znak, než uctívat Boha duchem a pravdou. V době od Abraháma až k období do 5.stol př. n. l. bylo židovství něcím úplně jiným, než současný judaismus, který je převážně nacionálním politickým náboženstvím. Je to pouze a hlavně tradice, které už navíc většina současných občanů Izraele ani nevěří. Velmi podobné tzv. "Polskému katolicismu". O souvislostech politiky a náboženství, (vedoucí až pojmům "náboženský stát", který vede k omezování svobod jak v muslimských, tak křesťanských zemích, podobně jako v komunistických a jiných totalitárních režimech). Státní náboženství je vždycky špatné pro všechny občany. Tolik k symbolice tzv. Davidovy hvězdy u současného státu Izrael. --S pozdravem ♥ JeremySil 16. 12. 2011, 21:20 (UTC)
K ostatnímu OK. // Kdyžtak nejméně rozpoznatelné obrázky tedy ostraň ((jsem na 10,1 palcovém netbooku a mimo toho 'židovského kněze' rozeznám všechny obrázky)) a u pohanství uprav ten popis. --S pozdravem ♥ JeremySil 16. 12. 2011, 21:20 (UTC)
Nehodlám se pouštět do diskuse na téma symbolů náboženství... žádné náboženství z počátku nemělo symbol. Popravdě většina starověkých náboženství neměla žádný symbol, který by vyloženě to či ono náboženství zastupoval. Tenkrát to nebylo třeba, náboženství bylo nedílnou součástí národa, státu a kultury, takže symbol buď neexistoval vůbec a nebo jako symbol mohla sloužit celá řada prvků, které fungovaly jako součást obřadů nebo výzdoby chrámů, byť ne ve stejném smyslu, v jakém náboženské symboly používáme dnes. V případě judaismu je za takovýto starověký symbol víry svícen. A případně by se za takový dala označit i tóra, která je v synagogách dodnes používána v podobě dlouhého navinutého svitku, z něhož je předčítáno za pomocí toho-čemu-teď-nevim-jak-se-nadává-a-ty-určitě-víš-co-myslím. Co se týče hvězdy... věřím ti ohledně toho, kdy měla vzniknout.. jenže zároveň to je také symbol spolu se svícnem nejčastěji s touto vírou spojovaný. Určitě v tom má jistou roli ne zrovna populární využití hvězdy nacisty... ale nemění to nic na tom, že davidova hvězda je všeobecně známa a chápána jako symbol judaismu. To je důvod proč jsem jej použil. A taky i proto, že ony žluté obrázky (vybrané z důvodu širokého spektra náboženských symbolů v jednotném stylu) mají pro judaismus jenom hvězdu.
Jinak nebráním se tomu pooužít jiné obrázky než ty, které jsem ke kategoriím přidal já... jenom jsem zkrátka za, aby byly co nejjednodušší a snadno rozlišitelné a identifikovatelné. Já například u toho malovaného rabína taky poznávám, že to je postava muže, který cosi drží v rukou... jen z toho obrázku není poznat, že má představovat judaismus, že jde o předčítajícího rabína. Nebo ta fotografie sošky u Buddhismu... tim jak je vyfocena proti barevnému pozadí (patrně) oltáře, je na tom malém náhledu obtížné rozpoznat, co přesně zobrazuje. Jiné by to bylo například u velké venkovní sochy vyfocené proti obloze, která by byla naopak identifikovatelná jednoznačně. Sám jsem tam chtěl takovou dát, než jsem při hledání narazil na SVG vypodobnění sedícího Buddhy.
Niusereset 16. 12. 2011, 22:20 (UTC)
Provedl jsem tedy drobné úpravy v předzobrazených šablonách, někde jsem nahradil předchozí obrázky za výraznější varianty (např. kaligrafie bismillah) a u křesťanství jsem namísto Alpha-Omega použil detail Michelangelova stvoření adama (IMHO dostatečně známý obrázek, aby byl rozpoznatelný, navíc detail je i v malém rozlišení dostatečně zřetelný)
Niusereset 17. 12. 2011, 11:21 (UTC)
Akorát u toho islámu, tam dej obrázek se zelenými! barvami. Je to jejich symbolika. --S pozdravem ♥ JeremySil 17. 12. 2011, 12:11 (UTC)
K obrázku u judaismu: Tetragrammaton čili Boží osobní jméno používají Svědkové Jehovovi. Judaismus to má zakázané kvůli jejich tradici. Musí říkát 'Adonái Elóchim' při čtení Bible nebo veřejném přednášení v synagoze. V podstatě totéž je u křesťanů katolických a mormonských, a také u muslimů. Všechno to znamená jednoduše "Pán Bůh". Jiná tradice, vzniklá v českých zemích ve středověku, je nahrazovat Tetragrammaton slovem "Hospodin". Většina křesťanských i židovských biblí Tetragramm vůbec neobsahuje. V pár vydáních je to aspoň jako 'poznámka pod čarou', že Všemohoucí Bůh JHVH se nejmenuje Hospodin nebo Pán, ale že to jsou pojmenování vzniklá pozdější tradicí. --S pozdravem ♥ JeremySil 17. 12. 2011, 12:24 (UTC)
K obrázku u křesťanství s názvem "Simple Labarum": en:Labarum, en:In_hoc_signo_vinces, se jedná o vojenský symbol, který římský císař použil k válčení a zabíjení. --- To je v rozporu s učením a skutky Ježíše Krista. Navíc se jedná o upravený pohanský symbol kříže. --- Symbolika latinských písmen "Chí Ró" sice mluví o Kristu, ale skutky to zapírá, tudíž to není křesťanský symbol. /// To samé se dá ovšem řící o znamení "kříže" (odpadlé křesťanství) a znamená "půlměsíce" (radikální islám). Také se v jejich jménu (těchto symbolů) hodně vraždilo. Takže to měnit nemusíš. To by tam nebylo nic. :(( /// Zajímavý je také původ tohoto symbolu. Doporučuji pročíst ty dva anglické články či vyhledat nějakou českou literaturu. --S pozdravem ♥ JeremySil 17. 12. 2011, 12:41 (UTC)
Tetragramon nahrazen symbolem Chai, zelená verze hvězdy a půlměsíce navrácena.
Ohledně toho křesťanského symbolu si dovolím odporovat... jde o (vcelku pochopitelnou) záměnu dvou pojmů vzniklou z poněkud matoucího názvu souboru. Pojem "labarum" se vskutku vztahuje k praporům římských legií, kde labarum s kristovým monogramem nahradilo vexillum s jovovým orlem. Nicméně labarum je jen jedno z použití symbolu "Chí-Ró". Tento symbol se pak nadále po staletí používal i dávno po zániku Impéria i legií... Doporučuju nahlédnout do českého článku Kristův monogram, který mimo jiné obsahuje i galerii obrazující nevojenské použití tohoto symbolu na náhrobcích i na církevních budovách, případně nakouknout i na Commons do příslušné kategorie, kde obzvláště doporučuji si prohlídnout tuto fotografii, na níž je tímto nekřesťanským, vojenským a krvavým symbolem vyzdoben stůl, za nímž sedí Benedict XVI. během kanonizace Antonína od sv.Anny Galvão.
Niusereset 17. 12. 2011, 13:20 (UTC)
Pro větší klid jsem Chí-Ró nahradil jiným obrázkem.
Niusereset 17. 12. 2011, 13:27 (UTC)
OK. Už myslím, že takhle mohou být všechny ty kategorie už 'finální'.
Chí Ró je prostě z nekřesťanského zdroje. Je to naroubování křesťanství inherentní příměsí.
Monogram ΧΡ má ovšem také kosmologické souvislosti. Když Platónův Timaios popisuje jak démiurg formoval Vesmír, přirovnává křížení ekliptiky a vesmírného rovníku k písmenu Χ.[1] Jeden z prvních křesťanských apologetů, Justin Mučedník (†165), spojuje tento Timaiův příměr s Kristovým křížem, který je vepsán na nebesích jako základ jejich uspořádání. Skutečně na nejstarších vyobrazeních se ramena písmene Χ neprotínají pod pravým úhlem, nýbrž ostřejším. Podobnou myšlenku možná vyjadřuje už spis Didaché (kolem 150), když mluví o „prvním znamení rozestření (rozpětí) nebes“.
Řecká filosofie a pravé křesťanství jsou odlišné. Platón věřil v Demiurga, což byl pohanský bůh. Justin Mučedník byl jedním z tzv. 'Církevních Otců', neboli lidí, kteří o staletí později (=stovky let poté, co Ježíš Kristus vyučoval a působil na zemi) formulovali teologické základy římskokatolické církve (tehdy jediné). Nechali se inspirovat řeckou filisofií, a ne Biblí samotnou. Je jasně vidět, že to co učil Kristus je s těmito prázdnými filosofickými řečmi v rozporu. // Ale to už je jiný příběh. Kategorie už řešit nemusíme. Dík. Ahoj.
S pozdravem ♥ JeremySil 17. 12. 2011, 13:43 (UTC)

Ještě jednou o nálepkách Editovat

Dodatečný dotaz... neřeším odstranení obrázku sepjatých rukou (i když tomu taky zcela nerozumím) ale zaráží mne důvod odstranění i Michelangelova obrazu.
Niusereset 17. 12. 2011, 14:03 (UTC)

Je to sice mistrovský obraz a mně se moc líbí, ale v Bibli se píše že 'Bůh je duch' (Jan 4:24) a 'nemůžeme ho vidět' (Jan 4:18,,, Kolosanům 1:15,,, 1. Timoteovi 1:17,,, Římanům 1:20,,, Jan 1:18). Poznávat Boží osobnost, vlastnosti, skutky, smýšlení, můžeme prostřednictvím každodenní zkušenosti s Ním, prostřednictvím napodobování a učení se od jeho Syna Ježíše, také prostřednictvím knihy Stvoření, a knihy Bible.
Dokonce je napsáno že pokud by někdo přímo viděl živého Boha 'není možné, aby zůstal naživu'. Viz. citát níže.
(Exodus 33:20) A dodal: „Nejsi schopen vidět můj obličej, protože žádný člověk mě nemůže vidět, a přesto žít.“
Z hlediska vyznavače novopohanství to jsou ovšem poněkud nepochopitelné argumenty, vím to.
A pokud mohu mluvit za sebe, 'výjev nemálo přípomíná vyobrazení bohů z mytologií národů (typu Zeus, Hermes, Saturn, Apolón, Jupiter apod.).
Tudíž tento umělecký výjev je sice mistrovský obraz, ale stále to je 'jen fantazie malíře'.
S pozdravem ♥ JeremySil 17. 12. 2011, 18:23 (UTC)
Já samozřejmě používám vyobrazení bohů... ale v žádném případě je nevnímám jako absolutní podoby. Bohové... jsou na úplně jiné úrovni svým bytím a svojí podstatou, než je hmotný svět kolem nás. Přesahují možnosti našich smyslů. Každý pokus je zpodobnit, ať již obrazem či slovem, nikdy nebude odpovídat plné skutečnosti, protože ta přesahuje naše chápání. Ostatně neříká se, že i když bibli napsal člověk (přesněji řečeno lidé), že vznikla inspirována božím duchem a boží moudrostí? Nemohlo být Michelangelo vyobrazení, které mimochodem je přece výzdobou chrámu, být podobně inspirovaná?
Ale zanechme teoretizování... našel sem si několik možných variant na doplnění neúplného počtu předzobrazených nálepek.
       
Niusereset 17. 12. 2011, 20:18 (UTC)
Teoreticky s tebou souhlasím. Ale zanechme toho už. --S pozdravem ♥ JeremySil 17. 12. 2011, 20:56 (UTC)
Žádná z těch náhradních se mi nelíbí. Ani není dalších třeba. --S pozdravem ♥ JeremySil 17. 12. 2011, 20:56 (UTC)

Dobrý den. Co Vás prosím vedlo k odstranění té informace? Je celkem podstatná, informuje o změnách u největší církve. fext 17. 12. 2011, 14:41 (UTC)

Přestože se tady teď nebudu moc často zdržovat, tak samozřejmě i tak editační války nehrozí. Jen doplňuji, že podle mne tam ta stručná informace patří. S pozdravem, fext 17. 12. 2011, 15:31 (UTC)

Podstatná informace to je. To jistě. --- Ovšem ne v článku Česko, ale v článcích vztahujících se ke křesťanství a římskokatolické církvi. (Tedy Křesťanství v Česku, Ateismus v Česku, Římskokatolická církev, Římskokatolická církev v Česku, ATD. --- Mimoto si myslím, že uvádět minulé údaje je v zásadě zbytečnost, když máme nové. Takovéto údaje o všech náboženstvích v Česku by měli být spíše v článku Demografie náboženských skupin v Česku, který by to podrobněji rozebíral. Uvažuji, že takový článek zkusím. Ikdyž si myslím, že stávající články by měli být kvalitnější, a pak by to stačilo. PS: Římský katolík já rozhodně nejsem. To ani náhodou. Ale zase je zbytečné v článku o Česku uvádět neplatné údaje, navíc o jedné specifické církvi. --S pozdravem ♥ JeremySil 17. 12. 2011, 16:04 (UTC)
Nemohu souhlasit a proto informaci vracím. Je to podstatné i pro článek Česko, protože uvádí současné informace do historického kontextu. S pozdravem, fext 17. 12. 2011, 18:02 (UTC)
Proč je to podstatné? Pro koho konkrétně? Porovnání demografického vývoje náboženství v ČR v roce 2001 a 2011 jsem uvedl v závěru odstavce. Je to více než kvalitní a objektivní shrnutí rozdílů dvou posledních sčítání. Toto je od vás zjevná diskriminace typu "Protože černochů je nejvíc, jsou nejhorší". Mně se takové uvažování hnusí. Jak vám? --S pozdravem ♥ JeremySil 17. 12. 2011, 18:38 (UTC)

Recenzent podle všech oborů? Editovat

Dobrý večer, pane kolego. Nepřehnal jste to trochu se svým zařazením do většiny oborů lidského vědění? Nechci Vás podceňovat, ale nevěřím, že dokážete odborně poradit a recenzovat témata týkající se jak medicíny, astrofyziky, jurisprudence, strojírenství, geologie, tak i zemědělství, akustiky nebo třeba informatiky. --G3ron1mo 21. 12. 2011, 19:25 (UTC)

Jistě jsem to přehnal, a to v tom smyslu, že doufám, že mně nebudou žadatelé bombardovat desítkami požadavků na recenze. Doufám, že to časově únosné bude. Pakliže to bude nad plán, který jsem ochoten akceptovat, tak odmítnu. Záleží spíše, co je myšleno tím odborně. To, že jsem během svého relativně mladého třicítkového života prakticky nebo teoreticky zasáhl do toho všeho, i dalších, které tam nejsou, např. obor Mystika, Záhadologie, Fenomény, Astrologie, Magie, Gnostika, apod. - věci, za které se dnes spíše stydím, ale byl jsem v nich expert. Kdekdo placený byl horší. Já jsem vždycky ve všem vyznával ryzí amatérismus a jakmile jsem dosáhl stupně relativní dokonalosti, které mně uspokojila, tak jsem skončil a hledal další výzvu. Nebo třeba citování Bible v zpaměti v 8 letech, hraní šachu naslepo, či čtení C.G.Jungovy psychoanalýzy místo beletrie, kterou četli spolužáci. Teorie celé genetiky naučená v 13 letech. Prostě potenciál by byl. Záleží spíše zda bude chuť větší než pohodlnost. Sice je to šokující, ale stále to nějak vím, nebo si apoň něco pamatuji z minula. Většinu už neprovozuji, proto o tom také needituji. Může to za mně udělat někdo jiný. Potřeboval bych existovat tak 4x a pak bych mohl dělat všechno, co by mně zajímalo. V jedné osobě a jednom životě na nic není čas. Ale pokud se někdo na něco zeptá, domnívám se, že bych mohl být nápomocen. V opačném případě se omluvím a jednoduše sdělím, že 'nevím'. Ve většině jsem samouk, zbytek praktik. Výslovně jsem také některé obory neuvedl se shrnutím editace "m (pár témat vynecháno)". S pozdravem --JeremySil 22. 12. 2011, 15:02 (UTC)
Mimochodem, v otázce náboženství jsem jich aktivně vyzkoušel dodnes 8 (jen čtyři z toho jsou křesťanské, ostatní mimo-křesťanství). Dohromady věřící asi 15 % času. Většinu života (85 % času) jsem byl agnostik, někdy se zvýrazněním ateismu. Jindy spíše teistický agnosticismus. Prostě jsem hledal tu cestu. A ubírala se i cestami spirituálními, které nejsou primárně náboženské. I takové jsem poznal. Teď už spíše jen kontroluji kam jedu. Ale netvrdím, že je všechno definitvní. Člověk se mění a stále není celý. Zvlášť pokud by se neusále zaměřoval na sebe. --JeremySil 22. 12. 2011, 15:34 (UTC)

Smazání diskuse Editovat

Zdravím (a hezké Vánoce k tomu), koukám, že jste chtěl smazat svou diskusi, nicméně praxe je zde taková, že se diskusní stránky nemažou, aby zůstala historie diskuse a mohlo se případně dohledat, co kdy řekl a proč. Z toho důvodu si dovolím sundat šablonu smazat. Pokud ale chcete vyčistit tuto stránku od historie diskuse, máte možnost přesunout celou tuto stránku na nový archivní název, čímž taktéž docílíte toho, že Vaše diskuse bude čistá. S pozdravem a pevně věřím, že pochopíte důvod, proč správci v tomto případě nemohou mazat. --Chmee2 24. 12. 2011, 08:20 (UTC)

Taky přeji a zdravím. Já chci smazat jen zbytečný balast. Obsah je úpřesunut na archivní novou stránku. Uvedeno ve shrnutí editace. Mám nějaké další "stránky ke smazání". Už chci mít konečně uklizeno. Prosím vás, Chmee2, aby jste to mazání provedl, když jste správce. Zjistil jsem, že v minulosti jsem vytvořil naprosto zbytečně mnoho podstránek. Bude mi stačit jedna hlavní. Už je vytvořena a je tam celá historie diskusí se mnou. Díky za rychlost. --JeremySil 24. 12. 2011, 08:33 (UTC)
To mazání se nedělá kvůli tomu, že během smazání by se zratila informace z historie stránky, kde je zaznamenané, kdo a kdy co psal. Na stránce, kam jste diskusi přesunul pomocí překopírování nic takového není. Proto je případně složité na takovou diskusi odkazovat. Z toho důvodu se tyto diskuse s historií nemažou. Je to přání komunity, kterou správci musí v tomto respektovat. Bohužel tak nejsem schopen v tomto vyhovět Vaší žádosti. Ale jak jsem psal výše, pokud chcete uklidit tuto stránku, máte možnost jí přesunout (klidně na ten název archivní stránky) a tím se přesune i historie na nové místo. Zde tak zbyde naprosto prázdná stránka. S pozdravem --Chmee2 24. 12. 2011, 08:37 (UTC)
Bez obav. Vytvořím novou. /// Ohledně historie. Tato obsahuje jen několik posledních měsíců. Historie editací (obsah zachráněn, ale historie editací ztracena) byla ztracena. Ani v žádné podstránce smazané včera tato diskuse (historie editací ztracena, obsah ovšem zachráněn) z mých počátků tam nebyla. Kontroloval jsem to. Z počátku roku 2011 je ztraceno vše. Diskusní obsah jako takový je ovšem celý zachráněn v té nové archivační stránce. Takže toto je jen část. Proto je lepší to smazat a napříště se poučit z chyb. Teď mi existence této mojí diskuse dělá přebytečnou duplikaci obsahu. A nemůžu ji založit. --JeremySil 24. 12. 2011, 08:45 (UTC)


Hodnocení kvality: Bowling Editovat

Kolego,

směl bych Tě požádat o kontrolu kvality článku Bowling? Mou snahou je zařadit tento článek mezi články nejlepší. Je to reálné nebo se jedná o cíl přemrštěný? A co článku případně chybí? Předem za analýzu děkuji.

--Jan Polák 20. 1. 2012, 00:39 (UTC)

Osobní útok Editovat

Prosím vyhni se což je sprosté chování (diff) a podobnému obvinování. Příště požádám správce o blok. Viz wp:žádné osobní útoky a wp:Wikietiketa. Založení AfD je právo každého, stejně jako vedení jakékoliv diskuse. --Wikipedista:BobM d|p 31. 1. 2012, 15:24 (UTC)

Znovu vyhněte se komentářům ad hominem. Nehodlám dále diskutovat, pokud budete pokračovat v přehnaném obvinování a urážkách... --Wikipedista:BobM d|p 31. 1. 2012, 15:52 (UTC)

Smazání původní uživatelské stránky Editovat

Zdravím vás a mám jen jednu připomínku – uživatelské stránky existující před změnou uživatelského jména se nemažou. Jde o to, že odkazy na vás ve starých diskusích by jinak svítily červeně, neboť s přejmenováním se bohužel nepojí náhrada všech podpisů v diskusích novými. V tomto směru vám zřejmě žádný správce nebude moci vyjít vstříc. Přeju vám jinak pěkné, byť mrazivé ráno. Jirka O. 4. 2. 2012, 07:34 (UTC)

Díky za zprávu. Takže co tedy? --JeremySil 4. 2. 2012, 07:38 (UTC)
Nechat staré jméno jako přesměrování, je to jen formalita, ale důležitá z hlediska archivace. Nebudete-li mít nic proti, šablonu smazat odstraním. Jirka O. 4. 2. 2012, 07:40 (UTC)
A kde se prosím o tom píše, že přesměrování ze starého jména nelze smazat? Právě proto, že je to formalita, která postrádá význam, je to nadbytečnost. Wikipedie:Uživatelské_jméno ani stránka 'Změna' takovou povinnost! (ani volbu) neukládají a imho na to nemá nikdo ani právo trvat. Je to prostě minulost a takové jméno již neexistuje. Pokud by si někdo vytvořil tamto staré jméno, tak by toto stále nelogicky přesměrovávalo na mne, místo na toho nového uživatele. --JeremySil 4. 2. 2012, 07:56 (UTC)
Mazat se nemají stránky, na které vedou desítky odkazů – tím spleteme celou historii a na zachování historie je právě Wikipedie založena (proto se odmítají přesuny copy&paste). Vím, že jste se se starým jménem rozloučil, ale podstatné je, že FaktneviM a JeremySil jsou jedna osoba. Uzurpovat se také dá jen těžko jméno, které má za sebou desítky editací v diskusích. Je mi to líto, ale v tomto směru nemohu pomoci. Jirka O. 4. 2. 2012, 08:08 (UTC)
Proč mluvíte o uzurpaci, když si někdo může jméno FaktneviM založit? Kolega Tchoř mi na to neodpověděl a nikde jinde jsem tu informaci s důkazem, že to nejde, nenašel. Pakliže budu věřit sobě, že když to nemůžu založit já, nepovede se to ani nikomu jinému. Což je dost naivní předpoklad, když uvážím, že psát z jiného IP mi to s vysokou pravděpodobností dovolí. A ohledně zakládání účtů existují desítky faktorů kdy to jde a kdy to naopak nepůjde. A tyhle ani další základní informace v těch nápovědách nejsou, nebo uveďte kde jsou, pokud jsou. A ohledně smazání přesměrování, opět mluvíte o zvyklosti (neboli tradici), která nemá žádné opodstatnění v písmu (v tomto případě 'Wikipedia guidelines'). Tudíž je to maximálně zvyklost a nelze ji požadovat. --JeremySil 4. 2. 2012, 08:20 (UTC)
Nevím, kde "jsou" vámi požadované informace, ale to, co vám říkám, je zkrátka stávající praxe. Když se juknete na šablonu smazat, jsou tam správci upomínáni, aby před smazáním zkontrolovali, zda na stránku, kterou chtějí smazat, nic neodkazuje. Na FaktneviM odkazují desítky stránek a já tudíž tuto stránku prostě nesmažu. Jinak ještě jednou hezký den. Jirka O. 4. 2. 2012, 08:25 (UTC)
Tento rigidní přístup by znamenal, že čehokoliv se někdo 'jen dotkne', už je to nesmazatelné. V tom případě by správci nemohli smazat ani ty stovky stránek, které denně mažou kvůli trapnému tvrzení, aby se zachovala kontinuita a historie. Vidíme oba, že je to nesmysl. A navíc, je to jen tradice. Nejsem nijak zavázán ji dodržovat. A vy byste mi měl vyhovět, pokud nemůžete předložit důkazy o opaku, že to musí za každou cenu a za všech okolností nebýt smazáno. Díky. --JeremySil 4. 2. 2012, 08:33 (UTC)
Směšujete dvě věci, krátkodobé vandalismy a dlouhodobé působení či existenci něčeho (článku, uživatelského jména). Nevím, zda jde o "rigidní přístup", ale zachovává se tím historie. Pokud máte dojem, že vám v tomto směru bráním v opodstatněném požadavku, obraťte se na jiného správce, nebo iniciujte debatu o změně praxe. I na wiki totiž není vše fixováno písemně, ale často hraje roli jen logika, analogie a zdravý rozum. Jirka O. 4. 2. 2012, 08:44 (UTC)
Ale já to chápu. Jen tvrdím, že smazání toho redirektu není nikterak zakázané, tudíž mi můžete s klidným svědomím vyhovět. Není to závazné pravidlo ani doporučení. --JeremySil 4. 2. 2012, 09:09 (UTC)
Co se týče mé historie jako takové, mám za to, že wikipedisté o mém přejmenování vědí všichni. Někteří mně mají ve sledovaných stránkách a s jinými jsem v kontaktu přes editaci encyklopedie. (a ty ostatní lidi to nemá co právo zajímat). --JeremySil 4. 2. 2012, 09:09 (UTC)
O změnu wikietikety například jsem se kdysi snažil. Marně. Selhalo to na vyjádření jiných, že snahu o slušnost nelze vynutit (ani ve 'zvýšení důležitosti' bodu v pouhém 'doporučení') a na tom, že formulace nebyla přijata, protože smysl zákona je podle ostatních méně důležitý než rigidní litera zákona. A také v tom, že to někteří jednoduše nechtěli. Museli by totiž i s nováčky jednat lépe, natož s vytrvalci jako já. Ne. Na Wikipedii nic změnit nelze, protože kontinuita historie, prostředí a tradice jsou důležitější, než správnost současného stavu. --JeremySil 4. 2. 2012, 09:09 (UTC)
Další případy také. Prostě nemá smysl se o nic snažit. Nejlepší je ani nekomunikovat s určitými lidmi. Mám už pár lidí v seznamu, se kterými prostě nelze vyjít. Nikdy. Bez šance. Je to předem prohrané, protože k žádnému závěru nedojdeš. Jen tě znovu znechutí tím, že vše odmítnou. Ať se snažíš o cokoliv a nabízíš i víc variant postupu, ne nezmění se nic. --JeremySil 4. 2. 2012, 09:09 (UTC)
Víte jistě stejně jako já, že každá skupina lidí si vytváří svá psaná i nepsaná pravidla – je to jednoduše důležité k tomu, aby existovala stabilita a kontinuita. Já osobně jsem se stal správcem nikoli proto, abych proti stabilitě a kontinuitě vystupoval, ale abych stabilitu a kontinuitu garantoval. Jsem vystudovaný historik, proto umím ocenit význam kontinuity i diskontinuity – obojí má virtuálně i reálně svůj smysl, ale k prosazení diskontinuity je třeba mít za sebou opravdu silnou vůli skupiny lidí opustit kontinuitu a nastoupit novou cestu. Mějte se moc hezky. Jirka O. 4. 2. 2012, 09:49 (UTC)
Přesně tak. O to více člověka překvapí, když se někdo drží jiných norem, ačkoliv je druzí nevyžadují, a o to více, když za to nejsou sankce, a když jsou to normy často dost odlišné, než běžné normy. Ano. Je to silná vůle změnit se a jednat jinak, než byl člověk v nevědomosti zvyklý dříve. A není to lehké, ale je to dřina. A vyžaduje to 'opravdové úsilí'. (2. Petra 1:5-8) Jakožto historik snad oceníte i to, že kontinuita není vždy řešení správné, poněvadž je to cesta nejsnadnější. Snadnost cesty by tak měla být zároveň i varovná a podezřelá, protože na tomto procesu degenerace se hroutily i mnohé civilizace. I přesto, že jste mi nevyhověl, ani nedokázal, že mi vyhovět nemůžete, mám pocit, že jste o to být nápomocen přinejmenším usiloval, za což děkuji. S pozdravem a přáním pěkného dne. --JeremySil 4. 2. 2012, 10:22 (UTC)

Drobné vysvětlení Editovat

Jen přihodím drobné vysvětlení ke Tvé reakci (tykals mi, tak Ti taky tykám, doufám, že je to tak v pořádku) v diskusi k Obci křesťanů, protože to nepatří k tomu článku, ale asi by to vysvětlit chtělo kvůli naší vzájemné interakci: To s tím antroposofickým základem učení je právě jedno z takových tradovaných klišé, pod kterým si každý představuje bůhvíco. U nás skutečně platí svoboda vyznání a zvěstování (u kněží s omezením na to, že jejich zvěstování nesmí odporovat výkonu kultu, k němuž se zavázali), není to tak, že bychom měli "teologii podle Steinera", jakkoli se na něho leckdo může odvolávat. Ten antroposofický základ je noetický, tedy znamená to přijetí Steinerova východiska, že každý člověk má možnost poznávat svět v úplnosti, tedy včetně světa Božího, nebo jinými slovy, že Synovo zjevení je jedinečné a úplné, ale Duch svatý stále působí a zjevuje. Rozpor s prvotním křesťanstvím v tom nenalézám, a myslím, že ho nenalezneš ani Ty. --Mmh (diskuse) 11. 3. 2012, 15:25 (UTC)

Řekněme, že tomu co jsi napsal ani vůbec nerozumím. Celé mi to zní jako pouhá lidská filosofie, jakési bádání o všem a o ničem. O tom, co si myslí sám Všemohoucí Bůh a co chce abychom dělali my lidi, tam není ani zmíňka. Čili není to založené na víře a skutcích křesťanů z 1. století n.l. Ani Bible nehraje v učení OK nějakou význačnu roli, natožpak jedinou.
Povšimni si, prosím, že jsem nespojoval svůj pohled s hodnocením sekta/nesekta. Obec křesťanů, je jistě Církev a náboženská společnost a rozhodně slovo sekta je urážlivé a zaujaté, ať už ve vztahu k jakémukoliv náboženství. Právo na sebeurčení mají všechny náboženské skupiny i jednotliví lidé.
Jak už jsem naznačil v diskusi k článku, je patrně vhodné tu inkriminovanou pasáž smazat, protože o vztahu k jiným církvím jsou tam pouze dvě věty (v úplném závěru a ještě bez zdroje). Navíc, samotné členství/nečlenství v nějakém spolku kamarádských církví nesvědčí vůbec o ničem v jejich vztazích. Zbytek sekce spíš se snaží definovat slovo sekta, což v tomto článku být ani nemá. Takže doporučuji smazat celé, nebo značně rozšířit.
--JeremySil (diskuse) 11. 3. 2012, 16:03 (UTC)
Já tady právě nechtěl řešit otázku toho, co bude v článku (to prosím řešme tam), nýbrž jen osobně vysvětlit, jaká skutečnost stojí za tím omílaným klišé. Pokud se domníváš, že působení Ducha svatého nesouvisí s vírou a skutky křesťanů 1. století (zejména v době, kdy evangelia teprve vznikala), pak Ti to ovšem vysvětlit nemohu. --Mmh (diskuse) 11. 3. 2012, 16:22 (UTC)
Vycházel jsem pouze z vysvětlení, co to antroposofické křesťanství je.
Článek vylepšit, aby to omílané bylo uvedeno na správnou míru a dostatečně dobře vysvětleno.
S úctou --JeremySil (diskuse) 11. 3. 2012, 16:48 (UTC)
Jenže (1) tohle nebylo žádné vysvětlení, co je to "antroposofické křesťanství", nýbrž co se míní tím, když někdo hovoří o antroposofickém pozadí nebo základu teologie Obce křesťanů, a (2) byla to už reakce na Tvou diskusní poznámku o rozporu s učením a praxí prvotní církve. Článku se to netýkalo, tam také nic podobného nestojí. A právě v diskusích mi to opakovaně ten či onen otíral o hubu (ba dokonce několikrát to bylo uváděno dokonce jako důvod, proč bych vůbec neměl být na Wikipedii brán vážně), což mi už poněkud leze na nervy. --Mmh (diskuse) 11. 3. 2012, 17:04 (UTC)

Editování článku Editovat

Díky za úpravy a opravy - moc wikipedii neumím, tak jsem to tam nacvakal a doufal, že to někdo korektně zformátuje a otaguje. 62.209.200.75 13. 3. 2012, 13:36 (UTC)

Také děkuji za vaše editace. Chápu, že jste naprostý nováček a snažím se řídit podle Buďte laskaví k nováčkům a Předpokládejte dobrou vůli.
Nicméně bych vás rád poprosil, abyste si přečetl tyto stránky níže.
Používejte prosím tlačítko Ukázat náhled !!! (před tím, než změny uložíte)
Vyplňujte prosím pole Shrnutí editace !!! (před tím, než změny uložíte)
Potřebujete-li si nanečisto vyzkoušet editace určitého charakteru, můžete si vše otestovat nezávazně na Pískovišti.
Opravdu se nebojte editovat. Když se Vám občas něco nepovede, jiní to spraví. (pokud na to budou mít čas a energii, = což nejspíš nebudou) ...
Na závěr, pokud budete, i po otestování editování Wikipedie, stále chtít, doporučuji se zaregistrovat.
Chci vás ovšem také upozornit, že lépe uděláte, když odejdete. Wikipedie je fakt ztráta času a zničí vás to po všech směrech. Může i v tom hlavním. Však víte jaký myslím. Je to, žel, tak, no.
S pozdravem --JeremySil (diskuse) 13. 3. 2012, 14:08 (UTC)
ano vím ... už sem si to vyzkoušel na jiných Inernetových projektech, které byly ztrátou času ... jsem rád že střežíte na wikipedii hesla, která jsou pro mne a řadu dalších cenná a současně pro mnoho jiných cílem wikivandalismu mějte se krásně
-- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) 78.102.242.162 (diskusebloky) Jiný editor pod anonymní IP adresou
Tak pozor! Nedělám nic jiného než kdokoliv jiný z tisíců dobrovolných editorů. Koukněte například na toto. Předmětem vandalismu jsou tisíce dalších stránek, jak se můžete sám přesvědčit např. zde.
Na diskusních stránkách se, (v budoucnu) prosím, podepisujte vždy čtyřmi vlnovkami. ~~~~
A teď, pokud nemáte konkrétní dotaz na fungování Wikipedie (a zároveň jste si přečetl všechny nápovědy), tak pokud nic nemáte, tak končíme. Diskusní stránka není určena k povídání, ale k tvorbě encyklopedie.
Mimochodem, Vítejte ve Wikipedii.
JeremySil (diskuse) 13. 3. 2012, 20:58 (UTC)
{{Stop chat}}

Řečtí katolíci Editovat

Zdravím, u těch řeckých katolíků v Křesťanství v České republice by se samozřejmě dalo zvažovat, zda tam nezmínit jen ŘKC jakožto největší církev a více to nerozebírat, ale určitě bych tam nenechával řecké katolíky takhle se poznámkou, že jsou početně nedůležití (je jich mezi katolíky cca 1 %, což není tak málo, je jich tolik jako Jednoty bratrské, která je v úvodu také vypočtena, ale hlavně taková hodnotící věta určitě nepatří do úvodu článku. --Mmh (diskuse) 13. 3. 2012, 13:49 (UTC)

No já jsem právě chtěl naznačit, že v úvodníku článku nemá být o desetitisícových církvích vůbec psáno. To, že se jmenují 'katolíci' také ti řečtí jim nedává nárok vést se na vlně milionové římské. Udělejte to jak chcete. Ale chtělo by to nějak předělat. --JeremySil (diskuse) 13. 3. 2012, 14:08 (UTC)
No, kromě ŘKC máme v ČR už jen církve řádově desetitisícové nebo menší.
Co byste řekl na to, kdybychom tam nerozpatlávali katolicismus zvlášť, ale prostě řekli, že zdaleka největší je ŘKC, a pak postupně lezli k těm menším a zastavili se právě kolem těch 10 tisíc u CB a ŘeKC? --Mmh (diskuse) 13. 3. 2012, 21:08 (UTC)
Jo, klidně. Nějak to prostě udělejte a kdyžtak se potom přidám, když bude potřeba. Hlavně WP:ESO. Platí to i pro velmi pokročilé jako jste vy. --JeremySil (diskuse) 13. 3. 2012, 21:15 (UTC)

Odbornost Editovat

Stylistické korektury, Filozofie, Fyzika, Gastronomie, Geografie, Geologie, Hebraistika, Historie, Hudba, Informatika a síťařina, Internetový marketing, Literatura, Lékařství, Náboženství, Psychiatrie, Psychologie, Rybářství, Software, Sport, Strojírenství, Umělá inteligence, Kybernetika a Automatizace, Vojenství, Zemědělství, Zvuk. Je vážně obdivuhodné, na co všechno jsi expert. Jen to není moc věrohodné. --egg 23. 3. 2012, 13:27 (UTC)

Zdravím eggu, jak již jsem uvedl v obou shrnutích editace, cítím se být odborníkem na všechno, ale některá témata neuvádím vůbec. Z důvodu, že jim opravdu vůbec neholduju, anebo z osobních důvodů nechci do těch témat nijak přispívat. To se u mně ostatně v průběhu času mění. Ano. Už jsem na to jednou odpovídal kolegovi G3ron1mo zde. Na obsahu trvám. Jen bych dodal, že od té doby, co jsem se na té stránce vepsal do oborů, o nichž vím dost, abych mohl nějak přispět, ..... se změnila v ledasčemž situace, například v tom, že jsem začal natvrdo na sobě v praxi uplatňovat diskusní dietu a to tak, že absolutně. Proto každého otravu na mojí diskusi ihned odpálkuju a do sporů, kterými trpí ostatní wikipedisté se prostě nezapojuju, ačkoliv bych často chtěl podpořit ty správné, a umravnit ty provokatéry kteří ničím nepřispívají a jen se snaží hádat. Recenze článků jsou také hlavně diskuse. Nemohu tak podpořit ani podobné jiné aktivity, kterých bych se jinak třeba i účastnit chtěl. Námitka, že v tom případě jsem v těch mnoho wikiprojektech (asi ve 4) defakto jen formálně, je oprávněná, protože nemám čas ani energii nutnou k neustálému řešení nesmyslů (podobně jako se vyjádřil kolega Mmh zde. Nelze něž s ním souhlasit a to bez ohledu na důvody jeho i jiných se s jinými lidmi o něčem hádat. Ani nevím o co šlo.). Již několikrát jsem osobně zvažoval smazání těch oborů ze stránky recenzí, protože bych tak měl jistotu, že po mně nikdo nebude chtít víc, než jsem ochoten dávat. Protože je to opět diskusní editace (ačkoliv ne v sekci diskuse s wikipedistou, ale jmenný prostor "Wikipedie", což je také diskuse). Zvlášť když uvážím, čím pro mně tento "projekt", "komunita", atd. je (viz. pro pobavení můj esej Všechno je sekta, který jsem psal po obnovení z několikaměsíční wikidovolené. Ano, už jsem s touto encyklopedií několikrát švihl, a opakovaně začal.) Nečekám, že mně budete chápat, ani že se o to budete snažit. Ale tak to prostě je. Mám několik dalších osobních důvodů proč něco nedělám, a taky proč něco, ikdyž připouštím že málo, dělám. Na druhou stranu, patřím mezi velmi aktivní editory, a i to málo je stále dost hodně. O důvod více mně neobtěžovat zbytečně nějakým znechucováním. Opět odkazuji na tu šablonu Diskuse s wikipedistou:JeremySil/Ochota diskutovat. Její text asi není dost jasný, takže budu nejspíše muset nějak upgradovat na jednoznačnější výzvy k nekomunikaci. Ačkoliv je to opět v sekci diskuse. (Paradoxní je, že teď bych ještě měl utratit další 2 editace pro kolegy Mmh a G3ron1mo, protože tady o nich mluvím. Já to ale neudělám. Navíc o nich mluvím jen tím, že odkazuju na předešlou diskusi, a v dobrém, ne kriticky.) Další pozoruhodná věc je, že s Vámi ani s G3ron1mo, jsem se u žádného článku snad ani nikdy nesetkal, leda marginálně. Tudíž to chápu jako důvod k seznámení, který začíná kritikou a prohlášením o mé nedůvěryhodnosti, ačkoliv mně ani jeden neznáte a jen vystřelíte šíp když jdete jen tak kolem. Takže proč zrovna tito? Nevím, a z dnešního hlediska mně to ani moc nezajímá. Je to minulost už při uložení editace. Pokud vás to opravdu nějak dráždí, dávám vám svolení mně ze stránky recenzentů podle oboru všude vymazat. Já bych na to plýtval editací. A vůbec mi na tom nezáleží. V případě chtíče budu jistě recenzovat i bez uvedení na té straně, což je fakt, který jsem původně nedocenil. Nyní jsem obětoval 1 editaci (v sekci diskuse) na odpověď pro Vás a tím také bude moje poslední. Díky za příjemnou, ikdyž doufám že neopakovanou návštěvu. (=nucení k editacím, zvláště k odpovědím v diskusi na zybtečnosti). Znovu opakuji, nečekám, že mně budete chápat, ani že se o to budete snažit. Hezký den přeji. --JeremySil (diskuse) 23. 3. 2012, 15:59 (UTC)

Děkuji za vysvětlení, já vás tedy odepíšu. Mějte se pěkně! --egg 23. 3. 2012, 16:10 (UTC)

Dík za dozdrojování + dotaz k rozporu Editovat

Děkuji za doplnění zdrojů do článku Obyvatelstvo Česka. Nyní (po úpravě Dendrofila) je již původní věta O.K. - je totiž potřeba rozlišovat etnický (pro někoho i rasový) původ a skutečnou aktuální příslušnost k národnosti, tedy zda se k ní hlásí (jako např. mnoho původem Židů se dnes také hlásí k české národnosti; podobně u menšiny "etnických" Moravanů: původem 0 - neexistoval "původní" moravský národ, aktuálně však přes 500 000).

Problém mi však dělá přidaná věta (i když vícenásobně ozdrojovaná), zejména její první část, protože je v diametrálním rozporu s údajem v tabulce (taktéž ozdrojovaným). Podle ní totiž počet lidí hlásících se k romské národnosti nejenže nestoupl, ale propadl se na méně než polovinu. Dokážete posoudit, který zdroj je správnější a podle toho opravit text (já bych osobně dal přednost ČSÚ před novináři z lidovek)? Nedivím se (spekuluji), že romský aktivista by chtěl, aby se všichni původem či rasou Romové hlásili všichni stále k romské národnosti - peníze menšinám se totiž přidělují podle početnosti národnosti (původ či rasa je v tomto zcela pochopitelně "tabu", protože se ctí politická korektnost). Budiž, beru jeho 250 000, přesto je kvůli "etnickým" Moravanům nutno změnit i druhou část věty - ti by totiž i tak byli stále se svým půl miliónem největší menšinou.

Na okraj: Tím, jak je nastavena metodika stanovení národnosti, je podle mě osobně daný údaj sčítání takřka k ničemu. Nevyjadřuje žádnou objektivní skutečnost - v tomto tedy souhlasím s přidáním "vysvětlující věty", která poučí méně pozorné čtenáře. Jen chci, aby byla pojmově i věcně korektní. (Sčítání národností mi připomíná "výzkumy" sexuálních zvyků - v posledním takovém "výzkumu" zjistili, že čeští muži mají za život v průměru dvakrát víc sexuálních partnerů opačného pohlaví než ženy. Přitom je žen a mužů zhruba stejně a v průměrném dosaženém věku dokonce ženy vedou. Že je v tom rozpor, to "výzkumníky" nenapadlo, výsledky publikovali jako objektivní údaje zjištěné výzkumem. To je jako kdybych zjišťoval počet obyvatel Londýna tím, že bych se zeptal na tento údaj tisíce Pražanů a výsledek zprůměroval. Nechci se dotknout sociologů, ale v přírodních vědách jsme zvyklí na poněkud exaktnější metody.)

Promiňte že otravuji, zvlášť když jste si dal takovou práci s dozdrojováním. Zdraví Petr Karel (diskuse) 27. 3. 2012, 16:19 (UTC)

P.S.: Vidím, že než jsem to dopsal, Dendrofil zasáhl i do přidané věty a zkorigoval její druhou část. Zbývá tedy jen rozpor její první části s tabulkou. Petr Karel (diskuse) 27. 3. 2012, 16:24 (UTC)

Díky za zajímavé postřehy. Takhle jsem o tom ani neuvažoval. Inspirovalo mně to šílené editaci. Později jsem upravil ty dvě chyby, na které jste upozornil. Hlavně to 'Moravani jsou druzí největší' a 'Romská čísla má novinář špatně'. Díky za ta upozornění. Pak jsem ještě udělal v závěru sekce ty 'vysvětlující věty' o relevanci těch čísel o národnostech. Co říkáte na mou poslední verzi?. Každopádně bez obav editujte s odvahou podle libosti. S pozdravem. --JeremySil (diskuse) 27. 3. 2012, 21:40 (UTC)
Vidím, že jste se do toho pustil opravdu s vervou. Díky za poslední úpravy, nyní jsem spokojen - je dodržena pojmová správnost a odstraněny početní rozpory. Petr Karel (diskuse) 28. 3. 2012, 08:16 (UTC)


Výše uvedená diskuse je uchovávána jako archiv diskuse. Laskavě ji neměňte. Případné další debaty patří na diskusní stránku uživatele, v případě hlubokých neshod mezi řešení konfliktů. Na této stránce by už neměly být prováděny žádné editace. Wikipedista sám zde bude doplňovat průběžně další diskusi.


Církev sjednocení Editovat

Zdravím, při přepracování článku CS jste přidal např. do klasifikace CS dle F.Sontaga texty v závorkách, které ale dle mého ve zdroji nejsou. Myslím, že by bylo lepší je odstranit, jelikož vycházejí dle mého z kriticky křesťanského mylného pochopení učení církve a nejsou nikterak spojeny s uvedeným zdrojem. --DeeMusil (diskuse) 26. 7. 2012, 16:26 (UTC) otázka: mohu se zeptat, kdo jste? Případně použijte email --DeeMusil (diskuse) 26. 7. 2012, 16:27 (UTC) Jde o tyto editace:

  • přidaná slova v závorkách jsou bohužel asi vlastní výzkum, zdroj nic takového neříká, CS také nic takového neříká. Křesťanský pohled kdovíodkud.
  • Slang? Nutno upřesnit.
  • Opět zkreslení toho co říká CS, i toho co říká zdroj. Křesťanský pohled kdovíodkud.
  • dtto, Lužný to píše poměrně jasně, pohled křesťanské kritiky.

Zdravím, mohu se zeptat, jestli to upravíte, nebo se do toho mohu pustit sám? Ve všech případech, jelikož to není dle mého obsaženo ve zdroji to skončí vypuštěním textu. OK?--DeeMusil (diskuse) 29. 7. 2012, 16:52 (UTC)

Na EN wiki to tak mají Editovat

Wikipedie:Na EN wiki to tak mají--H11 (diskuse) 27. 7. 2012, 19:32 (UTC)

Ten článek znám. A čekal jsem takovouto zmíňku // Specificky se tam píše

"Na EN wiki to tak mají" lze použít i jako velmi účinnou útočnou zbraň, zvláště tehdy, pokud ve vhodnou chvíli diskutující použije odkaz právě na tento článek. Je možné protivníka zcela mentálně diskvalifikovat, neboť pokud to mají na EN, je to zcela nevhodné pro naše malé české poměry, neboť my píšeme českou wikipedii.

Ta absurdní ironie a sarkasmus, že. --JeremySil (diskuse) 27. 7. 2012, 20:01 (UTC)

Já ho mám velmi rád , je to geniálně napsáno. --H11 (diskuse) 27. 7. 2012, 20:12 (UTC)

Církev sjednocení Editovat

 
Wikikytička

Tuhle kytičku ode mě máš za dosavadní práci nad článkem Církev sjednocení - dost prokoukl, ty kapitoly jsi změnil k lepšímu, a to bez ohledu na umístění toho encyklopedicky marginálního spojení. Moc to kvituju. Doufám, že se nenecháš odradit i přes dost nepřiznivou atmosféru kolem. Zdravím, --Verosusa (diskuse) 7. 8. 2012, 19:55 (UTC)

Moonova sekta Editovat

  Neodstraňujte prosím obsah ze stránek Wikipedie, je to považováno za vandalismus. Editaci si můžete vyzkoušet na pískovišti. Pokud nepřestanete poškozovat Wikipedii, bude vám zablokována možnost editace. Jestliže jste obsah odstranil(a) z nějakého legitimního důvodu, napište ho prosím ve shrnutí editace, případně i na příslušné diskusní stránce. Děkuji za pochopení.

--83.240.7.60 7. 8. 2012, 19:58 (UTC)


Související články u článku Křesťanství Editovat

Dobrý den, myslím si, že teologie (v našem kontextu se většinou chápe jako křesťanská teologie) úzce s křesťanstvím souvisí. Anglická wikipedie je v odkazech daleko otevřenější. Nevidím zde problém. Pokud je to problém, jsme otevřená hlubší diskuzi s ostatními účastníky projektu. Zdravím. REbekaX (diskuse) 9. 8. 2012, 18:59 (UTC)

Asi narážíte na můj komentář ve shrnutí editace zde. Já jsem ty články neodstranil, což samo o sobě svědčí o tom, že jsem to neodstranil z nějakého důvodu. Jen nevidím souvislost.
Vaše argumentace, „že se tím většinou v ČR myslí křesťanská teologie“ mi připomíná problém Wikipedie:Čechocentrismus a anglická verze je mnohem výmluvnější o co jde. Countering systemic bias. Teologii mají stejně tak Šíja Islam, Progresivní Judaismus, Církev sjednocení, UFO religion, Wicca, Bahai, Džinismus, Conspiracy theories adherents či Buddhismus diamantové cesty.
Ale chci vás/tě pochválit za to co jste/jsi provedla v článku Obyvatelstvo Česka. Toto vyjádření berte jako Wikipedie:Uživatelská vyznamenání - nějaké si vyber/vyberte a uděl/udělte si ho.
--JeremySil (diskuse) 9. 8. 2012, 19:22 (UTC)

Děkuju za vyznamenání. Vyberu si kytičku - vyznamenání 2.řádu. Můžeš mě napsat do seznamu držitelů, abych si ji neudělovala úplně sama. Díky:) Budeme si klidně tykat, že Ti tykání nevadí jsem si přečetla se zpožděním. Uznávám tvé argumenty a smažu ty odkazy.REbekaX (diskuse) 9. 8. 2012, 19:53 (UTC)

To nemusíš být v seznamu. Tam se to občas sice píše, ale já tam třeba taky nejsem a mám ji. Myslím, že většina to neřeší přes seznam vyznamenaných. Prostě jsou vyznamenaní a je to. Žádný zbytečný oficiality. .... No, dobře, no. To jsem si zase naběhl. Pro tentokrát, že jsi sympatická, slušná a dobrá editorka, tak jsem obětoval 3 editace na diskusi (jednu u Tebe). Ahoj. --JeremySil (diskuse) 9. 8. 2012, 20:30 (UTC)

Děkuju.Takové věci člověka potěší a motivují:) REbekaX (diskuse) 9. 8. 2012, 20:56 (UTC)

Prázdné sekce Editovat

Dobrý den, proč to? K čemu jsou prázdné sekce? Když to někdo bude chtít rozšířit, tak tu sekci snadno přidá. — Marek Koudelka (diskuse) 14. 8. 2012, 14:08 (UTC)

Pozor na 3 reverty Editovat

Musím upozornit na závazné pravidlo tří revertů. --194.213.41.2 14. 8. 2012, 14:25 (UTC)

Wikietiketa Editovat

Pane kolego, upozorňuji Vás, že pokud Vy sám nějakou informaci z článku bez odůvodnění odstraníte a já ji tam s odůvodněním vrátím, je Vaše další shrnutí „vracím neslušný revert“ na hranici slušného chování a rozhodně není předpokládáním dobré vůle. Dejte si na to prosím pozor. --G3ron1mo 14. 8. 2012, 14:31 (UTC)

Opět (a naposledy) Vás musím napomenout za nezdvořilé vyjadřování ve shrtnutí revertu. Můžete prosím takových osočení zanechat? --G3ron1mo 19. 10. 2012, 17:54 (UTC)

Mitt Romney Editovat

Pane kolego, jen bych Vás rád upozornil, že zkratka BYU byla o jen o pár řádků výše (u jeho přítelkyně) vysvětlena. Váš zásah jsem samozřejmě neodstranil, ale prosil bych Vás příště o trochu větší pozornost ☺ Přeji Vám hezký den--Feťour (diskuse) 15. 8. 2012, 15:51 (UTC)

Shrnutí editace v článku Editovat

Dobrý den, ad SE):

  • blog na idnes.cz seriózní není, nesplňuje charakter nezávislého sekundárního zdroje (tzn. pokud bych na stejném blogu napsal, že JeremySil kandiduje na prezidenta ČR, tak to nepostačuje pro zařazení do seznamu na Wikipedii)
  • vždy se hodnotí encyklop. významnost současná, ne budoucí. Pokud by tomu tak nebylo, pak by se zakládaly články „budoucích významných osob a věc퓨, tedy nevýznamných v současnosti. Wikipedie není křišťálová koule. Mohlo by to končit články typu: „Jsem Pavel Doležal, chodím do 8.A. a za deset let budu chytat v NHL, tedy jsem encyklopedicky významný.“
    Zdraví. --Kacir 20. 8. 2012, 14:29 (UTC)

Církev bratrská Editovat

Vrátil jsem do článku církev bratrská požadavek na zdroj, který jste odstranil. Existence polského článku nijak nedokládá výskyt v Polsku. Ani svou existencí, ani obsahem (naopak, polský článek mluví jen o české a slovenské větvi). --Žoldák (diskuse) 16. 10. 2012, 13:59 (UTC)

Církevní restituce v Česku Editovat

Zdravím, nehodlám rozpoutat sérii revertů, chci se domluvit na přijatelném řešení části Reakce na kritiku. V této části se opakuje část výhrad odpůrců restituce, které jsou uvedeny výše v části Kritika restituování. Jestliže se oddíl jmenuje Reakce na kritiku, tak bych očekával, že zde tato reakce bude uvedena. Proto jsem zde doplnil části zmiňované reakce (ne tedy vše, ale aspoň něco) na stránkách ČBK, aby bylo heslo vyváženější (navíc k tomu vybízí vložená ikonka pahýlu :). Stačí na vysvětlenou, proč by tato reakce v hesle měla být uvedena? --OISV (diskuse) 23. 11. 2012, 16:31 (UTC)

Neozdrojovaná tvrzení Editovat

Dobrý večer, mohl byste prosím vracet neozdrojovaná tvrzení jen tehdy, pokud k nim máte věrohodný zdroj? --G3ron1mo 14. 12. 2012, 21:52 (UTC)

Dobrý večer, není mi jasné co to je "Index vysokého příjmu dle OECD" v úvodním odstavci článku Česko. Má to snad být Giniho koeficient ?
S pozdravem

--RomanM82 (diskuse) 2. 1. 2013, 00:30 (UTC)

Akce nespokojených občanů Editovat

Ahoj, díky za revertnutí mé editace v článku Akce nespokojených občanů. Procházím teď články v Kategorie:Občanská sdružení v Česku a na webu Ministerstva vnitra k nim dohledávám informace do infoboxů. Občanské sdružení s názvem Akce nespokojených občanů jsem tam nenašel a článek se nevyjadřoval úplně jasně o tom, je-li tato organizace skutečně občanským sdružením (hnutí spojené s občanským sdružením – co to znamená?), proto jsem kategorii odebral. Až po tvém revertu jsem zjistil, že sdružení na webu MV ČR evidováno skutečně je, ale pod zkratkou ANO 2011, o.s., kterou formulář při předchozím hledání nenašel. Tolik vysvětlení mého na pohled asi nepochopitelného počínání. Pěkný den, magairlín 3. 1. 2013, 00:23 (UTC)

Církev sjednocení Editovat

Zdravím. Díky za úpravy článku o Církvi sjednocení. Všechno se zdá být dobré, jen si nejsem jist, zda je vhodné sem kopírovat části článku o zakladateli. Např. fakta o jeho jménu. Myslím, že to patří spíše tam. Navíc uvádíte že jd eo informační zdroj závislý, já si to nemyslím. Michael Breen a jeho kniha Early years (odkud informace pochází) je novinář dle mého dostatečně nezávislý. Projdu to, případně přesunu.--DeeMusil (diskuse) 22. 2. 2013, 09:30 (UTC)

Žádám od Vás okamžitou omluvu za výrazy jako "sprostý revert" a "předpokládání zlé vůle". Za takouvou příkladnou ukázku Vašeho sprostého chování a předpokládání zlé vůle na nástěnce správců si ji zasloužím. A to nemluvím o otevřených lžích jako že jsem "z neznámého důvodu revertoval 2x editace" --Silesianus (diskuse) 19. 7. 2014, 14:52 (UTC)

JeremySile, když něčemu nerozumíte, tak se podívejte do historie článku, ve shrnutí editace je většinou něco napsáno. Když ani to nepomůže, tak se dotyčného prostě zeptejte. To by mohlo fungovat. --46.135.3.13 19. 7. 2014, 14:57 (UTC)

JeremySile Silesian své reverty odůvodnil. Výraz „sprostý revert“ lze považovat zvláště v kontextu „předpokládal zlou vůli“ za osobní útok. Vaše druhá editace není předpokládání dobré vůle ale revert. --Wikipedista:BobM d|p 19. 7. 2014, 15:20 (UTC)

JeremySile, co kdybyste si ta Silesianova shrnutí editace nejdřív opravdu přečetl? Takhle Vaše reputace nevypadá úplně nejlépe. --46.135.3.13 19. 7. 2014, 16:11 (UTC)

@Silesianus: Jen tak mimochodem, něco podobného se již stalo: [1] / nevím, jestli si to pamatujete. --Marek Koudelka (diskuse) 19. 7. 2014, 17:54 (UTC)

Osobní útoky Editovat

Kolego označovat ve shrnutí editace revert předchozího revertu za „zrušení sprostého revertu“ je osobní útok. Na nástěnce jsou dva návrhy (můj a anonyma) na Vaše zablokování. Předpokládejte dobrou vůli, obdobně se vyhněte „nerevertujte mně neslušně ... můžete pouze slušně“ což určitě není zdvořilé. Jinak nezbyde než Vás zablokovat. --Wikipedista:BobM d|p 19. 7. 2014, 18:17 (UTC)

Pozor na nevhodné editace Editovat

Dobrý den, vyhněte se dalšímu neopodstatněnému obviňování a nevhodným editacím typu „sprostý revert“ na adresu jiných wikipedistů. Jedná se o porušení Wikietikety a také WP:NPA. Děkuji.--Kacir 20. 7. 2014, 05:52 (UTC)

Hebrejština Editovat

Dobrá den, čtu na vašem profilu že mluvíte hebrejsky. Mohu ze vás tedy zeptat zda jste Žid a nebo jste se to jen naučil? Děkuji za odpověd. -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) Adamroc (diskusepříspěvky) 5. 1. 2013, 20:26 (CE(S)T)

Tak po roce odpovídám. :) Mám nejnižší úroveň 1 a to jsem ještě optimista. Trochu jsem se kdysi snažil se to učit. Ale bylo to hodně těžké. --JeremySil (diskuse) 1. 11. 2014, 18:19 (UTC)

Svědkové Jehovovi Editovat

Ahoj, jako farář a absolvent teologické fakulty bych se vyhranil proti tomu, že SJ jsou křesťanská denominace. To by například byli zastoupeni v nějakém orgánu, například Světové radě církví, Světovém lutherském svazu apod. - oni sami se považují za (jediné pravé) křesťany, ale na ostatní církve pohlížejí jako na odpadlé, když nevyslovují Boží jméno. Opravdu se nedá říct, že by byli křesťanskou denominací. Spíše jsou náboženským útvarem na pomezí křesťanství podobně jako mormoni (CJKSPD), pokud už mám mluvit v termínech. Je to prosím srozumitelné? Těším se na odpověď.

Zdravím, --Lukáš Král (diskuse) 3. 11. 2015, 10:57 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Dobrý den, omlouvám se, nebyl jsem dlouho přihlášen.
No. Ono je to trochu složitější. Já třeba nemám problém s tím říct, že Mormoni a Jehovisté jsou křesťané. Jejich názory se ale na tomtéž velmi liší. Zatímco CJKSPD se snaží být členem ekumenických organizací, a pokud vím, tak minimálně jsou členy takových sjednocených církví v USA. Také spolupracují s ostatními církvemi v debatách a společných seancích. CJKSPD také spolupracuje s OSN a všemi ostatními organizacemi v politice. Členové CJKSPD jsou i ve vysoké politice jak v EU, tak v USA, a jinde. Brzy může být někdo i prezident.
Toto všechno, co platí o CJKSPD, ovšem neplatí o SJ. Oni všechno toto odmítají. Nechtějí být, jak říkají, součástí světa, což znamená naprostou politickou neutralitu a nemít společenství s jinými církvemi. Ikdyby jim to někdo nabízel, jako že právo by na to jistě měli, tak by to nechtěli. A mají takový postoj už obdivuhodné století a půl. To nevylučuje, že individuální Svědkové mají kamarády z řad ateistů, muslimů či katolíků. Nicméně je to naprosto vyjímečné a nepravděpodobné. Je to z jejich hlediska nebiblické.
Pojem Netrojiční křesťanská denominace je z angličtiny 'Notrinitarian Christian Denomination', nebo zkráceně 'Nontrinitarianism' pouze specifikuje, že určité dogma, že Bůh se modlí sám k sobě není možné. Je to sice heretické z pohledu většiny církví, ale to nic nemění na tom, že nějak se takové náboženství, které se samo ke křesťanství hlásí, kategorizovat musí. Oni se hlásí k pravému křesťanství, tak jak oni chápou Bibli z 1. století. Pojem 'křesťanstvo' má pro ně ovšem významou nuanci a pohrdají jím, protože podle nich sešlo z pravé cesty toho co učil Ježíš a jeho první apoštolové. Jak jinak v češtině přeložit výše uvedené anglické termíny? A pokud nesouhlasíte s označením 'křesťané' jako takovým, řekl bych, že kdo jsem já, abych mohl soudit druhé? Když se nějaké náboženství hlásí ke křesťanství, nebo islámu či buddhismu, není obvyklé jim v tom bránit. Ačkoliv fundamentalisté a teroristé jsou schopni se navzájem pozabíjet kvůli malicherným drobnostem, kulturní lidé takhle prostě nejednají. Znám spoustu religionistických studií a jejich web také objasňuje jejich názory. Poněvadž se orientuji v naukách a skutcích všech existujících i historických náboženství, mohu doporučit. Ale hlavně doporučuji se podívat na jejich oficiální stránky. A zbytečně nezdržovat jiného editora. Pokud chcete konkrétní články na postoje SJ k tématům, jež zmiňuješ, mohl bych je vyhledat.
Já vskutku nerad diskutuji. Viz moje šablona 'diskusní dieta'. Pro tyto otázky jste měl napsat na diskuzi ke článku, a ne ke mně. --JeremySil (diskuse) 14. 11. 2015, 01:49 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Řád Wikignóma Editovat

Žádost o mediaci s kolegou Chalupa Editovat

Dobrý den, dovolte mi Vás jako mediátora požádat o mediaci s kolegou Chalupou. Nespočetněkrát jsem ho vyzval já i ostatní, aby na mé diskusní stránce neútočil a neatakoval neustálými diskusními příspěvky mimo téma samotných názorů na jednotlivé články. Dvakrát jsem žádal pomoc na NS. Nepomáhá to, před několika dny zase přidal několik komentářů ad hominem, které kritizují, posuzují a hodnotí. Komentáře přidává i přesto, že na něj nereaguji. Doufal jsem, že když nebudu reagovat věc se vyřeší a nevyřešila. Děkuji za pomoc. Cechblog (diskuse) 21. 4. 2016, 17:58 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Pro zajímavost Editovat

":)"

Wikipedie:Zkušenosti nových wikipedistů/Newsletter

JeremySil (diskuse) 30. 1. 2021, 23:10 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Zakrslý králík Editovat

Ahoj, už mi ten králík začíná fakt lézt na nervy :). Šablona {{Doplňte zdroj}} slouží pro jednotlivá tvrzení, nikoli k sériovému užití pro celé odstavce, jejichž obsah tvoří většinu objemu hesla. V podobných případech se užívá {{Neověřeno}}. Zdraví --Mario7 (diskuse) 21. 2. 2021, 17:55 (CET)Odpovědět[odpovědět]

jo, je to celkem sranda. xD --JeremySil (diskuse) 21. 2. 2021, 18:05 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Jw.org Editovat

Dobrý den, děkujeme Vám za informace v článku Jw.org. Bohužel není jasné, zda předmět článku splňuje podmínky významnosti či jednoho z doporučení o významnosti lidí, webů, hudby či jiné. Pokuste se prosím text článku ozdrojovat alespoň do té míry, aby nebylo o jeho významnosti pochyb. Jste-li s předmětem článku dostatečně seznámen(a), rozšiřte nebo přepište jej tak, aby bylo zřejmé, proč je významný. Nejlépe toho docílíte, pokud uvedete alespoň dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje publikující o předmětu článku. Pokud u článku nelze splnit kritéria významnosti pro zachování na Wikipedii, bude vhodnější takový článek odstranit; tento proces se nazývá odložené smazání. Děkuji za pochopení. --Vojtasafr (diskuse) 24. 2. 2021, 09:39 (CET)Odpovědět[odpovědět]

OK. Ostatní náboženské weby mají také stránku a nikdo nerozporuje jejich významnost. --JeremySil (diskuse) 24. 2. 2021, 16:02 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Svědkové Jehovovi Editovat

Ahoj Jeremy. Ten zdroj co obsahuje rozhovor s tím jak píšeš bývalým členem, to je rozhovor s Raymondem Franzem, který byl dlouholetým členem VRO - nejvyššího světového vedení SJ, tedy s člověkem nejvíc kompetentním. Rozhovor je na webu religionistického časopisu Rozmer. Proto považuji tento zdroj za seriózní a zrušil jsem ti jeho smazání. Nevím, jak to napsat tam, tak ti to píšu sem.

--DoktorHugo (diskuse) 24. 2. 2021, 20:30 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Ahoj Hugo. Nejsi podepsán. To je ta vlnovka. (poznamka - doplnil jsem tvuj podpis rucne)
Ja vim kdo to je, ale to neni podstatne. On neni nezavisly zdroj. Pro kontroverzni temata jsou takoveto zdroje problem, protoze je to POV. Najdi jiny zdroj. A hlavne neprovokuj revertacni valku a snaz se domluvit. WP:WE WP:PDV WP:NPOV.
--JeremySil (diskuse) 24. 2. 2021, 20:50 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Kromě toho se mi tvoje doplnění, které nastalo po revertační válce celkem líbí. To jsou užitečné informace.
Hlavně když chceš vrátit mou editaci, nebo s něčím nesouhlasíš, tak neruš mou předchozí editaci. Neklikej na zrušeno. Raději to ručně uprav. Považuje se to zdvořilejší a předpokládání dobré vůle. Revertování se považuje za neslušné a oběma stranám to kazí skóre. 95 procent a více mých editací nikdo nevrátil, a to edituju mnoho kontroverzních témat jako politika, sport a náboženství. Až ty mi začínáš kazit průměry. A zcela zbytečně. Stačí se domluvit. --JeremySil (diskuse) 24. 2. 2021, 21:07 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Jeremy, beru to tak, jako že když se chci něco dozvědět třeba o nějaké firmě, tak když se zeptám člověka, který byl mnoho let jejím generálním ředitelem, tak získám kompetentní informace. To jako příklad. To, že Raymond Franz z té funkce odešel nemá podle mě na nic vliv. Vím, že vy jako svědkové neuznáváte lidi, kteří vaši víru opustili, ale tady neplatí pravidla vaší organizace, tady se mohou používat zdroje i od vašich bývalých členů. Naopak tyto zdroje mohou mít určitou váhu osobní zkušenosti, kterou religionista teoretik nemá. Proto mají cenu všechny zdroje. Tady jsem použil zdroj, který jsem vyhledal, a ten zdroj říká co říká a je s kým je. Můžeš přidat názor opačný třeba z propagačních stránek SJ jw.org, které také jsou jednostranné zase naopak, ale zdroj to je a proč by nemohly zaznít oba pohledy na věc, jako je to třeba v kategorii SJ ve 2. světové válce - důvod pronásledování SJ, které jsou tam uvedeny dva a každý má svůj zdroj. Jinak teď jsem doplnil ještě dva zdroje třetích stran k tomu, že Russellovi nešlo o založení nového náboženství. Fakt je ten, že Badatelé Bible existují dodnes a pokračují v učení Russella. Těch skupin tam po jeho smrti vzniklo několik, no a ta Rutherfordova byla pouze jedna z nich. Byť oficiálně převzala právě Rutherfordova odnož firmu WT na tisk publikací, tak ji lze po této stránce považovat za oficiální pokračování, jenže všechny ty skupiny o sobě tvrdí, že jsou těmi pravými pokračovateli Russella, protože zase navazují na jeho učení a charakter, od kterých se zase právě Rutherfordovci odchýlili, když Rutherford zásadně změnil nauky a celkově charakter té původní náboženské společnosti. Proto říct, že Russell je zakladatelem SJ je velmi nepřesné, on je vlastně zakladatelem celé řady adventně orientovaných skupin, co po jeho smrti vznikly. Promiň, že tu dělám chytrého, jsem spíše začátečník na Wikipedii, například jsem nevěděl, že ty reverty kazí skóre. Spíš mám za cíl sem tam někde něco doplnit, o čem něco vím a zrovna SJ se dlouhodobě zabývám, ale neboj, nejsem bývalý člen SJ. --DoktorHugo (diskuse) 24. 2. 2021, 21:17 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Jsem rád, že si začínáme rozumět. Tohle já všechno vím dobře o té historii. ... A tady nejde o osoby nás wikipedistů. To je absolutně irelevantí kdo čemu věří či neveří. Já jsem agnostik, nicméně nemám rád pomlouvání těch co věří více než já. A je jedno čemu věří. Ty církve si to nezaslouží, dělám i jiné. Chce to oboustanný respekt. Mnoho bývalých členů, ve všech církvích, jej nemá a jsou jen negativní a chtějí jakoby poučovat a zachraňovat. Nevyžádaně. Cíl tedy je pouze ponížení věřících a dehonestace jejich církve. Třeba Franz na tom vydělal hodně peněz. A přitom stačí jen pomlouvat. To same se děje u bývalých členů jiných církví. A jak jsem již řekl, o nás nejde. Jde o obsah. Je tam stále jeden či dva faktická zpochybnění, tak zkus dohledat i to. Použij citaci celých vět z knihy, co přesně autor řekl a kde přesně. Nikoliv jen odkaz na knihu. Zajímáš se jen o SJ, nebo seš obecně do článků o náboženství? Zatím píšeš jenom SJ, já ne. --JeremySil (diskuse) 24. 2. 2021, 21:57 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Ahoj Jeremy. Jak tam píšeš u těch jehovistů teďka nově to "jsou registrovaná církev..." tak to má být podle mě spíš "jsou registrovaná náboženská společnost." Ony jsou to totiž registrované "církve a náboženské společnosti." SJ sami sebe neřadí mezi církve a mají v naší zemi název Náboženská společnost svědkové Jehovovi. Potom jak píšeš "V jejich literatuře je naopak hnutí adventistů..." tak tam bych dal že v "současné" literatuře. Oni totiž ačkoli z toho hnutí vzešli a původně za Russella měli hodně jejich nauk, tak dnes již zavrhují jiné církve. Co se týká článku proti sabatu (odkaz) - což je opravdu adventistická nauka, tak tam je takovej problém, že tento odkaz bych tam asi nedával, protože adventistů je na světě více odnoží a ten sabat mají jen Adventisté sedmého dne, ale ostatní adventisté ne, a právě to adventistické hnutí, ze kterého oni vzešli, sabat neučilo, ten vznikl až teprve právě po rozpadu tohoto hnutí, v odnoži Ellen Whiteové, která tu nauku zavedla. Tedy jak píšeš "ve své podobě v 19. století, bráno jako špatný příklad s nesprávnými naukami" - tak tato nauka o sabatu tam v té době vůbec nebyla. --DoktorHugo (diskuse) 25. 2. 2021, 21:17 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Opět jsi se nepodepsal. Použij vždy tu vlnovka --~~~~
Český zákon nedělá rozdíly mezi církví a náboženskou společností. Takže je to totožné. V jiných zemích to rozdíl být může. --JeremySil (diskuse) 25. 2. 2021, 23:48 (CET)Odpovědět[odpovědět]
DoktorHugo (diskuse) 25. 2. 2021, 23:58 (CET) To potom i židovství je církev. Což zní právě divně. Nechám to na tobě... DoktorHugo (diskuse) 25. 2. 2021, 23:58 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Ano. Synagogy a Judaismus v ČR jsou registrované náboženství podle toho zákona, a je to bráno jako církev a náboženská společnost. Je to dost spravedlivé. ČR je naštěstí sekulární stát, takže nediskriminuje zase až tolik jako jinde. --JeremySil (diskuse) 26. 2. 2021, 00:01 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Vím, že Rusell měl styky s podobně smýšlejícími z jiných církví, ale v literatuře SJ je uvedeno jen pár jmen význačných kazatelů kteří formovali Rusellovi myšlenky. Nicméně Miller a Millerovci mezi nimi nejsou. Russell měl dost synkretistické myšlenky. První pořádný předseda SJ byl Knorr. Každopádně to klidně uprav a dozdrojuj jak myslíš a kouknu na to. --JeremySil (diskuse) 25. 2. 2021, 23:56 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Pandemický zákon Editovat

Ahoj, díky za článek o pandemickém zákonu. Jelikož se v tématu nevyznám, tak bych chtěl požádat o aktualizaci, protože jej prý schválili. Díky předem. --Patrik L. (diskuse) 26. 2. 2021, 15:01 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Taky jsem sepsal aktualitu, tak bych rád, abys článek aktualizoval (předtím než aktualitu hodím na hlavní stranu, která zvýší návštěvnost článku). Klidně můžeš do aktuality cokoliv dodat, neboli ESO. --Patrik L. (diskuse) 26. 2. 2021, 15:07 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Ahoj Patriku. Diky za zpravu. Nicméně článek říká, že to pouze schválila poslanecká sněmovna, což ještě nic moc neznamená. Ještě to není zákon v účinnosti. Musím to pročíst z více webů a upravit. --JeremySil (diskuse) 26. 2. 2021, 15:10 (CET) --JeremySil (diskuse) 26. 2. 2021, 15:11 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Ale je to v podstatě už vyřešeno a hotovo, protože tuhle verzi už navrhli v senátu, tudíž je jasné, že ji senát nyní schválí. Nebude přece hlasovat sám proti sobě. No a podpis prezidenta je též velmi jistý. --JeremySil (diskuse) 26. 2. 2021, 15:25 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Chtěl bych jen podotknout, že a) zákon byl schválen pod názvem „zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19“ a b) byl dnes schválen Poslaneckou sněmovnou ve znění úprav, které chtěl Senát, tudíž nyní již byl odeslán k podpisu prezidentu republiky. Viz také externí odkaz, který jsem dal do článku. --194.213.41.2 26. 2. 2021, 17:03 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Díky za editace. Bylo by super se zaregistrovat jako wikipedista. :) --JeremySil (diskuse) 26. 2. 2021, 17:07 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Snad někdy. Musel jsem ale opravit přesměrování Vládní opozice, protože ta jaksi neexistuje jen v České republice, že ano. Pokud jste snad chtěl udělat odkaz npřímo na českou, slouží k tomu kotva #. --194.213.41.2 26. 2. 2021, 17:24 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Pandemie covidu-19 v Česku Editovat

Dobrý večer, do článku Pandemie covidu-19 v Česku jste přidal obrázek a označil to jako malou editaci, malá editace bývá však nevýznamná formální úprava, nikoliv nový obrázek, viz Wikipedie:Malá editace. To byla jen drobnost. Závažnější je asi, že ten obrázek se nápadně podobá grafu [2], ale u obrázku jste uveden autor jako vy. Také u obrázku chybí nějaké kategorie. --Pavouk (diskuse) 4. 3. 2021, 21:57 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Už jsem to změnil. --JeremySil (diskuse) 4. 3. 2021, 22:07 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Prohlášení o přístupnosti na zdroji obrázku vede na [3]. Tam se dole píše o sice licenci CC, ale "s přeškrnutým dolarem" - zákaz komerčního využití. Pokud by to platilo i pro ten obrázek, tak ho nelze nahrát na Commons, viz [4], je to nepřijatelná licence. --Pavouk (diskuse) 4. 3. 2021, 23:36 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Stránky vlád a institucí jsou vždy public domain. A pokud ne v tomto státě, tak fair-use policy to jistí. Je to free zdroj. Díla vystavená na stránkách ÚZIS ČR podléhají licenci Creative Commons, jak tam píšou. Komerční použití v tomto případě nehrozí. Si s tím někdo tak vytře prdel. Jistě tím nemyslí Wikipedii. Pokud tě to tak dráždí, tak to uprav nebo smaž.--JeremySil (diskuse) 5. 3. 2021, 00:14 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Aniž bych chtěl rozhodovat o konkrétním případu, tak fair-use by to jistilo maximálně na en.wiki. Česká Wikipedie ani Commons tuto licenci neuznávají. JAn (diskuse) 15. 3. 2021, 13:44 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Ano, ale toto je archiv. Nepište sem uz nic. Nechápu proč má Česko ve všem extrabuřty a není jako normální země. A pokud to je pravda, tak uveďte zdroj toho tvrzení, že se něco neuznává. Leda nový topic, pokud nutné. --JeremySil (diskuse) 15. 3. 2021, 22:57 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Díky za pokec. --JeremySil (diskuse) 5. 3. 2021, 00:15 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Vrátit se na uživatelskou stránku uživatele „JeremySil/Archiv 1 veškeré diskuse“.