Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (CJKSPD) (anglicky The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) je největší z církví vzešlých z původní organizace Josepha Smitha z roku 1830 v USA.[1] Dnes má ve většině zemí světa přes 17,2 milionů členů, nesprávně označovaných jako mormoni.[2][3]

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice
Sídlo církve pro Českou republiku v Praze
Sídlo církve pro Českou republiku v Praze
Registrace v ČR
Datum1. 9. 1991
Statutární orgán
(neexistuje)
SídloMilady Horákové 85/95, Praha 7-Holešovice, 170 00
Odkazy
Webhttp://www.cirkev-jezise-krista.cz/
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Logo Wikimedia Commons galerie na Commons
Rejstřík církví a náboženských společností
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů se považuje za obnovenou původní církev založenou Kristem a za jedinou církev na světě,[4] která má v současné době kněžskou pravomoc od Boha a tudíž je jako jediná oprávněna Ježíšem Kristem vykonávat spásné obřady evangelia.[5][6]

 
Emblém anděla Moroni

Od počátku hnutí ve 20. a 30. letech 19. století byla církevní organizace známa jako „Církev Ježíše Krista“.[7] V roce 1834 byl název změněn na „Církev svatých posledních dnů“. V roce 1838 byl název změněn na současné „Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů“.

Členové této církve bývají nesprávně označováni jako mormoni (přezdívka vzniklá tím, že členové používají kromě bible i Knihu Mormonovu), sami preferují pojmenování „Svatí posledních dnů“ nebo „členové Církve Ježíše Krista“.[8]

Výraz svatý v označení Svatí posledních dnů[9] je převzat z Nového zákona, kde se první křesťané nazývali svatými. Pojmem „svatí“ jsou zde míněni členové církve, kteří se snaží žít čistým životem a následovat Ježíšovo učení.

Historie

editovat
Související informace naleznete také v článku Joseph Smith.
 
První vidění Josepha Smitha

Počátky Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se datují do roku 1820, kdy se 14letý chlapec Joseph Smith mladší modlil k Bohu s otázkou, která z existujících církví je pravá. V odpověď na jeho modlitbu se mu osobně zjevili Bůh Otec a Ježíš Kristus.

Členové věří, že prostřednictvím proroka Smitha byla církev 6. dubna 1830 zaregistrována podle tehdejších platných zákonů státu New York, čímž byla na zemi znovu oficiálně zorganizována „Církev Ježíše Krista“ ve své původní podobě.[10]

Vznik CJKSPD

editovat
 
Druhý vůdce CJKSPD, Brigham Young

Smithova skupina nebyla v době svého vzniku širší veřejností příliš oblíbena, jelikož hlásala mnohoženství a nebyla loajální vůči státu. Roku 1844 tak byli Joseph Smith i jeho bratr a designovaný nástupce Hiram lynčováni rozzuřeným davem. Po jejich smrti došlo v církevní komunitě ke sporům o nástupnictví a rozkolu, což vedlo ke vzniku různých odštěpených církví. CJKSPD vznikla na základě vedení služebně nejstaršího apoštola a jednoho ze Smithových nástupců, Brighama Younga.

Od doby Brighama Younga je CJKSPD podle svého přesvědčení „založena na správě a učení proroků a apoštolů, přičemž úhelným kamenem je sám Ježíš Kristus“. Členové věří, že dnes Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů vede žijící prorok jakožto její prezident.[11] Nyní tuto funkci má Russell M. Nelson, který je prezidentem od roku 2018. Skrze proroka a prostřednictvím zjevení tak podle nauky CJKSPD vede svou církev přímo Ježíš Kristus. Mezi nejvyšší vedoucí Církve dále patří První předsednictvo (tj. prezident Církve + jeho 2 rádci) a Kvorum Dvanácti apoštolů, kteří jsou zvláštními svědky Ježíše Krista.[12]

Brigham Young, druhý prezident CJKSPD, se následkem zmíněné nesnášenlivosti vůči své církvi rozhodl i s přívrženci odejít na tehdejší Divoký západ, kde by byl z dosahu státní moci USA. V roce 1847 tak vyvedl 100 000 členů po cestě dlouhé asi 1800 km z Ohia přes pláně Středozápadu do údolí Solného jezera (Salt Lake). Založil několik pozdějších měst v Kalifornii, Arizoně, Nevadě a Idahu a především politickou komunitu, z níž později vznikl americký stát Utah.

Tento exodus je jedním z největších případů stěhování obyvatel v historii Severní Ameriky (pro porovnání: zlatá horečka na Klondiku vylákala během 2 let zhruba 90 000 lidí, z nichž 40 000 dorazilo k ložiskům). Do roku 1860 se dalších více než 50 000 lidí přestěhovalo z Britských ostrovů. Proto má mnoho obyvatel Utahu britské předky. Tyto skupiny vedli většinou apoštolové církve. Tisíce lidí ale při půlročním putování do údolí Salt Lake zemřely. Ve státě Utah v dnešní době žije 3,2 mil. obyvatel, z nichž kolem 60 % populace jsou Svatí posledních dnů.

Statistika

editovat
 
Kaple Církve v Brně.

Ústředí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se nachází v Salt Lake City ve státu Utah.[13] V USA během vývoje hnutí Svatých posledních dnů vzniklo mnoho jiných mormonských církví (jako například Kristova komunita nebo FLDS), které jsou výrazně menší co do počtu a jsou nezávislé na CJKSPD, která se od nich veřejně distancovala.[14]

Celosvětově měla CJKSPD dle vlastních statistik k 31. prosinci 2019 16 313 735 členů, církevní materiály jsou vydávány v 188 jazycích. Členové jsou organizováni ve 30 536 místních kongregacích. Z celkového počtu 16,3 milionů členu slouží 65 137 z nich jako misionáři na plný úvazek a dalších 11 157 jako misionáři v oblasti sociální péče.[2]

Na celém světě žije nyní přes 16,5 milionů členů Církve.[2] Z toho téměř 6,5 milionu v USA,[15] kde je čtvrtým největším náboženským celkem.[16] Počet členů je však pouze oficiální - patří mezi ně aktivní členové, poloaktivní členové i zcela neaktivní, kteří do církve už nedocházejí.[17]

Církev v Česku

editovat
 
Logo v češtině

Církev vyvíjela misijní činnost na území Česka již v 19. století, ale česká vláda ji uznala až v roce 1929, kdy byla založena Československá misie Praha. Vedl ji Američan Arthur Gaeth, který předtím působil v Německu a z matčiny strany měl české kořeny. (V misii využil znalost češtiny, ale také němčiny.) K oficiálnímu založení československé misie došlo 24. července na Kněží hoře u Karlštejna. Obřad vedl apoštol a prezident evropské misie Obřad vedl John Andreas Widtsoe (1872–1952).
Činnost mormonů v YMCA, Sokole i vyučování angličtiny napomáhalo misijní činnosti. Významné bylo rovněž Gaethovo seznámení a pozdější sňatek s Martou Králíčkovou (1900–1985), dcerou chicagského profesora a přítele Tomáše Garrigue Masaryka. Seznámil ho s ní ještě roku 1929 apoštol Widtsoe. Když se Marta vrátila do Spojených států, pokračovali v korespondenčním styku a v lednu roku 1931 ji Gaeth nejprve pokřtil a pak ji pojal za manželku.
Mezi lety 1929 a 1939 vycházel dětský časopis Hvězdička, významným počinem bylo rovněž přeložení a vydání Knihy Mormon.
Roku 1936 vystřídal Gaetha v postavení misijního prezidenta Wallace Felt Toronto (1907–1968), sám Gaeth navštívil Československo ještě roku 1945 (v roli novináře).[18]

Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava začalo mít vedení církve, které bylo plně v rukou misionářů, potíže s úřady. Čtyři misionáři byli v červenci 1939 zatčeni a šest týdnů zadržováni. Misijní prezident pro Československo, Wallace Felt Toronto (1907–1968), obtížně vymohl jejich propuštění; všichni misionáři museli ale Protektorát v srpnu 1939 opustit. Po jejich odjezdu byli pověřeni Jaroslav Kotulán a Josef Roubíček, aby vedli společenství v Brně, resp. v Praze, jak jim to jen podmínky dovolí. Torontovým zástupcem byl ustanoven jedenadvacetiletý Josef Roubíček, který právě v tomto roce uzavřel manželství s Martou, rozenou Teitzovou. Je paradoxní, že právě v této těžké době – v únoru 1939 – vyšel český překlad základního teologického spisu církve, Článků víry od Jamese E. Talmage. Josef Roubíček se dopočítal 86 členů církve, 10 svatých bylo pak během války pokřtěno. Činnost církve byla během války překvapivě intenzivní, a to díky založení spolku Česká misie církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů (žádost podána 30. května 1940 a spolek byl podle zákona 134/1867 ř. z. povolen.) Po válce, v březnu 1946, navštívil církev apoštol Ezra Taft Benson. Mise v Československu byla obnovena, ale ne nadlouho; zanikla 24. 9. 1947. Nástupnický spolek Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů byl 6. dubna 1950 rozpuštěn. Misionáři měli ve svém působení značné problémy a nakonec byli vyhoštěni. Navzdory útlakům rostly i počty nových křtů,[19] a to i když v souvislosti s tzv. Církevními zákony byla CJKSPD dne 6. dubna 1950 komunistickým režimemČeskoslovensku zakázána.[20] Po 40 letech byla CJKSPD roku 1990 obnovena a členové se shromažďuji v tzv. odbočkách a sborech v Česku i na Slovensku.[21][22]

 
Kaple plzeňského sboru Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů na adrese Zikmunda Wintra 7
 
Věková struktura Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice roku 2011

Církev je organizována do tzv. kůlů (obdoba diecézí v katolické církvi), které tvoří skupina větších kongregací, kterým se říká sbory, případně menších kongregací, kterým se říká odbočky. V současnosti je v Česku 1 kůl rozdělený do 6 sborů a 6 odboček, které se většinou nacházejí ve velkých městech.[23] Největší počet členů je v Praze a v Brně, kde se v neděli na shromáždění schází kolem 130 členů. Roku 2024 zahájil pražský kůl církve výstavbu nového centra v Praze na Pankráci. Zde kromě církevního zázemí budou i sportovní a další zařízení sloužící veřejnosti.[24]
Sídlo církve v Česku je v Praze (Milady Horákové 85/95, 170 00 Praha 7). Česká misie Praha je jednou ze 407 misií církve po světě. Církev v Česku vede prezident misie, který své povolání zastává na plný úvazek a jsou mu kompenzovány životní náklady (viz Kompenzace misijních prezidentů). Každý misijní prezident má dva rádce, kteří mají kromě církevního také normální civilní povolání.

V České republice se v roce 2011 k CJKSPD při sčítání lidu přihlásilo 926 obyvatel, což je pokles v absolutních číslech na 68 % stavu v roce 2001.[25][26] Vyšší podíl obyvatel sympatizující s CJKSPD je v Praze a na jižní Moravě.[25] Církev eviduje v Česku 2549 členů, 1 misii, 12 sborů a odboček a 2 genealogická střediska rodinné historie.[20][23]

CJKSPD odvozuje svou víru především ze 4 knih, které označuje jako standardní díla (Standard Works)[27] a je podle jejich učení kompletně inspirované Bohem prostřednictvím proroka Josepha a pokračujícího zjevení v církvi.[28][29]

Patří sem: Bible, dále Kniha Mormonova (The Book of Mormon), kterou podle božského zjevení přeložil ze zlatých desek předaných andělem Moronim prorok Joseph Smith. Dále vycházejí z knih Nauka a smlouvy (Doctrine and Covenants) a Drahocenná perla (The Pearl of Great Price).

Kniha Mormonova pojednává o osudech několika různých kmenů, které v letech 2000–600 př. n. l. připluly do Ameriky. Kniha pojednává o jejich historii, kterou podobně jako Bible popisuje jako záznam Božího jednání se spravedlivými i nespravedlivými lidmi.

Církevní učení

editovat

Bůh podle CJKSPD sestává ze tří osob: Otce, Syna a Svatého Ducha. Jakkoliv to jsou oddělené bytosti, panuje mezi nimi dokonalé sjednocení[30] v úsilí a záměru přivést lidstvo k nesmrtelnosti a věčnému životu[31]. Otec a Syn mají fyzická těla z masa a kostí. Svatý Duch má duchovní tělo.[32][33][34][35] Člověk byl stvořen podle obrazu těla Božího.[36]

Členové CJKSPD věří, že rodiny mohou být spolu nejenom během života na Zemi, „dokud vás smrt nerozdělí“, ale i po smrti. Proto ve svých chrámech uzavírají sňatky (tzv. zpečetění) na věčnost a dodržují tzv. Zákon cudnosti. Obřad vykonává vysoký kněz, kterému tuto tzv. pečetící pravomoc podle učení církve delegují apoštolové.[zdroj?] Není výjimkou, že rodiny Svatých posledních dnů mají více dětí.[37] Každý pondělní večer mormonské rodiny pořádají ve svém domově tzv. rodinný domácí večer. Tyto rodinné večery pomáhají rodinám, aby spolu trávily dostatek společného času.

Křest je možné přijmout, když je člověku alespoň osm let,[38] aby byl schopen dostatečně porozumět významu tohoto obřadu a rozhodl se pro něj ze své svobodné vůle. Křtem, který se provádí ponořením celé osoby pod vodu, člověk uzavírá smlouvu s Bohem, že bude dodržovat Jeho přikázání a následovat příklad Ježíše Krista. Církev praktikuje taktéž kněžství ve třech různých řádech.

Základní nauky Církve sepsal prorok Joseph Smith do 13 článků víry. Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů „věří v postupné pokračující zjevení“ od Boha (viz 9. článek víry) a„ uznává otevřený kánon písem jako pokračujících zjevení od Boha“.[39][40]

Členové mají dodržovat zákon cudnosti, „Pánův zákon osobní mravní čistoty“. Tato nauka zapovídá sexuální vztahy před zákonným uzavřením manželství a v manželském svazku vyžaduje absolutní věrnost. Každý člen Církve ho musí dodržovat a jeho porušení přináší postihy – od zákazu přijímání Večeře Páně až po samotné vyloučení z církve.[41]

Stravu členů upravuje Slovo moudrosti, což je ustálený název pro zjevení, které roku 1835 zapsal prorok Joseph Smith. Definuje, jaké potraviny jsou pro člověka přínosné a jakým látkám by se naopak lidé měli vyhnout. Na základě tohoto zjevení věrni členové CJKSPD nepijí alkohol, kávu a černý a zelený čaj, nekouří cigarety ani nepřijímají jiné omamné látky.[42] Později bylo toto zjevení v Církvi ustanoveno jako přikázání a jeho dodržování je jednou z podmínek pro vstup do chrámů církve. Nachází se dnes v knize Nauky a smlouvy jako oddíl 89.

Zákon desátku je podle učení CJKSPD jedním z Božích přikázání. Vyžaduje na členovi, aby odváděl 10 % ze svého platu (nebo jakýchkoliv jiných peněz, které získá) církvi. Desátek je kromě podnikatelských aktivit Korporace prezidenta CJKSPD jediným zdrojem příjmů církve.

Dále se členové mají vyhnout tetování, chápaného coby znesvěcování těla jako daru.[43] CJKSPD v dřívější době silně vystupovala proti kremaci (spalování) mrtvých.[44]

Obřady církve

editovat

Církev praktikuje nejen známé křesťanské obřady (křest, konfirmace, svátost Večeře Páně, pomazání nemocných...), ale také mnoho dalších obřadů, které jsou ve většině křesťanských společenstvích neznámé (křty za mrtvé, omývání a pomazání v chrámu, obdarování, pečetění...). Tyto obřady se vykonávají v tzv. chrámech, které církev staví po celém světě.[45]

Svátost Večeře Páně

editovat
Související informace naleznete také v článku Svátost (mormonismus).

Svátost je církevní název pro tzv. Večeři Páně. Členové ji v dnešní době přijímají každou neděli během tzv. shromáždění svátosti (v rámci nedělní bohoslužby).

Obdarování

editovat
Související informace naleznete také v článku Obdarování (mormonismus).

Obdarování je jedním z vrcholných obřadů v církvi.[46] Bez něj nemůže být člověk oslaven v Božím království.

Obřad obdarování byl zaveden roku 1842 zakladatelem Josephem Smithem jako součást vnitřních obřadů v rámci církve. V současné době prochází obdarováním v CJKSPD každý dospělý člen, pokud je toho hoden. Každý je také pobízen k tomu, aby vykonával obřad obdarování ze své zemřelé předky.[47] Obřad byl v průběhu historie několikrát modernizován.[48]

Křty za mrtvé

editovat
Související informace naleznete také v článku Křest za mrtvé.

Praxe křtů za mrtvé počala roku 1840, kdy prorok Joseph Smith představil tuto nauku nově vzniklému náboženskému hnutí v Americe.

Další obřady za mrtvé

editovat
Související informace naleznete také v článku Obřady za mrtvé (mormonismus).

CJKSPD v průběhu 19. století ustanovila tradici, podle níž mají členové této církve vykonávat i další obřady za mrtvé (ne jen křest).

Financování

editovat

Snahou této církve je, aby byla naprosto nezávislá na vládních příspěvcích, proto není v žádné zemi placena z veřejných rozpočtů.[zdroj?]

Běžní členové církve pracují v běžných občanských zaměstnáních, a přitom slouží v církvi jako dobrovolníci. Proto tato církev nemá na regionální úrovni placené kněžstvo (oproti vyšším patrům církve, viz Korporace prezidenta CJKSPD). Církev financuje svoji činnost prostřednictvím desátků: každý člen církvi přispívá 10 % ze svého příjmu. Církev používá tyto peníze na stavbu chrámů, stavbu a provoz kaplí, misionářskou činnost a přípravu církevních materiálů.[zdroj?] Kromě desátku je také obvyklé platit tzv. postní oběti, což jsou peníze ušetřené za dvě po sobě jdoucí jídla během pravidelného půstu každou první neděli v měsíci. Tyto peníze jsou použity na materiální pomoc pro potřebu členů v rámci sboru, ale i na financování rozsáhlé celosvětové humanitární činnosti Církve.[zdroj?]

Církev vlastní několik univerzit. Univerzita Brighama Younga je největší soukromou univerzitou v USA, sídlí ve státě Utah (35 000 studentů), Idaho (20 000 studentů), Havaj (20 000 studentů) a Izrael (Jeruzalém, 5 000 studentů), středních škol, nemocnic a dalších veřejně prospěšných institucí, patří jí několik firem, divadel, má své vlastní televizní a rozhlasové stanice, továrny a obchody. Tyto firmy slouží hlavně k poskytovaní humanitární pomoci po celém světě.[49][50]

Hierarchie

editovat
 
Prezident Cíkve Ježíše Krista Svatých Posledních dnů Russel M. Nelson, považovaný členy této církve za Proroka, vidoucího a zjevovatele a jediného muže, který vlastní všechny Klíče Království. Je zároveň předsedou dozorčí rady Korporace prezidenta CJKSPD.

Církev má hierarchii odvozenou od tradičních křesťanských hierarchických stupňů. Každý muž, který je uznán toho hodným, může obdržet kněžství. Úřady v kněžství od nejnižšího jsou: jáhen, učitel, kněz, biskup, starší, vysoký kněz, patriarcha, sedmdesátník a apoštol.[zdroj?] (Služebně nejstarší apoštol je prorokem a zároveň prezidentem Církve) Všichni vedoucí, jako jsou kněží, starší, biskupové, kteří nejsou generálními autoritami Církve, mají civilní zaměstnání, ze kterého žijí a živí svoji rodinu. V Církvi pracují dobrovolně a zdarma. Generální autority, což jsou sedmdesátníci a apoštolové, nemají civilní povolání a pracují jen pro církev (viz Korporace prezidenta Církve Ježíše Krista Svatých Posledních dnů). Nositelé kněžství nežijí v celibátu, naopak se od nich očekává, že založí rodiny.

Bývalí prezidenti CJKSPD

Současné autority

editovat
 • Russell M. Nelson (prezident církve)
 • Dallin H. Oaks (1.rádce v Prvním předsednictvu církve)
 • Henry B. Eyring (2.rádce v Prvním předsednictvu církve)
 • M. Russell Ballard (úřadující prezident Kvóra 12 apoštolů)
 • Jeffrey R. Holland (apoštol)
 • Dieter F. Uchtdorf (apoštol)
 • David A. Bednar (apoštol)
 • Quentin L. Cook (apoštol)
 • D. Todd Christofferson (apoštol)
 • Neil L. Andersen (apoštol)
 • Ronald A. Rasband (apoštol)
 • Gary E. Stevenson (apoštol)
 • Dale G. Renlund (apoštol)
 • Gerrit W. Gong (apoštol)
 • Ulisses Soares (apoštol)[61]

Aktivity

editovat

Církev povzbuzuje mladé muže ve věku od 18 let, aby v ní sloužili dvouletou misii na plný úvazek. Ženy mohou sloužit také, ale není na to kladen takový důraz (ženy slouží na misii 18 měsíců a nově od roku 2012 musí dosáhnout věku minimálně 19 let, dříve 21 let).[62][63] Dnes slouží ve světě přes 52 000 misionářů. Misii si misionáři hradí z vlastních prostředků nebo, v případě potřeby, využívají celosvětový misionářský fond Církve. To, do jaké země budoucí misionář půjde, určují apoštolové Církve, a to na základě božské inspirace a na základě potřeb jednotlivých územních misií.[62] Misionáři pracují vždy ve dvou.[62][64] Jejich úkol je kázat evangelium, proto se musí velmi rychle naučit jazyk země, do níž jsou vysláni. Před odjezdem na určené místo svého působení každý misionář absolvuje několikatýdenní školení v tzv. Misionářském výcvikovém centru (Missionary Training Center – MTC), kterých je 15 po světě.[65][66] Během misie se soustředí výhradně na službu a hlásání evangelia a vyhýbají se světským zábavám a milostnému životu.[67] Po skončení misionářské služby většina misionářů dokončí studia a založí rodiny.[68]

Další aktivity

editovat

V rámci církve je také zorganizováno Pomocné sdružení, což je největší a nejstarší sdružení žen na světě[zdroj?]. Založeno bylo v roce 1842 a má dnes více než 5 miliónů členek. Jeho hlavním cílem je pomoc chudým a potřebným. Církev také provozuje několik uměleckých těles, z nichž nejslavnější je 360členný Tabernacle Choir at Temple Square (dříve známý jako Mormon Tabernacle Choir). Doprovází ho 120členný orchestr Chrámového náměstí. Sbor mimo jiné koncertuje se slavnou zpěvačkou Gladys Knight ze skupiny The Pips, která je členkou Církve od roku 1997, a také s mnoha dalšími významnými světovými umělci.

Církev disponuje velkým programem Sociální péče, který každoročně rozdá přes jednu miliardu Kč[zdroj?]. Během tsunami v roce 2005 byla Církev Ježíše Krista druhou nejštědřejší organizací, která darovala peníze na pomoc poškozeným a na zaplacení humanitárních potřeb.[zdroj?]

Členové CJKSPD jsou aktivní i v jiných záležitostech veřejnosti a společenského života, jako je například politika. Církev však zastává postoj politické neutrality a kdokoliv takto veřejně činný tak působí bez vlivu ze strany Církve.[69][70]

V době uprchlické krize církev přidala do své oficiální příručky pro laické vůdce novou pasáž, která vyzývá členy k podpoře uprchlíků v jejich místních komunitách.[71]

CJKSPD tiskne Bible doplněné o poznámky a vysvětlivky konzistentní s učením této církve. Vydává Překlad krále Jakuba v angličtině či Překlad Reiny-Valery ve španělštině. V ostatních jazycích nejsou církevní verze Bible vydávány. Dále Církev s dovolením Kristovy komunity, jež drží autorská práva, publikuje části Překladu Josepha Smitha, který vychází z práce Josepha Smitha na inspirované revizi Bible. Mezi další kanonickými knihami Církev tiskne Knihu Mormonovu, které dle údajů k roku 2011 rozšířila po světě již přes 150 milionů kusů.[72] Od roku 2013 je k dispozici upravené vydání celých písem (tzv. „trojkombinace“ nebo „čtyřkombinace“).[73][74] Nová verze nahrazuje vydání 1981 a přichází s řadou úprav – číslování stránek a pozice veršů je ale konzistentní se starším vydáním.[75][76][77][78][79]

CJKSPD vydává 4 náboženské časopisy, každý pro jinou cílovou skupinu čtenářů: Liahona,[80] Ensign,[81] New Era[82] a Friend.[83] Mimoto šíří mnoho dalších církevních publikací, videa, písně, mobilní a počítačové aplikace, apod.

Kontroverze

editovat

Polygamie

editovat
Související informace naleznete také v článku Polygamie v mormonismu.
 
Raná karikatura proti mormonům - 2 polygamní ženy tančí se svým mužem za zvuků ďáblovy hudby.

Polygamie (neboli praxe, kdy muž může mít více žen a žena více mužů) byla praxí, kterou jako zjevení zavedl mormonský zakladatel a Prorok Joseph Smith a přikázal všem členům jako Boží přikázání jeho nástupce, Brigham Young.

Mnohoženství bylo po dlouhém nátlaku federálních orgánů USA zrušeno čtvrtým prezidentem Církve Wilfordem Woodruffem v roce 1890.[84] To bylo mj. podmínkou pro přijetí mormonského státu Utah do Unie. V opačném případě by však CJKSPD hrozila konfiskace majetku a uvěznění dalších autorit (Woodruffův předchůdce John Taylor se do své smrti musel skrývat před federálními úřady).

Mormonská polygamie byla praktikována tajně i po oficiálním zrušení.[85]

Postoje k homosexualitě

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Zákon cudnosti#Homosexualita.
Související informace naleznete také v článku Zákony týkající se homosexuality.

Oficiálním postojem CJKSPD je, že manželství a nesezdané partnerství je možné pouze mezi mužem a ženou v rámci církve. Homosexuální vztahy jsou kontroverzním tématem.[86][87][88][89][90] Nejvyšší soud USA 26. června 2015 rozhodl, že homosexuální sňatky jsou legální ve všech federativních státech USA. CJKSPD vydala v reakci prohlášení: „Rozhodnutí soudu nijak nemění Pánovu nauku, že manželství je svazek mezi mužem a ženou ustanovený Bohem.“[91] Církev nicméně reaguje na podněty lidsko-právních organizací bojujících za práva LGBT komunity.[92] V listopadu 2015 vydala pravidla omezující církevní práva homosexuálních rodin, načež 14. listopadu tisíce členů protestně opustilo CJKSPD.[93][94][95] Děti z LGBT rodin, podle nových pravidel, nesmí být pokřtěny až do 18 let, a poté jen v případě, že se odstěhují od svých rodičů a oficiálně zavrhnou jejich životní styl (LGBT partnerství). Poté mohou být přijati zpět do církve a mohou vykonávat církevní privilegia. Děti z LGBT rodin, které již pokřtěné jsou, nesmí získávat nové obřady (kněžství, Obdarování, ...) do svých 18 let. Zároveň platí také, že po dovršení 18 let se musí odstěhovat od svých homosexuálních rodičů a nesmí s nimi zůstat bydlet. Homosexuální manželství bylo také přidáno na seznam největších hříchů, rovnajících se odpadlictví.[96]

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints na anglické Wikipedii.

 1. Svaté spisy CJKSPD – Drahocenná perla – Historie Josepha Smitha, Historie církve
 2. a b c Zpráva CJKSPD o stavu organizace a členství
 3. Zpráva CJKSPD o celosvětové církvi
 4. http://www.gotquestions.org/Cesky/Mormonismus.html
 5. MCCONKIE, Bruce R. Mormonská nauka. 3.vydání. vyd. Utah: Priestcraft Books, 2000. 856 s. S. 183–184. 
 6. Citace z knihy "Mormonská nauka" od mormonského apoštola (proroka, vidoucího a zjevovatele) Bruce McConkieho: "Mrtvé skutky" jsou náboženské obřady kdekoliv na této planetě, které nejsou autorizované CJKSPD. Lidé je dělají ve falešné naději, že skrze ně získají spásu. Všechny obřady mimo mormonskou církev CJKSPD jsou skutky tohoto druhu. Například křest poléváním, který praktikuje katolická církev, je mrtvým skutkem. Náboženské rituály mimo jedinou pravou církev – CJKSPD jsou mrtvými skutky, z nichž musí lidé činit pokání." MCCONKIE, Bruce R.. Mormonská nauka. 3.vydání. vyd. Utah : Priestcraft Books, 2000. 856 s. S. 183–184.
 7. http://www.history.com/this-day-in-history/mormon-church-established
 8. Užití slova Mormon dle učení CJKSPD
 9. Sebeidentifikace CJKSPD. newsroom.lds.org [online]. [cit. 2011-04-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-04-13. 
 10. Archivovaná kopie. www.cirkev-jezise-krista.cz [online]. [cit. 2011-11-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-12-23. 
 11. Mormon.org – proroci a apoštolové. mormon.org [online]. [cit. 2011-11-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-05-30. 
 12. Vliv života jedince v církvi na jeho osobnost a životní styl, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ, Institut mezioborových studií Brno, Vliv života jedince v církvi na jeho osobnost a životní styl, DIPLOMOVÁ PRÁCE, Vypracoval: Mgr. Adam Švec, Ph.D., Bc. Pavel Drietomský, dostupné online
 13. Pokyny vedení Konference a nynější učení CJKSPD
 14. ROBINSON, B.A. Denominations in the LDS Restorationist Movement: The Community of Christ. [s.l.]: Ontario Consultants on Religious Tolerance, 2010. Dostupné online. 
 15. CJKSPD v USA
 16. Výroční zpráva amerických a kanadských církví za rok 2005, National Council of Churches.
 17. Mormoni se stali menšinou ve „svém“ státě : Náboženský infoservis, 30. 12. 2023
 18. Arthur Gaeth, zakladatel misie „mormonů“ v Československu : Náboženský infoservis, 15. 4. 2024
 19. VOJTÍŠEK, Zdeněk: Čeští mormoni za války a po ní. Dingir 03/21, dostupné online
 20. a b Profil církve na území Česka
 21. Seznam odboček (kongregací)
 22. Vyhledávání církevních bohoslužeb - Mapy kongregací CJKSPD na území ČR
 23. a b Česká republika - Fakta a čísla o CJKSPD
 24. V Praze bude stát „kůlové centrum“ církve „mormonů“ : Náboženský infoservis, 18. 4. 2024
 25. a b První předběžné výsledky sčítání lidu 2011. www.scitani.cz [online]. [cit. 2011-12-26]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2012-01-06. 
 26. Sčítání lidu 2001 v ČR
 27. Kompletní zjevená svatá písma CJKSPD
 28. http://lds.org/scriptures/gs/joseph-smith-translation-jst?lang=eng
 29. Archivovaná kopie. lds.org [online]. [cit. 2011-12-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-10-22. 
 30. https://www.lds.org/liahona/1998/03/the-father-son-and-holy-ghost?lang=eng
 31. https://www.lds.org/scriptures/pgp/moses/1.39?lang=ces&clang=ces#p38
 32. http://lds.org/scriptures/bofm/mosiah/15.4?lang=eng
 33. http://lds.org/scriptures/nt/john/17.11?lang=eng
 34. Nauka a Smlouvy 130:22
 35. Ensign 2006, 'V tyto tři já věřím' str. 3–8
 36. [1]1. Mojžíšova 6:9, Bible krále Jakuba v překladu Josepha Smithe
 37. http://www.zvojtisek.cz/dokumenty/clanky/mormoni.pdf
 38. Archivovaná kopie. mormon.org [online]. [cit. 2011-11-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-03-13. 
 39. Archivovaná kopie. lds.org [online]. [cit. 2011-11-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-01-15. 
 40. http://lds.org/conference/talk/display/0,5232, 23–18-872-30,00.html
 41. „Členům církve, kteří porušují zákon cudnosti, mohou být pozastavena členská práva nebo mohou být vyloučeni“ Zásady evangelia, str. 251 (KORPORACE PREZIDENTA, CJKSPD. Zásady evangelia. Germany, 2002)
 42. Jak se Slovo moudrosti z rady stalo povinností
 43. "Praxe tetování je znesvěcením lidského těla a neměla by být povolena, pokud nejde o značku ohledně krevního typu nebo identifikační číslo na obskurním místě." MCCONKIE, Bruce R.. Mormonská nauka. 3.vydání. vyd. Utah: Priestcraft Books, 2000. heslo Tetování
 44. Apoštol CJKSPD píše: "Kremace mrtvých není žádným způsobem součástí evangelia. Je to praxe, které by se měli Svatí vyhýbat ve všech dobách. CJKSPD radí svým členům, aby neprováděla kremaci svých mrtvých." MCCONKIE, Bruce R.. Mormonská nauka. 3.vydání. vyd. Utah : Priestcraft Books, 2000
 45. Fakta o náboženství - mormonské obřady [2] Archivováno 17. 6. 2015 na Wayback Machine.
 46. Mormonismus a Obdarování [3] Archivováno 17. 6. 2015 na Wayback Machine.
 47. Jak zajistit Obdarování pro své mrtvé?
 48. Změny v Obdarování
 49. Humanitární pomoc CJKSPD
 50. Charitativní činnost CJKSPD. www.cirkev-jezise-krista.cz [online]. [cit. 2015-11-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-11-24. 
 51. Mormonismus 45 - Mojžíš po americku, BRIGHAM YOUNG (Mormonští proroci 2). YouTube [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné online. 
 52. JAKUB SOBEK. Mormonismus 46 - Pronásledovaný beránek JOHN TAYLOR (Mormonští proroci 3). [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 53. JAKUB SOBEK. Mormonismus 47 - Nebohý narušitel WILFORD WOODRUFF (Mormonští proroci 4). [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 54. JAKUB SOBEK. Mormonismus 48 - Desátkový mystik LORENZO SNOW (Mormonští proroci 5). [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 55. JAKUB SOBEK. Mormonismus 49 - Přísná konzerva JOSEPH F. SMITH (Mormonští proroci 6). [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 56. JAKUB SOBEK. Mormonismus 50 - Poslušný korporátník HEBER J. GRANT (Mormonští proroci 7). [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 57. JAKUB SOBEK. Mormonismus 52 - Hodný děda GEORGE ALBERT SMITH (Mormonští proroci 8). [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 58. JAKUB SOBEK. Mormonismus 61a - Joseph "tajný trezor" Fielding Smith (Mormonští proroci 9). [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 59. JAKUB SOBEK. Mormonismus 61b - Joseph "tajný trezor" Fielding Smith (Mormonští proroci 9). [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 60. Deníky mormonského prezidenta Kimballa jsou přístupné online : Dingir - Náboženský infoservis, 21. 2. 2023
 61. Kvorum 12 apoštolů
 62. a b c 1584–18,00.html Misionáři Archivováno 28. 11. 2009 na Wayback Machine., mormon.org, 2005
 63. Church Leaders Share More Information on Missionary Age Requirement Change
 64. 1022–18,00.html Misionářská práce Archivováno 28. 11. 2009 na Wayback Machine., mormon.org, 2005
 65. Archivovaná kopie. lds.about.com [online]. [cit. 2012-03-15]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2011-12-18. 
 66. http://www.mormonnewsroom.org/topic/missionary-training-centers
 67. http://www.lds4u.com/Missionaries/rules.htm
 68. Mormonské misie na území ČR, Mgr. Renata Haráková, 2010
 69. Volby jako indikátor postavení náboženských menšin v USA. www.dingir.cz [online]. [cit. 16-11-2012]. Dostupné v archivu pořízeném dne 16-11-2012. 
 70. Mormonismus v současném křesťanství
 71. MORMONI OFICIÁLNĚ VÍTAJÍ UPRCHLÍKY. Dingir, 4. 9. 2021
 72. 150 milionů a více: Kniha Mormonova dosahuje dalšího mezníku. www.cirkev-jezise-krista.cz [online]. [cit. 2013-09-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-07-02. 
 73. 2013 Edition of the LDS Scriptures
 74. https://www.lds.org/scriptures/press
 75. http://www.lds.org/scriptures/adjustments
 76. http://www.lds.org/bc/content/shared/content/english/pdf/scriptures/approved-adjustments_eng.pdf
 77. http://www.lds.org/bc/content/shared/content/english/pdf/scriptures/detailed-summary-of-approved-adjustments.pdf
 78. http://www.lds.org/bc/content/shared/content/english/pdf/scriptures/scripture-comparison_eng.pdf
 79. http://www.patheos.com/blogs/faithpromotingrumor/2013/03/the-2013-adjustments-to-the-book-of-mormon-accuracy-delayed/
 80. časopis Liahona
 81. časopis Ensign
 82. časopis New Era
 83. časopis Friend
 84. Oficiální deklarace 1
 85. Nelegální praktikování polygamie v CJKSPD
 86. Nesnadný vztah mormonů k LGBTQ lidem 1/2 : Dingir, 18 1. 2023
 87. Nesnadný vztah mormonů k LGBTQ lidem 2/2 : Dingir, 7. 2. 2023
 88. „Přitažlivost k osobám stejného pohlaví“: Interview se starším Dallinem H. Oaksem a starším Lancem B. Wickmanem.
 89. Stanovisko k přitažlivosti k osobám stejného pohlaví.
 90. Mormoni a homosexualita: Diskuze v církvi CJKSPD o přitažlivosti ke stejnému pohlaví. Mormons and Gays. www.mormonsandgays.org [online]. [cit. 2015-11-30]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-06-16. 
 91. Rozhodnutí nejvyššího soudu nemá vliv na nauku o manželství
 92. Church Responds to HRC Petition: Statement on Same-Sex Attraction
 93. Mormons leaving church to protest same-sex policy.
 94. In protest over gay rights, Mormons plan mass resignation at temple.
 95. Over 1,800 Mormons cut ties with Church over new anti-gay policy.
 96. Washington Post

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat