Zákon cudnosti

Zákon cudnosti je ustálený název pro mormonské pojetí biblického přikázání "nesesmilníš". Jeho chápání se liší v jednotlivých mormonských společenstvích.

Podle CJKSPD, největší mormonské církve, je zákon cudnosti "Pánův zákon osobní mravní čistoty".  Každý člen ho musí dodržovat a jeho porušení přináší v této mormonské církvi postihy a duchovní tresty - od zákazu přijímání Večeře Páně až po samotné vyloučení z církve.[1] Navazování nevázaných sexuálních vztahů je podle CJKSPD "Satanův plán".[2] CJKSPD se v extrémním dodržování sexuální zdrženlivosti liší od jiných mormonských skupin.

Důležitost přikázáníEditovat

"Každý skutek lascivnosti, prostituce, děvkařství, sodomie (análního sexu), onanismu, homosexuality, masturbace, perverze, cizoložství a styku mimo manželství jsou odsouzeny božským ediktem a patří mezi Luciferovy hlavní nástroje, jak svést lidi do pekla."
"Věříme, že sexuální hřích je druhým nejhorším zločinem, hned po prolití nevinné krve"

[3][4] (citace z knihy apoštola mormonské CJKSPD)

Zákon cudnosti je podle CJKSPD přikázání a stanovuje, že k sexuálním důvěrnostem může docházet pouze mezi mužem a ženou, kteří jsou zákonně a právoplatně oddáni. Bůh totiž podle tohoto výkladu "nenávidí sexuální hřích". Na svých oficiálních stránkách církev píše:[5]

"Nesmíte se podílet na potratech nebo mít homosexuální či lesbické vztahy. Muži a ženy, kteří spolu žijí, ale nejsou oddáni, nemohou být pokřtěni, aniž by se nejprve vzali nebo začali žít odděleně."

Učebnice Zásady evangelia, kterou CJKSPD používá při svých nedělních shromážděních k učení nových členů,[6] vysvětluje podrobnosti ohledně postojů této mormonské církve k sexualitě. Hned v úvodu se píše:[7]

"Bůh řekl Izraelitům "Nesesmilníš". Ti Izraelité, kteří toto přikázání porušili, byli usmrceni. Bůh toto přikázání zopakoval současným prorokům".

Užívání sexu mimo manželství je podle CJKSPD svou závažností a hříchem hned za vraždou.[8] Součástí zákona cudnosti je také všeobecná čistota mysli, jak vysvětluje CJKSPD ve svém manuálu:[9]

"Satan nás nabádá, abychom se odívali neskromně a abychom plnili svou mysl nečistými a nepatřičnými myšlenkami. Má úspěšné zbraně: nenáležité obrázky, filmy, povídky, žerty, hudbu a provokativní tanec."

Intimita mladých lidíEditovat

CJKSPD nařizuje svým mladým členům[10], aby chodili na rande teprve, když je jim 16 let. Mají však na takové chůzky chodit nejprve ve větším počtu lidí, nikoliv pouze ve dvojici.[11] Mladí lidé se mají vyhýbat tomu, aby chodili často na rande s toutéž osobou.[12] Mají také rodiče seznámit s každým, koho pozvou na rande.[13]

Pravidla církve také doporučují, jaké oblečení mají mladí lidé nosit.[14]

"Necudné oblečení je jakékoliv oblečení, které je přiléhavé, průsvitné nebo jakkoliv jinak odhalující. Mladé ženy se mají vyvarovávat krátkých šortek a krátkých sukní, triček, které nezakrývají břicho, a oblečení, které nezakrývá ramena nebo má vpředu či vzadu hluboký výstřih. Mladí muži se mají vyhýbat nepřiměřeně ležérním stylům oblečení, účesů nebo chování."

Církev také mládež varuje před nevhodnou hudbou.[15]

Nebezpečí nadměrného líbáníEditovat

Spencer W. Kumball (považovaný členy církve za proroka, vidoucího a zjevovatele), varuje mladé lidi:[16]

"Mezi nejběžnější sexuální hříchy, kterých se naši mladí lidé dopouštějí, patří nadměrné líbání a dotýkání se intimních částí těla jiné osoby. Nejenom, že tyto nesprávné vztahy často vedou ke smilství a nemanželskému těhotenství (což jsou ohavné hříchy), ale jsou samy o sobě a v sobě nebezpečným zlem... Probouzejí chtíč a rozněcují zlé myšlenky a sexuální touhy."

Dále také říká: "Je těžké pro mládež rozhodnout, kdy nevinná intimnost začíná přecházet v hřích. Intimní sblížení vzbuzuje vášeň a smyslné myšlenky a touhy; to souvisí s hříchy, které následují..."[17]

Příručka pro mládež také vyjmenovává věci, které mladí členové církve nesmějí dělat před svatbou:[18]

"Nezapojujte se do vášnivého líbání, nelehejte si na druhou osobu, ani se nedotýkejte důvěrných částí těla druhé osoby, ať již zahalených nebo nezahalených. Nedělejte ani nic jiného, co by vzbuzovalo sexuální pocity."

MasturbaceEditovat

Masturbace je v současné CJKSPD zakázaná.[pozn. 1] Největší mormonská církev o masturbaci mluví jako o "závislosti"[19], která vede k depresím.[pozn. 2] Podle vedoucích této církve vede masturbace k horším hříchům, jako je sledování pornografie nebo homosexualita.[pozn. 3]

"Návod k sebeovládání"Editovat

Apoštol Mark E. Peterson napsal krátkou brožurku ("Překonávání masturbace - Návod na sebeovládání") o tom, jak překonat závislost na masturbaci. Tato příručka byla šířena vedoucími CJKSPD.[20]

V příručce apoštol uvádí 8 rad, jak překonat potřebu masturbovat:[pozn. 4]

 1. Nedotýkejte se svých pohlavních orgánů, pokud nevykonáváte toaletní potřebu.
 2. Vyhýbejte se tomu, abyste byli sami. Najděte si dobrou společnost a té se držte.
 3. Pokud jste spojení s dalšími osobami, který mají problém masturbace, musíte okamžitě přerušit své přátelství s nimi. Nikdy se neslučujte s lidmi, kteří mají stejné slabosti jako vy. Nepředpokládejte, že se vám podaří tento problém překonat společně. To se nikdy nestane. Musíte se držet dál od lidí tohoto druhu...
 4. Když se koupete, nedívejte se na sebe nazí v zrcadle. Nikdy nezůstávejte ve vaně déle než 5 nebo 6 minut a hned poté odejděte z koupelny do přítomnosti jiných členů rodiny.
 5. Na spaní se oblékejte takovým způsobem, aby pro vás nebylo snadné se dotýkat vašich pohlavních orgánů. Noste na spaní oblečení, které se nedá snadno svléct...
 6. Pokud vás přemáhá touha po masturbaci, jděte do kuchyně a dejte si svačinu, i kdyby to bylo pozdě v noci, i kdybyste neměli hlad a i kdybyste se báli o svou váhu...
 7. Nikdy si neprohlížejte pornografický materiál. Nikdy nečtěte nic o problému pornografie. Vytlačujte toto téma z vaší mysli.
 8. Zaplňte svou mysl dobrými věcmi - církevními knihami nebo proslovy vedoucích CJKSPD. Dejte si předsevzetí číst Písma každý den...

PornografieEditovat

CJKSPD je jedním z hlavních odpůrců užívání pornografie v USA.[21][22] Varuje před ní v proslovech vedoucích, časopisech i videích církve.[23][24] Zároveň patří mormonské centrum Utah k největším uživatelům pornografie v USA.[25][26] Příručka pro mládež říká: "Vyhýbejte se pornografii za každou cenu. Je to jed..."[27] Mormonská církev varuje, že "pornografie omezuje schopnost pociťovat skutečnou lásku" a je "nebezpečná a návyková v jakékoliv podobě".[28] Podle církevních pravidel je zaobírání se pornografií "těžký hřích" a může vést k dalším přestupkům.[29] Ti, kteří vyhledávají a používají pornografii, přicházejí o moc svého kněžství.

Někteří vedoucí církve naznačovali, že pornografii má být věnována samostatná otázka v tzv. "pohovoru pro chrámové doporučení", které je nutné například pro získání obřadu Obdarování.[30] Pornografické nebo erotické příběhy a obrázky jsou podle apoštolů mormonské církve horší než špinavé nebo znečištěné potraviny.[31]

Apoštol Dallin H. Oaks uvedl i názory o tom, že pornografie může vést k nezákonnému chování[32] a závislost na ní může být horší než závislost na kokainu.[33] Také uvedl, že "někteří se snaží ospravedlnit svou bezuzdnost tím, že se prý dívají jen na „měkkou“, ne na „tvrdou“ pornografii. Jeden moudrý biskup toto nazval odmítáním chápat zlo jako zlo."[34] Prezident církve Gordon B. Hinckley nazval závislost na pornografii "zlou příšerou".[35]

HomosexualitaEditovat

CJKSPD ve svých proslovech ujišťuje, že miluje všechny osoby, které mají přitažlivost ke stejnému pohlaví.[36][37][38] Jakýkoliv sexuální kontakt mezi zástupci stejného pohlaví však považuje za těžký hřích a provinění proti Bohu.[39]

"Máme rozlišovat mezi homosexuálními myšlenkami a pocity, kterým se má odolávat, a homosexuálním chováním, které je závažným hříchem."

Lidé s homosexuálními pocity mají cvičit sebeovládání.[40]

Postoje k homosexualitěEditovat

Oficiálním postojem CJKSPD je, že manželství a nesezdané partnerství je možné pouze mezi mužem a ženou v rámci církve. Homosexuální vztahy jsou pro mormony kontroverzním tématem.[41][42][43] Nejvyšší soud USA 26. června 2015 rozhodl, že homosexuální sňatky jsou legální ve všech federativních státech USA. CJKSPD vydala v reakci prohlášení, že „Rozhodnutí soudu nijak nemění Pánovu nauku, že manželství je svazek mezi mužem a ženou ustanovený Bohem.“[44] Církev nicméně reaguje na podněty lidsko-právních organizací bojujících za práva LGBT komunity (viz také Zákony týkající se homosexuality) .[45] V listopadu 2015 vydala nová pravidla proti homosexuálním rodinám v církvi, načež 14. listopadu tisíce členů protestně opustilo CJKSPD.[46][47][48]

Podstata nových pravidel spočívá v tom, že děti z LGBT rodin nesmí být pokřtěny až do 18 let, a poté jen v případě, že se odstěhují od svých rodičů a oficiálně zavrhnou jejich životní styl (LGBT partnerství). Děti z LGBT rodin, které jsou již pokřtěné, nesmí získat nové obřady (kněžství, Obdarování...) do svých 18 let (platí také pravidlo o tom, že nesmí bydlet se svými homosexuálními rodiči). Homosexuální manželství bylo také přidána na seznam největších hříchů, rovnajících se odpadlictví.[49]

Rady homosexuálůmEditovat

Podle CJKSPD[50]

"Není prospěšné stavět homosexuální sklony na odiv či na ně zbytečně upozorňovat nebo o nich mluvit. Je lepší vybírat si takové přátele, kteří své homosexuální pocity veřejně neprojevují. Sdružování se s osobami stejného pohlaví je přirozené a vhodné, pokud stanovíte rozumné hranice, abyste se vyvarovali nevhodné a nezdravé citové závislosti, která by nakonec mohla vyústit v tělesné a sexuální důvěrnosti. Morální riziko spočívá v tom, že si vytvoříte natolik blízký vztah s jedním přítelem stejného pohlaví, že by to mohlo vést k neřestem, které Pán odsoudil."

CJKSPD doporučuje členům, kteří mají přitažlivost ke stejnému pohlaví, aby tento problém překonali a pokusili se žít v heterosexuálním manželství.[51]

Apoštol Dallin H. Oaks řekl:[52]

„Každý z nás má nějaké pocity, které si nevybral, ale evangelium Ježíše Krista nás učí, že i přesto máme moc odolat a své pocity změnit (když je to potřeba) a zajistit, aby nás nevedly k zaobírání se nevhodnými myšlenkami nebo k hříšnému chování.“

President a prorok CJKSPD Gordon B. Hinckley slíbil, že ti, kteří pociťují přitažlivost ke stejnému pohlaví, avšak tyto sklony neprojevují, mohou „jít kupředu stejně jako všichni ostatní členové Církve".[53]

Znásilnění a potratEditovat

Vedoucí CJKSPD radí mladým dívkám, aby se při znásilnění bránily a neváhaly při tom riskovat svůj život.[54][55] Tuto radu zopakoval později znovu prezident (prorok) církve, Spencer W. Kimball, když řekl: "I když vám hrozí znásilnění, je lépe ztratit život v obraně čistoty, než ji ztratit bez odporu"[56]

Prezident CJKSPD, David O. McKay, zase naléhavě kázal mládeži, když řekl:[57]

"Vaše ctnost má větší cenu než váš vlastní život... chraňte ctnost i za cenu svého života."

Prezident (prorok) Heber J. Grant to ještě více specifikoval, když řekl:[58]

"Každý dobrý člen naší církve by raději viděl svou dceru nebo syna v hrobě, než aby ztratil svou ctnost."

Potrat v případě znásilnění je pro člena CJKSPD z morálního hlediska povolen pouze po modlitbě a diskuzi s místním biskupem.[59]

PolygamieEditovat

Související informace naleznete také v článku Polygamie v mormonismu.

Dnes je polygamie v CJKSPD zakázaná pod hrozbou exkomunikace.

ReferenceEditovat

 1. "Členům církve, kteří porušují zákon cudnosti, mohou být pozastavena členská práva nebo mohou být vyloučeni" Zásady evangelia, str 251 (KORPORACE PREZIDENTA, CJKSPDZásady evangelia. Germany, 2002)
 2. "Satanovým plánem je oklamat tolik znás, kolik je možné. Jednou z nejničivějších věcí, kterou může učinit, je přesvědčit nás, abychom porušili zákon cudnosti. Je lstivý a mocný. Chtěl by, abychom věřili, že porušení zákona cudnosti není hříchem. Mnoho lidí bylo oklamáno. Musíme bránit sami sebe před zlými vlivy." Zásady evangelia, 2002, str. 249
 3. Citace z knihy Moronského apoštola Bruce R. McConkie s názvem Mormonská doktrína, str 708, heslo: sexuální imoralita (MCCONKIE, Bruce R.. Mormonská nauka. 3.vydání. vyd. Utah : Priestcraft Books, 2000. 856 s)
 4. Kniha mormonského apoštola Bruce R. McConkieho s názvem Mormonská doktrína, strana 709 (MCCONKIE, Bruce R.. Mormonská nauka. 3.vydání. vyd. Utah : Priestcraft Books, 2000. 856 s.)
 5. CJKSPD o Zákonu cudnosti [1] Archivováno 2. 4. 2014 na Wayback Machine
 6. "Zásady evangelia byly napsány jako osobní studijní průvodce i jako příručka pro učitele. Nikdy o církevní nauce nespekulujte. Učte pouze to, co je podloženo písmy a slovy proroků a apoštolů posledních dnů. Snažte se do lekce zapojit co možná nejvíce lidí. To můžete udělat tak, že je vyzvete, aby nahlas četli, odpovídali na otázky nebo se dělili o zkušenosti." [2]
 7. Zásady evangelia, str. 249
 8. "Necudnost se svou závažností řadí hned za vraždu" - Zásady evangelia, str 251 (KORPORACE PREZIDENTA, CJKSPDZásady evangelia. Germany : CJKSPD, 2002)
 9. Zásady evangelia, str 224 (KORPORACE PREZIDENTA, CJKSPDZásady evangelia. Germany, 1980)
 10. Mormonismus 42 - Příručka na vymytí mládeže 1. YouTube [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné online. 
 11. "Na rande nemáte chodit, dokud vám nebude alespoň 16 let. Když začnete chodit na rande, choďte s další dvojicí nebo s více dvojicemi." Příručka pro posílení mládeže, Korporace prezidenta CJKSPD, 2012, Utah
 12. Příručka pro posílení mládeže, Korporace prezidenta CJKSPD, 2012, Utah, str. 4
 13. Příručka pro posílení mládeže, Korporace prezidenta CJKSPD, 2012, Utah, str.4
 14. Příručka pro posílení mládeže, Korporace prezidenta CJKSPD, 2012, Utah, str. 6
 15. "Neposlouchejte hudbu, která svým textem, rytmem či intenzitou podněcuje k nemorálnostem" Příručka pro posílení mládeže, Korporace prezidenta CJKSPD, 2012, Utah, str.22
 16. KORPORACE PREZIDENTA, CJKSPD. Zásady evangelia. Germany: CJKSPD, 2002. 326 s. S. 249. 
 17. Spencer W. Kimball, Miracle of Forgivness, str 65 Také: Zásady evangelia, str. 223 (KORPORACE PREZIDENTA, CJKSPDZásady evangelia. Germany, 1980)
 18. Příručka pro posílení mládeže, Korporace prezidenta CJKSPD, 2012, Utah, str.36
 19. Masturbace na stránkách CJKSPD [3]
 20. Mark E. Peterson a jeho příručka proti masturbaci [4] Archivováno 19. 6. 2015 na Wayback Machine
 21. Mormonská stránka proti pornografii [5] Archivováno 12. 6. 2015 na Wayback Machine
 22. Pornografie je ve všech svých lstivých a škodlivých podobách zvláště špatným, nebezpečným a návykovým vlivem. [6]
 23. Apoštol Dallin H. Oaks uvedl: "Již přinejmenším čtvrt století naši vedoucí varují před tímto zlem a prosí muže, a také ženy a děti, aby se tomuto zlu vyhýbali. 2 Naše současné církevní časopisy jsou plné varování, informací a rad ohledně tohoto tématu – jen během loňského a letošního roku bylo nebo ještě bude publikováno více než dvacet článků." [7]
 24. Viz např. Rory C. Reid, „The Road Back: Abandoning Pornography“, Liahona, Feb. 2005, 28–33; Arianne B. Cope, „Internet Café“, New Era, Mar. 2005, 34–37; Nycole S. Larsen, „The Decision“, Friend, Mar. 2004, 40–41.
 25. Je Utah hlavním městem porna? [8]
 26. Pornografie a mormonismus [9]
 27. Příručka pro posílení mládeže, Korporace prezidenta CJKSPD, 2012, Utah, str.12
 28. Příručka pro posílení mládeže, Korporace prezidenta CJKSPD, 2012, Utah, str.12
 29. Příručka pro posílení mládeže, Korporace prezidenta CJKSPD, 2012, Utah, str.12
 30. Proslov apoštola Dallina H. Oakse [10]
 31. Apoštol Dallin H. Oaks: [11] Pornografické nebo erotické příběhy a obrázky jsou horší než špinavé nebo znečištěné potraviny. Tělo má obranné mechanismy, aby se samo zbavilo nezdravého jídla. Až na několik osudných výjimek špatné jídlo způsobí pouze nemoc, nezpůsobí však trvalé poškození. V kontrastu s tím člověk, který se sytí špinavými příběhy nebo pornografickými nebo erotickými obrázky a literaturou, zaznamenává je do onoho úžasného záznamového systému, který nazýváme mozkem. Mozek nezvrátí nečistotu zpět. Jak je jednou zaznamenána, zůstane navždy předmětem vzpomínek, bude vrhat své zvrácené obrazy do vaší mysli a bude vás odvádět od zdravých věcí života.
 32. "Pornografie poškozuje schopnost člověka těšit se z normálního citového, milostného a duchovního vztahu s osobou opačného pohlaví. Rozleptává morální zábrany, jež brání nevhodnému, nenormálnímu nebo nezákonnému chování. S tím, jak svědomí ztrácí citlivost, to vede zastánce pornografie k realizování toho, na co se dívali, bez ohledu na to, jaké to bude mít důsledky pro jejich život a pro život druhých."
 33. Pornografie je také návyková. U těch, kteří se jí zabývají, narušuje schopnost činit rozhodnutí, zachytává je na „háček“ a přitahuje je k sobě, aby posedle chtěli více a více. Jeden muž, jenž byl závislý na pornografii a na tvrdých drogách, mi napsal toto srovnání: „Podle mě se s ní kokain nedá srovnávat. Vyzkoušel jsem oboje… Přestat s těmi nejtvrdšími drogami nebylo nic proti tomu, když jsem se [snažil přestat s pornografií].“ (Dopis z 20. března 2005.) [12]
 34. Porno a mormoni [13]
 35. Ať každý, kdo se snad nachází v sevření této moci, poklekne v soukromí svého pokojíku a prosí Pána o pomoc, aby ho osvobodil od této zlé příšery. Jinak ho tato nemravná skvrna bude doprovázet po celý život i na věčnosti. [14]
 36. Někteří lidé s přitažlivostí ke stejnému pohlaví se cítí zavrženi, protože k nim členové Církve nebyli vždy laskaví. Žádný člen Církve by nikdy neměl být netolerantní. Když vůči druhým projevujete lásku a laskavost, dáváte jim příležitost změnit svůj postoj a plněji následovat Krista. [15]
 37. „Naše srdce soucítí s těmi, kteří se potýkají s pocity náklonnosti ke stejnému pohlaví. Pamatujeme na vás před Pánem, máme pro vás pochopení, pohlížíme na vás jako na naše bratry a sestry.“ („Stand Strong against the Wiles of the World,“ Ensign, Nov. 1995, 99.)
 38. Mladí lidé, kteří zápolí s nějakou mimořádnou výzvou, včetně přitažlivosti k osobám stejného pohlaví, jsou zvlášť zranitelní a potřebují láskyplné porozumění – nikoli šikanování nebo vyobcování. Viz „End the Abuses“, Deseret News, June 12, 2012, A10.
 39. Dallin H. Oaks [16] Archivováno 24. 9. 2015 na Wayback Machine
 40. Mnozí lidé s přitažlivostí ke stejnému pohlaví mají silné svědectví o evangeliu, a proto podle této přitažlivosti nejednají. Samotnou přitažlivostí se nezpůsobilým nestáváte. Jestliže se vyvarujete nemorálních myšlenek a skutků, nepřestoupili jste přikázání, i když takovou přitažlivost pociťujete. První předsednictvo prohlásilo: „Existuje rozdíl mezi nemorálními myšlenkami a pocity a mezi zapojením se jak do nemorálního heterosexuálního, tak jakéhokoli homosexuálního chování“. (Dopis, 14. listopad, 1991.) [17]
 41. „Přitažlivost k osobám stejného pohlaví“: Interview se starším Dallinem H. Oaksem a starším Lancem B. Wickmanem.
 42. Stanovisko k přitažlivosti k osobám stejného pohlaví.
 43. Mormoni a homosexualita: Diskuze v církvi CJKSPD o přitažlivosti ke stejnému pohlaví. Mormons and Gays
 44. Rozhodnutí nejvyššího soudu nemá vliv na nauku o manželství
 45. Church Responds to HRC Petition: Statement on Same-Sex Attraction
 46. Mormons leaving church to protest same-sex policy.
 47. In protest over gay rights, Mormons plan mass resignation at temple.
 48. Over 1,800 Mormons cut ties with Church over new anti-gay policy.
 49. Washington Post [18]
 50. Bůh miluje své děti [19]
 51. Za určitých okolností někteří odkládají vstup do manželství, protože se momentálně necítí přitahováni k osobám opačného pohlaví. I když mnozí Svatí posledních dnů přitažlivost ke stejnému pohlaví ve smrtelnosti překonají díky osobnímu úsilí, použití víry a spoléhání se na vykupující moc Usmíření, jiní se od tohoto problému v tomto životě možná neosvobodí. [20]
 52. „Přitažlivost ke stejnému pohlaví“, Liahona, březen 1995, 14.
 53. („Co o nás lidé chtějí vědět?“ Liahona, leden 1999, 82.)
 54. "Pamatujte si, dívky, že je lepší pro vás ztratit svůj život vobraně proti tomu, kdo by vás chtěl zbavit vaší cudnosti a čistoty. Pamatutje, že jeden z proroků se vyjádřil, že chránit morální nevinnosti / sexuální čistotu je důležitější než zachovat vlastní život". Zásady evangelia, str 223 (KORPORACE PREZIDENTA, CJKSPDZásady evangelia. Germany, 1980) nebo také Mexico and Centra America General Conference, srpen 1972, str 108
 55. JAKUB SOBEK. Mormonismus 59 - Raději smrt, než sex? (Zásady evangelia 1). [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 56. Zásady evangelia, str 223 (KORPORACE PREZIDENTA, CJKSPDZásady evangelia. Germany, 1980) a The Miracle of Forgiveness, str 196)
 57. Zásady evangelia, str 224 (KORPORACE PREZIDENTA, CJKSPDZásady evangelia. Germany, 1980)
 58. Gospel standards, str 55 a Zásady evangelia, str 225 (KORPORACE PREZIDENTA, CJKSPDZásady evangelia. Germany, 1980)
 59. Zásady evangelia, str 251 (KORPORACE PREZIDENTA, CJKSPDZásady evangelia. Germany, 2002)

PoznámkyEditovat

 1. "Prophets anciently and today condemn masturbation. It induces feelings of guilt and shame. It is detrimental to spirituality. It indicates slavery to the flesh, not that mastery of it and the growth toward godhood which is the object of our mortal life.... No young man should be called on a mission who is not free from this practice." Prophet Spencer W. Kimball, The Miracle of Forgiveness, p. 77
 2. “Masturbation is a sinful habit that robs one of the Spirit and creates guilt and emotional stress. It is not physically harmful unless practiced in the extreme. It is a habit that is totally self-centered, and secretive, and in no way expresses the proper use of the procreative power given to man to fulfill eternal purposes. It therefore separates a person from God, and defeats the gospel plan. “This self-gratifying activity will cause one to lose his self-respect and feel guilty and depressed, which can in the extreme lead to further sinning. As a person feels spiritually unclean, he loses interest in prayer, his testimony becomes weak, and missionary work and other Church callings become burdensome, offering no joy and limited success...”
  Apostle Mark E. Peterson, “Overcoming Masturbation: A Guide to Self Control,” distributed by the LDS Church
 3. “... it [masturbation] too often leads to grievous sin, even to that sin against nature, homosexuality. For, done in private, it evolves often into mutual masturbation – practiced with another person of the same sex – and thence into total homosexuality.” Prophet Spencer W. Kimball, The Miracle of Forgiveness, p. 78
 4. Apostle Mark E. Peterson then lists the steps in overcoming masturbation:

  1. Never touch the intimate parts of your body expect during normal toilet processes.
  2. Avoid being alone as much as possible. Find good company and stay in this good company.
  3. If you are associated with other persons having this same problem, YOU MUST BREAK OFF THEIR FRIENDSHIP. Never associate with other people having the same weakness. Don't suppose that two of you will quit together, you never will. You must get away from people of that kind. Just to be in their presence will keep your problem foremost in your mind. The problem must be taken OUT OF YOUR MIND for that is where it really exists. Your mind must be on other and more wholesome things.
  4. When you bathe, do not admire yourself in a mirror. Never stay in the bath more than five or six minutes--just long enough to bathe and dry and dress AND THEN GET OUT OF THE BATHROOM into a room where you will have some member of your family present.
  5. When in bed, if that is where you have your problem for the most part, dress yourself for the night so securely that you cannot easily touch your vital parts, and so that it would be difficult and time consuming for you to remove those clothes. By the time you started to remove protective clothing, you would have sufficiently controlled your thinking that the temptation would leave you.
  6. If the temptation seems overpowering while you are in bed, get out of bed and go into the kitchen and fix yourself a snack, even if it is in the middle of the night, and even if you are not hungry, and despite of your fears of gaining weight. The purpose behind this suggestion is that you GET YOUR MIND ON SOMETHING ELSE. You change the subject of your thoughts, so to speak.
  7. Never read pornographic material. Never read about your problem. Keep it out of your mind. Remember--"first a thought, then an act." The thought pattern must be changed. You must not allow this problem to remain in your mind. When you accomplish that, you soon will be free of the act.
  8. Put wholesome thoughts into your mind at all times. Read good books--Church books-scriptures--sermons of the brethren. Make a daily habit of reading at least one chapter of scripture, preferable from one of the four gospels in the New Testament, or the Book of Mormon. The four gospels--Matthew, Mark, Luke and John--above anything else in the Bible can be helpful because of their uplifting qualities.

  - Apostle Mark E. Peterson, “Overcoming Masturbation: A Guide to Self Control”

ZdrojeEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Law of chastity na anglické Wikipedii.

OdkazyEditovat

"Žijte podle zákonu cudnosti"

Citáty CJKSPD o zákonu cudnosti

Kde jsou limity zákona cudnosti

Zákon cudnosti u homosexuálů?

Přitažlivost ke stejnému pohlaví