Mormonismus

Mormonismus je duchovní směr několika různých společenství na pomezí křesťanství, spojených s postavou proroka Josepha Smithe a jeho dílem Knihou Mormonovou. Členové těchto skupin se nazývají mormoni. V současné době jsou dominantní především 3 mormonská společenství.

  • Kristova komunita (RLDS – reorganizovaná LDS) – nepovažuje se za jedinou pravou církev, raději na sebe nahlíží jako na křesťanskou komunitu
  • FLDS (fundamentalistická LDS) – největší polygamní mormonská církev v dnešních USA. Odštěpila se od LDS církve během éry Wilforda Woodruffa, který ustoupil americké vládě a vzdal se plurálního manželství.

Vznik a historieEditovat

Duchovní směr byl založen Josephem Smithem (1805–1844 – byl zavražděn [zastřelen] během věznění, kde dobrovolně očekával soudní proces) ve dvacátých letech 19. století (asi 1827) v New Yorku. Vyrůstal ve věřící komunitě, kde bylo zvykem bavit se o snech, víře a transcendenci. Joseph měl v mládí několik vidění, při kterých se mu zjevil Ježíš Kristus. Bylo mu řečeno, že až nadejde čas, bude mu umožněno poznat pravdu.

V roce 1827 přeložil Knihu Mormonovu (odtud jméno mormonismus), kterou sepsal na základě nalezených zlatých desek ve státě New York nedaleko jeho bydliště, kam ho navedl anděl Moroni (nyní vzkříšený muž, který desky ukryl a na Zemi se vrátil jako anděl). Zlaté desky byly napsány v roce 428 po Kristu, a to dávným jazykem. Joseph je přeložil pomocí speciálních vidoucích kamenů, nacházejících se ve schránce společně s deskami.

Mormoni uznávají a chovají se podle Bible, Knihy Mormonovy, spisu Nauka a Smlouvy a Drahocenné perly. Velká část z nich se považuje za křesťany i přes to, že mormonismus je některými označován za sektu.

Z učení vyplývá, že základní pilíř mormonismu je, že kněžská pravomoc byla vrácena na zem skrze anděly (dávné proroky, kteří tuto pravomoc měli během svého života na zemi). Mormoni také věří, že po smrti se lidé mohou stát podobnými Bohu a budou moci tvořit světy.

Mormonismus v USAEditovat

Více než polovina Mormonů (členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů), nejpočetnější sekce mormonismu, žije dnes mimo USA. Procentuálně jsou nejčetněji zastoupeni ve státě Utah. Zde je zhruba 70 % populace členem této církve.

KontroverzeEditovat

Největší problémy měli a mají Moromoni s polygamií, zejména v USA. V novodobé historii se většinová sekce mormonismu Církev Ježíše Krista SPD s polygamií již nespojuje. V tamější okrajové nezávislé sekci nazývané FLDS proběhlo několik zatčení a odsouzení za mnohoženství či sňatky s nezletilými děvčaty. Mormon Jeff Warren se dokonce ocitl na seznamu FBI nejhledanějších osob v USA za znásilnění, polygamii a podvody s penězi, dnes si odpykává doživotí.

V roce 2008 proběhla policejní razie na základě telefonátu na linku podpory kvůli znásilňování a týrání dětí na mormonském statku v Texasu. Soud následně odňal mormonským matkám 468 dětí a svěřil je do péče státu, většina matek poté společenství opustila pod policejní ochranou.

CharakteristikaEditovat

  • věří, že Bůh má fyzickou podobu, je ženatý a může mít děti
  • velmi dbají na rodinný život
  • amerikocentrismus (pravé náboženství bylo zjeveno Američanovi v Americe, ústava je inspirována bohem, Amerika je jedním z míst, kde bude vybudován Sion)
  • v počátku také polygamie (mnohoženství), už dlouho je ale u hlavní mormonské církve zakázána

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat