Aachen Tento uživatel je pro používání českých názvů při používání češtiny
-ová Tento uživatel je pro používání příjmení v české podobě při používání češtiny