Jmenný prostor

'Wikipedista'
a
'Diskuse s wikipedistou'

Archiv 1 veškeré diskuse

Archiv 2 veškeré diskuse

Diskuze se mnou - Návod k použití


Pokud chcete něco sdělit Vy mně, napište mi sem, odpovím Vám tady.

Pokud chci něco Vám, napíšu Vám na vaši diskusi, odpovězte mi tam.


Vyjadřujte se prosím jasně, srozumitelně a mluvte k věci.

Usnadní to naši komunikaci a předejdeme nedorozuměním.


Upřednostňuji jednoznačně Tykání. Ale je-li vám milejší Vykání, vykejte,
a já se poté také přizpůsobím přání druhého.


"Ať vás/tě provází síla". ... tedy:

Vždy předpokládejte dobrou vůli druhého.

Mějte se rádi a snažte se být uctiví. Druzí nejsou placeni za snášení sprostého chování.

Děláme to dobrovolně. Poznejte a vyhněte se hlavním problémům předem.

Jsi na diskuzní stránce. Drž se rad z průvodce diskusí a své komentáře prosím podepisuj čtyřmi vlnovkami (~~~~).


Chceš mi něco sdělit? Tak do toho! zde!


Pozor! Toto není internetové fórum! Témata zde řešená by se měla týkat výhradně obsahu na Wikipedii. Hlavním cílem naší komunikace by mělo být zkvalitňování obsahu na encyklopedii a při všem, pokud možno, dosahovat konsensu. Pomoci nám v tom může i toto, toto, a také toto.

Ochota diskutovat

Na násilný tón, jakýkoliv nátlak, obtěžování diskusními příspěvky, informování o dění o kterém vím ze sledovaných stránek nebo o informacích které mně nezajímají, chování podobné šmírování či nátlaku na neustálou pozornost, nebudu nijak reagovat a Váš/Tvůj příspěvek na mojí diskusi bude urgentně archivován mimo hlavní stránku.

Rozmyslete/Rozmysli si prosím, zda to co mi chcete/chceš sdělit je opravdu tak urgentní, že 'bez toho vlak nepojede'. Pokud se bez takové informace nebo komentáře já obejdu, pak bude lepší, když jej vůbec nevložíte/nevložíš.

Pokud jsme spolu měli už někdy nějaký problém v komunikaci, rozmyslete/rozmysli si prosím, zda tím příspěvkem který se chystáte/chystáš vložit, věc zlepšíte/zlepšíš, uklidníte/uklidníš, vyjasníte/vyjasníš, nebo docílíte/docílíš podobného výsledku jako již v předchozích případech.

Držím diskusní dietu a z osobních důvodů se nehodlám věnovat diskusi více, než uznám za vhodné. Týká se to především diskusních ztrát času a energie v jakémkoliv jmenném prostoru, jako 'Diskuse s wikipedistou', ale i včetně sekcí tzv. 'jmenného prostoru Wikipedie' (např. 'Diskuse o smazání', 'Pod lípou', 'Volby' různých wikifunkcionářů, 'Nástěnka správců' a podobné diskusní chaty).

Efektivní editace ve jmenném prostoru 'Diskuse k článku', Diskuse ke kategorii', Diskuse k portálu' apod. budou brány jako nutnost, a budu se jich účastnit v případě, že je uznám za konstruktivní a někam vedoucí.

Pokud jsme spolu ('Diskuse s wikipedistou' u mně nebo u Tebe/Vás) naopak měli v minulosti příjemný kontakt, pak se diskusi ohledně témat ke článkům a encyklopedickému obsahu, nebráním, ale vítám. Pokud by takový kontakt nesouvisel přímo s článkem, ale spíše nepřímo a byl v tom ohledu spíše inspirací k nějaké wiki-činnosti, je také vítán.

Chvála, inspirace, taktní poznámky, rady, konstruktivní kritika, jsou samozřejmě vždy vítány. Ovšem také snaha o střídmost.

 • Pošlete
  • mi
   • email
    • jinak
     • si
      • to
       • pravděpodobně
        • nepřečtu