Wikipedie:Žádost o práva správce/Archiv

Zkratka:
 • WP:AŽOPS

Toto je archiv proběhlých hlasování o práva správce od listopadu 2005 do současnosti (předtím byli správci jmenováni bez voleb).

Při archivaci podstránek se odkomentuje jejich začátek a konec a vyplní se parametry archivační šablony.

Indikátory
Symbol support vote.svg … zvolen; Symbol oppose vote.svg … nezvolen ; Symbol keep vote.svg … potvrzen; Symbol delete vote.svg … nepotvrzen; Symbol unsupport vote.svg … staženo

Není-li výslovně uveden počet „zdrželo se“, neučinil tak nikdo.

2005Editovat

 1.   Beren – zvolen správcem; pro: 28, proti: 1; 09:35, 21. 11. 2005 (UTC)
 2.   Ludek – potvrzen byrokratem; pro: 27, proti: 1; 09:52, 21. 11. 2005 (UTC)
 3.   Zirland – zvolen správcem; pro: 18, proti: 1; 10:15, 21. 11. 2005 (UTC)
 4.   Che – zvolen správcem; pro: 21, proti: 0; 10:17, 22. 11. 2005 (UTC)
 5.   Miraceti – zvolen správcem; pro: 17, proti: 1, zdrželo se: 1; 10:19, 22. 11. 2005 (UTC)
 6.   Karakal – potvrzena správcem; pro: 30, proti: 0; 10:23, 22. 11. 2005 (UTC)
 7.   Zanatic – nebyl zvolen správcem; pro: 3, proti: 7, zdrželo se: 5; 10:25, 22. 11. 2005 (UTC)
 8.   Vrba – potvrzen správcem; pro: 25, proti: 1; 10:37, 22. 11. 2005 (UTC)
 9.   jkb – potvrzen správcem; pro: 27, proti: 1; 10:39, 22. 11. 2005 (UTC)
 10.   Mormegil – potvrzen byrokratem; pro: 25, proti: 0; 10:42, 22. 11. 2005 (UTC)
 11.   Cinik – nebyl zvolen správcem; pro: 6, proti: 13, zdrželo se: 3; 10:43, 22. 11. 2005 (UTC)
 12.   Dodo – potvrzen správcem; pro: 18, proti: 0, zdrželo se: 1; 15:10, 22. 11. 2005 (UTC)
 13.   Postrach – zvolen správcem; pro: 14, proti: 0, zdrželo se: 2; 15:10, 22. 11. 2005 (UTC)
 14.   Radouch – potvrzen správcem; pro: 22, proti: 0; 21:22, 22. 11. 2005 (UTC)

Zvoleno/potvrzeno celkem 12, z toho -jkb-, Beren, Dodo, Karakal a Radouch později rezignovali, zbylo tedy 7.

2006Editovat

 1.   Li-sung – zvolen správcem; pro: 16, proti: 5; 16:11, 15. 1. 2006 (UTC)
 2.   Fraantik – nebyl zvolen; pro: 3, proti: 10; 14:45, 15. 2. 2006 (UTC)
 3.   che (potvrzení) – potvrzen správcem; pro: 31, proti: 2, zdrželo se: 1; 19:30, 17. 2. 2006 (UTC)
 4.   cinik (2) – nebyl zvolen; pro: 23, proti: 17, zdrželo se: 1; 13:33, 26. 2. 2006 (UTC)
 5.   Aktron – zvolen správcem; pro: 20, proti: 3, zdrželo se: 1; 13:33, 26. 2. 2006 (UTC)
 6.   Jirka O. – zvolen správcem; pro: 22; proti: 2; zdrželo se: 1; 14:15, 28. 2. 2006 (UTC)
 7.   Nolanus – nebyl zvolen; pro: 15, proti: 9, zdržel se: 1; 12:23, 4. 3. 2006 (UTC)
 8.   Egg – zvolen správcem; pro: 27, proti: 2; 12:55, 4. 3. 2006 (UTC)
 9.   JAn – nebyl zvolen; pro: 13, proti: 8; 22:27, 6. 3. 2006 (UTC)
 10.   Tlusťa – zvolen správcem; pro: 38, proti: 1; 18:41, 18. 5. 2006 (UTC)
 11.   Timichal – zvolen správcem; pro: 38, proti: 7, zdrželi se: 3; 20:26, 26. 5. 2006 (UTC)
 12.   cinik (3) – žádost stažena; 04:05, 28. 5. 2006 (UTC)
 13.   Vrba (potvrzení) – potvrzen správcem; 37 pro, 3 proti; 12:08, 23. 6. 2006 (UTC)
 14.   Dezidor – žádost stažena; 00:36, 28. 6. 2006 (UTC)
 15.   Petr K – zvolen správcem; pro: 22, proti: 0, zdrželi se: 3; 11:28, 3. 7. 2006 (UTC)
 16.   Chmee2 – zvolen správcem; pro: 26, proti: 4, zdrželi se: 1; 11:28, 3. 7.
 17.   Danny B. – zvolen správcem; pro: 30, proti: 15, zdrželi se: 4; 12:51, 19. 7. 2006 (UTC)
 18.   Jedudedek – zvolen správcem; pro: 28, proti: 1, zdrželi se: 4; 16:40, 31. 8. 2006 (UTC)
 19.   Petr.adamek – zvolen správcem; pro: 29, proti: 1, zdrželi se: 2; 16:56, 10. 9. 2006 (UTC)
 20.   Nolanus (2) – nebyl zvolen; pro: 16, proti: 10, zdrželi se: 3; 14:32, 27. 9. 2006 (UTC)
 21.   Juan de Vojníkov – zvolen správcem; pro: 21, proti: 9, zdrželi se: 3; 08:26, 2. 10. 2006 (UTC)
 22.   Zanatic (2) – nebyl zvolen; pro: 31, proti: 16, zdrželi se: 3; 07:47, 5. 10. 2006 (UTC)
 23.   JAn Dudík (2) – zvolen správcem; pro: 19, proti: 2, zdrželi se: 1; 12:24, 13. 10. 2006 (UTC)
 24.   Japo – zvolen správcem; pro: 25, proti: 11, zdrželi se: 1; 12:30, 15. 11. 2006 (UTC)

Zvoleno bylo 14 nových, z toho Aktron, Danny B., egg, Jirka O., Juan de Vojníkov, Petr.adamek a Petr K později rezignovali, zbylo tedy 7, celkem 14.

WikisourceEditovat

 1.   Správce pro Wikisource nominován Egg, schválen správcem Wikisource poměrem 10 pro, 2 proti, zdržel se 1; 13:50, 27. 4. 2006 (UTC)

2007Editovat

 1.   Chmee2 (potvrzení) – potvrzen správcem; pro: 38, proti: 4, zdrželi se: 4; 15:46, 6. 1. 2007 (UTC)
 2.   Cinik (4) – nezvolen správcem; pro: 7, proti: 47, zdrželo se: 5; 09:23, 16. 1. 2007 (UTC)
 3.   Danny B. (potvrzení) – potvrzen správcem; pro: 47, proti: 21, zdrželi se: 9; 22:07, 20. 1. 2007 (UTC)
 4.   Horst – zvolen správcem; pro: 45, proti: 2; 22:07, 20. 1. 2007 (UTC)
 5.   Dezidor (2) – zvolen správcem; pro: 32, proti: 2; 22:07, 20. 1. 2007 (UTC)
 6.   Mormegil (potvrzení byrokrata) – potvrzen byrokratem; pro: 46, proti: 6, zdrželi se: 2; 11:13, 30. 1. 2007 (UTC)
 7.   Ludek (potvrzení byrokrata) – potvrzen byrokratem; pro: 44, proti: 8, zdrželi se: 4; 20:35, 12. 2. 2007 (UTC)
 8.   Vrba (potvrzení 2) – potvrzen správcem; pro: 36, proti: 10, zdrželi se: 2; 21:09, 19. 3. 2007 (UTC)
 9.   Pilgrim6 – žádost stažena. 20:02, 21. 4. 2007 (UTC)
 10.   Sazex – nezvolen správcem; pro: 12, proti: 20, zdrželo se: 5; 20:57, 26. 4. 2007 (UTC)
 11.   Danny B. (potvrzení 2) – uživatel se vzdal pozice správce. 14:53, 2. 5. 2007 (UTC)
 12.   Krvesaj – žádost stažena. 08:11, 4. 5. 2007 (UTC)
 13.   Limojoe – zvolen správcem; pro: 44, proti: 0; zdrželi se: 1; 10:03, 9. 5. 2007 (UTC)
 14.   Aktron (potvrzení) – potvrzen správcem; pro: 44, proti: 7, zdrželo se: 6; 18:05, 8. 6. 2007 (UTC)
 15.   Petr K (2) – nezvolen správcem; pro: 13, proti: 17, zdrželo se: 3; 18:35, 1. 7. 2007 (UTC)
 16.   Mercy – zvolen správcem; pro: 35, proti: 2, zdrželo se: 1; 11:31, 11. 10. 2007 (UTC)
 17.   Vrbova – nezvolena správcem; pro: 38, proti: 19, zdrželo se: 3; 13:50, 5. 11. 2007 (UTC)
 18.   Kandy Talbot – přiznána práva správce pouze ke čtení smazaných stránek, která jsou zapotřebí při mýcení hromadných copyvií zanesených na sk.wiki z cs.wiki; podpora: 19, proti: 0; 08:28, 24. 12. 2007 (UTC)

Zvoleno 5 nových, celkem 19.

2008Editovat

 1.   Daniel Baránek – zvolen správcem; pro: 42, proti: 1, zdrželo se: 1; 20:26, 7. 1. 2008 (UTC)
 2.   Vrba (potvrzení 3) – potvrzen správcem; pro: 34, proti: 6, zdrželo se: 4; 06:31, 22. 1. 2008 (UTC)
 3.   Dezidor (potvrzení) – potvrzen správcem; pro: 23, proti: 6; 20:32, 18. 2. 2008 (UTC)
 4.   Miraceti (desysop) – navrhovatel stáhl návrh, jelikož předtím nebyly podniknuty kroky popsané v doporučení postupu při řešení konfliktů; 11:42, 28. 2. 2008 (UTC)
 5.   Nut – nezvolena správcem; pro: 19, proti: 21, zdrželo se: 9; 20:36, 3. 3. 2008 (UTC)
 6.   Chmee2 (byrokrat) – zvolen byrokratem; pro: 43, proti: 5, zdrželo se: 2; 20:36, 3. 3. 2008 (UTC)
 7.   Sevela.p – zvolen správcem; pro: 40, proti: 1, zdrželo se: 3; 20:36, 3. 3. 2008 (UTC)
 8.   Timichal (byrokrat) – nezvolen byrokratem; pro: 30, proti: 14, zdrželo se: 4 20:36, 3. 3. 2008 (UTC)
 9.   Doktory – nezvolen správcem; pro: 26, proti: 11, zdrželo se: 2; 21:22, 3. 3. 2008 (UTC)
 10.   Frettie – nezvolen správcem; pro: 5, proti: 17, zdrželo se: 9; 17:40, 7. 3. 2008 (UTC)
 11.   Miraceti (žádost o odebrání práv správce - pokračování) – nezískalo podporu komunity, pro odebrání: 5, proti: 20, zdrželo se: 2; 13:48, 18. 3. 2008 (UTC)
 12.   El Quebrado – nezvolen správcem, pro: 0, proti: 23, zdrželo se: 4; 22:42, 20. 3. 2008 (UTC)
 13.   Zirland (byrokrat) – nezvolen byrokratem, pro: 26, proti: 15, zdrželo se: 2; 11:13, 11. 4. 2008 (UTC)
 14.   Zik – nezvolen správcem, pro: 1, proti: 20, zdrželo se: 6; 05:54, 26. 4. 2008 (UTC)
 15.   Vrbova (2) – zvolena správcem; pro: 38, proti: 8, zdrželo se: 7; 18:29, 30. 4. 2008 (UTC)
 16.   JAn Dudík (byrokrat) – zvolen byrokratem; pro: 38, proti: 0, zdrželo se: 1; 09:48, 13. 5. 2008 (UTC)
 17.   Reaperman – zvolen správcem, 53 pro, nikdo proti, zdrželo se 0, 19:12, 31. 5. 2008 (UTC)
 18.   Frettie (2) – žádost stažena; 9. 8. 2008, 10:48 (UTC)
 19.   Krvesaj (2) – zvolen správcem; pro: 39, proti: 1, zdrželi se: 3; 16. 8. 2008, 16:41 (UTC) (18. listopadu 2008 sám rezignoval)
 20.   Vrba (potvrzení 4) – potvrzen správcem; pro: 39, proti: 18, zdrželo se: 5; 18. 8. 2008, 05:48 (UTC)
 21.   Gothic2 – nezvolen správcem; pro:27, proti:15, zdrželo se: 5; 23. 8. 2008, 21:41 (UTC)
 22.   Ludek (žádost o odebrání práv byrokrata) – pro odebrání: 16, proti: 35, zdrželo se: 15; Chmee2 nedoporučuje předávat stewardovi k posouzení, jelikož nebyla dle jeho mínění získána podpora komunity 29. 8. 2008, 12:07 (UTC)
 23.   Vrbova (potvrzení) – rezignovala; 21. 9. 2008, 14:55 (UTC)
 24.   Jagro – zvolen správcem; 29 pro, 9 proti, 3 se zdrželi; 14. 10. 2008, 07:10 (UTC)
 25.   Zirland (potvrzení) – potvrzen ve funkci; 28 pro, 8 proti, 6 se zdrželo; 19. 11. 2008, 16:19 (UTC)
 26.   Faigl.ladislav – zvolen správcem; 44 pro, 6 proti, 2 se zdrželi. 7. 12. 2008, 19:08 (UTC)
 27.   Daniel Baránek (potvrzení) – potvrzen ve funkci; 34 pro, 2 proti, 3 se zdrželi – 15. 12. 2008, 23:11 (UTC)

Zvoleno 7 nových (+ 2 byrokraté, 1 byrokrat rezignoval), 3 správci rezignovali, celkem 20.

2009Editovat

 1.   Podzemnik – zvolen správcem 49 pro, 1 proti, 1 se zdržel. 11. 1. 2009, 20:44 (UTC)
 2.   Harold – zvolen správcem 41 pro, nikdo proti, 1 se zdržel. 16. 1. 2009, 15:53 (UTC)
 3.   Li-sung (potvrzení) – nepotvrzen: 1 pro ponechání práv, 23 proti ponechání, 6 se zdrželo. 17. 2. 2009, 22:42 (UTC)
 4.   El Barto – kandidatura stažena. 1. 3. 2009, 12:44 (UTC)
 5.   Zik (2) – kandidatura stažena. 1. 3. 2009, 12:52 (UTC)
 6.   Jirka O. (2) – zvolen správcem, 50 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi. 17. 3. 2009, 12:56 (UTC)
 7.   Tchoř – zvolen správcem, 42 pro, nikdo proti, 1 se zdržel. 17.3. 2009, 18:41 (UTC)
 8.   Vrba (potvrzení 5) – nepotvrzen správcem, 37 pro, 24 proti, 5 se zdrželo 24. 3. 2009, 06:35 (UTC)
 9.   Kacir – zvolen správcem, 40 pro, 2 proti, 1 se zdržel, 25. 3. 2009, 11:53 (UTC)
 10.   Ludek (potvrzení) – nepotvrzen správcem, 30 pro, 21 proti, 4 se zdrželi, 25. 3. 2009, 22:13 (UTC)
 11.   BobM – kandidatura stažena na přání žadatele. 28. 3. 2009, 09:58 (UTC)
 12.   Orange.man – zvolen správcem, 33 pro, 1 se zdržel. 2. 4. 2009, 08:55 (UTC)
 13.   El Barto (2) – kandidatura stažena. 1. 5. 2009, 17:09 (UTC)
 14.   Kmenicka – kandidát nezvolen: 2 pro, 15 proti, 5 zdrželi. 15. 5. 2009, 16:37 (UTC)
 15.   Spock lone wolf – zvolen správcem, 37 pro, nikdo proti, 1 se zdržel. 1. 6. 2009, 14:22 (UTC)
 16.   Jowe – zvolen 26 pro, 3 proti, 3 se zdrželi. 6. 7. 2009, 17:53 (UTC)
 17.   Gothic2 (2) – kandidatura stažena na přání žadatele. 5. 8. 2009, 20:12 (UTC)
 18.   Faigl.ladislav (byrokrat) – zvolen byrokratem 42 pro, 1 se zdržel. 10. 8. 2009, 23:49 (UTC)
 19.   Sumivec – zvolen správcem 24 pro, 2 proti, 1 se zdržel. 24. 9. 2009, 15:08 (UTC)
 20.   El Barto (3) – kandidát nezvolen: 3 pro, 18 proti, 7 se zdrželo 3. 11. 2009, 16:55 (UTC)
 21.   Ria – zvolen správcem: 25 pro, 5 proti, 7 se zdrželo. 18. 11. 2009, 18:35 (UTC)
 22.   Kmenicka (2) – kandidát nezvolen: 6 pro, 14 proti, 6 se zdrželo 24. 11. 2009, 18:18 (UTC)

Zvoleno 10 nových správců, 3 nepotvrzeni, 1 rezignoval + 1 byrokrat. Celkem 25.

2010Editovat

 1.   Horst (potvrzení) – potvrzen správcem; pro: 35, proti: 2, zdrželo se: 1; 21:49, 10. 2. 2010 (UTC)
 2.   Kuvaly – nebyl zvolen správcem; pro: 13, proti: 9, zdrželo se: 11; 19. 2. 2010, 15:44 (UTC)
 3.   Petr Losert – kandidatura stažena 20. 2. 2010, 16:17 (UTC)
 4.   Orange.man (potvrzení) – staženo, správce rezignoval 7. 5. 2010, 14:36 (UTC)
 5.   Silesianus (2) – kandidatura stažena 1. 6. 2010, 15:40 (UTC)
 6.   Triquelito – nebyl zvolen správcem; pro: 8, proti: 7, zdrželo se: 13. 6. 6. 2010, 11:20 (UTC)
 7.   Draffix – byl zvolen správcem; pro: 27, proti: 4, zdrželo se: 10. 7. 6. 2010, 13:56 (UTC)
 8.   K123456 – nebyla zvolena správcem; 10 pro, 24 proti, 5 se zdrželo. 14. 6. 2010, 07:15 (UTC)
 9.   Wespecz – byl zvolen správcem; 30 pro, 0 proti. 14. 6. 2010, 07:20 (UTC)
 10.   Frettie (3) – byl zvolen správcem; 22 pro, 9 proti, 6 se zdrželo; 16. 6. 2010, 07:52 (UTC)
 11.   Ria (byrokrat) – nebyl zvolen byrokratem; 9 pro, 5 proti, 7 se zdrželo. 29. 6. 2010, 17:40 (UTC)
 12.   Kacir (byrokrat) – nebyl zvolen byrokratem; 16 pro, 9 proti, 3 se zdrželi. 29. 6. 2010, 17:47 (UTC)
 13.   Danny B. (2) – byl zvolen správcem; 28 pro, 4 proti, 2 se zdrželi. 7. 7. 2010, 06:08 (UTC)
 14.   Jowe (potvrzení) – byl potvrzen správcem; 20 pro, 6 proti, 2 se zdrželi. 19. 7. 2010, 09:23 (UTC)
 15.   Ragimiri – byl zvolen správcem; 36 pro, 4 proti, 4 se zdrželi. 13. 9. 2010, 06:53
 16.   Aktron (2) – byl zvolen správcem; 39 pro, 3 proti, 4 se zdrželi, 13. 9. 2010, 13:50 (UTC)
 17.   BobM (2) – nebyl zvolen správcem; 21 pro, 17 proti, 3 se zdrželi, 15. 9. 2010, 06:05 (UTC)
 18.   Gumruch – byl zvolen správcem; 29 pro, 9 proti, 2 se zdrželi, 4. 11. 2010, 17:47 (UTC)
 19.   Sumivec (potvrzení) – nebyl potvrzen správcem, 8 proti, 4 se zdrželi 17. 11. 2010, 11:07 (UTC)
 20.   Ioannes Pragensis – byl zvolen správcem, 38 pro, 11 proti, 4 se zdrželi 15. 12. 2010, 14:00 (UTC)

Zvoleno 8 nových správců, 1 nepotvrzen, 4 rezignovali, 1 byrokrat rezignoval. Konečný stav 28 správců, z toho 2 byrokraté.

2011Editovat

 1.   Tchoř (byrokrat) – byl zvolen byrokratem, 27 pro, 2 proti, 1 se zdržela 5. 1. 2011, 21:14 (UTC)
 2.   Jiekeren – zvolen správcem, 30 pro, 3 proti. 2. 2. 2011, 00:26 (UTC)
 3.   M97uzivatel – nezvolen správcem, 1 pro, 20 proti, 3 se zdrželi. 9. 4. 2011, 13:14 (UTC)
 4.   K123456 (2) – zvolena správcem, 37 pro, 5 proti, 4 se zdrželi. 16. 4. 2011, 20:28 (UTC)
 5.   Zdenekk2 – nezvolen správcem 21 pro, 11 proti, 4 se zdrželi. 16. 4. 2011, 23:03 (UTC)
 6.   Frettie (potvrzení) – potvrzen správcem, 28 pro, 3 proti, 2 se zdrželi 18. 6. 2011, 08:47 (UTC)
 7.   Kmenicka (3) – nezvolen správcem, 9 pro, 8 proti, 4 se zdrželi. 28. 6. 2011, 12:39 (UTC)
 8.   Jowe (potvrzení 2) – potvrzen správcem, 31 pro, 11 proti, 3 se zdrželi 27. 7. 2011, 08:27 (UTC)
 9.   Paxan – kandidatura stažena, 30. 8. 2011, 09:00 (UTC)
 10.   Vojtech.dostal — zvolen správcem, 47 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 11. 10. 2011, 08:28 (UTC)
 11.   Kacir (potvrzení) – potvrzen správcem, 39 pro, 2 proti, 4 se zdrželi 30. 11. 2011, 12:16 (UTC)

Zvoleni tři noví správci a jeden byrokrat, rezignovali 3 správci a jeden byrokrat (zůstal správcem). Konečný stav 28 správců, z toho 2 byrokraté.

2012Editovat

 1.   Juandev (2) – nezvolen správcem, 34 pro, 15 proti, 8 se zdrželo; 13. 1. 2012, 15:26 (UTC)
 2.   Jirka O. (3) – zvolen správcem, 59 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel; 19. 1. 2012, 16:09 (UTC)
 3.   NIGKDO – zvolen správcem, 28 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi; 25. 1. 2012, 20:26 (UTC)
 4.   M97uzivatel (2) – nezvolen správcem, 3 pro, 13 proti, 5 se zdrželo; 30. 1. 2012, 20:31 (UTC)
 5.   Jirka O. (byrokrat) – zvolen byrokratem, 50 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel; 20. 2. 2012, 15:24 (UTC)
 6.   Egg (2) – zvolen správcem, 35 pro, 6 proti, 2 se zdrželi; 11. 4. 2012, 12:55 (UTC)
 7.   jakub.blovice – žádost stažena; 17. 5. 2012, 15:23 (UTC)
 8.   Zdenekk2 (2) – zvolen správcem, 28 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel; 16. 9. 2012, 01:20 (UTC)
 9.   Marquas – zvolen správcem, 35 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel; 17. 10. 2012, 04:04 (UTC)
 10.   M97uzivatel (3) – nezvolen, nikdo nebyl pro, 7 proti, 3 se zdrželi; 22. 10. 2012, 09:08 (UTC)
 11.   Ria (potvrzení) – potvrzen správcem, 28 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel; 25. 11. 2012, 17:53 (UTC)

Zvoleno pět nových správců, čtyři rezignovali, jeden správce povýšil na byrokrata. Konečný stav 29 správců, z toho 3 byrokraté.

2013Editovat

 1.   Jvs – zvolen, 42 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel; 8. 2. 2013, 17:54 (UTC)
 2.   Marek Koudelka – zvolen, 42 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi; 12. 2. 2013, 12:17 (UTC)
 3.   Michal Bělka – zvolen, 34 pro, nikdo proti, 1 se zdržel; 23. 2. 2013, 15:15 (UTC)
 4.   Matěj Suchánek – zvolen, 29 pro, 6 proti a 2 se zdrželi; 18. 4. 2013, 13:41 (UTC)
 5.   Egg (potvrzení) – potvrzen, 31 pro, 8 proti a 1 se zdržel; 14. 5. 2013, 22:02 (UTC)
 6.   Jan Polák – zvolen, 37 pro, 1 proti a 1 se zdržel; 18. 6. 2013, 14:23 (UTC)
 7.   Mates – zvolen, 31 pro a 1 proti; 21. 11. 2013, 20:36 (UTC)

Zvoleno šest nových správců, čtyři rezignovali. Konečný stav 31 správců a 3 byrokraté.

2014Editovat

 1.   Toma646 – nikdo pro, 21 proti a 2 se zdrželi 1. 2. 2014, 00:00 (UTC)
 2.   Jana Lánová – 48 pro, nikdo proti, 1 se zdržel. 18. 12. 2014, 14:15 (CET)

Zvolen byl jeden nový správce, dva správci byli zbaveni práv pro dlouhodobou nečinnost, jeden rezignoval. Konečný stav 29 správců a 3 byrokraté.

2015Editovat

 1.   Jiekeren (potvrzení) — 32 pro, nikdo proti a nikdo se nezdržel. 20. 2. 2015, 12:29 (CET)
 2.   Michal Bělka (potvrzení) – 30 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. 28. 2. 2015, 17:32 (CET)
 3.   Jan Kovář BK – 43 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. 25. 8. 2015, 20:16 (CEST)
 4.   Zdenekk2 (potvrzení) – 21 pro, 5 proti, 3 se zdrželi. 9. 10. 2015, 21:02 (CEST)
 5.   OJJ – staženo uživatelem 9. 10. 2015, 21:16 (CEST)
 6.   Urbanecm – 19 pro, 3 proti, 3 se zdrželi. 17. 10. 2015, 22:59 (CEST)
 7.   JAn Dudík (potvrzení) – 27 pro, 4 proti, 4 se zdrželi. 16. 11. 2015, 09:20 (CET)

Zvoleni byli dva noví správci, tři správci a jeden byrokrat rezignovali. Konečný stav 28 správců a 2 byrokraté.

2016Editovat

 1.   Tomas62 – 30 pro, 10 proti, 2 se zdrželi. 12. 2. 2016, 13:06 (CET)
 2.   OJJ (2) – 21 pro, 18 proti, 4 se zdrželi. 20. 2. 2016, 09:13 (CET)
 3.   Blahma – 62 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. 8. 5. 2016, 07:52 (CEST)
 4.   Remaling – 40 pro, nikdo proti, 1 se zdržel. 19. 5. 2016, 09:48 (CEST)
 5.   Martin Urbanec (byrokrat) – 32 pro, 8 proti, 1 se zdržel. 30. 5. 2016, 22:05 (CEST)
 6.   Chmee2 (potvrzení 2) – 50 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel. 27. 6. 2016, 20:58 (CEST)
 7.   JAn Dudík (potvrzení byrokrata) – 27 pro, 6 proti, jeden se zdržel. 12. 7. 2016, 06:59 (CEST)
 8.   Dobroš – staženo kandidátem. 15. 9. 2016, 07:41 (CEST)
 9.   Mario7 – 38 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. 20. 9. 2016, 06:48 (CEST)
 10.   Remaling (2) – 40 pro, 3 proti, dva se zdrželi. 3. 11. 2016, 12:52 (CET)
 11.   Zdenekk2 (potvrzení 2) – 33 pro, 17 proti, tři se zdrželi. 15. 11. 2016, 17:34 (CET)
 12.   Ria (potvrzení 2) – 32 pro, 9 proti, čtyři se zdrželi. 16. 11. 2016, 22:51 (CET)
 13.   Kacir (potvrzení 2) – 46 pro, 4 proti, 3 se zdrželi. 19. 11. 2016, 16:26 (CET)
 14.   Lukáš Král – 0 pro, 12 proti, jeden se zdržel, nebylo naplněno kvórum. 28. 11. 2016, 10:41 (CET)

Zvoleno bylo 5 nových správců a jeden byrokrat, pět správců bylo zbaveno práv pro dlouhodobou nečinnost, jeden správce nebyl potvrzen, dva správci rezignovali, jeden poté byl opět zvolen. Konečný stav 26 správců, z toho 3 byrokraté.

2017Editovat

 1.   Draceane – 48 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel. 6. 3. 2017, 21:40 (CET)
 2.   Egg (potvrzení 2) – 22 pro, 15 proti, jeden se zdržel 7. 6. 2017, 06:10 (CEST)
 3.   Vojtasafr – 27 pro, 8 proti, dva se zdrželi. 8. 8. 2017, 22:17 (CEST)
 4.   Mykhal – staženo kandidátem. 1. 9. 2017, 14:45 (CEST)
 5.   OJJ (3) – 51 pro, 2 proti, 2 se zdrželi. 5. 9. 2017, 08:56 (CEST)

Zvoleni byli 3 noví správci. Konečný stav 28 správců, z toho 3 byrokraté.

2018Editovat

 1.   Michal Lenc – 42 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. 8. 1. 2018, 11:37 (CET)
 2.   Vachovec1 – 33 pro, 1 proti, 1 se zdržel. 28. 1. 2018, 19:30 (CET)
 3.   Perid – 25 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. 11. 2. 2018, 18:41 (CET)
 4.   Adámoz – žádost stažena. 4. 4. 2018, 22:24 (CEST)
 5.   JirkaSv – 36 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. 10. 10. 2018, 23:03 (CEST)
 6.   Snek01 – 20 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi. 10. 10. 2018, 23:03 (CEST)
 7.   Zzz000r – 0 pro, 16 proti, nikdo se nezdržel. 26. 12. 2018, 17:28 (CEST)

Zvoleno bylo 5 nových správců, dva správci rezignovali. Konečný stav 31 správců, z toho 3 byrokraté.

2019Editovat

 1.   Khamul1 – 21 pro, 1 proti, 3 se zdrželi. 29. 3. 2019, 18:43 (CET)
 2.   Janbery – 23 pro, 1 proti, 3 se zdrželi. 6. 6. 2019, 09:13 (CEST)
 3.   MrJaroslavik – 3 pro, 6 proti, 4 se zdrželi. 11. 10. 2019, 21:14 (CEST)

Zvoleni byli 2 noví správci, jeden správce rezignoval. Konečný stav 32 správců, z toho 3 byrokraté.

2020Editovat

 1.   Gumideck – 40 pro, 0 proti, 0 se zdrželi. 22. 1. 2020, 17:28 (CET)
 2.   Jan Myšák – 14 pro, 4 proti, 8 se zdrželo. 20. 2. 2020, 14:51 (CET)
 3.   Patriccck – 20 pro, 2 proti, 0 se zdrželo. 7. 3. 2020, 20:11 (CET)
 4.   T.Bednarz – 28 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 9. 4. 2020, 13:19 (CEST)
 5.   UrbanecmSprávcoBot – 23 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 19. 4. 2020, 21:16 (CEST)
 6.   Draceane (byrokrat) – 32 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 5. 5. 2020, 11:02 (CEST)
 7.   David6679 – 0 pro, 24 proti, 1 se zdrželo. 17. 6. 2020, 12:33 (CEST)
 8.   Kacir (potvrzení 3) – 42 pro, 6 proti, 1 se zdržel. 16. 11. 2020, 08:12 (CET)

Zvoleni byli čtyři noví správci, jeden robot-správce a jeden byrokrat; dva správci rezignovali a jednomu byla práva odebrána pro neaktivitu. Konečný stav 34 správců, z toho 4 byrokraté a 1 robot.

2021Editovat

 1.   David V. – 14 pro, 9 proti, 4 se zdrželi. 2. 1. 2021, 16:49
 2.   Jan Myšák (potvrzení) – 28 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 20. 2. 2021, 18:00 (CET)
 3.   Martin Urbanec (potvrzení byrokrata) – 34 pro, 1 proti, 1 se zdržel. 25. 5. 2021, 09:37
 4.   Mario7 (potvrzení) – 32 pro, 6 proti a 1 se zdržel. 13. 9. 2021, 16:01
 5.   Mykhal (2) – 21 pro, 0 proti, 3 se zdrželi. 19. 10. 2021, 21:08 (CEST)
 6.   Moson81 – staženo kandidátem. 3. 12. 2021, 07:26 (CET)

Zvolen byl jeden nový správce. Konečný stav 34 správců, z toho 4 byrokraté a 1 robot.

2022Editovat

Zvolen nebyl žádný nový správce. Jednomu správci byla práva odebrána pro neaktivitu. Současný stav 33 správců, z toho 4 byrokraté a 1 robot.

SouvisejícíEditovat