Otevřít hlavní menu

Seznam států světa podle data vzniku

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam států světa podle vzniku, kterým je myšleno poslední nabytí nezávislosti, zformování státu nebo jejich uznání OSN či Společností národů. V seznamu nejsou zahrnuty státy zaniklé, země pod cizí okupací či mezinárodně neuznané státy.

Obsah

TabulkaEditovat

První nabytí suverenity Poslední nabytí suverenity Země Způsob/ důvod vzniku
0400-00-00 400 př. n. l. 1952-04-2828. dubna 1952 Japonsko Podle tradice založeno císařem Džimmuem roku !9340-00-00 660 př. n. l.). První sjednocený stát se objevil v Období Kofun kolem roku 400 n. l. Roku 1952 ukončila Sanfranciská mírová smlouva americkou okupaci Japonska.
!9779-00-00 221 př. n. l. 1912-02-022. února 1912 Čína Sjednocena dynastií Čchin); 1. ledna 1912 byla ustanovena Čínská republika a 1. října 1949 vyhlášena Čínská lidová republika.
!8000-00-00 2000 př. n. l. (asi) 1944-12-00prosince 1944 Etiopie Nejstarší nezávislý stát v Africe. Aksumské království bylo založeno již kolem roku 50 n. l. V letech 1936–1941 byla okupována Itálii. Roku 1944 na základě anglo-etiopské dohody znovunabyla samostatnosti
0301-09-033. září 301 1945 San Marino Okupováno Římskou říší, krátce Rimini (1503), Papežským státem (1739) a Spojenci (1945)
0843-00-00 843 1945 Francie Roku 843 Verdunskou smlouvou vzniká Západofranská říše.
1707-05-011. května 1707 1707-05-011. května 1707 Velká Británie Anglie existovala jako sjednocená entita od 10. století; unie Anglie a Walesu vznikla 1284 Rhuddlanským statutem, byla formalizována 1536 (Act of Union); další Act of Union 1707 trvale spojil Anglii a Skotsko do Velké Británie; legislativní unie Velké Británie a Irska byla zavedena 1801 a přijala jméno Spojené království Velké Británie a Irska; anglo-irská smlouva z roku 1921 podložila dělení Irska; šest severních okresů zůstalo jako Severní Irsko součástí Spojeného království; současný název státu, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, byl přijat 1927
0980-00-00 980 1945-05-055. května 1945 Dánsko Sjednoceno Haraldem I. kolem roku 980; 1849 se stalo konstituční monarchií.
1000-00-00 1000 1956 Maďarsko Sjednoceno králem Štěpánem I. v roce 1000, V letech 1526–1867 součást Rakouského císařství posléze Rakouska-Uherska (1867–1918).
1143-00-00 1143 1808 Portugalsko Roku 1143 uznána nezávislost Portugalského království; 5. října 1910 (vyhlášena nezávislá republika)
1156-00-00 1156 1955-05-1515. května 1955 Rakousko Roku 1156 založeno Vévodství rakouské); 12. listopadu 1918 byla vyhlášena republika.
1238-00-00 1238 1945 Thajsko Nezávislost na Khmérském království; nikdy nebylo kolonizováno, v letech 1941–1945 bylo okupováno Japonskem.
1278-09-077. září 1278 1945 Andorra Vytvořena pod společnou správou francouzského vévody z Foix a španělského biskupa z Urgell. Naposledy okupovaná Francií v roce 1945.
1291-08-011. srpna 1291 1815 Švýcarsko Založení Švýcarské konfederace v roce 1291. Během napoleonských válek okupováno Francii a posléze Rakouskem. Roku 1815 Vídeňský kongres obnovil švýcarskou svrchovanost.
1419-00-00 1419 1945 Monako Počátek vlády rodu Grimaldiů(1419).
1492-01-022. ledna 1492 1814 Španělsko Sjednocení Aragonu a Kastilie 1491.
1523-06-066. června 1523 1905-08-1313. srpna 1905 Švédsko (Gustav I. Vasa zvolen králem, odtržení od Kalmarské unie; rozpuštění Švédsko-norské unie)
1579-01-2323. ledna 1579 1945 Nizozemsko (severní provincie Dolních zemí uzavřely Utrechtskou unii a odtrhly se od Španělska; Španělsko uznalo jejich nezávislost až 1648)
0751-00-00 751 1650-00-00 1650 Omán (vyhnání Portugalců)
1719-01-2323. ledna 1719 1866-08-2424. srpna 1866 Lichtenštejnsko (založeno knížectví Lichtenštejnsko); 12. července 1806 (nezávislost na Svaté říši římské)
1768-00-00 1768 1768-00-00 1768 Nepál (sjednoceno Prithvi Narayan Shahem)
1776-07-044. července 1776 1781-11-1919. listopadu 1781 Spojené státy americké (nezávislost na Velké Británii)
1804-01-011. ledna 1804 1934-08-011. srpna 1934 Haiti (nezávislost na Francii, americká okupace)
1810-07-2020. července 1810 1819-08-077. srpna 1819 Kolumbie (nezávislost na Španělsku, bitva u Boyacá)
1810-09-1616. září 1810 1863 Mexiko (nezávislost na Španělsku)
1810-09-1818. září 1810 1818-02-1212. února 1818 Chile (nezávislost na Španělsku)
1811-05-1414. května 1811 1876 Paraguay (nezávislost na Španělsku, brazilská okupace 1870–1876)
1811-07-055. července 1811 1830-01-1313. ledna 1830 Venezuela (nezávislost na Španělsku, součást Velká Kolumbie 1819–1830)
1810-05-2525. května 1810 1816-07-099. července 1816 Argentina (nezávislost na Španělsku)
1821-07-2828. července 1821 1839-07-2525. července 1839 Peru (nezávislost na Španělsku)
1821-09-1515. září 1821 1933 Nikaragua (nezávislost na Španělsku, americká okupace)
1821-09-1515. září 1821 1898 Salvador (nezávislost na Španělsku, součást Federativní republiky Střední Ameriky)
1821-09-1515. září 1821 1838 Kostarika (nezávislost na Španělsku, součást Federativní republiky Střední Ameriky)
1821-09-1515. září 1821 1838 Guatemala (nezávislost na Španělsku, součást Federativní republiky Střední Ameriky)
1821-09-1515. září 1821 1925 Honduras (nezávislost na Španělsku, součást Federativní republiky Střední Ameriky, americká okupace)
1822-05-2424. května 1822 1830-05-1313. května 1830 Ekvádor (nezávislost na Španělsku, součást Velké Kolumbie)
1822-09-077. září 1822 1822-09-077. září 1822 Brazílie (nezávislost na Portugalsku)
1825-08-066. srpna 1825 1825-08-066. srpna 1825 Bolívie (nezávislost na Španělsku)
1825-08-2525. srpna 1825 1828-08-2727. srpna 1828 Uruguay (nezávislost na Brazílii)
1822-01-011. ledna 1822 1944 Řecko (nezávislost na Osmanské říši, okupace Německem, Bulharskem a Itálii)
1830-10-044. října 1830 1945 Belgie (provizorní vláda vyhlašuje nezávislost na Nizozemsku); 21. července 1831 (král Leopold I. nastupuje na trůn)
1839-04-1919. dubna 1839 1945 Lucembursko (nezávislost na Nizozemsku)
1844-02-2727. února 1844 1924-07-1313. července 1924 Dominikánská republika (nezávislost na Haiti, americká okupace)
1847-07-2626. července 1847 1847-07-2626. července 1847 Libérie (osídlena ale nenárokována Spojenými státy)
1861-03-1717. března 1861 1945-04-2525. dubna 1945 Itálie (vyhlášeno Italské království; sjednocení dovršeno až 1870)
1867-07-011. července 1867 1931-12-1111. prosince 1931 Kanada (unie britských severoamerických kolonií); 11. prosince 1931 (uznána nezávislost)
1871-01-1818. ledna 1871 1991-02-1515. února 1991 Německo (sjednocení Německého císařství); 1945 po 2. světové válce rozděleno do čtyř okupačních zón (britská, americká, sovětská a později ještě francouzská); Spolková republika Německo (SRN, Západní Německo) vyhlášena 23. května 1949 na území americké, britské a francouzské okupační zóny; Německá demokratická republika (NDR, Východní Německo) vyhlášena 7. října 1949 na území bývalé sovětské zóny; ke sjednocení Západního a Východního Německa došlo 3. října 1990; všechny čtyři mocnosti se formálně vzdaly práv 15. března 1991
1877-05-099. května 1877 1958-00-00 1958 Rumunsko (vyhlášena nezávislost na Osmanské říši; nezávislost uznána 13. července 1878 Berlínskou smlouvou; království vyhlášeno 26. března 1881); 30. prosince 1947 (vyhlášena republika; sovětská okupace 1944–1958)
0681-00-00 681 1908-09-2222. září 1908 Bulharsko (součást Byzantské říše 1018–1185; Osmanské říše (1393–1878); 22. září 1908 (úplná nezávislost na Osmanské říši)
1898-06-1212. června 1898 1946-07-044. července 1946 Filipíny (Španělská kolonie 1565–1898; americká okupace 1898–1901; japonská okupace 1942–1944; nezávislost na Spojených státech)
1901-01-011. ledna 1901 1901-01-011. ledna 1901 Austrálie (Britské dominium)
1902-05-2020. května 1902 1902-05-2020. května 1902 Kuba (nezávislost na Španělsku 10. prosince 1898; okupována Spojenými státy od 1898 do 1902)
1903-11-033. listopadu 1903 1920-01-1212. ledna 1920 Panama (nezávislost na Kolumbii; nezávislou na Španělsku se stala 28. listopadu 1821; Invaze Spojených států amerických do Panamy 1989–1990)
0872-00-00 872 1945-05-099. května 1945 Norsko 872 bitva o Hafrsfjord, Království Dánska a Norska 1536–1814 a Švédsko-norská unie, kterou Norsko prohlásilo za rozpuštěnou; 26. října 1905.
1907-09-2626. září 1907 1907-09-2626. září 1907 Nový Zéland
1910-05-3131. května 1910 1961-00-00 1961 Jihoafrická republika (nezávislost na Velké Británii); republika vyhlášena 1961 po referendu v říjnu 1960
1912-01-011. ledna 1912 1912-01-011. ledna 1912 Čínská republika (svržení dynastie Čching; po prohrané občanské válce s čínskými komunisty ovládá pouze ostrov Tchaj-wan)
1912-11-2828. listopadu 1912 1944-00-00 1944 Albánie (nezávislost na Osmanské říši)
1917-12-066. prosince 1917 1918-01-044. ledna 1918 Finsko (nezávislost na Rusku)
0960-00-00 960 1945-00-00 1945 Polsko (sjednoceno Měšekem I. roku 960; poté rozděleno; 1918-11-1111. listopadu 1918 vyhlášena nezávislá republika, nezávislost na Rusku, Rakousku a Prusku); v roce 1939 rozděleno mezi nacistické Německo a Sovětský svaz)
1918-12-011. prosince 1918 1946 Island 1918-12-011. prosince 1918 (stal se suverénním státem pod dánskou korunou); 17. června 1944 (nezávislost na Dánsku); v letech 1940–1964 okupován Spojeným královstvím a Spojenými státy.
1919-08-1919. srpna 1919 1919-08-1919. srpna 1919 Afghánistán
1206-00-00 1206 1921-07-1111. července 1921 Mongolsko 1206 založena Mongolská říše; 1921-07-1111. července 1921(nezávislost na Číně)
1919-01-2121. ledna 1919 1931-12-1111. prosince 1931 Irská republika (nezávislost na Velké Británii)
!6900-00-00 3100 př. n. l. 1922-02-2828. února 1922 Egypt 3100 př. n. l. Narmer sjednotil Egypt; Dobyt Achaimenovci, Makedonci, Římany, Arabskými muslimy, Osmany, Francouzi a Brity; 1922-02-2828. února 1922 (nezávislost na Velké Británii)
1299-00-00 1299 1923-10-2929. října 1923 Turecko (nástupnický stát Osmanské říše)
0756-00-00 756 1929-02-1111. února 1929 Vatikán (nezávislost na Itálii); poznámka - tři smlouvy podepsané s Itálií 11. února 1929 potvrdily kromě jiného úplnou suverenitu Vatikánu a vymezily jeho území; nicméně původ Papežského státu, který se během let velmi měnil co do velikosti, lze sledovat až do 8. století
0632-06-099. června 632 1932-09-2323. září 1932 Saúdská Arábie (sjednocení království)
1932-10-033. října 1932 2004-06-2828. června 2004 Irák (nezávislost na mandátu Společnosti národů, spravovaném Velkou Británií); poznámka - 28. června 2004 převedla prozatímní koaliční správa suverenitu na iráckou přechodnou vládu
1943-11-2222. listopadu 1943 1946-12-3131. prosince 1946 Libanon (nezávislost na mandátu Společnosti národů, spravovaném Francií)
1945-08-1515. srpna 1945 1948-08-1515. srpna 1948 Jižní Korea 1945-08-1515. srpna 1945 (nezávislost na Japonsku); Moderní stát ustanoven po americké okupaci.
1945-08-1515. srpna 1945 1948-09-099. září 1948 Severní Korea 1945-08-1515. srpna 1945 (nezávislost na Japonsku); Moderní stát ustanoven po sovětské okupaci.
1945-08-1717. srpna 1945 1949-12-2727. prosince 1949 Indonésie (vyhlášena nezávislost); 27. prosince 1949 (Nizozemsko uznalo nezávislost Indonésie)
0938-00-00 938 1954 Vietnam 938 (porážka Číňanů u řeky Bach Dang); 2. září 1945 (nezávislost na Francii); 1954 porážka Francouzů; 2. červenec 1976 sjednocení země.
1946-03-1717. března 1946 1961-09-2828. září 1961 Sýrie (nezávislost na mandátu Společnosti národů, spravovaném Francií; součást Spojené arabské republiky 1958–1971)
1946-05-2525. května 1946 1958-08-022. srpna 1958 Jordánsko (nezávislost na mandátu Společnosti národů, spravovaném Velkou Británií; součást Arabské federace 1958)
1947-08-1414. srpna 1947 1956-03-2323. března 1956 Pákistán (nezávislost na Velké Británii)
!9678-00-00 322 př. n. l. 1947-08-1414. srpna 1947 Indie 322 př. n. l. založena Maurjovská říše; (nezávislost na Velké Británii)
0849-00-00 849 1948-01-044. ledna 1948 Myanmar 849 (založen Pugam);1948-01-044. ledna 1948 (nezávislost na Velké Británii)
!9623-00-00 377 př. n. l. 1948-02-044. února 1948 Srí Lanka Sjednocené království Anuradhápura; 1948-02-044. února 1948 (nezávislost na Velké Británii)
!8980-00-00 1020 př. n. l. 1948-05-1414. května 1948 Izrael ?-00--1020 Izraelské kmeny sjednoceny Saulem, 1948-05-1414. května 1948 (nezávislost na mandátu Společnosti národů, spravovaném Velkou Británií)
1354 1953-11-099. listopadu 1953 Laos (vznik království Lan Xang; nezávislost na Francii)
1634 1634 Bhútán Sjednocen 1634; autonomní od 10. století
1951-12-2424. prosince 1951 1951-12-2424. prosince 1951 Libye (nezávislost na Itálii)
0802-00-00 802 1989-09-2626. září 1989 Kambodža 802 (vzniká Khmérské království); 1953-11-099. listopadu 1953(nezávislost na Francii); vietnamská okupace 1978 - 1989
!8930-00-00 1070 př. n. l. 1956-01-011. ledna 1956 Súdán ?-00--1070 založeno Království Kuš; 1956-01-011. ledna 1956 (nezávislost na Egyptu a Velké Británii)
0789-03-055. března 789 1956-02-022. února 1956 Maroko 789 nástup dynastie Idrisid; 1956-02-022. února 1956 (nezávislost na Francii)
1956-03-2020. března 1956 1956-03-2020. března 1956 Tunisko (nezávislost na Francii)
1957-03-066. března 1957 1957-03-066. března 1957 Ghana (nezávislost na Velké Británii)
1957-06-3131. června 1957 1957-06-3131. června 1957 Malajsie (nezávislost na Velké Británii)
1958-10-022. října 1958 1958-10-022. října 1958 Guinea (nezávislost na Francii)
1960-01-011. ledna 1960 1961-11-011. listopadu 1961 Kamerun (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Francií, v roce 1961 Jižní Kamerun)
1960-04-044. dubna 1960 1960-04-044. dubna 1960 Senegal (nezávislost na Francii); poznámka - úplné nezávislosti dosáhl po rozpuštěni federace s Mali 20. srpna 1960
1960-04-2727. dubna 1960 1960-04-2727. dubna 1960 Togo (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Francií)
1960-06-2626. června 1960 1960-06-2626. června 1960 Madagaskar (nezávislost na Francii)
1885-00-00 1885 1960-06-3030. června 1960 Demokratická republika Kongo 1885 (Svobodný stát Kongo; 1960 (nezávislost na Belgii)
1960-07-011. července 1960 1960-07-011. července 1960 Somálsko (sjednocení Britského Somalilandu, který získal nezávislost 26. června 1960, a italského Somalilandu, který získal nezávislost na mandátu OSN spravovaném Itálií 1. července 1960, vznikla Somálská republika)
1960-08-011. srpna 1960 1960-08-011. srpna 1960 Benin (nezávislost na Francii)
1960-08-055. srpna 1960 1960-08-055. srpna 1960 Burkina Faso (nezávislost na Francii)
1960-08-077. srpna 1960 1960-08-077. srpna 1960 Pobřeží slonoviny (nezávislost na Francii)
1960-08-1111. srpna 1960 1960-08-1111. srpna 1960 Čad (nezávislost na Francii)
1960-08-1313. srpna 1960 1960-08-1313. srpna 1960 Středoafrická republika (nezávislost na Francii)
1960-08-1515. srpna 1960 1960-08-1515. srpna 1960 Konžská republika (nezávislost na Francii)
1960-08-1616. srpna 1960 1960-08-1616. srpna 1960 Kypr (nezávislost na Velké Británii); poznámka - turečtí Kypřané vyhlásili samosprávu 13. února 1975 a nezávislost 1983, ale uznalo je pouze Turecko
1960-08-1717. srpna 1960 1960-08-1717. srpna 1960 Gabon (nezávislost na Francii)
1230-00-00 1230 1960-09-2222. září 1960 Mali 1230 vzniká Říše Mali; 1960-09-2222. září 1960 (nezávislost na Francii)
1960-10-011. října 1960 1960-10-011. října 1960 Nigérie (nezávislost na Velké Británii)
1960-11-2828. listopadu 1960 1960-11-2828. listopadu 1960 Mauritánie (nezávislost na Francii)
1961-03-2727. března 1961 1961-03-2727. března 1961 Sierra Leone (nezávislost na Velké Británii)
1961-06-1919. června 1961 1991 Kuvajt (nezávislost na Velké Británii)
1962-01-011. ledna 1962 1962-01-011. ledna 1962 Samoa (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Novým Zélandem)
1962-07-011. července 1962 1962-07-011. července 1962 Rwanda (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Belgií)
1962-07-011. července 1962] 1962-07-011. července 1962 Burundi (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Belgií)
1962-07-055. července 1962 1962-07-055. července 1962 Alžírsko (nezávislost na Francii)
1962-08-066. srpna 1962 1962-08-066. srpna 1962 Jamajka (nezávislost na Velké Británii)
1962-08-3131. srpna 1962 1962-08-3131. srpna 1962 Trinidad a Tobago (nezávislost na Velké Británii)
1963-12-1212. prosince 1963 1963-12-1212. prosince 1963 Keňa (nezávislost na Velké Británii)
1961-12-099. prosince 1961 1961-12-099. prosince 1961 Tanzanie Tanganyika se osamostatnila 9. prosince 1961 (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Velkou Británií); Zanzibar se osamostatnil 19. prosince 1963 (na Velké Británii); Tanganyika se sjednotila se Zanzibarem 26. dubna 1964 a vznikla Sjednocená republika Tanganyiky a Zanzibaru; 29. října 1964 se přejmenovala na Sjednocenou republiku Tanzanii
1964-07-066. července 1964 1964-07-066. července 1964 Malawi (nezávislost na Velké Británii)
1964-09-2727. září 1964 1964-09-2727. září 1964 Malta (nezávislost na Velké Británii)
1964-10-2424. října 1964 1964-10-2424. října 1964 Zambie (nezávislost na Velké Británii)
1965-02-1818. února 1965 1965-02-1818. února 1965 Gambie (nezávislost na Velké Británii)
1140-00-00 1140 1965-07-2626. července 1965 Maledivy (V roce 1140 byl založen muslimský sultanát v roce 1887 byl založen britský protektorát v roce 1965 vyhlásily nezávislost na Velké Británii)
1963-08-3131. srpna 1963 1965-08-099. srpna 1965 Singapur (nezávislost na Malajsii)
1966-05-2626. května 1966 1966-05-2626. května 1966 Guyana (nezávislost na Velké Británii)
1966-09-3030. září 1966 1966-09-3030. září 1966 Botswana (nezávislost na Velké Británii)
1966-10-044. října 1966 1966-09-3030. září 1966 Lesotho (nezávislost na Velké Británii)
1966-11-3030. listopadu 1966 1966-11-3030. listopadu 1966 Barbados (nezávislost na Velké Británii)
1968-01-3131. ledna 1968 1968-01-3131. ledna 1968 Nauru (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Austrálií, Novým Zélandem a Velkou Británií)
1968-03-1212. března 1968 1968-03-1212. března 1968 Mauricius (nezávislost na Velké Británii)
1968-09-066. září 1968 1968-09-066. září 1968 Svazijsko (nezávislost na Velké Británii)
1968-10-1212. října 1968 1968-10-1212. října 1968 Rovníková Guinea (nezávislost na Španělsku)
1845-00-00 1845 1970-06-044. června 1970 Tonga (nezávislost na britském protektorátu)
1970-10-1010. října 1970 1970-10-1010. října 1970 Fidži (nezávislost na Velké Británii)
1971-08-1515. srpna 1971 1971-08-1515. srpna 1971 Bahrajn (nezávislost na Velké Británii)
1971-09-033. září 1971 1971-09-033. září 1971 Katar (nezávislost na Velké Británii)
1971-12-022. prosince 1971 1971-12-022. prosince 1971 Spojené arabské emiráty (nezávislost na Velké Británii)
1971-03-2626. března 1971 1971-12-1616. prosince 1971 Bangladéš (nezávislost na Západním Pákistánu); poznámka - 26. března 1971 je datum nezávislosti na Západním Pákistánu, 16. prosince 1971 se slaví jako Den vítězství a připomíná oficiální založení státu Bangladéš
1973-07-1010. července 1973 1973-07-1010. července 1973 Bahamy (nezávislost na Velké Británii)
1973-09-2424. září 1973 1974-09-1010. září 1974 Guinea-Bissau (jednostranně vyhlášená nezávislost); 10. září 1974 (uznaná Portugalskem)
1974-02-077. února 1974 1974-02-077. února 1974 Grenada (nezávislost na Velké Británii)
1975-06-1616. června 1975 1975-06-1616. června 1975 Mosambik (nezávislost na Portugalsku)
1975-07-055. července 1975 1975-07-055. července 1975 Kapverdy (nezávislost na Portugalsku)
1975-07-066. července 1975 1975-07-066. července 1975 Komory (nezávislost na Francii)
1975-07-1212. července 1975 1975-07-1212. července 1975 Svatý Tomáš a Princův ostrov (nezávislost na Portugalsku)
1975-09-1616. září 1975 1975-09-1616. září 1975 Papua-Nová Guinea (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Austrálií)
1975-11-1111. listopadu 1975 1975-11-1111. listopadu 1975 Angola (nezávislost na Portugalsku)
1975-11-2525. listopadu 1975 1975-11-2525. listopadu 1975 Surinam (nezávislost na Nizozemsku)
1975-11-2828. listopadu 1975 2002-05-2020. května 2002 Východní Timor Portugalská kolonie 1515–1975; okupován Indonésií v letech 1975–1999; správa OSN 1999–2002
1976-06-2929. června 1976 1976-06-2929. června 1976 Seychely (nezávislost na Velké Británii)
1976-02-2727. února 1976 okupována Marokem Saharská arabská demokratická republika (Vyhlášení nezávislosti na Španělsku, 80% území anektováno Marokem, v roce 2013 uznávalo nezávislost Západní Sahary 85 členských zemí OSN)
1977-06-2727. června 1977 1977-06-2727. června 1977 Džibutsko (nezávislost na Francii)
1978-07-077. července 1978 1978-07-077. července 1978 Šalomounovy ostrovy (nezávislost na Velké Británii)
1978-10-011. října 1978 1978-10-011. října 1978 Tuvalu (nezávislost na Velké Británii)
1978-11-033. listopadu 1978 1978-11-033. listopadu 1978 Dominika (nezávislost na Velké Británii)
1979-02-2222. února 1979 1979-02-2222. února 1979 Svatá Lucie (nezávislost na Velké Británii)
?-00-00 -3 400 1946 Írán (?-00-00 -3 4000 usazení Elamitů) a založení města Susy
1979-07-1212. července 1979 1979-07-1212. července 1979 Kiribati (nezávislost na Velké Británii)
1979-11-2727. listopadu 1979 1979-11-2727. listopadu 1979 Svatý Vincenc a Grenadiny (nezávislost na Velké Británii)
1965-11-1111. listopadu 1965 1980-03-1818. března 1980 Zimbabwe (nezávislost na Velké Británii)
1980-07-3030. července 1980 1980-07-3030. července 1980 Vanuatu (nezávislost na Francii a Velké Británii)
1981-09-2121. září 1981 1981-09-2121. září 1981 Belize (nezávislost na Velké Británii)
1981-11-011. listopadu 1981 1981-11-011. listopadu 1981 Antigua a Barbuda (nezávislost na Velké Británii)
1983-09-1919. září 1983 1983-09-1919. září 1983 Svatý Kryštof a Nevis (nezávislost na Velké Británii)
1983-11-1515. listopadu 1983 1983-11-1515. listopadu 1983 Severní Kypr (vyhlášení nezávislosti následovalo po turecké invazi na ostrov, nezávislost země uznává pouze Turecko)
1984-01-011. ledna 1984 1984-01-011. ledna 1984 Brunej (nezávislost na Velké Británii)
1986-10-2121. října 1986 1986-10-2121. října 1986 Marshallovy ostrovy (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Spojenými státy)
1986-11-033. listopadu 1986 1986-11-033. listopadu 1986 Mikronésie (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Spojenými státy)
1253-00-00 1253 1990-03-1111. března 1990 Litva (vyhlášena nezávislost na Sovětském svazu); 6. září 1991 (Sovětský svaz uznal nezávislost Litvy)
1990-03-2121. března 1990 1990-03-2121. března 1990 Namibie (nezávislost na Jižní Africe)
1990-05-2222. května 1990 1990-05-2222. května 1990 Jemen (Jemenská republika vznikla sjednocením Jemenské arabské republiky (Severní Jemen, Sanaa) a marxistické Jemenské lidově demokratické republiky (Jižní Jemen, Aden)); poznámka - Severní Jemen získal nezávislost v listopadu 1918 (nezávislost na Osmanské říši) a Jižní Jemen se osamostatnil 30. listopadu 1967 (na Velké Británii)
1990-09-022. září 1990 1990-09-022. září 1990 Podněstří (nezávislost na Moldavsku)
1001-00-00 1001 1991-04-099. dubna 1991 Gruzie (nezávislost na Sovětském svazu)
1960-06-2626. června 1960 1991-05-1818. května 1991 Somaliland (nezávislost na Velké Británii; odštěpení od Somálska; mezinárodně neuznaný stát)
1991-06-2525. června 1991 1991-06-2525. června 1991 Slovinsko (nezávislost na Jugoslávii)
0879-05-2121. května 879 1991-06-2525. června 1991 Chorvatsko (nezávislost na Jugoslávii)
1918-02-2424. února 1918 1991-08-2020. srpna 1991 Estonsko (nezávislost na Sovětském svazu)
1918-11-1818. listopadu 1918 1991-08-2121. srpna 1991 Lotyšsko (nezávislost na Sovětském svazu)
0860-00-00 860 1480-10-088. října 1480 Rusko (nezávislost na Zlaté hordě)
860 1918-11-1818. listopadu 1918,

21. srpna 1991

Ukrajina (nezávislost na Ruskem imperiu),

(nezávislost na Sovětském svazu)

1990-06-2121. června 1990 1991-08-2525. srpna 1991 Bělorusko (nezávislost na Sovětském svazu)
1991-08-2727. srpna 1991 1991-08-2727. srpna 1991 Moldavsko (nezávislost na Sovětském svazu)
1991-08-3131. srpna 1991 1991-08-3131. srpna 1991 Ázerbájdžán (nezávislost na Sovětském svazu)
1991-08-3131. srpna 1991 1991-08-3131. srpna 1991 Kyrgyzstán (nezávislost na Sovětském svazu)
1991-09-011. září 1991 1991-09-011. září 1991 Uzbekistán (nezávislost na Sovětském svazu)
1991-09-022. září 1991 1991-09-022. září 1991 Náhorně-karabašská republika (nezávislost na Ázerbájdžánu])
1991-09-088. září 1991 1991-09-088. září 1991 Makedonie (nezávislost na Jugoslávii)
1991-09-099. září 1991 1991-09-099. září 1991 Tádžikistán (nezávislost na Sovětském svazu)
!9810-00-00 190 př. n. l. 1991-09-2121. září 1991 Arménie (nezávislost na Sovětském svazu)
1991-10-2727. října 1991 1991-10-2727. října 1991 Turkmenistán (nezávislost na Sovětském svazu)
1991-12-1616. prosince 1991 1991-12-1616. prosince 1991 Kazachstán (nezávislost na Sovětském svazu)
1311-00-00 1311 1992-03-011. března 1992 Bosna a Hercegovina (nezávislost na Jugoslávii; referendum o nezávislosti proběhlo 1. března 1992; nezávislost vyhlášena 3. března 1992)
895 (nezávislost na Velké Moravě) 1993-01-011. ledna 1993 Česko Prvním nezávislým panovníkem Českého knížectví byl Bořivoj I. V letech 1198-1819 existovalo České království, které bylo od roku 1526 součástí Rakouského císařství a po roce 1867 Rakouska-Uherska. 1918-10-2828. října 1918 vzniklo Československo, v letech 1939–1945 okupováno nacistickým Německem a v letech 1968-1991 zeměmi Varšavské smlouvy. 1993-01-011. ledna 1993 se Československo rozdělilo na samostatné Česko a Slovensko.
cca 800 vznik Nitranského knížectví 1993-01-011. ledna 1993 Slovensko (Rozdělení Československa v roce 1993)
1137-00-00 1137 1993-05-2424. května 1993 Eritrea (nezávislost na Etiopii)
1993-09-1313. září 1993 1993-09-1313. září 1993 Stát Palestina (palestinská správa nad částí území na základě izraelsko-palestinské dohody z Osla)
1994-10-011. října 1994 1994-10-011. října 1994 Palau (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Spojenými státy)
1042-00-00 1042 2006-06-033. června 2006 Černá Hora (vystoupení ze svazku Srbsko a Černá Hora na základě referenda)
0860-00-00 860 2006-06-055. června 2006 Srbsko (vyhlášení samostatnosti po odtržení Černé Hory, formální zánik soustátí Srbsko a Černá Hora)
2008-03-1717. března 2008 2008-03-1717. března 2008 Kosovo (vyhlášení samostatnosti po odtržení Srbska, viz Mezinárodní reakce na jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova)
1992-07-2323. července 1992 1992-07-2323. července 1992 Abcházie (odtržení od Gruzie, viz Mezinárodní reakce na vyhlášení nezávislosti Abcházie a Jižní Osetie)
1991-11-2828. listopadu 1991 2008-08-2626. srpna 2008 Jižní Osetie (odtržení od Gruzie, viz Mezinárodní reakce na vyhlášení nezávislosti Abcházie a Jižní Osetie)
2011-07-099. července 2011 2011-07-099. července 2011 Jižní Súdán (vyhlášena nezávislost na Súdánu)

ReferenceEditovat


Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat