LGBT práva podle zemí a teritorií

Za zákony týkající se homosexuality jsou obvykle označovány zákony, které omezují, zcela zakazují nebo označují za trestný pohlavní styk mezi osobami téhož pohlaví a zákony, které umožňují oficiální registraci svazků dvou osob téhož pohlaví, případně právní ošetření jejich rodičovství. Tato legislativa obvykle není vázána na faktickou sexuální orientaci zúčastněných. Přímo k homosexuální či jiné sexuální orientaci (ať už domnělé, nebo skutečné) se mohou vztahovat zákony, které zajišťují ochranu před diskriminací z důvodu sexuální orientace. Také ony obvykle neoperují s fakticky zjištěnou sexuální orientací osoby, nýbrž s motivací pachatele a (i jen domnělou) příslušností poškozeného ke skupině osob.

Zákony ohledně homosexuality v různých zemích světa Homosexuální pohlavní styk je legální
     Sňatek osob stejného pohlaví
     Registrované partnerství (nebo neregistrované soužití)
     Uznává se homosexuální sňatek uzavřený v zahraničí
     Páry stejného pohlaví nemají právní status
Homosexuální pohlavní styk je protiprávní
     De jure trestný, ale zákon se de facto nevynucuje
     Přísné tresty
     Hrozí doživotí
     Hrozí trest smrti
Kroužky označují, kde se rozhoduje případ od případu nebo lokálně.

Zákony podle zemí editovat

Evropa editovat

Členství v Evropské unii vyžaduje nejen zrušení antigay legislativy, nýbrž Amsterodamská smlouva vyžaduje přijetí antidiskriminační legislativy členskými státy.[1]
 

 
Stejnopohlavní soužití v Evropě
     Stejnopohlavní manželství
     Registrované partnerství
     Neregistrované soužití
     Neuznáváno či neznámo
     Manželství striktně vymezeno jako svazek muže a ženy
 
Zákony proti homofobním zločinům z nenávisti a verbálním útokům v Evropě
     Zákony proti homofobním a transfobním trestným činům z nenávisti a/nebo verbálním útokům
     Zákony proti homofobním trestným činům z nenávisti a/nebo verbálním útokům
     Zákony tento pojem neznají / nejsou údaje
Legislativa v zemi: Legální stejnopohlavní styk Stejnopohlavní soužití Stejnopohlavní manželství Homoparentální osvojení Antidiskriminace
(sexuální orientace)
Albánie  Albánie   Legální od r. 1995
+ podepsána deklarace Spojených národů
    [2]     Zakazuje veškerou antigay diskriminaci
Andorra  Andorra   Legální od r. 1790
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Legální od r. 2005     Legální od r. 2005   Zakazuje veškerou antigay diskriminaci
Belgie  Belgie   Legální od r. 1843
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Statutární soužití od r. 2000   Legální od r. 2003     Zakazuje veškerou antigay diskriminaci
Bělorusko  Bělorusko   Legální od r. 1994     Ústavní zákaz od r. 1994    
Bosna a Hercegovina  Bosna a Hercegovina   Legální od r. 1998
+ podepsána deklarace Spojených národů
        Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Bulharsko  Bulharsko   Legální od r. 1968
+ podepsána deklarace Spojených národů
    Ústavní zákaz od r. 1991   LGBT jednotlivec může osvojit   Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Černá Hora  Černá Hora   Legální od r. 1977
+ podepsána deklarace Spojených národů
    Ústavní zákaz od r. 2007     Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Česko  Česko   Legální od r. 1962
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Registrované partnerství od roku 2006.  (v jednání)  /  V registrovaném partnerství může dítě osvojit jednotlivec, nikoliv pár jako celek. V současné době bylo zahájeno projednávání novely zákona o registrovaném partnerství, podle které by měli právo na osvojení partneři v případě biologického potomka.   Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Dánsko  Dánsko   Legální od r. 1933
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Legální od r. 1989   (2012)     Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Estonsko  Estonsko   Legální od r. 1992
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Registrované partnerství od r. 2016     Pouze v registrovaném partnerství   Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Finsko  Finsko   Legální od r. 1971
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Legální od r. 2002   Legální od r. 2017   Legální od r. 2017   Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Francie  Francie   Legální od r. 1791
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Občanský pakt solidarity
od r. 1999
  Legální od r. 2013   Legální od r. 2013   Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Chorvatsko  Chorvatsko   Legální od r. 1977
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Životní partnerství od roku 2014   Ústavní zákaz od r. 2013   (Možný institut poručenství vůči dítěti partnera)   Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Irsko  Irsko   Legální od r. 1993
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Legální od r.2011 [3]   Ústavou garantované stejnopohlavní manželství (23.5.2015 byly zveřejněny výsledky ústavního referenda - 62% voličů se vyslovilo pro legalizaci homosexuálních sňatků)   (2015)   Částečně zakazuje antigay diskriminaci, stejně jako verbální útoky
Island  Island   Legální od r. 1940
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Legální od r. 1996   Legální od r. 2010   Legální od r. 2006   Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Itálie  Itálie   Legální od r. 1890
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Registrované partnerství legální celostátně od r. 2016, dříve podpůrná právní úprava na regionální úrovni     Pouze sezdané páry mohou osvojit. V některých regionech rozhodly soudy o adopci dítěte druhého z partnerů.[4]   Částečně zakazuje antigay diskriminaci (Toskánsko a Piedmont zakazují veškerou antigay diskriminaci)
Kypr  Kypr   Legální od r. 1998
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Registrované partnerství od r. 2015       Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Lichtenštejnsko  Lichtenštejnsko   Legální od r. 1989
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Registrované partnerství od r. 2011[5]       (navrženo)
Litva  Litva   Legální od r. 1993
+ podepsána deklarace Spojených národů
  (Zákon o partnerském soužití v jednání)   Ústavní zákaz od r. 1992   Pouze sezdané páry mohou osvojit   Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Lotyšsko  Lotyšsko   Legální od r. 1992
+ podepsána deklarace Spojených národů
    Ústavní zákaz od r. 2006   Homosexuální jednotlivec může osvojit   Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Lucembursko  Lucembursko   Legální od r. 1795
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Legální od r. 2004   Legální od r. 2014   Legální od r. 2014   Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Maďarsko  Maďarsko   Legální od r. 1962
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Registrované partnerství od r. 2009   (Ústavní zákaz od r. 2012)    /  Částečně zakazuje antigay diskriminaci (Od června 2021 v platnosti zákon cenzurující LGBT témata mezi dětmi a mládeží)
Malta  Malta   Legální od r. 1973
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Legální od r. 2014   Legální od r. 2017   Adopce dítěte partnera od r. 2008, společná adopce od r. 2014   Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Moldavsko  Moldavsko   Legální od r. 1995     Ústavní zákaz     Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Monako  Monako   Legální od r. 1793        
Německo  Německo   Legální od r. 1968 ve východním a od r. 1969 v západním Německu, kompletně legalizováno r. 1994
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Registrované partnerství od r. 2001   Legální od r. 2017   Legální od r. 2017   Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Nizozemsko  Nizozemsko   Legální od r. 1811
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Legální od r. 1998   Legální od r. 2001     Zakazuje veškerou antigay diskriminaci
Norsko  Norsko   Legální od r. 1972
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Legální od r. 1993   Legální od r. 2009     Zakazuje veškerou antigay diskriminaci
Polsko  Polsko   Nikdy nebylo trestáno. Legálnost potvrzena od r. 1932
+ podepsána deklarace Spojených národů
  (navrženo)   (Ústavní zákaz od r. 1997) Homosexuální jednotlivec může osvojit   Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Portugalsko  Portugalsko   Legální od r. 1982. Dříve legální v letech 1852-1886
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Legální od r. 2001   Legální od r. 2010 [6]   Legální od r. 2016   Zakazuje veškerou antigay diskriminaci, according to Constitution
Rakousko  Rakousko   Legální od r. 1971
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Registrované partnerství od r. 2010   Legální od r. 2019 po rozhodnutí Ústavního soudu   Adopce dítěte partnera od r. 2013, společná adopce dětí od r. 2016   Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Rumunsko  Rumunsko   Legální od r. 1996
+ podepsána deklarace Spojených národů
        Zakazuje veškerou antigay diskriminaci
Rusko  Rusko   Legální od r. 1993. Dříve legální v letech 1917–1930.         Od roku 2013 vyšel v platnost kontroverzní zákon o zákazu propagace netradičních vztahů mezi dětmi a mladistvými. Většina zemí EU a USA jej považují za diskriminační a zneužitelný.
Řecko  Řecko   Legální od r. 1951 (rozdílná věková hranice zrušena Tsiprasovou vládou)
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Registrované partnerství od r. 2015       Částečně zakazuje antigay diskriminaci
San Marino  San Marino   Legální od r. 2001
+ podepsána deklarace Spojených národů
  (uznává svazky uzavřené v zahraničí, ale pouze v imigračních zákonech)      
Severní Makedonie  Severní Makedonie   Legální od r. 1996
+ podepsána deklarace Spojených národů
  (je nutná 2/3 většina v parlamentu pro přijetí takových zákonů[7])       (antidiskriminační zákony v zaměstnání mezi lety 2008-10, poté zrušeny)[8]
Slovensko  Slovensko   Legální od r. 1962
+ podepsána deklarace Spojených národů
    Ústavní zákaz od r. 2014   Ústavní zákaz neprošel díky nízké účasti v Referendu o rodině.   Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Slovinsko  Slovinsko   Legální od r. 1977
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Registrované partnerství od r. 2006   Zákon pozastaven z důvodu negativního výsledku prosincového referenda   Adopce dítěte partnera od r. 2011[9], společná adopce nezastavená z důvodu negativního výsledku prosincového referenda   Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Spojené království  Spojené království   Legální od r. 1967 v Anglii a Walesu, 1981 ve Skotsku a 1982 v Severním Irsku
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Registrované partnerství od r. 2005   Legální od r. 2013 v Anglii a Walesu, od r. 2014 ve Skotsku a od roku 2019 v Severním Irsku     Částečně zakazuje antigay diskriminaci, stejně jako slovní útoky [10]
Srbsko  Srbsko   Legální od r. 1994
+ podepsána deklarace Spojených národů
    Ústavní definice manželství jako "svazek muže a ženy"     Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Španělsko  Španělsko   Legální od r. 1979
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Legální od r. 1998   Legální od r. 2005     Zakazuje veškerou antigay diskriminaci
Švédsko  Švédsko   Legální od r. 1944
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Legální od r. 1995   Legální od r. 2009     Zakazuje veškerou antigay diskriminaci vč. slovních útoků proti homosexuálním a transgender lidem
Švýcarsko  Švýcarsko   V kantonech Ženeva, Vaud, Valais a Ticino legální od r. 1798, celostátně od r. 1942
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Registrované partnerství od r. 2007   Legální od r. 2022   Legální od r. 2022   Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Turecko  Turecko   Legální od r. 1858       Žádný speciální zákonný zákaz.   V březnu 2010 byl ustaven výbor, který má připravit návrh antidiskriminačního ustanovení zahrnujícího sexuální orientaci.[11]
Ukrajina  Ukrajina   Legální od r. 1991     (Ústavní definice manželství jako svazku "muže a ženy")   Homosexuální jednotlivec může osvojit, i když je ve stejnopohlavním sňatku, příznaném v zahraničí, z hlediská ukrajinského práva takový sňatek nemá žadnou právní sílu.   Od r. 2015 částečně zakazuje antigay diskriminaci
Vatikán  Vatikán   Legální od r. 1929        

Afrika editovat

Legislativa v zemi: Legální stejnopohlavní styk Stejnopohlavní soužití Stejnopohlavní manželství Homoparentální osvojení Antidiskriminace
(sexuální orientace)
Alžírsko  Alžírsko   Nelegální (Trest: Pokuta – až 2 roky vězení)        
Angola  Angola   Legální od r. 2011 (někteří soudci se stále řídí starým zákonem kriminalizujícím "amorální" jednání)         Částečně zakazuje antigay diskriminaci (nedostatečná vymahatelnost)
Benin  Benin   Legální[12]        
Botswana  Botswana   Legální od r. 2019 [13]         Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Burkina Faso  Burkina Faso   Není přímo protizákonný, lze však aplikovat jiné zákony.[12] Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Burundi  Burundi   Ilegální od r. 2009
(Trest: od 3 měsíce do 2 let vězení a pokuta od 50000 do 100000 burundských franků[14])
Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Čad  Čad   Ilegální od r. 2016     Nezjištěno  
Konžská demokratická republika  Konžská demokratická republika   Nikdy nebyl trestán     Ústavní zákaz od r. 2005 Nezjištěno  
Džibutsko  Džibutsko   Ilegální (Trest: 10-12 let vězení) Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Egypt  Egypt   Legální        
Eritrea  Eritrea   Ilegální (Trest: Až 3 roky vězení nebo smrt) Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Etiopie  Etiopie   Ilegální (Trest: až 5 let vězení[15]) Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Gabon  Gabon   Legální
+ podepsána deklarace Spojených národů
    Nezjištěno Nezjištěno
Gambie  Gambie   Ilegální (trest smrti od 9. října 2014 [16]) Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Ghana  Ghana   Mužský nelegální
Ženský nejistý
Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Guinea  Guinea   Ilegální (Trest: od 6 měsíců do 3 let vězení) Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Guinea-Bissau  Guinea-Bissau   Legální od r. 1993
+ podepsána deklarace Spojených národů
      Homosexuální jednotlivec může osvojit [17]  
Jižní Afrika  Jižní Afrika   Legální od r. 1994   Legální od r. 1996   Legální od r. 2006   Legální od r. 2002   Zakazuje veškerou antigay diskriminaci
Kamerun  Kamerun   Ilegální (Trest: Pokuta – 5 let vězení) Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Kapverdy  Kapverdy   Legální od r. 2004
+ podepsána deklarace Spojených národů
    Nezjištěno  
Keňa  Keňa   Mužský ilegální (Trest: až 14 let vězení)
  Ženský legální
Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Komory  Komory   Zakázáno chování "proti přírodě" (Trest: až pět let vězení nebo pokuta) Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
  Kongo   Legální     Nezjištěno  
Lesotho  Lesotho   Legální od r. 2012 [18]       (pouze manželský pár "muž a žena" smí osvojit[19])  
Libérie  Libérie   Ilegální (Trest: Pokuta) Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Libye  Libye   Ilegální (Trest: Pokuta – až 5 let vězení). Nezjištěno   Nezjištěno allowed
Madagaskar  Madagaskar   Legální     Nezjištěno  
Malawi  Malawi   Ilegální Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Mali  Mali   Legální Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Maroko  Maroko (vč. Západní Sahary)   Ilegální (Trest: 6 měsíců – 3 roky vězení) Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Mauricius  Mauricius  /  Anální styk je pro obě orientace ilegální a lze za něj uložit až 5 let vězení[20]
+ podepsána deklarace Spojených národů (probíhá debata o zrušení zákona)
Nezjištěno   Nezjištěno   Částečně zakazuje antigay diskriminaci[21]
Mauritánie  Mauritánie   Ilegální (Trest: Trest smrti) Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Mosambik  Mosambik   Legální     Nezjištěno   Částečně zakazuje antigay diskriminaci[21]
Namibie  Namibie   Ilegální (neuplatňováno)[22] Nezjištěno   Nezjištěno   Antidiskriminační ustanovení se stalo neefektivním po přijetí nového zákoníku práce
Niger  Niger Není přímo protizákonný, lze však aplikovat jiné zákony. Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Nigérie  Nigérie   Mužský ilegální
  Ženský ilegální v oblastech s právem Šaría
(Trest v oblastech Šaría: Až trest smrti pro muže, až 50 ran a 6 měsíců vězení pro ženy. Trest pro muže mimo oblasti Šaría: Až 14 let vězení.)
  Ženský legální v ostatních oblastech
Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Pobřeží slonoviny  Pobřeží slonoviny   Legální     Nezjištěno  
Rwanda  Rwanda   Legální [23][24] Návrh z prosince 2009 napodobující ugandský návrh trestu smrti pro stejnopohlavní vztahy byl zamítnut zčásti díky silnému odporu rwandského ministra spravedlnosti.     Nezjištěno  
Rovníková Guinea  Rovníková Guinea   Legální [25] Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Senegal  Senegal   Ilegální (Trest: 1 měsíc až 5 let vězení) Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Seychely  Seychely   Legální od r. 2016 [26]         Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Sierra Leone  Sierra Leone   Mužský ilegální
Ženský neověřen
Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Somálsko  Somálsko   Ilegální (Trest:až 3 roky vězení, v některých případech i smrt)       Nezjištěno
Středoafrická republika  Středoafrická republika   Legální
+ podepsána deklarace Spojených národů
    Nezjištěno  
Súdán  Súdán   Ilegální (Trest: 5 let vězení až trest smrti) Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Svatý Tomáš a Princův ostrov  Svatý Tomáš a Princův ostrov   Ilegální
+ podepsána deklarace Spojených národů
Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Svazijsko  Svazijsko   Mužský ilegální (Trest: Pokuta – vězení)
Ženský neověřený
Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Tanzanie  Tanzanie   Mužský ilegální (Trest: doživotní vězení) Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Togo  Togo   Ilegální Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Tunisko  Tunisko   Ilegální (Trest: Pokuta – 3 roky vězení) Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Uganda  Uganda   Ilegální (Trest: Doživotí, smrt zakázaná ústavním soudem)     Ústavní zákaz od r. 2005    
Zambie  Zambie   (Trest: Až 14 let vězení) Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Zimbabwe  Zimbabwe   Mužský ilegální (Trest: až 10 let vězení[27])
|  Ženský ilegální od r. 2006 (po zpřísnění zákonů proti sodomii)
Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno

Severní a jižní Amerika editovat

Legislativa v zemi: Legální stejnopohlavní styk Stejnopohlavní soužití Stejnopohlavní manželství Homoparentální osvojení Antidiskriminace
(sexuální orientace)
Antigua a Barbuda  Antigua a Barbuda   Ilegální (Trest: 15 let vězení) Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Argentina  Argentina   Legální
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Neregistrované soužití legální celostátně.[28]   Legální od r. 2010[29][30]    /  Žádná právní ochrana na celostátní úrovni, ale města Buenos Aires a Rosario mají zákony od roku 1996.
Bahamy  Bahamy   Legální od r. 1991 (rozdílná věková hranice)     Nezjištěno  
Barbados  Barbados   Ilegální (Trest: trest smrti) Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Belize  Belize   Legální od r. 2016        
Bolívie  Bolívie   Legální
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Registrované partnerství od r. 2020[31]   Ústavní zákaz od r. 2007     Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Brazílie  Brazílie   Legální od r. 1830
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Neregistrované soužití legální celostátně
Občanské sňatky legální v Rio Grande do Sul od r. 2004.[32]
  Z rozhodnutí Nejvyššího soudu od r. 2013   Brazilský Nejvyšší soud v roce 2010 uznal zákonnost adopce stejnopohlavním párům.[33]  /  Právní ochrana v některých státech
Dominika  Dominika   Ilegální (Trest: 10 let vězení) Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Dominikánská republika  Dominikánská republika          
Ekvádor  Ekvádor   Legální od r. 1997
+ podepsána deklarace Spojených národů
  (2009)   Z rozhodnutí ústavního soudu legální od 12. června 2019 [34]   Homosexuální jednotlivec může osvojit   Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Francouzská Guyana  Francouzská Guyana   Legální od r. 1791
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Občanský pakt solidarity od r. 1999   (2013)   (2013)   Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Grenada  Grenada   Mužský ilegální (Trest: 10 let vězení)
  Ženský legální
Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Guatemala  Guatemala   Legální     Nezjištěno   Zákon proti diskriminaci dětí a mládeže od r. 1997.
Guyana  Guyana   Mužský ilegální (Trest: doživotní vězení)
  Ženský legální
Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno   Přidána do ústavy v r. 2004, následně však vládou odebrána.
Haiti  Haiti   Legální od r. 1986 Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Honduras  Honduras   Legální     Ústavní zákaz   Ústavní zákaz  
Chile  Chile   Legální od r. 1998 (rozdílná věková hranice)
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Legální od r. 2015     Homosexuální jednotlivec může osvojit  
Jamajka  Jamajka   Ilegální (Trest: 10 let těžké práce)
  Ženský legální.
Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Kanada  Kanada   Legální od r. 1969
+ podepsána deklarace Spojených národů
    Legální od r. 2003, celostátně od r. 2005   [35][36]  Zakazuje veškerou antigay diskriminaci, včetně slovních útoků
Kolumbie  Kolumbie   Legální od r. 1981
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Legální od r. 2007   Legální od r. 2016   Adopce dítěte partnera od r. 2014.[37] Společná adopce od r. 2016  
Kostarika  Kostarika   Legální od r. 1971   Pro určité případy od r. 2013, registrované partnerství navrženo   Legální od r. 2020 Nezjištěno (vyskytuje se v několika případech)   Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Kuba  Kuba   Legální od r. 1979
+ podepsána deklarace Spojených národů
  (navrženo)   Nezjištěno Nezjištěno
Mexiko  Mexiko   Legální od r. 1871
+ podepsána deklarace Spojených národů
 /  Ve státě Coahuila legální od r. 2007.  /  V Mexico City legální od r. 2010.[38]  /  Adopce dítěte partnera legální v Mexico City od r. 2010.[38]
Celostátně mohou osvojit homosexuální jednotlivci.[39]
  Od r. 1999 na regionální úrovni, celostátně od r. 2003.[40]
Nikaragua  Nikaragua   Legální od r. 2008
+ podepsána deklarace Spojených národů
      Částečně zakazuje antigay diskriminaci[41]
Panama  Panama   Legální od r. 2008     Nezjištěno  
Paraguay  Paraguay   Legální (rozdílná věková hranice)
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Ústavní zákaz od r. 1992[42]   Ústavní zákaz od r. 1992[42] Nezjištěno Nezjištěno
Peru  Peru   Legální od r. 1921     Nezjištěno   Zakazuje veškerou antigay diskriminaci. (Trest: 2-4 roky vězení)
Salvador  Salvador   Legální     Nezjištěno   Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Spojené státy americké  Spojené státy americké   Legální federálně od r. 2003
+ podepsána deklarace Spojených národů
  /   Liší se v jednotlivých státech, na federální úrovni přístupné   Od 26.6. 2015 legální ve všech státech   Po rozhodnutí Nejvyššího soudu v kauze Obergefell vs. Hodges legální ve všech státech spolu s manželstvím. Federální ochrana neexistuje. Ve 20 státech zakázána. Zahrnuto ve federálním zákoně o zločinech z nenávisti od r. 2009.
Surinam  Surinam   Legální (rozdílná věková hranice)     Nezjištěno Nezjištěno
Svatá Lucie  Svatá Lucie   Mužský ilegální (Trest: pokuta a/nebo 10 let vězení)
  Ženský legální
Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Svatý Kryštof a Nevis  Svatý Kryštof a Nevis   Mužský ilegální (Trest: 10 let vězení)
  Ženský legální
Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Svatý Vincenc a Grenadiny  Svatý Vincenc a Grenadiny   Ilegální (Trest: pokuta a/nebo 10 let vězení) Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Trinidad a Tobago  Trinidad a Tobago   Legální od r. 2018 Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Uruguay  Uruguay   Legální
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Legální od r. 2009   Legální od r. 2013   Legální   Zakazuje veškerou antigay diskriminaci
Venezuela  Venezuela   Legální
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Občanské sňatky v jednání (zatím pouze v Meridě)       Částečně zakazuje antigay diskriminaci (ústavní zákaz na poslední chvíli vypuštěn z návrhu ústavy v r. 1999; zvažuje se

Asie editovat

Legislativa v zemi: Legální stejnopohlavní styk Stejnopohlavní soužití Stejnopohlavní manželství Homoparentální osvojení Antidiskriminace
(sexuální orientace)
Afghánistán  Afghánistán   Ilegální        
Arménie  Arménie
(někdy počítána do Evropy)
  Legální od r. 2002
+ podepsána deklarace Spojených národů
   /  Ústavní zákaz od r. 2015[43][44] Od r. 2017 uznávána zahraniční stejnopohlavní manželství.[45]    
Bahrajn  Bahrajn   Ilegální        
Bangladéš  Bangladéš   Ilegální        
Bhútán  Bhútán   Ilegální (Trest: až 1 rok vězení; v současnosti žádné případy uplatňování)        
Brunej  Brunej   Ilegální (Trest: smrt)        
Čína  Čína   Legální, je sporné, zda byl někdy nelegální, avšak od zrušení "chuligánského" oddílu trestního zákona v r. 1997, je zřetelnější, že homosexualita není nelegální. V r. 2001 byla homosexualita vyřazena z čínské klasifikace duševních chorob.     Aktivisté v Pekingu požadují stejnopohlavní manželství. Nezjištěno   V současnosti neexistuje žádný zákon, avšak gayové v zemi se údajně volně sdružují, se specifickými odlišnostmi v Šanghaji, Pekingu a Yunanu.
Filipíny  Filipíny   Legální.[46]  [46]  [46]  [47]  /  Neexistuje celostátní ochrana, ale Quezon a Albay mají antidiskriminační vyhlášky.[48] Celostátní zákon je v procesu přípravy.
Gruzie  Gruzie
(někdy počítána do Evropy)
  Legální od r. 2000
+ podepsána deklarace Spojených národů
        Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Indie  Indie   Legální od r. 2018[49][50]        
Indonésie  Indonésie   Legální[51] mimo muslimy v provincii Aceh[52]     Nezjištěno  
Irák  Irák   Legální od r. 2003 Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Írán  Írán   Ilegální (Trest: smrt)        
Izrael  Izrael   Legální od r. 1963 de facto (soudní rozhodnutí proti výkonu příslušného oddílu ve starém britském zákoně z r. 1936, který ve skutečnosti nebyl nikdy uplatňován)
1988 de jure (zákon formálně zrušen Knesetem)[53]
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Neregistrované soužití Neumožněno, avšak nikoli nelegální, zahraniční stejnopohlavní manželství uznáváno   [54][55]   Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Japonsko  Japonsko   Legální
+ podepsána deklarace Spojených národů
 /|  (certifikát potvrzující partnerství v některých prefekturách a tokijských čtvrtích)      /  Neexistuje federální ochrana, avšak některá města zakazují veškerou antigay diskriminaci[41]
Jemen  Jemen   Ilegální (Trest: výprask či smrt)        
Jižní Korea  Jižní Korea   Legální        
Jordánsko  Jordánsko   Legální od r. 1951
Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Kambodža  Kambodža   Legální     Prakticky zakázáno, ačkoli existuje přinejmenším jeden zaznamenaný případ legálně registrovaného a uznaného stejnopohlavního manželství.   Nezjištěno
Katar  Katar   Mužský ilegální (Trest: pokuta, až 2 roky vězení)
  Ženský ilegální (samotný lesbický styk není přímo protizákonný, lze však aplikovat jiné zákony)
       
Kazachstán  Kazachstán   Legální     Nezjištěno  
Kuvajt  Kuvajt   Ilegální (Trest: pokuta, muži do 21 let až 10 let vězení, muži nad 21 let až 7 let vězení)        
Kyrgyzstán  Kyrgyzstán   Legální     Nezjištěno Nezjištěno
Laos  Laos   Legální     Nezjištěno  
Libanon  Libanon   Ilegální (Trest: pokuta, až 1 rok vězení, zákon vesměs neuplatňován). Sílící veřejná kampaň za legalizaci stejnopohlavních vztahů.[41]
  Neuznáno vládou, avšak existují LGBT podpůrné skupiny, které nabízejí přízeň a přijetí.      
Malajsie  Malajsie   Ilegální (Trest: pokuta, 2-20 let vězení nebo výprask)        
Maledivy  Maledivy   Ilegální        
Mongolsko  Mongolsko   Legální od r. 2002 Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Myanmar (Barma)  Myanmar (Barma) (Barma)   Ilegální (Trest: 10 let až doživotní vězení)        
Nepál  Nepál   Legální od r. 2007[41]+ podepsána deklarace Spojených národů     Legální od r. 2010
zvažuje se   Nejvyšší soud rozhodl o aplikaci antidiskriminačních zákonů na homosexuální osoby
Omán  Omán   Ilegální (Trest: pokuta, až 3 roky vězení; uplatňováno jen v případě "veřejného pohoršení")        
Pákistán  Pákistán   Ilegální (Trest: 2 roky až doživotní vězení)        
  Palestina: Pásmo Gazy území spravované palestinskou samosprávou   Mužský ilegální (Trest: až 10 let vězení)
  Ženský legální
Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
  Palestina: Západní břeh Jordánu území pod izraelskou kontrolou, ale de facto spravované palestinskou samosprávou  /  Legalizován v r. 1951, když území patřilo Jordánsku.[41] Podle jiných zdrojů jsou stále uplatňovány britské koloniální antigay zákony. Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Saúdská Arábie  Saúdská Arábie   Ilegální (Trest: smrt či vězení/pokuta/výprask)        
Severní Korea  Severní Korea   Legální (Nikdy nebylo trestán) [56]        
Singapur  Singapur   Ilegální Trest: až 2 roky vězení; neaplikováno od r. 1999)

 

      Nezjištěno
Sýrie  Sýrie   Ilegální (Trest: až 3 roky vězení; zákon de facto neuplatňován)        
Spojené arabské emiráty  Spojené arabské emiráty   Ilegální (Trest: deportace, pokuta, vězení či trest smrti; zákon vesměs neuplatňován mimo případů veřejného pohoršení)        
Srí Lanka  Srí Lanka   Starý britský zákon o sodomii, nikdy neaplikován        
Tádžikistán  Tádžikistán   Legální     Nezjištěno Nezjištěno
Thajsko  Thajsko   Legální od r. 1956     Nezjištěno Nezjištěno
Tchaj-wan  Tchaj-wan   Nikdy nebyl trestán     Legální od r. 2017   Legální od r. 2017   Zakazuje veškerou antigay diskriminaci (v zaměstnání a školství)
Turkmenistán  Turkmenistán   Mužský ilegální (Trest: pokuta, až 2 roky vězení)
  Ženský legální
Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Uzbekistán  Uzbekistán   Mužský ilegální (pouze anální sex) (Trest: pokuta, až 3 roky vězení)

  Ženský legální

Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Vietnam  Vietnam   Legální (žádné zákony proti homosexualitě nikdy neexistovaly)        
Východní Timor  Východní Timor   Legální
+ podepsána deklarace Spojených národů
Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno

Oceánie editovat

 
Stejnopohlavní soužití v Oceánii
     Sňatek osob stejného pohlaví
     Uznává se homosexuální sňatek uzavřený v zahraničí
     Páry stejného pohlaví nemají právní status
     Manželství striktně vymezeno jako svazek muže a ženy
     De jure trestný, ale zákon se de facto nevynucuje
     Homosexuální pohlavní styk je protiprávní
Legislativa v zemi: Legální stejnopohlavní styk Stejnopohlavní soužití Stejnopohlavní manželství Homoparentální osvojení Antidiskriminace
(sexuální orientace)
Austrálie  Austrálie   Legální celostátně od r. 1994.
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Neregistrované soužití de facto ve všech státech a pod federálními zákony.
Registrované nebo domácí partnerství v celé Austrálii, kromě Severního teritoria a Západní Austrálie
  Legální od 9. prosince 2017  /|  Legální ve všech státech a teritoriích, vyjma Severního teritoria   Zakazuje veškerou antigay diskriminaci
  Federativní státy Mikronésie   Ano, podle většiny záznamů     Nezjištěno  
Fidži  Fidži   Legální od r. 2010[57]         Ústava z r. 2013 zakazuje jak diskriminaci jiných sexuálních orientací, tak i genderových identit.
Kiribati  Kiribati   Mužský ilegální
  Ženský legální
Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Marshallovy ostrovy  Marshallovy ostrovy   Legální        
Nauru  Nauru   Mužský ilegální
  Ženský legální
Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Nový Zéland  Nový Zéland   Legální od r. 1986.
+ podepsána deklarace Spojených národů
  Legální od r. 2004   Legální od r. 2013   Legální od r. 2013   Zakazuje veškerou antigay diskriminaci
Palau  Palau   Legální od r. 2014     (Ústavní zákaz od r. 2008)    
Papua Nová Guinea  Papua Nová Guinea   Ilegální Nezjištěno     Nezjištěno
Samoa  Samoa   Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Šalomounovy ostrovy  Šalomounovy ostrovy   Ilegální Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Tonga  Tonga   Mužský ilegální
  Ženský legální
Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Tuvalu  Tuvalu   Mužský ilegální
  Ženský legální
Nezjištěno   Nezjištěno Nezjištěno
Vanuatu  Vanuatu   Legální Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku LGBT rights by country or territory na anglické Wikipedii.

 1. Consolidated version of the Treaty oon European Union
 2. Macho-minded Albania to break gay marriage taboo Archivováno 3. 3. 2016 na Wayback Machine. Reuters
 3. Archivovaná kopie. www.irishtimes.com [online]. [cit. 2011-03-21]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2012-10-22. 
 4. http://www.corriere.it/cronache/15_dicembre_23/adozioni-gay-corte-d-appello-roma-conferma-si-due-mamme-8217cf40-a993-11e5-8f07-76e7bd2ba963.shtml
 5. Lichtenštejnsko schválilo v referendu registrovaná partnerství Archivováno 24. 6. 2011 na Wayback Machine. LUI Magazine, 19. 6. 2011
 6. Portugal's president ratifies gay marriage law, Business Week, Barry Hatton
 7. Archivovaná kopie. www.colourplanet.cz [online]. [cit. 2015-04-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-04. 
 8. coalition.org.mk [online]. [cit. 07-04-2015]. Dostupné v archivu pořízeném dne 20-01-2015. 
 9. APA. Erste Adoption in lesbischer Beziehung. dieStandard.at [online]. 21. 7. 2011 [cit. 2011-07-24]. Dostupné online. (německy) 
 10. Criminal Justice and Immigration Act 2008 (c. 4)
 11. Discrimination will be banned, draft law says. www.hurriyetdailynews.com [online]. [cit. 2010-05-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-11-28. 
 12. a b State Sponsored Homophobia 2016: A world survey of sexual orientation laws: criminalisation, protection and recognition [online]. International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, 2016-05-17 [cit. 2016-05-19]. Dostupné online. (anglicky) 
 13.  
 14. Burundi abolishes the death penalty but bans homosexuality Archivováno 25. 12. 2018 na Wayback Machine. Amnesty International, 27. 4. 2009.
 15. Ethiopia travel advice, British Foreign and Commonwealth Office
 16. http://www.amnesty.cz/pripady/cs/case/gambie-homofobni-zakon[nedostupný zdroj]
 17. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/comment-adopter-a-l-etranger/les-fiches-pays-de-l-adoption-internationale/fiches-pays-adoption/article/adopter-en-equateur
 18. http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf
 19. https://travel.state.gov/content/adoptionsabroad/en.htmlcountry_information/country_specific_info.php?country-select=lesotho[nedostupný zdroj]
 20. The Sexual Offences Bill 2007. www.gov.mu [online]. [cit. 2008-09-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-09-10. 
 21. a b Africa: Outspoken activists defend continent's sexual diversity. www.afrika.no [online]. [cit. 2010-05-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-06-15. 
 22. Ústavní ochrana pro sexuální orientaci od r. 2005. Zákoník práce z r. 1992 (který zakazoval diskriminaci na základě sexuální orientace) byl v roce 2004 nahrazen zákonem, který nejmenoval speciálně homosexuály jako skupinu chráněnou proti diskriminaci v zaměstnání, a taková diskriminace se objevovala. Namibia: Country Reports on Human Rights Practices Archivováno 20. 1. 2012 na Wayback Machine. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 4. 3. 2002
 23. Rwanda: New Law Criminalizing Same-Sex Conduct Proposed Archivováno 26. 6. 2020 na Wayback Machine. International Gay & Lesbian Human Rights Commission, 23. 1. 2007
 24. Legal documents, Meetings, Speeches, publications and reports from the Ministry. www.minijust.gov.rw [online]. [cit. 2010-05-04]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2008-08-28. 
 25. Equatorial Guinea: Travel advice for this country Foreign & Commonwealth Office
 26. http://www.pinknews.co.uk/2016/05/18/seychelles-repeals-colonial-era-law-banning-gay-sex/
 27. Not tickling Mugabe’s fancy Archivováno 31. 5. 2010 na Wayback Machine. Tribune, 24. 10. 1997
 28. Monique Blanco. Argentine same-sex marriage debate returns. Panama News [online]. Prosinec 2009 [cit. 2010-01-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-09-23. (anglicky) 
 29. Associated Press. Argentina legalizes same-sex marriage. CNN.com [online]. 2010-07-15 [cit. 2010-07-15]. Dostupné online. (anglicky) 
 30. Associated Press. Gay Marriage Performed in Argentina. New York Times [online]. 2009-12-28 [cit. 2010-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 31. https://www.reuters.com/article/bolivia-lgbt-civil-union/bolivia-approves-first-same-sex-union-following-legal-battle-idUSL1N2IR2T5?edition-redirect=uk
 32. Brazilian go-ahead for gay unions. BBC News [online]. 2004-03-05 [cit. 2010-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 33. Brazílsky lesbický pár si adoptoval dve deti. SME.sk [online]. 2010-04-28 [cit. 2010-05-06]. Dostupné online. (slovensky) 
 34. https://www.pinknews.co.uk/2019/06/13/ecuador-legalises-same-sex-marriage/
 35. Sexual Orientation and Legal Rights (92-1E). www.parl.gc.ca [online]. [cit. 2010-05-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-04-28. 
 36. Same Sex Couple Adoption: The Situation in Canada and Australia (Research Note 29 1999–2000). www.aph.gov.au [online]. [cit. 2010-05-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-01-17. 
 37. http://www.caracoltv.com/noticias/justicia/articulo165973-ordenan-al-icbf-iniciar-tramite-lesbiana-adopte-hija-de-su-pareja Archivováno 1. 3. 2010 na Wayback Machine. (španělsky)
 38. a b Associated Press. Mexico City’s gay marriage law takes effect. MSNBC [online]. 2010-03-04 [cit. 2010-03-06]. Dostupné online. (anglicky) 
 39. Intercountry Adoption: Mexico. Office of Children Issues, U.S. Dept. of State [online]. Listopad 2009 [cit. 05-05-2010]. Dostupné v archivu pořízeném dne 28-04-2010. (anglicky) 
 40. Mexico protects its gay and lesbian citizens with new law. International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC) [online]. 2003-04-23 [cit. 2009-11-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 41. a b c d e OTTOSSON, Daniel. State-sponsored Homophobia: A world survey of laws prohibiting same sex activity between consenting adults [online]. International Lesbian and Gay Association (ILGA), květen 2008 [cit. 2010-05-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-05-02. (anglicky) 
 42. a b Paraguay – Constitution. www.servat.unibe.ch [online]. [cit. 2010-05-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-12-22. 
 43. Referendum in Armenia brings constitutional reforms. www.ilga-europe.org [online]. [cit. 2017-10-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-07-03. 
 44. Armenia Central Electoral Commission announces constitutional referendum final results
 45. [1]
 46. a b c Philippines: Congress Approves Anti-Discrimination Bill. www.iglhrc.org [online]. [cit. 2010-05-06]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2012-07-24. 
 47. Congress of the Philippines: Republic Act No. 8043
 48. Inquirer Lifestyle: Gay Filipinos and Rainbow. lifestyle.inquirer.net [online]. [cit. 2010-05-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-11-26. 
 49. ČTK. Homosexuálům už v Indii nebude za pohlavní styk hrozit vězení, soud zrušil 157 let starý zákon. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2018-09-06 [cit. 2018-10-14]. Dostupné online. 
 50. LEŠKOVÁ, Veronika. Indové oprášili koloniální zákon a znovu zakázali homosexuální styk. IDNES.cz [online]. 2013-12-11 [cit. 2013-12-11]. Dostupné online. 
 51. Rough Guide to South East Asia: Third Edition. [s.l.]: Rough Guides Ltd, srpen 2005. Dostupné online. ISBN 1843534371. S. 74. 
 52. Aceh passes stoning law. The Staits Times [online]. 2009-09-14 [cit. 2009-12-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 53. LGBTQ Timeline. bama.ua.edu [online]. [cit. 2010-05-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-06-13. 
 54. Attorney General rules same sex couples eligible to adopt
 55. Gay couple wins right to adopt foster son. www.haaretz.com [online]. [cit. 2010-05-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-08-14. 
 56. Přehled právních úprav týkající se homosexuality podle zemí na webu International Lesbian and Gay Association. ilga.org [online]. [cit. 2011-06-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-05-01. 
 57. Fiji's new decree says gay sex is now legal. www.gaynz.com [online]. [cit. 2010-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-03-07. (anglicky) 

Související články editovat

Externí odkazy editovat