Wikipedie:Archiv porušení práv/Pajs

Elektřina a magnetismusEditovat

Kontrola vůči: SEDLÁK, Bedřich; ŠTOLL, Ivan. Elektřina a magnetismus. 2., opravené a rozšířené vyd. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-1004-1. 

Seznam obsahuje články týkající se elektřiny a magnetismu ovlivněné editacemi provedenými mezi 2. 6. 2007 a 16. 7. 2007 ([1]).

Stejná struktura výkladu

Krátké pasáže se stejnou strukturou výkladu
Je o nich těžké rozhodnout.

Nejspíš v pořádku

Kvantová mechanikaEditovat

Kontrola vůči: SKÁLA, Lubomír. Úvod do kvantové mechaniky. 1. vyd. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1316-4. 

Kontrola od 31. 10. 2007 do 23. 11. 2007

Stejná struktura výkladu

Nejasné

  • Potenciálová jáma, [85], str. 202 (zde ovšem nepodobné), společné prvky části "Případ E>V" se str. 102-106, ale na hranici podobnosti ospravedlněné výkladem stejného matematického odvození

Nejspíš v pořádku