Otevřít hlavní menu
James Clerk Maxwell matematicky předpověděl existenci rádiových vln
Heinrich Hertz uskutečnil první bezdrátový přenos v laboratoři a zkoumal vlastnosti rádiových vln
Alexandr Stěpanovič Popov demonstroval použití rádiových vln ke komunikaci
Guglielmo Marconi rozvinul praktické komerční používání rádiových vln ke komunikaci

Rádiové vlny (též rádiové záření) jsou částí spektra elektromagnetického záření s vlnovými délkami od 1 milimetru až po tisíce kilometrů. Vzniká mimo jiné v obvodu střídavého proudu, k němuž je připojena anténa. Rychlost šíření rádiových vln je v prostoru přibližně rovna rychlosti světla ve vakuu. V případě jiných prostředí závisí na indexu lomu.

DěleníEditovat

Radiové vlny se dále dělí na:

Extrémně dlouhé vlny (EDV)Editovat

Anglicky Extremely low frequency waves (ELF), o frekvencích 300 Hz až 3 kHz.

Velmi dlouhé vlny (VDV)Editovat

Anglicky Very low frequency waves (VLF), o frekvencích 3 až 30 kHz. Námořní navigace, meteorologické služby.

Dlouhé vlny (DV)Editovat

Anglicky Low frequency waves (LF). mají frekvence 30 až 300 kHz. Použití pro rozhlasové dlouhé vlny, radiokomunikace, meteorologické služby.

Střední vlny (SV)Editovat

Anglicky Medium Waves (MW) nebo Medium frequency waves (MF), někdy také nesprávně AM (z anglického Amplitude Modulation), která nepopisuje vlnovou délku, ale vztahuje se ke způsobu modulace signálu používaného při přenosu rozhlasového vysílání. SV mají frekvence 0,3 – 3 MHz a běžně se používají k přenosu rozhlasového vysílání (SV), radionavigaci a komunikaci na malé a střední vzdálenosti.

Krátké vlny (KV)Editovat

Anglicky High Frequency waves (HF) nebo také Short Wave (SW) jsou kmity o frekvencích 3 – 30 MHz. Radiokomunikace na střední a velké vzdálenosti, rozhlasové krátké vlny, amatérská pásma.

Velmi krátké vlny (VKV)Editovat

Anglicky Very High Frequency waves (VHF) nebo také nesprávně (viz SV) Frequency Modulation (FM) jsou kmity o frekvencích 30 – 300 MHz. Na těchto vlnách se vysílá frekvenčně modulované rozhlasové vysílání a některé televizní kanály (I., II. a III. tel. pásmo).

Ultra krátké vlny (UKV)Editovat

Anglicky Ultra High Frequency waves (UHF), o frekvencích 0,3 – 3 GHz. Vysílají se na nich další televizní kanály (IV. a V. pásmo) a digitální televize. Pracují zde i další radiokomunikační služby (mob.telefony, Wi-Fi), GPS, vojenská komunikace.

Super krátké vlny (SKV)Editovat

Anglicky super high frequency waves (SHF). Frekvence 3 až 30 GHz. Radiolokace, radioreléové spoje, telekomunikace, satelitní spojení,.

Extrémně krátké vlny (EKV)Editovat

Anglicky extremely high frequency waves (EHF). Frekvence 30 až 300 GHz. Přistávací a říční radiolokátory, letecké výškoměry, radary.

VyužitíEditovat

Rádiové vlny slouží především ke komunikaci, a to v mnoha různých podobách. Následující tabulka zobrazuje rozdělení rádiových vln na jednotlivá pásma a jejich využití:

Název pásma Zkratka Značení ITU Frekvence
Vlnová délka
Příklady využití
< 3 Hz
100,000 km
Extrémně nízká frekvence ELF 1 3–30 Hz
100,000 km – 10,000 km
Komunikace s ponorkami
Super nízká frekvence SLF 2 30–300 Hz
10,000 km – 1000 km
Komunikace s ponorkami
Ultra nízká frekvence ULF 3 300–3000 Hz
1000 km – 100 km
Komunikace v dolech
Velmi nízká frekvence VLF 4 3–30 kHz
100 km – 10 km
Komunikace s ponorkami, bezdrátové měřiče pulsu
Nízká frekvence LF 5 30–300 kHz
10 km – 1 km
Navigace, časové signály, AM vysílání (dlouhé vlny)
Střední frekvence MF 6 300–3000 kHz
1 km – 100 m
AM vysílání (střední vlny)
Vysoká frekvence HF 7 3–30 MHz
100 m – 10 m
Krátkovlnné vysílání a amatérské rádio
Velmi vysoká frekvence VHF 8 30–300 MHz
10 m – 1 m
FM rádiové (velmi krátké vlny; pásmo OIRT: 65 až 74 MHz; pásmo CCIR: 87 až 108 MHz (v USA a v Evropě), od 76 MHz do 108 MHz (v Japonsku))[1],[2]) a Televizní vysílání
Ultra vysoká frekvence UHF 9 300–3000 MHz
1 m – 100 mm
Televizní vysílání, mobilní telefony, Wi-Fi, komunikace typu země-vzduch nebo vzduch-vzduch
Super vysoká frekvence SHF 10 3–30 GHz
100 mm – 10 mm
Mikrovlnná zařízení, Wi-Fi, většina moderních radarů
Extrémně vysoká frekvence EHF 11 30–300 GHz
10 mm – 1 mm
Radioastronomie, vysokorychlostní mikrovlnný přenos dat
IR Více než 300 GHz
< 1 mm
Noční vidění - infračervené spektrum

RadioastronomieEditovat

Související informace naleznete také v článku Radioastronomie.

Rádiové záření přijímané z vesmíru pomocí radioteleskopů umožňuje zkoumání mnoha vzdálených objektů, jako například supernov a pulsarů.

ReferenceEditovat

Související článkyEditovat