Stacionární elektrické pole

Stacionární elektrické pole je elektrické pole, které je tvořeno zejména nepohybujícími se elektrickými náboji.

Existují dvě formy tohoto pole:

  1. Elektrostatické pole – je tvořeno nabitými elektrodami (elektrodou) umístěnými v nevodivém prostředí, kterým neteče žádný elektrický proud.
  2. Stacionární pole – jsou-li tyto elektrody ve vodivém prostředí, začne téci proud a náboje se navzájem vyrovnají. Abychom udrželi i nadále konstantní rozdíl potenciálu mezi elektrodami, musíme k nim připojit zdroj napětí, který napětí mezi elektrodami udržuje konstantní a umožňuje průtok stejnosměrného proudu vodivým prostředí.