Přímá úměrnost

Přímá úměrnost je taková závislost jedné veličiny na druhé, kdy se při zvýšení hodnoty jedné veličiny zvýší i hodnota druhé veličiny. Obecně lze takovou závislost popsat vzorcem , kde je koeficient přímé úměrnosti či konstanta úměrnosti.

Příkladem může být závislost ceny určitého množství (nebo hmotnosti) jablek na daném množství jablek. Čím více jablek koupím, tím více peněz za nákup zaplatím.

U přímé úměrnosti se také předpokládá, že pokud se hodnota jedné veličiny X změní K-násobně, potom se K-násobně změní i hodnota druhé veličiny Y. (Například koupím-li dvakrát více jablek, zaplatím dvakrát více peněz.)

Grafem přímé úměrnosti je přímka procházející bodem [0;0]

Související článkyEditovat