Přímá úměrnost

Přímá úměrnost je taková závislost jedné veličiny na druhé, kdy se při zvýšení (snížení) hodnoty jedné veličiny zvýší (sníží) i hodnota druhé veličiny. Obecně lze takovou závislost popsat vzorcem , kde je koeficient přímé úměrnosti či konstanta úměrnosti. Pro k>0 se jedná o rostoucí přímou úměrnost, pro k<0 se jedná o klesající přímou úměrnost.

Příkladem může být závislost ceny určitého množství (nebo hmotnosti) jablek na daném množství jablek. Čím více jablek koupím, tím více peněz za nákup zaplatím.

U přímé úměrnosti se také předpokládá, že pokud se hodnota jedné veličiny X změní K-násobně, potom se K-násobně změní i hodnota druhé veličiny Y. (Například koupím-li dvakrát více jablek, zaplatím dvakrát více peněz.)

Grafem přímé úměrnosti je přímka procházející bodem [0;0].

Související článkyEditovat