Seznam turkických dynastií a zemí

seznam na projektech Wikimedia

Zde je neúplný seznam historických dynastií, které byly v určitém čase turkické, nebo země, jejichž vládcové byly turkičtí mluvčí a současné země s významnými turkickými populacemi nebo s úředním turkickým jazykem. Turkické národy vytvořily nejméně 116 států, kaganátů, bejliků, říší, kočovních říší, sultanátů v historii až do současnosti.[1]

Aktuální státy editovat

Nezávislé státy editovat

 
Mapa současných uznávaných nezávislých Turkických zemí

De facto stát editovat

Tato republika je uznána pouze Tureckem.

Federální subjekty Ruska editovat

Subjekt Mongolska editovat

Subjekty Íránu editovat

Subjekty Gruzínska editovat

Subjekt Afghánistánu editovat

Subjekt Iráku editovat

Subjekt Číny editovat

Autonomní regiony editovat

Historické konfederace turkických kmenů a dynastii editovat

Antická doba Starého Orientustarověk
Světadíl Název útvaru Vznik Zánik Poznámky
Asie Ting-lingská kočovní říše
(čínsky 丁零)
– př. n. l. 220 př. n. l. byl starověký sibiřský lid. Jejích část přetrvala do období Tie-lejské
asimilace [pozn. 1]
Asie Siung-nuská kočovní říše
(čínsky 匈奴)
220 př. n. l. 216
starověký kočovní lid původně žijící na sever od Ordoských krajů.
 1. Altınobská horda (na přelomu 1. století) nacházela se v stepi
  severně od Černého moře.[8] Ve svých spisech se Tacitus zmiňuje, prý
  její území dosahovalo obrysů Kaspického moře.[pozn. 2]
  Podrobnější informace naleznete v článku Turko-mongolové.
Asie Sia-ťias'ská kočovní říše
(čínsky 黠戛斯)
201 př. n. l. 550 říše kterou založil starověký sibiřský lid Raných Kyrgyzů z Ting-lingů,
či předkové Jenisejštích Kyrgyzů žijící v Tuvanské kotlině [pozn. 3]
Asie Wu-sunská kočovní říše
(čínsky 烏孫)
160 př. n. l. 436 Wu-sunové pobývali kolem řeky Ili a jezerem Issyk Kul
Asie Kchang-ťüské království
(čínsky 康国)
128 př. n. l. 3. století Kangťüové obývali území mezi Kaspickým a Aralským mořem
[pozn. 4][9][10][11]
Asie Chuej-movské království
(čínsky 基馬克)
100 př. n. l. 3. století které založili předkové Kimäků [pozn. 5][12][13][14][15]
Asie Sien-pejská kočovní konfederace
(čínsky 鮮卑克)
93 234 obývali severní Mandžusko a východní Mongolsko [pozn. 6]
Podrobnější informace naleznete v článku Turko-mongolové.
Asie Jüe-panské knížectví
(čínsky 悅般)
160 490 či Slabí Hunové z Ting-lingů a Severních Siung-nuů
Asie Dynastie Čcheng/Chan (16 států)
(čínsky 成漢)
303 347 v Číně, stát který založili Tiové [pozn. 7] z Jižních Siung-nuů
Asie Dynastie Pozdní Čao (16 států)
(čínsky 北漢)
304 329 či Severní Chan v Číně, stát který založili Jižní Siung-nuové
Asie Dynastie Taj (16 států)
(čínsky 代)
310 376 v Číně, stát který založili Tabgačové ze Sien-piů
Asie Dynastie Wej (Ting-lingové)
(čínsky 魏)
338 392 v čase Šestnácti států v Číně, stát který založili Ting-lingové [pozn. 8][16]
Asie Dynastie Pozdní Čchin (16 států)
(čínsky 前秦)
351 395 v Číně, stát který založili Tiové z Jižních Siung-nuů
Eurasie Hunská říše
(čínsky 匈人)[17]
375 469
Podrobnější informace naleznete v článku Turko-mongolové.
Asie Dynastie Západní Čchin (16 států)
(čínsky 西秦)
385 431 v Číně, stát který založili Tabgačové ze Sien-piů
Asie Dynastie Pozdní Liang (16 států)
(čínsky 前涼)
386 403 v Číně, stát který založili Tiové z Jižních Siung-nuů
Asie Dynastie Severní Wej(Tabgačové)
(čínsky 北魏朝)
386 535 či Toba Wej v čase 16 států v Číně, stát který založili Tabgačové
ze Sien-piů [pozn. 9]
Asie Dynastie Jižní Liang (16 států)
(čínsky 南凉)
397 414 v Číně, stát který založili Tabgačové ze Sien-piů
Asie Dynastie Severní Liang (16 států)
(čínsky 北凉)
397 439 v Číně, stát který založili Jižní Siung-nuové
Asie Dynastie Sia (16 států)
(čínsky 夏)
407 431 či Tchie-fu v Číně, stát který založili Jižní Siung-nuové [pozn. 10]
Asie Říše Bílých Hunů
(čínsky 嚈噠人)
420 552 či Heftalitů
Asie Tie-lejská kočovní konfederace
(čínsky 敕勒)
487 541 nebo Kao-keové z Ting-lingů [pozn. 11][18][19] v jeho průběhu – 8-Oguzů-Tatarů
a 9-Oguzů [pozn. 12]
Asie Kábul-šáhské království
(čínsky 夏希王朝)
Devanagari: शाही
500 1010–1026 či Turk-šáhové
Středověk a éra Islámu
Světadíl Název útvaru Vznik Zánik Poznámky
Asie Kaganát Jenisejských Kyrgyzů
(čínsky 黠戛斯)
550 924 ze Sia-ťias'ů
Eurasie Turkucký kaganát (Turkuti)
(čínsky 前突厥)
552 582 v jeho začátku – 5-Oguzů [pozn. 13] v jeho průběhu – rozdělení Oguzů
na západní a východní. Nástupnické státní útvary a území:
 1. Východoturkucký kaganát (čínsky 東突厥) (583–630)
  v jeho průběhu – 12-Oguzů (východní)
 2. Západoturkucký kaganát (čínsky 西突厥) (583–657)
  v jeho průběhu – 10-Oguzů a 3-Oguzové (oba západní).
  Po zániku kaganátu – 30 Oguzů-Tatarů (východní) [pozn. 14]
 3. Kutlukský kaganát (Modří Turci) (čínsky 後突厥) (681–744)
  po jeho zániku 6-Oguzů [pozn. 15]
Evropa Avarská říše
(čínsky 阿瓦尔人)[20]
567 804
Podrobnější informace naleznete v článku Turko-mongolové.
Asie Se-jentaovský kaganát
(čínsky 薛延陀)
628 646 či Sır-Tardušové obývali oblasti od Altaje k Velkému Chinganu
a od pouště Gobi k Bajkalu [pozn. 16][21][22]
Eurasie Chazarská říše
(hebrejsky ממלכת הכוזרים‎)
630 965 ze Západoturkuckého kaganátu – jako první z turkiců přijali za své náboženství
judaismus [pozn. 17]
Evropa Onogurský chanát
(čínsky 大保加利亚 (中世纪))
632 668 či "Magna Bulgaria" ze Západoturkuckého kaganátu, stát který založili
10-Ogurové, – tengrismus. Nástupnické státní útvary a území:
 1. Volžsko-bulharský chanát (čínsky 伏尔加保加利亚) (7. století-1240)
  stát který založili Ogurští Utigurové, – tengrismus a později islám
 2. Dunajsko-bulharský chanát (čínsky 保加利亚第一帝国) (681–1018)
  stát který založili Ogurští Kutrigurové[pozn. 18]tengrismus,
  slovanská mytologie a později ortodoxní křesťanství
Asie Tocharistánský jabguluk
(čínsky 吐火罗叶护政权)
658 759 z Ašınovských Turkutů, nelze jej zaměňovat z Tochary
Asie Kangarská unie
(kazašsky Қaңғar Odaғy)
659 750 či Kchang-ťüové nebo také Kanglyové. [pozn. 19]
Asie Türgešský kaganát
(čínsky 突騎施)
699 766 stát který založili 10-Oguzové (západní) ze Západoturkuckého kaganátu [pozn. 20]
Asie Kimäcko-Kypčacký chanát
(čínsky 基马克)
743 1220 či Kimäcký chanát který založili Čchu-mu-kunové z Jüe-panů
Asie Ujgurský kaganát
(čínsky 回鶻)
744 848 či Druhá Ujgurská říše kterou založili 9-Oguzové [pozn. 21]
Asie Karlucký jabguluk
(čínsky 葛羅祿葛羅祿)
766 840 knížectví které založili 3-Oguzové (západní) [pozn. 22]
Asie Kyrgyzský kaganát
(čínsky 柯尔克孜族)
840 1293 stát který založili Jenisejští Kyrgyzové ze Sia-ťias'ů
Asie Karachánský chanát
(persky قَراخانيان ‎)
840 1042 stát který založili 3-Oguzové, jako první z turkiců přijali
za své náboženství islám
 1. Východní Karachánský chanát (ázerbájdžánsky Şərqi Qaraxanlılar dövləti) (1032–1210)
 2. Západní Karachánský chanát (ázerbájdžánsky Qərbi Qaraxanlılar dövləti) (1141–1212)
Eurasie Pečeněžská unie
(latinsky Pacinacae)
860 1091 kterou založili Oguzové (západní) a možná také Kypčaci
Asie Tulúnidovská dynastie
(arabsky طولونيون‎)
868 905 vládli oblasti Egypta a Arabského poloostrova
Eurasie Kypčacko-Kumánská konfederace
(čínsky 前突厥)
900 1220 či Dešt-i Kypčak. Kanglyové tvořili jeden ze tří vládnoucích rodů Pečeněhů
[pozn. 23][24][25]
Asie Kan-čouské království
(čínsky 甘州回鶻)
905 1226 stát který založila větev UjgurůŽlutí Ujgurové či Jugurové žijící v Kan-su
Asie Dynastie Ťin (5 dynastií)
(čínsky 晉國)
907 923 v Číně, stát který založili Šatoové
Asie Kao-čchangské království
(čínsky 高昌回鶻)
911 1368 stát který založili Ujgurové, současní Sin-ťiang
buddhismus, manicheismus a nestoriánské křesťanství.
Asie Dynastie Pozdní Tchang (5 dynastií)
(čínsky 后唐)
923 936 v Číně, stát který založili Šatoové[26][27][28]
Asie Ichšídovská dynastie
(arabsky الإخشيديون‎)
935 969 či Ak-šítovští (Bílý šiíti) autonomní guvernéři (v Abbásovském chalífátu)
Egyptu a Sýrie
Asie Dynastie Pozdní Ťin (5 dynastií)
(čínsky 后晋)
936 947 v Číně, stát který založili Šatoové[26][27]
Asie Dynastie Pozdní Chan (5 dynastií)
(čínsky 後漢)
947 951 v Číně, stát který založili Šatoové[27][29]
Asie Oguzský jabguluk
(čínsky 烏古斯葉護國)
950 1040 stát který založili Oguzové (západní)
Asie Dynastie Severní Chan (10 království)
(čínsky 北汉)
951 979 v Číně, stát který založili Šatoové
Asie Símdžúrovská dynastie
(persky سیمجوریان‎)
910 1002 byla řada vojenských vůdců a guvernérů původem z tureckých otroků v
Chórezmu, kteří byli závislí na Samánovcých v Buchaře. Do druhé poloviny
10. století si vybudovali polo-nezávislé knížectví v Chórezmu.
Asie Ghaznovská říše
(persky غزنویان‎)
963 1187 vládla jí důkladně persianizovaná rodina turkiců mamluckého původu
[30][31][pozn. 24][32]
Turko-perský stát
Asie Kerejtská kočovní říše
(kazašsky Керей хандығы)
10. století 1203 Kerejté byly Turko-mongolský lid žijící mezi řekou Túl gol a Altajem. Roku
1008 přijali nestoriánské křesťanství.[33][34][35][36] – Přímá turkická dynastie
Podrobnější informace naleznete v článku Turko-mongolové.
Asie Seldžucká říše
(persky دولت سلجوقیان‎)
1037 1194 či Velká říše Seldžuků, stát který založili Oguzové společně s částí 3 Oguzů
[pozn. 25] – Turko-perský stát. Nástupnické státní útvary a území:
 1. Rúmský sultanát Seldžuků (arabsky سلجوقیان روم‎) (1077–1307)
 2.   Chórezmská říše (persky خوارزمشاهیان‎) (1097–1231)
  vládla jí rodina turkiců mamluckého původu[41][42] – Turko-perský stát
v její průběhu – Önguti (čínsky 汪古)[pozn. 26] – Přímá turkická dynastie
Podrobnější informace naleznete v článku Turko-mongolové.

Zakládání atabejlikůgubernie

 1. Búríjovská dynastie (arabsky بوريون‎) (1104–1154)
  či Syrský atabejlig
 2. Ahmádílíská dynastie (persky اتابکان مراغه‎) (1122–1220)
  či Maraghaský atabejlig
 3. Zengíjovská dynastie (arabsky زنكيون‎) (1127–1250)
  či Mosulo-Halabský atabejlig
 4. Íldenizlíjovská dynastie (persky ایلدگزیان‎) (1136–1225)
  či Ázerbájdžánský atabejlig
 5. Kakujídovská dynastie (kurdsky Kakūyah) (1141–1319)
  či Jazdský atabejlig
 6. Salgúrovská dynastie (persky سلغريان‎) (1147–1128)
  či Fárský atabejlig
Asie Dynastie Západní Sia
(čínsky 西夏)
1038 1227 v čase Dynastie Sung, stát v Číně, který založili Tabgačové
Začátek období Křížových výprav (1095)
Asie   Dillíský sultanát
(hindsky दिल्ली सलतनत)
1206 1527 v Indií,
 1. Ghulamská dynastie (hindsky ग़ुलाम ख़ानदान) (1206–1290)
 2. Chaldžíjská dynastie (persky سلطنت خلجی‎) (1290–1321)
 3. Tuglúkovská dynastie (persky سلطنت تغلق‎) (1320–1413)
 4. Sajjídovská dynastie (persky بیان‌گذار‎) (1414–1451)
  Turko-afghánské dynastie
Asie 8-Oguzů-Tatarů
(mongolsky Найман)
1210 1218 či Najmani z Kara-Kitanského chanátu
buddhismus, nestoriánské křesťanství a později islám[44]
Podrobnější informace naleznete v článku Turko-mongolové.
Období mongolské invaze (1227)
Asie Karaunasové
(uzbecky Qara'unaylar)
1227 1687 či Neguderiové z Čagatajského chanátu – přímá turkická dynastie,
tengrismus, buddhismus, křesťanství později islám[45]
Podrobnější informace naleznete v článku Turko-mongolové.
Evropa Bílá a Modrá horda
(tatarsky Ak урдасы a Күк урдасы)
1227 1378 Bílá horda z Bátúho ulusu zahrnovala oblasti mezi Uralem, ústím Dunaje a Karpaty.

Modrá horda z Bátúho ulusu zahrnovala oblasti mezi Balchašem a Uralem a
jihozápadní Sibiří a toky Amudarje a Syrdarje. Roku 1379 se tyto dvě hordy
sloučili se Zlatou hordou[pozn. 27][46]

Eurasie   Chanát Zlaté hordy
(mongolsky Алтан Орд)
1240 1502 či Kypčacký chanát
 1. Nogajská horda (tatarsky Нугай урдасы) (1398–1642)
 2. Šejbaniský ulus (uzbecky Oʻzbek xonligi) (1428–1480)
 3.   Kazaňský chanát (tatarsky Qazan xanlığı) (1438–1552)
 4. Krymský chanát (krymskou tatarštinou Qırım yurtu) (1441–1783)
 5. Astrachaňský chanát (tatarsky Xacitaxan xanlığı) (1441–1556)
 6. Džagoldajské knížectví (tatarsky Cağalday) (15. – 17. století)
 7. Kasimovský chanát (tatarsky Qasím xanlığı) (1452–1681)
 8.   Kazašský chanát (kazašsky Қазақ хандығы) (1456–1847)
 9. Sibiřský chanát (tatarsky Seber yortı) (1464–1598)
  [pozn. 28][47][48] – přímé turkické dynastie
  Podrobnější informace naleznete v článku Turko-mongolové.
Asie Rasulidovská dynastie
(arabsky الدولة الرسولية‎)
1228 1455 obývali oblasti Arabského poloostrova
Afrika   Mamlucký sultanát (Káhira)
(arabsky المماليك البحرية‎)
1250 1517
 1. Bahríjská dynastie (1250–1382) obývali oblasti Egypta
  a Arabského poloostrova
Afrika, eurasie Osmanská říše
(osmansky دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه)
1299 1923 z Turkomanských Oguzů[49]
Evropa Basarabská dynastie 1310 1627 či Valašské knížectvíkřesťanství a islám
Post-mongolské období
Asie Súfiská dynastie
(čínsky 蘇非王朝)
1359 1379 potomkové Chórezmských šáchů jež byly rozděleny mezi Džučiho
a Čagatajův ulus.[50]
Asie   Tímúrovská říše
(persky تیموریان‎)
1370 1526 z Tímúrovské dynastie [pozn. 29][51] – přímá turkická dynastie
Podrobnější informace naleznete v článku Turko-mongolové.
Asie   Kara-Kojunlu turkomani
(ázerbájdžánsky قراقویونلو)
1375 1468 či Černo-ovčí Turkmeni
Turko-perský stát
Asie   Ak-Kojunlu turkomani
(ázerbájdžánsky آق قویونلو)
1378 1508 či Bílo-ovčí Turkmeni
Turko-perský stát
Asie Gudžarátský sultanát
(turecky Gucerat sultanlığı)
1391 1583 či Muzafferidská dynastie v Indií, z Tuglúkovské dynastie
Asie Málvský sultanát
(turecky Malva sultanlığı)
1392 1562 v Indií,
 1. Guríská dynastie (1390–1436)
 2. Chaldžíjská dynastie (1436–1530)
 3. Muzafferidská dynastie(1530–1534)
 4. Kadírídská dynastie (1535–1555)
 5. Šája'atídovská dynastie (1555–1562)
Asie Bidarský sultanát
(turecky Bidar sultanlığı)
1489 1619 v Indií, Baridovská dynastie z Bahmániského sultanátu
(hindsky बहमनी सल्तनत)
Asie Bucharský chanát
(uzbecky Buxoro xonligi)
1500 1785 – ze Šejbaniského ulusu,[52]
vládla jí Džanídovská dynastie (1515–1920) z Astrachaňského chanátu,
vazalské státy Bucharkého chanátu:
 1.   Chivský chanát (uzbecky Xiva xonligi) (1511–1920)
 2.   Kokandský chanát (uzbecky Qo'qon xonligi) (1709–1876)
Novověk
Světadíl Název útvaru Vznik Zánik Poznámky
Asie   Safíovská dynastie
(persky صفویان‎)
1501 1736 učinila z šíitismu státní náboženství své říše.
Turko-perský stát
Asie Golkondský sultanát
(urdsky سلطنت قطب شاهی‎)
1518 1687 v Indií, Kutubšáhovská dynastie z Bahmániského sultanátu
(hindsky बहमनी सल्तनत)
Asie   Mughalská říše
(urdsky مغلیہ سلطنت‎)
1526 1858 v Indií, jako Mughalští vazalové
 1. Navabové Bengálska a Muršídábádu
  (hindsky बंगाल के नवाब) (1707–1770) Afšárovská dynastie
 2. Navabové Avadhu/Oudhu
  (hindsky अवध के नवाब) (1719–1858) Musawiovská dynastie
 3. Nizamové Hajdarábádu
  (hindsky हैदराबाद_के_निज़ाम) (1720–1948) Asaf Džahíovská dynastie
  [pozn. 30][53][54][55][56][57]
  - přímá turkická dynastie
  Podrobnější informace naleznete v článku Turko-mongolové.
Asie Bidžapurský sultanát
(hindsky बिजापूर सल्तनत्)
1527 1686

v Indií, Ádilšáhovská dynastie z Bahmániského sultanátu
(hindsky बहमनी सल्तनत)

Asie   Afšárovská dynastie
(persky سلسله افشار‎)
1736 1796 Turko-perský stát
Asie Kádžárovská dynastie
(persky سلسله قاجاریه‎)
1781 1925 Persianizovaná dynastie[58] původem pocházející z Oguzů,[59]
která vládla Persii.
Turko-perský stát
Asie   Bucharský emirát (uzbecky امارت بخار) 1785 1920 z Bucharského chanátu

Středověké státy v Anatolii editovat

 1. Mengučidský bejlik (1072–1277)
 2. Čakovský bejlik (1081–1098)
 3. Dilmačidský bejlik (1085–1192)
 4. Čubukidský bejlik (1085–1092)
 5. Danišmenidský bejlik (1092–1178)
 6. Saltukidský bejlik (1092–1202)
 7. Inalidský bejlik (1098–1183)
 8. Ahlatšáchovský bejlik (1100–1207)
 9. Artukluovský bejlik (1102–1408)
 10. Erbilský bejlik (1146–1232)
 • Druhé období
 1. Čobanidský bejlik (1227–1309)
 2. Karamanidský bejlik (1256–1483)
 3. Inančidský bejlik (1261–1368)
 4. Sâhipataidský bejlik (1275–1342)
 5. Pervâneidský bejlik (1261–1326)
 6. Tádžetinovci ? – ?
 7. Džanikovci ? – ?
 8. Mentešeidský bejlik (1280–1424)
 9. Džandaridský bejlik (1299–1462)
 10. Karesidský bejlik (1297–1360)
 11. Germijanidský bejlik (1300–1423)
 12. Hamitidský bejlik (1301–1423)
 13. Saruchánidský bejlik (1302–1410)
 14. Ajdynidský bejlik (1308–1426)
 15. Tekeidský bejlik (1321–1390)
 16. Ramazanidský bejlik (1325–1608)
 17. Eretnaský bejlik (1335–1381)
 18. Dulkadyridský (1339–1521)
 19. Dobrudžský bejlik (1354–1417)
 20. Kady Burhaneddin Ahmed (1381–1398)
 21. Ešrefidský bejlik (?–1326)
 22. Berčemeidský bejlik (?-?)
 23. Jarlukluský bejlik (?-?)

Bývalé a zaniklé turkické vlády editovat

Odkazy editovat

Poznámky editovat

 1. Ting-lingové čínsky pchin-jinem Dingling, znaky 丁零 žili původně na břehu řeky Leny v oblasti západně od jezera Bajkal, postupně se přesunuli na jih do Mongolska a severní Číny. Ting-lingové odkazují na staré zaniklé etnické skupiny, jejichž původní prvky, byly asimilované především do Siung-nuských čínsky pchin-jinem Xiōngnú, znaky 匈奴 a Sjen-pejských čínsky pchin-jinem Xiānbēi, znaky 鮮卑 skupin.
 2. Roku 48 př. n. l. nastalo rozdělení na Severní a Jižní, v její průběhu rozdělení Ogurů-Oguzů (烏古斯人) na západní a východní.
 3. Období říše Ranních Kyrgyzů je uvedené podle doložených záznamů ze Ši-ťi 110, Chan-šu 94a.. V záznamech z období Dynastie Chan byly Jenisejští Kyrgyzové nazývání Ke-kchun čínsky pchin-jinem Gekun, znaky 堅昆 nebo Ťien-kchun čínsky pchin-jinem Jiānkun, znaky 堅昆
 4. Na základě textových studií, Shiratori Kurakichi zastává myšlenku, že etnikum Kchang-ťüů bylo turkické, jiní učenci mají tendenci považovat je za íránské nebo dokonce tochařské.
 5. Chuej-mo čínsky pchin-jinem Hui Mo, znaky 基馬 nebo Ťie-maek království se nacházelo podél východního pobřeží Korejského poloostrova. Tvořili jej dva kmeny: Chuej a Mo. Chuej-mové byly pravděpodobně vstřebání do Siung-nuských říší (roku 160–490 Jüe-panské knížectví) známí pod názvem Čchu-mu-kunové
 6. Konfederace byla řízena Tchan-š'-chuajem ze Sjen-pejských Mu-žungů. Jeho říše se rozpínala na 7000 km (východ-západ)a zahrnovala všechny země bývalé Siung-nuovská říše. Po rozpadu konfederace se roztříštili na několik částí. Nejvýznamnějšími větvemi byly: Mu-žungové, Tabgačové v mongolštině Tchuo-pa, Kitani, Ši-wejové a Žuan-žuané.
 7. Tiové čínsky pchin-jinem , znaky  byly identifikování jako předkové Ting-lingů
 8. Vzhledem k relativně malým rozměrům a krátkou dobou trvání, čínské zdroje je tradičně nezahrnují do 16 království.
 9. Vzhledem k nevraživosti Číňanů, byly deportováni do Pozdního Jenu jež kvůli těžkému čínskému vlivu byly následně asimilovaní. Čínské zdroje je tradičně nezahrnují do 16 království.
 10. Jeho náčelník Liu Popo, čínsky pchin-jinem Liú Bóbó, znaky  založil stát Tchie-fu čínsky pchin-jinem Tiěfú, znaky 铁弗 a změnil si příjmení na Che-lien.
 11. Tie-lejové čínsky pchin-jinem Die Lei, znaky 高車 byly roku 357 vytlačení z Mongolska Sjen-pejy a založil stát v Turpanu. V období Severního Wej, byly také nazývání Kao-kcheové čínsky pchin-jinem Go Ke, znaky 高車 neboli Čchul-lukové čínsky pchin-jinem Chul Luk, znaky 敕勒 což je alternativní název Tie-lej. Tie-lejové byly sbírkou kmenů z různých etnik Turkického původu, převážně pocházejících z Kao-kcheů či Čchul-luků
 12. 8-Oguzů-Tatarů (čínsky 乃蛮) → : Najmani. 9-Oguzové (čínsky 九姓乌护) → : Ujgurské kmeny přebývali u řek Túl gol a Selenga Odkazy na Sekiz-Oguzské a Dokuz-Oguzské svazy pocházejí z období před založením říší Turkutů.
 13. 5-Oguzů → : Karlukové, Kypčakové, Jagmaové, Basmalové, Čchu-pani z Jüe-panů
 14. Mezi roky 665–680 zavedli Karlukové nezávislou Karluckou unii, 3-Oguzové → : Čigilové, Tuchsové, Jagmaové (západní) z 12-Oguzů
 15. 6-Oguzů → : Pu-ku-chun (Bul-gar-chun), Pa-jie-ku (Bajir-gur), Tchung-luo (Ton-gra), A-si-ťie (Izgil), Čchi-pi a několik porobených kmenů (východní) z 30 Oguzů-Tatarů
 16. Zpočátku byly Se a Jenta dva samostatné kmeny. Se se objevil dříve jako Sin-liové.
 17. Chazaři přejali rabinistickou formu judaismu (Talmud, Tfilin…) čili Talmudický judaismus.
 18. Její turkický původ se uvádí jako jedna z možných teorií.
 19. V Číně byly známy jako Kchang-ťüové, v Orchonských nápisech jako Kengereové, a na západě a v islámském světe jako Badžanakové (lat. Pacinacae, Besenyo, řecky Patzinacs, slovansky Pechenezi, Pechenegs), jejichž vlastní označení bylo Kangar[23]
 20. 10-Oguzové → : Čuo – kur = Pu-ku-chun (Bul-gar-chun), Pa-jie-ku (Bajir-gur), Tchung-luo (Ton-gra), Fufu-luo (Fu-luo), Wej-che (Orchon Uj-gur), Si-ťin - Irkin Aštak, Ališa, Sakla Bagač, Čchu-mu-kun, Čchu-pan z 30 Oguzů-Tatarů
 21. 9-Oguzové → : Jaoluo-ke (Jagla-gur), Chutuo-ke (Kuto-gur), Tchuluo-wu (Tura-gur), Mokesi-čchi (Bakasy-kyr), Awu-ti (Adi-ža), Ke-sa (Cha-sar), Chuwa-su (Kugor-su), Jaowu-ke (Jagmur-kar), Sija-wu (Sar-gur) (východní) z 30 Oguzů-Tatarů
 22. 3-Oguzové → : Čigilové, Tuchsové, Jagmaové (západní) z 30 Oguzů-Tatarů
 23. "Termín "Oghuz" byl mezi Turky postupně nahrazen - "Turkoman-Turkmen"
 24. Některé Turko-perské státy byly založené ve "Velkém Íránu“.
 25. Seldžukové byly řízení převážně persky-mluvící klany[30][37] původně pocházející z Oguzkých Turků. Většina populace byla íránská.[38][39][40]
 26. Předchůdcové Öngutů byly Šatuo Turci ze Západoturkického kaganátu.[43]
 27. Bílá horda byla pod správou Bátúova a jeho bratra Berkeova (mladší) -ulusu do roku 1378, jež se stala součástí Chanátu Zlaté hordy, tvoříc její pravé křídlo (západní část). Zahrnovala část současného Ruska, Ukrajiny, Běloruska, část Slovenska a úzký pás Polska. Roku 1245 na dolní Volze vzniklo její hlavní centrum Saraj Batú. Modrá Horda byla pod správou Bátúových bratrů Ordu Edženova (starší) a Šibanova (mladší)-ulusu do roku 1378, jež se stala součástí Chanátu Zlaté hordy, tvoříc její levé křídlo (východní část). Její hlavním centrem byl Syganak u Syrdarjy. Tyto ulusy se hromadně nazývají Džučiho ulusy
 28. Původní kočovní konfederaci vládli mongolské elity, které byly později Turkizované. Turkizace je sociologický proces kulturní změny ve kterém se něco ne-turkické stává Turkizováno. Je to specifická forma kulturní asimilace, která často zahrnuje jazykovou asimilaci.
 29. Persianizovaná dynastie Turko-mongolského původu
 30. Vláda Báburské dynastie byla postavena na Turko-mongolském původe s přijetím perské kultury a jazyka.

Reference editovat

 1. Çeçen Anıl, Tarihte Türk Devletleri, publikace: Milliyet Kültür Yayınevi, str.5 (turecky)
 2. CIA Factbook [online]. Cia.gov [cit. 2011-07-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-09-20. (anglicky) 
 3. Tore Kjeilen. Turkey / Religions - LookLex Encyclopaedia [online]. Looklex.com [cit. 2011-07-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-12-23. (anglicky) 
 4. Статистическая служба Баян-Улэгэйского аймака (монг.). 202.131.5.91 [online]. [cit. 15-04-2012]. Dostupné v archivu pořízeném dne 23-06-2007. 
 5. Archivovaná kopie. www.amar.org.ir [online]. [cit. 2012-11-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-10-04. 
 6. According to the constitution of the Autonomous Republic of Crimea, as published in Russian by its Verkhovna Rada, Russian and Crimean Tatar languages enjoy a "protected" (Russian – обеспечивается ... защита) status; every citizen is entitled, at his request (Russian ходатайство), to receive government documents, such as "Passport, Birth certificate and others" in Crimean Tatar. Конституция Автономной Республики Крым Archivováno 16. 5. 2014 na Wayback Machine.
 7. JANSE, Mark; WORLD, Linguistic Bibliography and the Languages of the; TOL, Sijmen. Language death and language maintenance: theoretical, practical and descriptive approaches. Volume 240 of Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. Series 4, Current issues in linguistic theory. Redakce Janse Mark. [s.l.]: John Benjamins Publishing Company, 2003. Dostupné online. ISBN 90-272-4752-8. (anglicky) 
 8. V. Zlatarski, Izvestieto na Mihail Sirijski za preselenieto na bylgarite. - V: Izbrani proizvedenija, I., S., 1972, s.52
 9. Shiratori Kurakichi Shiratori Kurakichi Zenshü (Tokyo: Iwanami Shoten, 1970), 48. Původní publikace v Toyo Gakuhō 14, č. 2 (1925).
 10. Sogdijci a Buddhismus, p. 5. Mariko Namba Walter. (2006) Sino-Platonic Papers No. 174. Nov 2006. Dept. of East Asian Languages and Civilizations, University of Pennsylvania.
 11. Records of the Great Historian, Han Dynasty II", Sima Qian, translated by Burton Watson, Revised edition (1993) Columbia University Press, p. 234. ISBN 0-231-08167-7
 12. Christopher I. Beckwith., "Říše hedvábné stezky", 2009, Část první, Prinston University Press, 2009, p. 91
 13. Christopher I. Beckwith., "Koguryo, jazyk ...", Leiden, Brill, 2004
 14. Christopher I. Beckwith.,., "Metodické poznámky ...", Altaj Hakpo, 2007, 16:199-234
 15. Christopher I. Beckwith.,.," ethnolinguistic História ...", Jornal Inner a Ďalekého východu, 2005, 2,2: 34-64
 16. Zizhi Tongjian, Vol. 107.
 17. Turkicko-Hunské říše
 18. Duan, "Dingling, Gaoju a Tiele", s. 11-12.
 19. Pulleyblank, "Střední Asie a ne-čínské národy starověké Číny", s. 21 až 26 VII.
 20. Avaři a Turkici
 21. Pulleyblank, "Střední Asie a ne-čínské národy starověké Číny", s. 21 až 26 VII.
 22. Duan, "Dingling, Gaoju a Tiele", s. 370.
 23. P.Golubovsky, Pechenegs, Torks, and Polovetses before Tatar invasion, SPb, 1884. p.55, in L.Gumilev, Ancient Türks, Ch.20 (In Russian)
 24. Encyclopedia of European peoples, Vol.1, Ed. Carl Waldman, Catherine Mason, (Infobase Publishing Inc., 2006), 475; "The Kipchaks were a loose tribal confederation of Turkics...".
 25. Vásáry, István, Cumans and Tatars: Oriental military in the pre-Ottoman Balkans, 1185–1365, (Cambridge University Press, 2005), 6; "..two Turkic confederacies, the Kipchaks and the Cumans, had merged by the twelfth century.".
 26. a b Grousset, p.127
 27. a b c Paludan, pp.121
 28. Zizhi Tongjian, Vol. 260.
 29. Grousset, p.130
 30. a b M.A. Amir-Moezzi, "Shahrbanu", Encyclopaedia Iranica, Online Edition, (LINK): "... here one might bear in mind that non-Persian dynasties such as the Ghaznavids, Saljuqs and Ilkhanids were rapidly to adopt the Persian language and have their origins traced back to the ancient kings of Persia rather than to Turkish heroes or Muslim saints ..."
 31. Muhammad Qāsim Hindū Šāh Astarābādī Firištah, "History Of The Mohamedan Power In India", Chapter I, "Sultān Mahmūd-e Ghaznavī", p.27: "... "Sabuktegin, the son of Jūkān, the son of Kuzil-Hukum, the son of Kuzil-Arslan, the son of Fīrūz, the son of Yezdijird, king of Persia. ..."
 32. Lewis, Bernard. "Istanbul and the Civilization of the Ottoman Empire", p29. Published 1963, University of Oklahoma Press. ISBN 0-8061-1060-0.
 33. Runciman, Steven Historie křížových výprav: království Acre a pozdní křížové výpravy, Historie křížových výprav - Svazek 3 ISBN 0-521-20554-9
 34. Historie křížových výprav 3 Svazek set - Svazek 3 ISBN 978-0-521-20554-2
 35. Hildinger, Erik Kerait turco-mongol people. books.google.sk [online]. [cit. 2012-05-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-05-18. 
 36. Saunders, p.211
 37. Jonathan Dewald, "Europe 1450 to 1789: Encyclopedia of the Early Modern World", Charles Scribner's Sons, 2004, p. 24
 38. K.A. Luther, "Alp Arslān" in Encyclopaedia Iranica, Online Edition, (LINK): "... Saljuq activity must always be viewed both in terms of the wishes of the sultan and his Khorasanian, Sunni advisors, especially Nezām-al-molk ..."
 39. Encyclopaedia Britannica, "Seljuq", Online Edition, (LINK): "... Because the Turkish Seljuqs had no Islamic tradition or strong literary heritage of their own, they adopted the cultural language of their Persian instructors in Islam. Literary Persian thus spread to the whole of Iran, and the Arabic language disappeared in that country except in works of religious scholarship ..."
 40. O.Özgündenli, "Persian Manuscripts in Ottoman and Modern Turkish Libraries", Encyclopaedia Iranica, Online Edition, (LINK)
 41. M. Ismail Marcinkowski, Persian Historiography and Geography: Bertold Spuler on Major Works Produced in Iran, the Caucasus, Central Asia, India and Early Ottoman Turkey, with a foreword by Professor Clifford Edmund Bosworth, member of the British Academy, Singapore: Pustaka Nasional, 2003, ISBN 9971-77-488-7.
 42. Saunders, p.52
 43. C.P.Atwood, Encyclopedia of Mongolia and the Mongol Empire, p.424
 44. Saunders, p.97
 45. Saunders, J.J., "The History of the Mongol Conquests", p34. 2001, Routledge & Kegan Ltd. ISBN 978-0-8122-1766-7.
 46. В. Л. Егоров. Историческая география Золотой Орды. М.,1985.; Archivováno 10. 1. 2012 na Wayback Machine. А. П. Григорьев. Золотоордынские ханы 60-70-х гг. XIV века: Хронология правлений //«Историография и источниковедение стран Азии и Африки», вып VII. Л., 1983.; Archivováno 18. 5. 2012 na Wayback Machine. Белая Орда // БСЭ. Т.3.[nedostupný zdroj] Данную точку зрения разделяют М. Г. Сафаргалиев, Г. А. Фёдоров-Давыдов, Т. И. Султанов.
 47. Boris Grekov and Alexander Yakubovski, "The Golden Horde and its Downfall"
 48. Golden Horde was also known as the Kipchak Khanate. It was established and initially ruled by the Chinggissid Mongols officering a predominantly Turkic army of Kipchak-Kumans, Bulgars, and Oghuz over a predominantly Turkic population. Grousset, R., The Empire of the Steppes, 1970, p.393, Rutgers University Press
 49. Singer, Amy. "Constructing Ottoman Beneficence", p86. Published 2002, SUNY Press. ISBN 0-7914-5351-0.
 50. Lane, George. "Genghis Khan and Mongol Rule", p13. Published 2004, Greenwood Publishing Group. ISBN 0-313-32528-6
 51. Lewis, Bernard. "Islam in History Ideas, People, and Events in the Middle East", p204. Published 2001, Open Court Publishing. ISBN 0-8126-9518-6.
 52. Dale, Stephen Frederic. "The Garden of the Eight Paradises", p136. Published 2004, BRILL. ISBN 90-04-13707-6
 53. Thackston 1996
 54. Findley 2005
 55. Saunders 1970, p.177
 56. The Islamic World to 1600: The Mongol Invasions (The Tamarind Empire) [online]. Ucalgary.ca [cit. 2011-07-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-08-16. (anglicky) 
 57. The Islamic World to 1600: Rise of the Great Islamic Empires (The Mughal Empire) [online]. Ucalgary.ca [cit. 2011-07-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-09-27. (anglicky) 
 58. Abbas Amanat, The Pivot of the Universe: Nasir Al-Din Shah Qajar and the Iranian Monarchy, 1831–1896, I.B.Tauris, pp 2–3
 59. Richard N. Frye and Lewis V. Thomas. The United States and Turkey and Iran, Harvard University Press, 1951, p. 217

Související články editovat

Externí odkazy editovat