Otevřít hlavní menu

Provincie (z latinského provincia = zóna vlivu; pl. provinciae) je územní správní celek. Původně ve starověkém Římě oblast působení římských úředníků, později územní správní jednotka. V pozdní latině také obecné označení různých územních celků.

Obsah

Starověký ŘímEditovat

Související informace naleznete také ve článku Římské provincie.

Původně ve starověkém Římě základní a do konce 3. století největší správní jednotka římského území mimo Apeninský poloostrov; oblast působení římských úředníků, prokonzulů. Pojem provincia původně neoznačoval území stanovené geograficky, ale sloužil k určení územní působnosti úředníka, jemuž náleželo tzv. imperium. První římskou provincií byla Sicílie.

Církevní provincieEditovat

Související informace naleznete také ve článku Církevní provincie.

Od středověku se tak označuje územní obvod arcibiskupství a také územní obvody některých katolických řádů a kongregací (dominikáni, jezuité, saleziáni); viz též provinciál.

Geomorfologická provincieEditovat

Geomorfologická provincie je jednotka třetí úrovně v hierarchickém geomorfologickém členění povrchu Země. (Nadřazenou jednotkou je geomorfologický subsystém, podřazenou geomorfologická subprovincie.)

Označení různých územních celkůEditovat

V některých zemích (Itálie, Španělsko) jsou provincie nižšími územněsprávními celky. Například v Belgii je provincie v současnosti mezistupněm mezi územněsprávním celkem vyšším (region) a nižším (arrondissement); kanadské provincie jsou státy sdružené ve federaci.

Jako provincie se označují také územněsprávní celky v některých asijských a afrických státech (např. v Číně, Íránu) a v některých jiných, převážně arabských státech, přičemž označení v místním úředním jazyce nemá s původně latinským slovem „provincia“ často nic společného.

Výraz „province“ v angličtiněEditovat

Angličtina výrazem „province“ (provincie, oblast) označuje různé, převážně vyšší územněsprávní celky v řadě států (např. korunní země v Rakousku-Uhersku).

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

  • GRANT, Michael, Dějiny antického Říma, Praha, BB/art, 2006. ISBN 80-7341-930-0
  • VOLNÝ, Zdeněk, ed. Toulky minulostí světa. Třetí díl. [Zlatá éra dějin: starověký Řím] 2. vyd. Praha: Via facti, 2016. ISBN 978-80-904103-4-3.
  • ZAMAROVSKÝ, Vojtěch, Dějiny psané Římem, Bratislava, Perfekt, 2005. ISBN 80-8046-297-6

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat