Kypčaci byl národ turkického původu, který původně v 8. století sídlil ve stepích Kazachstánu a jižní Sibiře na horním a středním toku řeky Irtyš. Ruskými současníky nazýváni Polovci, latinsky píšícími autory Kumáni, obě jména se obvykle vztahovala k západní části Kypčaků. Byli spřízněni se Seldžuky. Jejich jazyk patřil mezi kypčacké jazyky do skupiny jazyků východoturkických.

Říše Polovců na počátku 13. století

KumániEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Kumáni.
 
Teritoria Kumánů v Uhrách na počátku 13. století

Kumáni hráli ve středověku významnou úlohu v dějinách Evropy. Od 11. století ovládali území od Kaspického moře až k Uhrám a podnikali kořistnické nájezdy do okolních států. Nejvíce postižena byla především Kyjevská Rus.

Kumáni usilovali o silný centralizovaný stát, ale jejich snažení překazil vpád Mongolů, který byl veden Čingischánovým vnukem Bátúem. Kumáni nalezli azyl u uherského krále Bély IV., který však musel v roce 1241 sám odolávat vpádu Mongolů. Poté, co Mongolové v důsledku smrti chána Ögedeje odtáhli, Kumáni se usadili v centrální oblasti Uher kolem řeky Dunaje. V roce 1252 se zapojili jako jedna z rozhodujících složek do vojska uherského krále, jež v následujícím roce vtrhlo na Moravu, kterou vyplenilo. Pro svou vizáž – tenké špičaté kníry, vyholenou lebku a hustý cop splývající z temene, která byla doplněna odíváním se do kaftanů a plstěnou čapkou na mongolský způsob, byli v českých zemích zaměňováni právě za Mongoly.

Kumáni svoji neblahou úlohu pro české království sehráli i v roce 1278, kdy působili v lehké jízdě uherské armády na straně Rudolfa Habsburského proti Přemyslu Otakaru II.bitvě na Moravském poli.

Kumáni postupně splývali s maďarským obyvatelstvem, a dokonce se časem deklarovali jako jedno etnikum s Huny a stali se legitimními obyvateli uherského státu.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Połowcy na polské Wikipedii.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat