Lesostep v pohoří Altaj

Na severní hranici stepi s geobiomem opadavého listnatého lesa se vytvořila přechodná lesostep. V dnešní době jsou lesostepi přeměněny v pole. Slunečné, teplé a poměrně suché léto přechází do studené zimy se slabou sněhovou pokrývkou, charakteristické jsou silné větry.

Biom a vegetační formace mírného pásu s převládajícími porosty travin a bylin (kavyl, kostřava, šalvěj, sasanka, kosatec, tulipán). Stromy a keře se vyskytují zřídka.

Typická fauna: drobní hlodavci a ptáci (drop, křepelka, bažant).

Externí odkazyEditovat