Opadavý listnatý les

Opadavý listnatý les je biom rozkládající se v mírném podnebném pásu především na severní polokouli.

Listnatý les v Litvě
Smíšený les v zimě

Typickým listnáčem rozšířeným po celém mírném pásu Evropy je buk lesní. Na východě ho nahrazuje dub. Čím chladnější jsou zimy směrem k severu a východu, tím tam častěji nacházíme odolnější jehličnany. Smrkům, jedlím a borovicím se ve smíšených lesích daří lépe na poměrně suchých a písčitých stanovištích.

Americké listnaté a smíšené lesy mají podobnou skladbu jako lesy euroasijské. Je to následkem změn, které způsobila poslední doba ledová. Před zaledněním rostlo v amerických lesích například mnohem více druhů dubů a buků, které musely před masami ledu ustoupit k jihu. V listnatých a smíšených lesích je mírné a vlhké podnebí. Na podzim listí opadává a hromadí se pod stromy. Z listů vzniká humus. Zdejší půdy mají pod černým humusovým horizontem mocný, hnědě zbarvený horizont. Po vykácení lesa jsou úrodné.

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat