Krušnohorský vikariát

Krušnohorský vikariát[1] se nachází v severních Čechách a je jedním z 10 vikariátů litoměřické diecéze. Je církevní územní správní jednotkou v litoměřické diecézi, která hraničí na jihozápadě s plzeňskou diecézí a na severozápadě u německé hranice s drážďansko-míšeňskou diecézí. Na severovýchodě hraničí s teplickým vikariátem a na jihovýchodě s lounským vikariátem. Z hlediska územního členění státní správy leží na území okresů Chomutov a Most, které jsou v ústeckém kraji, a v západní části lehce zasahuje do okresu Karlovy Vary v karlovarském kraji. Protože zahrnuje oblast v okolí měst Kadaně, Chomutova a Most, dříve se vikariát nazýval chomutovský. Vzhledem k územnímu rozsahu se mu kolem přelomu druhého a třetího tisíciletí začalo říkat krušnohorský, což lépe vyjadřuje, že zahrnuje region Krušnohoří. Vedle toho, že je ze všech vikariátů litoměřické diecéze územně největší, má i několik specifik.

Krušnohorský vikariát
Krušnohorský vikariát (šedě) na mapě litoměřické diecéze
Krušnohorský vikariát (šedě)
na mapě litoměřické diecéze
Diecézelitoměřická
Provinciečeská
Okrskový vikářJ.M. can. Mgr.
Grzegorz Czerny
Další úřad vikáředěkan farnosti Litvínov
Sekretář vikariátuR.D. Mgr. Alois Heger
Kaplan pro mládežR.D. Mgr. Alois Heger
Hlavní účetníAlena Buřtová
Stavební technikIng. Vladimír Buřt
Údaje v infoboxu aktuální k 8/2023
Blason vikariátního znaku
V modrém štítu stříbrně a červeně čtvrcený kříž provázený vpravo nahoře zlatou lilií. Vše převýšeno černým kněžským kloboukem se dvěma černými střapci. Lilie jako symbol Panny Marie odkazuje na množství mariánských poutních míst ve vikariátu (Květnov, Horní Jiřetín, Březno u Chomutova) i významných kostelů s tímto zasvěcením ve vikariátu (Most, Chomutov).

Vikariát se dělí na jednotlivé farnosti, které jsou v litoměřické diecézi většinou sdružené do farních obvodů, kdy z důvodu nedostatku kněží má jeden kněz na starosti farností více. Řada historických farností krušnohorského vikariátu fakticky zanikla v 2. polovině 20. století vlivem povrchové těžby hnědého uhlí. Farnosti existovaly de iure jen „papírově“ (kanonicky) až do konce roku 2012. V oficiálních zdrojích bylo do té doby uváděno, že tento vikariát má 64 farností a v nich jen 47 kostelů. Na konci roku 2012 byla do krušnohorského vikariátu přičleněna z plzeňské diecéze ještě farnost Vejprty,[2] která se stala nově součástí litoměřické diecéze, takže farností bylo 65. Farnosti byly z důvodu efektivity duchovní správy spojeny do farních obvodů (kolatur). Z hlediska státní správy kolatura může připomínat obce s pověřeným obecním úřadem či obce s rozšířenou působností. Několika farnostem hrozil kvůli touze po těžbě uhlí zánik (nejznámější v této záležitosti byla kauza Horní Jiřetín). Situace se však změnila od 1. ledna a 3. ledna 2013, kdy došlo sloučením k významné redukci počtu farností na celkový počet 10.[3]

V krušnohorském vikariátu se nachází několik významných historických poutních míst. Pomineme-li kapli Panny Marie Bolestné na zámku Jezeří, kde byly v minulosti uchovávány relikvie spojené s událostmi ukřižování Ježíše Krista, jsou to především mariánská poutní místa. Je jimi již zmiňovaný Horní Jiřetín s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, dále Květnov s kostelem Navštívení Panny Marie a také město Most s přesunutým kostelem Nanebevzetí Panny Marie, který je zároveň v Guinnessově knize rekordů je zapsán jako přeprava dosud nejtěžšího předmětu po kolejích.[4] K dalším poutním místům patří kostel sv. Ducha v Chomutově, kostel Povýšení svatého Kříže v Údlicích, kostel svatého Petra a Pavla v Březně, kaple Panny Marie Pomocné ve Vintířově a nakonec mariánskou úctu v regionu rámuje významný poutní kostel Panny Marie s kaplí Panny Marie Utěšitelky v Klášterci nad Ohří.[5] V Kadani se nachází kostel Čtrnácti svatých pomocníků, který spolu kadaňským františkánským klášterem a křížovou cestou sestavenou z výklenkových kaplí[6] tvoří velký poutní komplex.

Farnosti krušnohorského vikariátu

editovat

Historické farnosti zaniklé k 31. prosinci 2012

editovat
Přehled kostelů a kaplí v krušnohorském vikariátu
Fotografie Patrocinium Slavnost Místo Statut Farnost Diecézní katalog Souřadnice Č. kulturní památky (Pk, Mn, MIS, Sez, Obr)
  Božího milosrdenství (Brodce) 2. neděle velikonoční Brodce kaple Farnost Kadaň bohoslužby 50°21′3″ s. š., 13°13′49″ v. d.
  Čtrnácti sv. pomocníků (Kadaň) dle 14 sv. pomocníků Kadaň filiální kostel (klášterní) Farnost Kadaň bohoslužby 50°22′44″ s. š., 13°15′30″ v. d. 26557/5-923 (PkMISSezObrWD)
  Nanebevzetí Panny Marie (Horní Jiřetín) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0815a15. srpna Horní Jiřetín farní kostel Farnost Horní Jiřetín bohoslužby 50°34′24″ s. š., 13°32′53″ v. d. 42353/5-334 (PkMISSezObrWD)
  Nanebevzetí Panny Marie (Chomutov) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0815a15. srpna Chomutov farní kostel Farnost Chomutov bohoslužby 50°27′40″ s. š., 13°25′ v. d. 39801/5-882 (PkMISSezObrWD)
  Nanebevzetí Panny Marie (Mašťov) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0815a15. srpna Mašťov farní kostel Farnost Mašťov bohoslužby 50°15′44″ s. š., 13°16′37″ v. d. 29769/5-625 (PkMISSezObrWD)
  Nanebevzetí Panny Marie (Most) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0815a15. srpna Most farní kostel Farnost Most – in urbe bohoslužby 50°31′4″ s. š., 13°38′55″ v. d. 43753/5-378 (PkMISSezObrWD)
  Narození Panny Marie (Měděnec) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0908a8. září Měděnec filiální kostel Farnost Vejprty bohoslužby 50°25′19″ s. š., 13°6′54″ v. d. 14934/5-640 (PkMISSezObrWD)
  Narození Panny Marie (Radonice) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0908a8. září Radonice filiální kostel Farnost Mašťov bohoslužby 50°17′53″ s. š., 13°17′10″ v. d. 18082/5-715 (PkMISSezObrWD)
  Navštívení Panny Marie (Klášterec nad Ohří) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0531a31. května Klášterec nad Ohří filiální kostel Farnost Klášterec nad Ohří bohoslužby 50°23′5″ s. š., 13°10′6″ v. d. 17891/5-549 (PkMISSezObrWD)
  Navštívení Panny Marie (Květnov) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0531a31. května Květnov filiální kostel Farnost Jirkov bohoslužby 50°31′12″ s. š., 13°22′31″ v. d. 45379/5-451 (PkMISSezObrWD)
  Navštívení Panny Marie (Suchý Důl) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0531a31. května Suchý Důl kaple Farnost Klášterec nad Ohří bohoslužby 50°22′24″ s. š., 13°13′11″ v. d.
  Nejčistšího Srdce Panny Marie (Vinařice) druhá sobota po N. Trojici Vinařice kaple Farnost Jirkov bohoslužby Archivováno 1. 8. 2020 na Wayback Machine. 50°30′14″ s. š., 13°25′54″ v. d. 17731/5-524 (PkMISSezObrWD)
  Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Vejprty) druhý pátek po N. Trojici Vejprty filiální kostel Farnost Vejprty bohoslužby 50°27′56″ s. š., 13°1′29″ v. d.
  Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Lom) druhý pátek po N. Trojici Lom filiální kostel Farnost Litvínov bohoslužby 50°35′36″ s. š., 13°39′30″ v. d. 49079/5-5798 (PkMISSezObrWD)
  Nejsvětější Trojice (Klášterec nad Ohří) první neděle po letnicích Klášterec nad Ohří farní kostel Farnost Klášterec nad Ohří bohoslužby 50°23′6″ s. š., 13°10′19″ v. d. 34450/5-548 (PkMISSezObrWD)
  Nejsvětější Trojice (Malý Háj) první neděle po letnicích Malý Háj filiální kostel Farnost Horní Jiřetín bohoslužby 50°35′10″ s. š., 13°25′5″ v. d. 43819/5-5064 (PkMISSezObrWD)
  Nejsvětější Trojice (Místo) první neděle po letnicích Místo filiální kostel Farnost Chomutov bohoslužby 50°26′46″ s. š., 13°16′3″ v. d. 32757/5-654 (PkMISSezObrWD)
  Nejsvětější Trojice (Obrnice) první neděle po letnicích Obrnice kaple Farnost Vtelno u Mostu bohoslužby 50°30′24″ s. š., 13°41′28″ v. d. 101403 (PkMISSezObrWD)
  Nejsvětější Trojice (Stranná) první neděle po letnicích Stranná filiální kostel Farnost Chomutov bohoslužby 50°22′12″ s. š., 13°27′0″ v. d.
Nejsvětější Trojice (Vejprty) první neděle po letnicích Vejprty filiální kostel Farnost Vejprty bohoslužby 50°29′19″ s. š., 13°1′34″ v. d.
  Neposkvrněného početí Panny Marie (Měděnec) Měděnec kaple Farnost Vejprty bohoslužby 50°25′28″ s. š., 13°6′42″ v. d. 24959/5-639 (PkMISSezObrWD)
Panny Marie (Bečov) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0101a1. ledna Bečov kaple Farnost Jirkov bohoslužby 50°30′34″ s. š., 13°20′52″ v. d.
  Panny Marie (Hrádečná) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0101a1. ledna Hrádečná kaple Farnost Jirkov bohoslužby 50°29′58″ s. š., 13°23′5″ v. d.
  Panny Marie (Svahová) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0101a1. ledna Svahová kaple Farnost Jirkov 50°33′17″ s. š., 13°24′37″ v. d.
  Panny Marie Bolestné (Jezeří) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0915a15. září Jezeří kaple (zámecká) Farnost Most – in urbe bohoslužby 50°33′15″ s. š., 13°30′17″ v. d. 42992/5-298 (PkMISSezObrWD)
  Panny Marie Pomocné (Vintířov) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0524a24. května Vintířov kaple Farnost Mašťov bohoslužby 50°18′40″ s. š., 13°16′33″ v. d. 42016/5-858 (PkMISSezObrWD)
  Povýšení sv. Kříže (Domina) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0914a14. září Domina kaple Farnost Chomutov bohoslužby 50°28′58″ s. š., 13°20′33″ v. d.
  Povýšení sv. Kříže (Kadaň) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0914a14. září Kadaň farní kostel Farnost Kadaň bohoslužby 50°22′33″ s. š., 13°16′18″ v. d. 26677/5-1698 (PkMISSezObrWD)
  Povýšení sv. Kříže (Údlice) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0914a14. září Údlice filiální kostel Farnost Chomutov 50°26′22″ s. š., 13°27′33″ v. d. 26425/5-788 (PkMISSezObrWD)
  Povýšení sv. Kříže (Vtelno) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0914a14. září Vtelno farní kostel Farnost Vtelno u Mostu bohoslužby 50°29′15″ s. š., 13°40′8″ v. d. 42773/5-435 (PkMISSezObrWD)
  Růžencového bratrstva (Kadaň) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >1007a7. října Kadaň kaple Farnost Kadaň bohoslužby 50°22′33″ s. š., 13°16′20″ v. d. 45476/5-1679 (PkMISSezObrWD)
  sv. Anny (Hořenec) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0726a26. července Hořenec kaple Farnost Chomutov 50°25′20″ s. š., 13°29′0″ v. d.
  sv. Anny (Kadaň) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0726a26. července Kadaň filiální kostel (hřbitovní) Farnost Kadaň bohoslužby Archivováno 1. 8. 2020 na Wayback Machine. 50°22′43″ s. š., 13°16′19″ v. d. 20321/5-922 (PkMISSezObrWD)
sv. Anny (Kalek) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0726a26. července Kalek kaple Farnost Jirkov bohoslužby 50°34′22″ s. š., 13°19′48″ v. d.
  sv. Anny (Křimov) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0726a26. července Křimov filiální kostel Farnost Chomutov bohoslužby 50°29′10″ s. š., 13°18′6″ v. d. 31005/5-586 (PkMISSezObrWD)
  sv. Anny (Vysoké Třebušice) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0726a26. července Vysoké Třebušice filiální kostel Farnost Mašťov 50°15′23″ s. š., 13°23′54″ v. d. 43135/5-1211 (PkMISSezObrWD)
  sv. Antonína Paduánského (Černý Potok) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0613a13. června Černý Potok filiální kostel Farnost Vejprty bohoslužby 50°29′22″ s. š., 13°4′46″ v. d.
  sv. Antonína Pad. (Louka u Litvínova) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0613a13. června Louka u Litvínova kaple Farnost Litvínov bohoslužby 50°35′11″ s. š., 13°38′19″ v. d. 102588 (PkMISSezObrWD)
sv. Antonína Pad. (Vysoké Březno) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0613a13. června Vysoké Březno kaple Farnost Jirkov 50°27′52″ s. š., 13°34′14″ v. d.
  sv. Augustina (Lužice) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0828a28. srpna Lužice filiální kostel Farnost Vtelno u Mostu bohoslužby 50°29′32″ s. š., 13°45′28″ v. d. 50884/5-5839 (PkMISSezObrWD)
  sv. Alžběty Uherské (České Hamry) České Hamry filiální kostel Farnost Vejprty bohoslužby 50°26′22″ s. š., 13°0′59″ v. d.
  sv. Barbory (Horní Ves) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >1204a4. prosince Horní Ves kostel Farnost Chomutov bohoslužby 50°27′57″ s. š., 13°23′52″ v. d. 25002/5-893 (PkMISSezObrWD)
  sv. Barbory (Mašťov) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >1204a4. prosince Mašťov filiální kostel Farnost Mašťov bohoslužby 50°15′42″ s. š., 13°17′3″ v. d. 20354/5-627 (PkMISSezObrWD)
  sv. Barbory (Otvice) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >1204a4. prosince Otvice filiální kostel Farnost Jirkov bohoslužby 50°28′47″ s. š., 13°27′8″ v. d.
  sv. Bartoloměje (Bílence) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0824a24. srpna Bílence filiální kostel Farnost Chomutov bohoslužby 50°25′29″ s. š., 13°30′21″ v. d. 52204/5-5948 (PkMISSezObrWD)
  sv. Bartoloměje (Spořice) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0824a24. srpna Spořice filiální kostel Farnost Chomutov bohoslužby 50°26′25″ s. š., 13°23′31″ v. d. 33827/5-749 (PkMISSezObrWD)
  sv. Ducha (Chomutov) letnice Chomutov filiální kostel Farnost Chomutov bohoslužby Archivováno 2. 11. 2019 na Wayback Machine. 50°27′32″ s. š., 13°25′20″ v. d. 31014/5-884 (PkMISSezObrWD)
  sv. Ducha (Most) letnice Most kaple (špitální) Farnost Most – in urbe bohoslužby 50°31′3″ s. š., 13°38′54″ v. d. 47647/5-383 (PkMISSezObrWD)
  Kaple sv. Ferdinanda (Zaječice) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0530a30. května Zaječice kaple Farnost Vtelno u Mostu bohoslužby 50°27′52″ s. š., 13°42′56″ v. d. 23525/5-5931 (PkMISSezObrWD)
  sv. Gabriela archanděla (Němčany) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0929a29. září Němčany kaple Farnost Mašťov bohoslužby 50°15′11″ s. š., 13°18′41″ v. d.
  sv. Havla (Úhošťany) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >1016a16. října Úhošťany filiální kostel Farnost Kadaň bohoslužby 50°21′16″ s. š., 13°15′31″ v. d. 37099/5-804 (PkMISSezObrWD)
  sv. Havla - sv. Prokopa (Volevčice) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >1016a16. října Volevčice filiální kostel Farnost Vtelno u Mostu bohoslužby 50°26′3″ s. š., 13°41′31″ v. d.
sv. Huberta (Kalek) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0530a30. května Kalek kaple Farnost Jirkov bohoslužby Archivováno 2. 11. 2019 na Wayback Machine.
  sv. Ignáce (Chomutov) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0731a31. července Chomutov filiální kostel Farnost Chomutov bohoslužby 50°27′36″ s. š., 13°25′9″ v. d. 46891/5-883 (PkMISSezObrWD)
  sv. Jakuba Staršího (Škrle) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0725a25. července Škrle filiální kostel Farnost Chomutov bohoslužby 50°24′58″ s. š., 13°32′0″ v. d. 32758/5-443 (PkMISSezObrWD)
  sv. Jakuba apoštola (Veliká Ves) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0725a25. července Veliká Ves filiální kostel Farnost Mašťov bohoslužby 50°16′10″ s. š., 13°22′27″ v. d. 28269/5-812 (PkMISSezObrWD)
  sv. Jakuba Staršího (Bedřichův Světec) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0725a25. července Bedřichův Světec filiální kostel Farnost Vtelno u Mostu bohoslužby 50°27′10″ s. š., 13°45′7″ v. d. 42419/5-310 (PkMISSezObrWD)
  sv. Jakuba Většího (Louchov) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0725a25. července Louchov filiální kostel Farnost Klášterec nad Ohří bohoslužbě 50°25′34″ s. š., 13°11′26″ v. d. 33762/5-493 (PkMISSezObrWD)
  sv. Jana Evangelisty (Malé Březno) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >1227a27. prosince Malé Březno filiální kostel Farnost Most – in urbe bohoslužby 50°27′41″ s. š., 13°33′41″ v. d. 43747/5-370 (PkMISSezObrWD)
  sv. Jana Evangelisty (Zahořany) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >1227a27. prosince Zahořany filiální kostel Farnost Mašťov bohoslužby 50°18′42″ s. š., 13°18′39″ v. d. 38035/5-853 (PkMISSezObrWD)
  sv. Jana Křtitele (Červený Hrádek) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0624a24. června Červený Hrádek kaple (zámecká) Farnost Jirkov 50°30′44″ s. š., 13°26′38″ v. d. 26556/5-490 (PkMISSezObrWD)
  sv. Jana Křtitele (Český Jiřetín) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0624a24. června Český Jiřetín filiální kostel Farnost Litvínov bohoslužby 50°42′23″ s. š., 13°32′38″ v. d. 43327/5-317 (PkMISSezObrWD)
  sv. Jana Křtitele (Kadaň) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0624a24. června Kadaň kaple Farnost Kadaň bohoslužby 50°22′44″ s. š., 13°15′33″ v. d. 15939/5-924 (PkMISSezObrWD)
  sv. Jana Nepomuckého (Lišnice) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0516a16. května Lišnice kaple (zámecká) Farnost Vtelno u Mostu bohoslužby 50°27′15″ s. š., 13°38′0″ v. d. 43270/5-353 (PkMISSezObrWD)
  sv. Jiljí (Bečov) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0901a1. září Bečov filiální kostel Farnost Vtelno u Mostu bohoslužby 50°27′1″ s. š., 13°43′20″ v. d. 42602/5-305 (PkMISSezObrWD)
  sv. Jiljí (Jirkov) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0901a1. září Jirkov farní kostel Farnost Jirkov bohoslužby 50°29′55″ s. š., 13°26′52″ v. d. 26559/5-507 (PkMISSezObrWD)
  sv. Jiří (České Zlatníky) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0424a24. dubna České Zlatníky filiální kostel Farnost Vtelno u Mostu bohoslužby 50°30′54″ s. š., 13°42′15″ v. d. 42694/5-5058 (PkMISSezObrWD)
  sv. Josefa (Korozluky) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0319a19. března Korozluky kaple Farnost Vtelno u Mostu bohoslužby 50°29′32″ s. š., 13°45′28″ v. d. 44036/5-5342 (PkMISSezObrWD)
  sv. Josefa (Málkov) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0319a19. března Málkov kaple Farnost Chomutov 50°26′44″ s. š., 13°19′59″ v. d.
  sv. Kateřiny (Hora Svaté Kateřiny) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >1125a25. listopadu Hora Svaté Kateřiny filiální kostel Farnost Horní Jiřetín bohoslužby 50°36′19″ s. š., 13°26′16″ v. d. 42630/5-333 (PkMISSezObrWD)
  sv. Kryštofa (Kryštofovy Hamry) Kryštofovy Hamry filiální kostel Farnost Vejprty bohoslužby 50°30′13″ s. š., 13°8′9″ v. d.
  sv. Marka (Kovářská) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0425a25. dubna Kovářská filiální kostel Farnost Vejprty bohoslužby 50°27′10″ s. š., 13°3′35″ v. d.
  sv. Marka (Sušany) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0425a25. dubna Sušany filiální kostel Farnost Jirkov bohoslužby 50°26′37″ s. š., 13°33′15″ v. d. 19392/5-766 (PkMISSezObrWD)
  sv. Markéty (Vintířov) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0720a20. července Vintířov kaple (hřbitovní) Farnost Mašťov bohoslužby 50°18′16″ s. š., 13°16′28″ v. d. 25092/5-855 (PkMISSezObrWD)
  sv. Martina (Vejprty) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >1111a11. listopadu Vejprty filiální kostel Farnost Vejprty 50°29′54″ s. š., 13°2′12″ v. d. 40524/5-811 (PkMISSezObrWD)
  sv. Matouše (Přečaply) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0921a21. září Přečaply filiální kostel Farnost Chomutov bohoslužby 50°26′ s. š., 13°28′20″ v. d. 22385/5-803 (PkMISSezObrWD)
  sv. Michaela archanděla (Blatno) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0929a29. září Blatno farní kostel Farnost Jirkov bohoslužby 50°30′43″ s. š., 13°21′35″ v. d. 14991/5-447 (PkMISSezObrWD)
  sv. Michaela archanděla (Brandov) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0929a29. září Brandov filiální kostel Farnost Horní Jiřetín bohoslužby 50°37′56″ s. š., 13°23′27″ v. d. 42605/5-312 (PkMISSezObrWD)
  sv. Michaela archanděla (Kovářská) Kovářská filiální kostel Farnost Vejprty bohoslužby 50°26′24″ s. š., 13°3′17″ v. d.
  sv. Michaela archanděla (Litvínov) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0929a29. září Litvínov farní kostel Farnost Litvínov bohoslužby 50°35′57″ s. š., 13°36′50″ v. d. 43129/5-359 (PkMISSezObrWD)
  sv. Michaela archanděla (Nová Ves v Horách) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0929a29. září Nová Ves v Horách filiální kostel Farnost Horní Jiřetín bohoslužby 50°35′55″ s. š., 13°28′26″ v. d. 43053/5-429 (PkMISSezObrWD)
  sv. Michaela archanděla (Všestudy) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0929a29. září Všestudy filiální kostel Farnost Chomutov bohoslužby 50°27′26″ s. š., 13°30′31″ v. d. 31474/5-864 (PkMISSezObrWD)
  sv. Michaela archanděla (Zlovědice) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0929a29. září Zlovědice filiální kostel Farnost Mašťov bohoslužby 50°15′54″ s. š., 13°23′54″ v. d. 43268/5-1208 (PkMISSezObrWD)
  sv. Mikuláše (Boleboř) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >1206a6. prosince Boleboř filiální kostel Farnost Jirkov bohoslužby 50°32′25″ s. š., 13°24′52″ v. d.
  sv. Mikuláše (Droužkovice) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >1206a6. prosince Droužkovice filiální kostel Farnost Chomutov bohoslužby 50°25′51″ s. š., 13°25′48″ v. d. 29780/5-495 (PkMISSezObrWD)
  sv. Mikuláše (Mikulovice) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >1206a6. prosince Mikulovice filiální kostel Farnost Kadaň bohoslužby 50°23′35″ s. š., 13°13′32″ v. d. 25489/5-649 (PkMISSezObrWD)
  sv. Mikuláše a Jména P. Marie (Vilémov) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >1206a6. prosince Vilémov filiální kostel Farnost Mašťov bohoslužby 50°17′53″ s. š., 13°18′42″ v. d. 18692/5-843 (PkMISSezObrWD)
  sv. Petra a Pavla (Březno) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0629a29. června Březno filiální kostel Farnost Chomutov bohoslužby 50°24′6″ s. š., 13°25′16″ v. d. 14292/5-470 (PkMISSezObrWD)
  sv. Petra a Pavla (Volyně) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0629a29. června Volyně filiální kostel Farnost Chomutov bohoslužby 50°26′55″ s. š., 13°12′45″ v. d. 21212/5-874 (PkMISSezObrWD)
sv. Prokopa (Lažany) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0704a4. července Lažany kaple Farnost Chomutov bohoslužby 50°23′58″ s. š., 13°30′41″ v. d.
  Svaté rodiny a sv. Alžběty (Kadaň) neděle v oktávu Narození Páně Kadaň filiální kostel (klášterní) Farnost Kadaň bohoslužby 50°22′34″ s. š., 13°16′31″ v. d. 22449/5-927 (PkMISSezObrWD)
sv. Šebestiána (Chomutov) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0120a20. ledna Chomutov kaple Farnost Chomutov
  sv. Štěpána (Chotěbudice) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >1226a26. prosince Chotěbudice filiální kostel Farnost Mašťov bohoslužby 50°16′5″ s. š., 13°19′23″ v. d. 43726/5-1201 (PkMISSezObrWD)
  sv. Terezie (Horní Halže) Horní Halže filiální kostel Farnost Vejprty bohoslužby 50°25′ s. š., 13°5′6″ v. d.
  sv. Václava (Boč) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0928a28. září Boč filiální kostel Farnost Klášterec nad Ohří bohoslužby 50°21′47″ s. š., 13°4′57″ v. d.
  sv. Václava (Kalek) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0928a28. září Kalek filiální kostel Farnost Jirkov bohoslužby 50°34′34″ s. š., 13°19′35″ v. d. 18064/5-534 (PkMISSezObrWD)
  sv. Václava (Strupčice) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0928a28. září Strupčice filiální kostel Farnost Jirkov bohoslužby 50°28′15″ s. š., 13°32′ v. d. 21959/5-760 (PkMISSezObrWD)
  sv. Václava (Výsluní) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0928a28. září Výsluní filiální kostel Farnost Chomutov bohoslužby 50°27′54″ s. š., 13°14′22″ v. d. 49795/5-5842 (PkMISSezObrWD)
  sv. Václava (Vysočany) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0928a28. září Vysočany filiální kostel Farnost Chomutov bohoslužby 50°23′26″ s. š., 13°31′41″ v. d. 21499/5-877 (PkMISSezObrWD)
  sv. Vavřince (Havraň) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0810a10. srpna Havraň filiální kostel Farnost Vtelno u Mostu bohoslužby 50°26′30″ s. š., 13°36′4″ v. d. 42910/5-324 (PkMISSezObrWD)
  sv. Vavřince (Okounov) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0810a10. srpna Okounov filiální kostel Farnost Klášterec nad Ohří bohoslužby 50°21′44″ s. š., 13°6′18″ v. d.
  sv. Vavřince (Podlesice) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0810a10. srpna Podlesice filiální kostel Farnost Mašťov bohoslužby 50°16′43″ s. š., 13°19′52″ v. d. 35222/5-678 (PkMISSezObrWD)
  sv. Vavřince (Želina) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0810a10. srpna Želina filiální kostel Farnost Kadaň bohoslužby 50°21′57″ s. š., 13°17′2″ v. d. 33982/5-735 (PkMISSezObrWD)
  sv. Vendelína (Perštejn) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >1021a21. října Perštejn filiální kostel Farnost Klášterec nad Ohří bohoslužby 50°22′50″ s. š., 13°6′40″ v. d. 49793/5-5854 (PkMISSezObrWD)
  Stětí sv. Jana Křtitele (Kadaň) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0829a29. srpna Kadaň špitální kostel Farnost Kadaň bohoslužby 50°22′27″ s. š., 13°16′25″ v. d. 14802/5-928 (PkMISSezObrWD)
  Všech svatých (Vejprty) Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor >0111a11. ledna Vejprty filiální kostel Farnost Vejprty bohoslužby 50°29′41″ s. š., 13°1′47″ v. d. 28986/5-809 (PkMISSezObrWD)
  Vzkříšení Páně (Brandov) Velikonoční neděle Brandov kaple Farnost Horní Jiřetín bohoslužby 50°37′57″ s. š., 13°23′40″ v. d. 10166/5-5620 (PkMISSezObrWD)
  Kaple křížové cesty (Kadaň) zasvěcení neznámé Kadaň kaple (u kláštera) Farnost Kadaň 50°22′43″ s. š., 13°15′43″ v. d. 25855/5-925 (PkMISSezObrWD)
  Kaple (Voděrady) zasvěcení neznámé Voděrady kaple Farnost Chomutov 50°25′19″ s. š., 13°30′55″ v. d.

Farní obvody, přehled zaniklých a nástupnických farností

editovat
Přehled farností k srpnu 2023
Farnosti
Nástupnické farnosti
platné od 3. ledna 2013
Zaniklé farnosti
Afilované farnosti
3. ledna 2013
Afilované farnosti
1. ledna 2013
Farní obvod
do 31. prosince 2012
1.
Horní Jiřetín

v katalogu litoměřické diecéze:
J.M. can. Mgr. Grzegorz Czerny, admin. exc. in spiritualibus
ing. Vladimír Buřt, admin. in materialibus
Web farnosti Horní Jiřetín

Brandov
Dolní Jiřetín
Hora Svaté Kateřiny
Malý Háj
Nová Ves v Horách
2.
Děkanství Chomutov

v katalogu litoměřické diecéze:
R.D. Mgr. Alois Heger děkan
R.D. Mgr. Miroslav Dvouletý výpomocný duchovní
R.D. Mgr. Volodymyr Malskyi výpomocný duchovní
Web farnosti – děkanství Chomutov
  farnosti – děkanství Chomutov

Údlice-Přečaply
Březno u Chomutova
Droužkovice
Hrušovany u Chomutova
Stranná
Všestudy
Vysočany
Hora Svatého Šebestiána
Krbice
Křímov
Místo
Výsluní
Březno u Chomutova
Droužkovice
Hora Svatého Šebestiána
Hrušovany u Chomutova
Krbice
Křímov
Místo
Stranná
Údlice-Přečaply
Všestudy
Výsluní
Vysočany
3.
Děkanství Jirkov

v katalogu litoměřické diecéze:
R.D. Mgr. Miroslav Dvouletý děkan
Web farnosti – děkanství Jirkov

Blatno u Chomutova
Boleboř
Kalek
Nové Sedlo nad Bílinou
Sušany
Blatno u Chomutova
Boleboř
Ervěnice
Kalek
Nové Sedlo nad Bílinou
Sušany
4.
Děkanství Kadaň

v katalogu litoměřické diecéze:
R.D. Josef Čermák děkan
R.D. Jan Burian farní vikář
Mgr. Jan Hrubý, výpomocný duchovní
Web farnosti – děkanství Kadaň
  farnosti – děkanství Kadaň

Čachovice
Dolany
Kralupy u Chomutova
Lomazice
Mikulovice u Vernéřova
Prunéřov
Radnice
Tušimice
Úhošťany
Želina
Čachovice
Dolany
Kralupy u Chomutova
Lomazice
Mašťov
Mikulovice u Vernéřova
Podlesice
Prunéřov
Radnice
Radonice
Tureč
Tušimice
Úhošťany
Veliká Ves
Vilémov
Želina
5.
Klášterec nad Ohří

v katalogu litoměřické diecéze:
R.D. Mgr. Vít Audy farář
Web farnosti Klášterec nad Ohří

Boč nad Ohří
Louchov
Okounov
Perštejn nad Ohří
Rašovice
Boč nad Ohří
Louchov
Okounov
Perštejn nad Ohří
Rašovice
6.
Děkanství Litvínov

v katalogu litoměřické diecéze:
J.M. can. Mgr. Grzegorz Czerny děkan
Web farnosti – děkanství Litvínov

Český Jiřetín
Fláje
Klíny
Brandov
Český Jiřetín
Dolní Jiřetín
Fláje
Hora Svaté Kateřiny
Horní Jiřetín
Klíny
Malý Háj
Nová Ves v Horách
7.
Děkanství Mašťov

v katalogu litoměřické diecéze:
R.D. Josef Čermák admin. exc.

Podlesice
Radonice
Tureč
Veliká Ves
Vilémov
8.
Děkanství Most – in urbe

v katalogu litoměřické diecéze:
P. Ing. Leo Gallas, PhD., O.Cr. děkan
Web farnosti – děkanství Most – in urbe
  farnosti Most

Ervěnice
Holešice
Kopisty u Mostu
Most – extra urbem
Slatinice
Bečov u Mostu
České Zlatníky
Havraň
Holešice
Kopisty u Mostu
Lužice
Most – extra urbem
Slatinice
Vtelno u Mostu
Židovice
9.
Vejprty

v katalogu litoměřické diecéze:
R.D. ICLic. Mgr. Šimon Polívka farář
Web farnosti Vejprty
  farnosti Vejprty

10.
Vtelno u Mostu

v katalogu litoměřické diecéze:
P. Ing. Leo Gallas, PhD., O.Cr. admin. exc.

Bečov u Mostu
České Zlatníky
Havraň
Lužice
Židovice
Charita Česká republika
Název Duchovní správa Ředitel Web a facebook
1. Charita Chomutov Chomutov Denisa Albrechtová Web farnosti Chomutov
2. Charita Kadaň Kadaň Jan Paleček Web Charita Kadaň Archivováno 24. 6. 2020 na Wayback Machine.
  Charita Kadaň
3. Charita Most Most Mgr. Světlana Nikolová Web Charita Most
  Charita Most

Farnosti mají osoby pověřené různými funkcemi uvedené na svých stránkách či v diecézním katalogu.

Okrskoví vikáři

editovat
  • do 31. března 2009 Jan Kozár, vikariátní sekretář Josef Čermák
  • 6. dubna 2009 – 30. června 2009 Josef Čermák (pověřen vedením vikariátu)
  • od 1. července 2010 Grzegorz Czerny

Reference

editovat
  1. Katalog biskupství litoměřického, Vikariát krušnohorský
  2. Farní obvod Vejprty přináležející do konce roku 2012 k plzeňské diecézi. Přiřazen k litoměřické diecézi je od 1. ledna 2013 na základě dekretu Kongregace pro biskupy. Farní obvod Vejprty přebírá 7. prosince 2012 generální vikář litoměřické diecéze Stanislav Přibyl CSsR.
  3. Acta Curiae Episcopalis Litomericensis. Litoměřice: Biskupství litoměřické, 2013. 18 s. Kapitola 20. Sloučení farností, s. 16–17. 
  4. POLOCHOVÁ, Iveta. Švýcaři stěhují historickou budovu po kolejích, aby ji nemuseli zbořit. iDNES.cz [online]. 2012-05-23 [cit. 2012-05-23]. Dostupné online. 
  5. MACEK, Jaroslav. 950 let litoměřické kapituly. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007. 320 s. ISBN 978-80-7195-121-6. S. 246. 
  6. HLAVÁČEK, Petr. Sedm pádů Kristových aneb barokní křížová cesta v Kadani. Kadaň: Město Kadaň, 2014. 

Literatura

editovat
  • MACEK, Jaroslav. Katalog litoměřické diecéze AD 1997. Litoměřice: Biskupství litoměřické, 1997. 430 s. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat