Tento článek pojednává o knězi pečujícím o určitou skupinu věřících. Možná hledáte: farní vikář – spolupracovník faráře.
Tento článek je o duchovním. O příjmení pojednává článek Kaplan (příjmení).

Kaplan (z latinského capellanus, duchovní vázaný na kapli) je duchovní (zejména křesťanský), jemuž byla ordinářem svěřena pastorační péče o určitou skupinu nejen věřících. Kodex kanonického práva z roku 1983 upravuje postavení kaplana v kánonech 564 až 572. V římskokatolické církvi je kaplanem obvykle kněz.

Charakteristika

editovat

Může to být například:

 
Schéma znaku vojenského kaplana

První stupeň čestného titulu monsignore je kaplan Jeho Svatosti, čímž se rozumí papežův kaplan.

Běžně jsou v římskokatolické církvi jako kaplani nazýváni farní vikáři, zpravidla kněží – spolupracovníci faráře či administrátora farnosti. V některých případech mohou být přiděleni k některému filiálnímu kostelu či kapli, z čehož pochází vžité označení, častěji se však dělí s farářem o pastorační péči jinými způsoby.

Poznámky

editovat
  1. V Rakousko-Uhersku se pro tuto funkci používalo označení polní kurát (Feldkurat)

Reference

editovat

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat