Rektor kostela (latinsky rector ecclesiae) je kněz, jemuž byla ordinářem (diecézním biskupem, územním opatem, apod.) svěřena péče o nějaký kostel, nejde-li o kostel farní, kapitulní ani klášterní. Rektorem seminárního kostela je rektor semináře, pokud ordinář nestanovil jinak. V rektorátním kostele je možné konat bohoslužby a udělovat svátosti jen se svolením rektora, popřípadě jiného představeného.

Rektor kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého R.D. Stanislav Přibyl celebruje asistovanou mši svatou (forma extraordinaria, ad orientem)

Právní vymezení editovat

V Kodexu kanonického práva z roku 1983 upravují postavení rektora kostela kánony 556 až 563, Kodex kanonického práva z roku 1917 obsahoval tuto úpravu v kánonech 479 až 486.

Související články editovat