Výpomocný duchovní

Výpomocný duchovní je v římskokatolické církvi kněz, který nezastává církevní úřad[1] (funkci) a v duchovní správě pouze vypomáhá z titulu kněžského svěcení (např. slouží mše). Výpomocného duchovního nelze zaměňovat s farním vikářem (kaplanem), protože farní vikář má účast na církevním úřadu.

Odůvodnění absence církevního úřaduEditovat

Většinou se jedná o kněze, který přesáhl kanonický věk stanovený právem univerzálním (CIC) nebo partikulárním (daným ordinářem) pro výkon církevního úřadu a byl uvolněn do důchodu. Avšak důvodů, proč kněz nezastává církevní úřad, může být více:

jiné důvody.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Codex iuris canonici – Kodex kanonického práva. Úřední znění textu a překlad do češtiny : latinsko-české vydání s věcným rejstříkem / au­ctoritate Ionnis Pauli PP. II promulgatus. Překlad Miroslav Zedníček. 1. vyd. Praha: Zvon, české katolické nakladatelství a vydavatelství, 1994. 812 s. ISBN 80-7113-082-6. kánony 145-196 Titulux IX/Stať IX Církevní úřady, s. 58–81. (latina, čeština) 

Související článkyEditovat