Čtrnáct svatých pomocníků

skupina svatých

Čtrnáct svatých pomocníků je skupina svatých uctívaných v římskokatolické církvi společně i samostatně, jako mocní přímluvci a ochránci před neštěstím a nemocemi. Nejvýznamnějším kostelem zasvěceným této skupině je bazilika čtrnácti svatých pomocníků u Bad Staffelsteinu v Horních Francích.

Čtrnáct svatých pomocníků

Pomocníci v nouzi či svatí pomocníci jsou poprvé zmiňováni na konci 13. století.[1]

V letech 14456 mělo dojít ke třem zjevením Hermannu Leichtovi, klášternímu pastýři v Langheimu v Horních Francích, na jejichž základě byla skupina čtrnácti svatých služebníků vytyčena. Na místě údajného zjevení vzniklo poutní místo Vierzehnheiligen.[2]

Úcta se začala rychle šířit po celém Německu a přilehlých zemích. Velké popularity dosáhla v Porýní, k čemuž výrazně napomohla epidemie (pravděpodobně mor), později známá jako Černá smrt.

V roce 1448 bylo založeno Bratrstvo čtrnácti svatých pomocníků, které papež Pavel V. v roce 1610 schválil a obdařil odpustky.[3]

Dle starých životopisů svatých "bylo od pradávných časů zbožným zvykem dne 4. prosince konat společnou památku čtrnácti svatých Pomocníků" (Ekert, František: Církev vítězná, 4. díl, Praha 1899. Dále Vondruška, Isidor: Životopisy svatých, 1. díl, Kuncíř Praha 1930, str. 90, uvádí: Společná památka tak zvaných čtrnácti svatých pomocníků se koná 4. prosince."

Beneš Method Kulda, kanovník vyšehradský, v 1. díle své práce Církevní rok (Praha, 1880) na str. 46. uvádí k datu 4. prosince, po svátku sv. Barbory: "Od časů pradávných v Církvi svaté vůbec, a v národě našem českém zvlášť katolíci důvěrně vzývají v rozličných potřebách čtrnácte svatých Pomocníků, z nichžto každému přičítá se zvláštní přímluvná moc v jistých nehodách a neduzích." Na závěr této části pak uvádí: "V některých zemích křesťanských počítá se patnácte svatých Pomocníků. Tito staví čtrnácti vyjmenovaným Pomocníkům v čelo nejblahoslavenější Marii Pannu, Rodičku Boží. V Německu jest patnáctým Pomocníkem svatý Magnus, rodem Irčan, věrozvěst Švábů (6. září)." Na str. 48. pak doplňuje: "Žádají-li nábožní ctitelové ke cti čtrnácti svatým Pomocníkům mši svatou, volí kněz církevně předepsanou ´De pluribus martyribus´ ex communi sanctorum, poněvadž téměř všickni svatí Pomocníci jsou mučníci a mučenice."

Seznam 14 svatých pomocníků

editovat
Jméno Svátek Patron
Akátius (Acacius) c8. května proti bolestem hlavy
Barbora n4. prosince proti horečce a náhlé smrti
Blažej a3. února proti nemocem krku a pro ochranu domácích zvířat
Kateřina Alexandrijská m25. listopadu proti náhlé smrti
Kryštof g25. července proti moru a nebezpečí na cestách
Cyriak (Kyriak) i8. srpna proti pokušení, v hodině smrti
Diviš (Dionýsius) l9. října proti bolestem hlavy
Erasmus d2. června proti zažívacím nemocem
Eustach k20. září proti rodinným neshodám
Jiří b24. dubna patron skautů, pro zdraví domácích zvířat
Jiljí j1. září proti moru, dobrou zpověď, a invalidy, žebráky a kováře
Markéta Antiochijská f20. července po dobu porodu, a pro ochranu před démony
Pantaleon (Panteleimon) h27. července lékařů, proti rakovině a tuberkulóze
Vít e15. června proti epilepsii, bleskům a pro ochranu domácích zvířat

Reference

editovat
  1. Bruno Pavol Viczencz: Vznik úcty a modlitby ke čtrnácti svatým pomocníkům; Kartuziánské nakladatelství 2018; ISBN 978-80-87864-74-6 (str. 4)
  2. Bruno Pavol Viczencz: Vznik úcty a modlitby ke čtrnácti svatým pomocníkům; Kartuziánské nakladatelství 2018; ISBN 978-80-87864-74-6 (str. 4-6)
  3. Bruno Pavol Viczencz: Vznik úcty a modlitby ke čtrnácti svatým pomocníkům; Kartuziánské nakladatelství 2018; ISBN 978-80-87864-74-6 (str. 14)

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat

Literatura

editovat