Severní Čechy

Přibližný rozsah oblasti severních Čech (poněkud širší vymezení má např. litoměřická diecéze)
Lobkovický hrad Střekov v Ústí nad Labem, který inspiroval Richarda Wagnera k napsání opery Tannhäuser. Rytina od Karla Liebschera (1851-1906)
Zámek Jezeří, spojený s rodem Lobkoviců byl svědkem mnoha významných kulturních okamžiků (zazněla zde např. poprvé Beethovenova symfonie č. 3 „Eroica“ měla v zámeckém divadle soukromou premiéru, stejně tak Haydnovo oratorium Stvoření. Z dalších lze uvést např. Christopha Willibalda Glucka či bratry Vranické. Nyní tomuto místu hrozí zánik kvůli těžbě uhlí

Pojem severní Čechy (německy Nordböhmen) je přibližné geografické označení, které se zhruba shoduje s územím dnešního Ústeckého kraje a Libereckého kraje. Obecně lze říci, že vymezení pojmu severní Čechy odpovídá území Severočeského kraje, existujícího stále jako územní jednotka státu.

HistorieEditovat

Severní oblasti Českého království se oproti ostatním krajům rozvíjely pomaleji, respektive jejich rozvoj započal později. To bylo způsobeno řidším osídlením lesnatých a horských oblastí. Ve větší míře sem první osadníci začínali pronikat na pozvání přemyslovských panovníků z německých zemí. Němečtí kolonisté zde zřizovali sklářské hutě, rozvíjeli textilní průmysl apod. Z důvodu určité izolace oblastí si severní Čechy zachovaly silně německý ráz.

Kraj je spojen zejména se šlechtickými rody Šliků, Lobkoviců

Po druhé světové válce došlo v převážně německých severních Čechách k takřka kompletní výměně obyvatel, kdy bylo původní německé obyvatelstvo, které zde v mnoha oblastech převládalo už od 13. století vysídleno a nahrazeno nově příchozími Čechy a Moravany z vnitrozemí, Slováky, Romy, Maďary a reemigranty z Rumunska, Bulharska a Ukrajiny.

Charakter krajeEditovat

Charakter kraje je ve své severní části určen horskými pásmy Krušných hor a Krkonoš. Významným prvkem je také lidská činnost těžby hnědého uhlí v okolí města Mostu.

Některé významné lokalityEditovat

SídlaEditovat

Nejvýznamnější města severních Čech jsou:

Přírodní a umělecké pamětihodnostiEditovat