Veletok je termín označující velkou řeku (v kontinentálním měřítku), zaústěnou přímo do moře, tj. I. řádu podle Graveliovy klasifikace vodních toků[1]. Kritériem zařazení řeky mezi veletoky může být délka toku a velikost povodí, limitní hodnoty však záleží na konvenci. Podle německého úzu je veletokem řeka dlouhá nejméně 500 km s povodím nejméně 100 000 km² (z řek protékajících Českem toto splňují Labe a Odra), ale například maďarský zeměpis považuje za veletok (maď. folyam) teprve řeku delší 1000 km a s povodím nad 150 000 km² (čehož už nedosahuje žádná řeka v Česku). Mnohé jazyky včetně angličtiny zvláštní výraz ekvivalentní pojmu "veletok" nemají, a nijak jej tedy ani nevymezují.

Dunaj v Giurgeni, Rumunsko

Evropské veletoky editovat

Podle uvedené definice z českých zdrojů patří v Evropě mezi veletoky tyto řeky:

Úmoří Atlantiku

Úmoří Severního ledového oceánu

Úmoří Kaspického moře

Reference editovat

Související články editovat