Chráněná krajinná oblast Lužické hory

chráněná krajinná oblast v Česku

Chráněná krajinná oblast Lužické hory byla vyhlášena v roce 1976. Nyní je na rozloze 264 km², určená k ochraně rozmanité krajiny pískovcových skalních měst a znělcových, trachytových a čedičových kuželů.[1] Tyto význačné geomorfologické útvary jsou doprovázeny zbytky přirozených lesních porostů ve vrcholových partiích (buk, jedle, javor, jilm a doubrava), vlhkými horskými a podhorskými loukami s výskytem vzácných druhů rostlin a nivami potoků. Na území CHKO bylo v roce 2001 celkem 12 maloplošných chráněných území.[2], v roce 2011 již 19.

Zdroje k infoboxu
Chráněná krajinná oblast
Lužické hory
IUCN kategorie V (Chráněná krajinná oblast)
Pohled na Lužické hory
Pohled na Lužické hory
Základní informace
Vyhlášení 19. března 1976
Rozloha 264 km2
Správa Správa CHKO Lužické hory
Poloha
Stát ČeskoČesko Česko
Kraj Ústecký kraj
Okres Děčín
Souřadnice
Geodata (OSM) OSM, WMF
Lužické hory
Lužické hory
Další informace
Web www.luzickehory.ochranaprirody.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chráněné krajinné oblasti v Česku

Rozsah oblastiEditovat

Území CHKO Lužické hory kromě vlastních Lužických hor zasahuje také do okolních geomorfologických jednotek – do Ještědsko-kozákovského hřbetu, Ralské pahorkatiny a Českého středohoří. CHKO Lužické hory sousedí s Národním parkem České Švýcarsko, CHKO České středohoří a CHKO Labské pískovce.

Z německé strany navazují na Lužické hory Žitavské hory obdobného charakteru, přírodního i kulturního vývoje, které se liší jen pojmenováním a státní hranicí.[3]

Založení a sídlo CHKOEditovat

 
Správa CHKO v Jablonném, rok 2011

Předchozí obdobíEditovat

V roce 1956 bych schválen zákon číslo 40 / 1956 Sb., který uložil založení odborných pracovišť zaměřených na státní ochranu přírody. V tehdejším Libereckém kraji jak ochranu památek, tak přírody zajišťoval Vlastivědný ústav se sídlem v Liberci. Po přijetí citovaného zákona na území Ústeckého kraje byl úkol svěřen samostatnému referátu Krajskému národnímu výboru v Ústí nad Labem. Rada KNV zřídila roku 1958 krajské středisko památkové péče a ochrany přírody. Po vzniku Severočeského kraje k 1. červenci 1960 byl zřízen samostatný referát zde, byl podřízen odboru kultury KNV. Toto středisko připravilo návrhy na zřízení několika CHKO na území kraje včetně CHKO Lužické hory.[4]

Vlastní existenceEditovat

CHKO Lužické hory byla založena 19. března 1976 výnosem Ministerstva kultury č.j. 6.927/76. Při založení měla na starosti území v rozsahu 265 km² v okresech Děčín, Česká Lípa, v malém i v okrese Liberec. Ve své péči měla 5 státních přírodních rezervací (SPR), 1 chráněné naleziště (CHN) a 3 chráněné přírodní výtvory (CHPV). Prvním sídlem správy CHKO byl v roce 1976 Děčín, od 1. ledna 1979 byla v Jablonném.

Po zrušení krajských národních výborů a jejich středisek byly správy všech CHKO k 1. lednu 1991 předány pod Český ústav ochrany přírody v Praze řízené Ministerstvem kultury. Brzy poté vzniklo Ministerstvo životního prostředí ČR a podřídilo si všech 23 správ CHKO v České republice, začlenilo je do samostatného útvaru. V březnu 1995 ministr zrušil Český ústav ochrany přírody a zřídil dvě nové organizace – Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR a Správu chráněných krajinných oblastí. Obě organizace měly sídlo v Praze, po republice mají detašovaná pracoviště.

Své sídlo Správa CHKO Lužické hory musela v roce 1991 opustit (výpověď nového majitele objektu) a přestěhovala se v říjnu do budovy Městského úřadu v Novém Boru na náměstí Míru. Tehdy měla 8 pracovníků. Brzo se ukázaly nové prostory jako nedostatečné, protože se přistěhovaly do budovy další organizace.[5][6]

Maloplošná chráněná územíEditovat

V době svého založení (rok 1976) měla CHKO tyto chráněné lokality:

Po přijetí dalších zákonů byly lokality přeregistrovány do jiných kategorií (NPR, NPP, PR a PP) a postupem času jejich počet vzrostl.

Nynější stavEditovat

Správa přesídlila na adresu 471 25 Jablonné v Podještědí, Školní 12. Městečko Jablonné je nyní v okrese Liberec. Počet maloplošných chráněných území koncem roku 2011 dosáhl 19, plus jednu lokalitu (NPP Čertova zeď) spravuje CHKO mimo plochu svého území.

Národní přírodní rezervace - NPREditovat

Národní přírodní památka - NPPEditovat

Přírodní rezervace - PREditovat

 
Letecký pohled na znělcovou horu Klíč

Přírodní památky - PPEditovat

PřipravenoEditovat

  • Klučky, okres Česká Lípa, žádost podána

Naučné stezkyEditovat

 
Pískovcové Sloní kameny

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. http://www.luzickehory.ochranaprirody.cz/
  2. a b PODHORSKÝ, Marek. Liberecký kraj. Praha 7: freytag&berndt, 2002. ISBN 80-7316-032-3. Kapitola Českolipsko, s. 23. 
  3. MODRÝ ING. PHD, Martin; SÝKOROVÁ RNDR, Jarmila. Maloplošná chráněná území Libereckého kraje. Liberec: Liberecký kraj, referát ŽP a zemědělství, 2004. S. 33. 
  4. KUNCOVÁ, Jaromíra. CHKO Lužické hory dvacetiletá. Bezděz , vlastivědný sborník Českolipska. 1996, roč. 4, s. 8. ISSN 1211-9172. 
  5. AUTORSKÝ KOLEKTIV. Chráněná území v České republice. Praha 3: Informatorium, 1991. ISBN 80-85368-13-7. Kapitola CHKO Lužické hory, s. 67-69. 
  6. Bezděz 1996, str. 13
  7. HOLEČEK, Milan. Lužické hory. Praha 1: Olympia, 2004. ISBN 80-7033-832-6. Kapitola Naučné stezky, s. 58. 

Externí odkazyEditovat