Blason (z francouzského „blason“ znamenající erb, znak, ale i heraldika; občas se používá blazon) je v heraldice formální slovní popis znaku (erbu), který může být použit také pro popis vlajek, pečetí atd. Blason má být stručný a výstižný, zároveň však dostatečně jednoznačný, aby podle něj bylo možné znak nakreslit. Při popisu se v rámci zjednodušování nepoužívají (nebo jen výjimečně používají) slovesa.

Pravidla při popisování editovat

  • Popis erbu vychází z pohledu štítonoše, například pravé pole je tedy z pohledu pozorovatele vlevo.
  • Erb se blasonuje podle stanovených priorit, z pohledu nositele zprava a shora (takže z pohledu pozorovatele zleva a shora).
  • Nejprve se popisuje tinktura pole štítu, nebo jeho dělení heroldskou figurou a jeho tinktury (např. v černém štítě zlatá růže nebo červeně – modře pošikem dělený štít pro erb bez tinktury pole)
  • Následuje tinktura a označení hlavní obecné figury (např. v červeno-modrém poli stříbrná lilie).
  • Poté se popíšou ostatní obecné figury.
  • Obsahuje-li štít štítky, popisují se v pořadí srdeční štítek, čestný štítek, pupeční štítek a štít.
  • Jsou-li některá pole stejná, popisují se společně (např. v prvním a čtvrtém červeném poli stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí)

Příklad blasonování editovat

  Znak Mariánských Hor a Hulvák
Blason: Štít rozštěpený; v pravém modrém poli vyniká z rozštěpení korunovaný, zlatě šachovaný orel s vyplazeným jazykem, v levém červeném poli, které jest prostoupeno stříbrným ležatým břevnem, stojí na zelené hoře, která ze spodku štítu vystupuje, vysoký zlatý kříž, ovinutý stříbrnou lípovou ratolestí, která na levé jeho straně z hory vyrůstá; tento kříž jest provázen v levém hořejším koutě pětihrannou zlatou hvězdou. Štít pak lemován jest zlatou arabeskou.

Externí odkazy editovat

  •   Slovníkové heslo blason ve Wikislovníku