Štítonoš

Možná hledáte: Štítonoši (hmyz).

Štítonoši mohou být lidské bytosti, andělé nebo heraldická zvířata, která podpírají erb. Obvykle jsou zobrazována ve dvojici, stojící po obou stranách erbu, výjimečně je můžeme spatřit i za erbem (sloni ve znaku Konžské republiky) nebo v podobě jednoho nositele (např. dvojhlavý orel, která má znak na hrudi – znak dnes již neexistující Svaté říše římské, později Rakouska do konce I. světové války). Typ štítonoše může být dán tradičními legendami spojenými s držitelem erbu (někdy to je zvíře přímo v erbu zobrazené), jako dvouocasí lvi v již zaniklém znaku Československé republiky z roku 1920 nebo lvi na znaku Anglie.

Štítonoši musí stát na půdě, nebo v určitých případech na stuze hesla. Obvykle se zobrazují vzpřímeně.

Štítonoše mohou užívat státy, panovníci a vysoká šlechta, v občanských znacích se užívat nemají.

OdkazyEditovat

Externí odkazyEditovat