Seznam ohrožených živočichů v Česku

seznam na projektech Wikimedia

Seznam ohrožených zvířat v Česku uvádí ohrožené druhy chráněné v Česku zákonem o ochraně přírody a krajiny podle vyhlášky 395/1992 Sb.[1] a změnové vyhlášky 175/2006 Sb.[2] Ve skutečnosti je v Česku ohrožených druhů mnohem víc, hlavně mezi bezobratlými. Např. v Červeném seznamu bezobratlých druhů České republiky je uvedeno 6 436 druhů.[3]

Některé druhy uvedené v tomto seznamu už mohly svůj status změnit, například vyhynuly.

Obratlovci

editovat
Druh Obrázek Stupeň ohrožení v Česku Dle IUCN
kočka divoká
Felis silvestris
  Kriticky ohrožený  
medvěd hnědý
Ursus arctos
  Kriticky ohrožený  
netopýr brvitý
Myotis emarginatus
  Kriticky ohrožený  
netopýr černý
Barbastella barbastellus
  Kriticky ohrožený  
netopýr pobřežní
Myotis dasycneme
  Kriticky ohrožený  
netopýr velký
Myotis myotis
  Kriticky ohrožený  
plch zahradní
Eliomys quercinus
  Kriticky ohrožený  
sysel obecný
Spermophilus citellus
  Kriticky ohrožený  
tchoř stepní
Mustela eversmanii
  Kriticky ohrožený  
vlk obecný
Canis lupus
  Kriticky ohrožený  
vrápenec malý
Rhinolophus hipposideros
  Kriticky ohrožený  
vrápenec velký
Rhinolophus ferrumequinum
  Kriticky ohrožený  
bobr evropský
Castor fiber
  Silně ohrožený  
křeček polní
Cricetus cricetus
  Silně ohrožený  
los evropský
Alces alces
  Silně ohrožený  
myšivka horská
Sicista betulina
  Silně ohrožený  
netopýři
Microchiroptera
  Silně ohrožený
plch lesní
Dryomys nitedula
  Silně ohrožený  
plšík lískový
Muscardinus avellanarius
  Silně ohrožený  
rejsek horský
Sorex alpinus
  Silně ohrožený  
rys ostrovid
Lynx lynx
  Silně ohrožený  
vydra říční
Lutra lutra
  Silně ohrožený  
bělozubka bělobřichá
Crocidura leucodon
  Ohrožený  
plch velký
Glis glis
  Ohrožený  
veverka obecná

Sciurus vulgaris

  Ohrožený  
Druh Obrázek Stupeň ohrožení v Česku Dle IUCN
břehouš černoocasý
Limosa limosa
  Kriticky ohrožený  
bukač velký
Botaurus stellaris
  Kriticky ohrožený  
bukáček malý
Ixobrychus minutus
  Kriticky ohrožený  
drop velký
Otis tarda
  Kriticky ohrožený  
dytík úhorní
Burhinus oedicnemus
  Kriticky ohrožený  
chřástal malý
Porzana parva
  Kriticky ohrožený
jeřáb popelavý
Grus grus
  Kriticky ohrožený  
koliha velká
Numenius arquata
  Kriticky ohrožený  
kolpík bílý
Platalea leucorodia
  Kriticky ohrožený  
kulík hnědý
Charadrius morinellus
  Kriticky ohrožený  
luňák červený
Milvus milvus
  Kriticky ohrožený
luňák hnědý
Milvus migrans
  Kriticky ohrožený  
mandelík hajní
Coracias garrulus
  Kriticky ohrožený  
morčák velký
Mergus merganser
  Kriticky ohrožený  
orel křiklavý
Aquila pomarina
  Kriticky ohrožený  
orel mořský
Haliaeetus albicilla
  Kriticky ohrožený  
orel skalní
Aquila chrysaetos
  Kriticky ohrožený  
orlovec říční
Pandion haliaetus
  Kriticky ohrožený  
ostralka štíhlá
Anas acuta
  Kriticky ohrožený  
polák malý
Aythya nyroca
  Kriticky ohrožený  
poštolka rudonohá
Falco vespertinus
  Kriticky ohrožený  
puštík bělavý
Strix uralensis
  Kriticky ohrožený  
raroh velký
Falco cherrug
  Kriticky ohrožený  
rybák černý
Chlidonias niger
  Kriticky ohrožený  
skalník zpěvný
Monticola saxatilis
  Kriticky ohrožený  
slavík modráček tundrový
Luscinia svecica svecica
  Kriticky ohrožený  
sokol stěhovavý
Falco peregrinus
  Kriticky ohrožený  
strnad luční
Emberiza calandra
  Kriticky ohrožený  
strnad zahradní
Emberiza hortulana
  Kriticky ohrožený  
tenkozobec opačný
Recurvirostra avosetta
  Kriticky ohrožený  
tetřev hlušec
Tetrao urogallus
  Kriticky ohrožený  
vodouš rudonohý
Tringa totanus
  Kriticky ohrožený  
volavka červená
Ardea purpurea
  Kriticky ohrožený  
výreček malý
Otus scops
  Kriticky ohrožený  
zedníček skalní
Tichodroma muraria
  Kriticky ohrožený  
bekasina otavní
Gallinago gallinago
  Silně ohrožený  
bělořit šedý
Oenanthe oenanthe
  Silně ohrožený  
čáp černý
Ciconia nigra
  Silně ohrožený  
čírka modrá
Anas querquedula
  Silně ohrožený  
datlík tříprstý
Picoides tridactylus
  Silně ohrožený  
drozd cvrčala
Turdus iliacus
  Silně ohrožený  
dřemlík tundrový
Falco columbarius
  Silně ohrožený  
dudek chocholatý
Upupa epops
  Silně ohrožený  
hohol severní
Bucephala clangula
  Silně ohrožený  
holub doupňák
Columba oenas
  Silně ohrožený  
chřástal kropenatý
Porzana porzana
  Silně ohrožený  
chřástal polní
Crex crex
  Silně ohrožený  
chřástal vodní
Rallus aquaticus
  Silně ohrožený  
jeřábek lesní
Bonasa bonasia
  Silně ohrožený  
kalous pustovka
Asio flammeus
  Silně ohrožený  
kavka obecná
Corvus monedula
  Silně ohrožený  
konipas luční
Motacilla flava
  Silně ohrožený  
kos horský
Turdus torquatus
  Silně ohrožený  
krahujec obecný
Accipiter nisus
  Silně ohrožený  
krutihlav obecný
Jynx torquilla
  Silně ohrožený  
křepelka polní
Coturnix coturnix
  Silně ohrožený  
kulíšek nejmenší
Glaucidium passerinum
  Silně ohrožený  
kvakoš noční
Nycticorax nycticorax
  Silně ohrožený  
ledňáček říční
Alcedo atthis
  Silně ohrožený  
lejsek malý
Ficedula parva
  Silně ohrožený  
lelek lesní
Caprimulgus europaeus
  Silně ohrožený  
linduška horská
Anthus spinoletta
  Silně ohrožený  
linduška úhorní
Anthus campestris
  Silně ohrožený  
lžičák pestrý
Anas clypeata
  Silně ohrožený  
moták lužní
Circus pygargus
  Silně ohrožený  
moták pilich
Circus cyaneus
  Silně ohrožený  
ostříž lesní
Falco subbuteo
  Silně ohrožený  
pěnice vlašská
Sylvia nisoria
  Silně ohrožený  
pěvuška podhorní
Prunella collaris
  Silně ohrožený  
pisík obecný
Actitis hypoleucos
  Silně ohrožený  
potápka rudokrká
Podiceps grisegena
  Silně ohrožený  
racek černohlavý
Ichthyaetus melanocephalus
  Silně ohrožený  
rákosník velký
Acrocephalus arundinaceus
  Silně ohrožený  
rybák obecný
Sterna hirundo
  Silně ohrožený  
skřivan lesní
Lullula arborea
  Silně ohrožený  
slavík modráček středoevropský
Luscinia svecica cyanecula
  Silně ohrožený
slavík tmavý
Luscinia luscinia
  Silně ohrožený  
sova pálená
Tyto alba
  Silně ohrožený  
strakapoud bělohřbetý
Dendrocopos leucotos
  Silně ohrožený  
strakapoud jižní
Dendrocopos syriacus
  Silně ohrožený  
sýc rousný
Aegolius funereus
  Silně ohrožený  
sýček obecný
Athene noctua
  Silně ohrožený  
sýkořice vousatá
Panurus biarmicus
  Silně ohrožený  
tetřívek obecný
Tetrao tetrix
  Silně ohrožený  
ťuhýk menší
Lanius minor
  Silně ohrožený  
ťuhýk rudohlavý
Lanius senator
  Silně ohrožený  
včelojed lesní
Pernis apivorus
  Silně ohrožený  
vlha pestrá
Merops apiaster
  Silně ohrožený  
vodouš kropenatý
Tringa ochropus
  Silně ohrožený  
volavka bílá
Ardea alba
  Silně ohrožený  
volavka stříbřitá
Egretta garzetta
  Silně ohrožený  
zrzohlávka rudozobá
Netta rufina
  Silně ohrožený  
žluva hajní
Oriolus oriolus
  Silně ohrožený  
bekasina větší
Gallinago media
  ohrožený  
bramborníček černohlavý
Saxicola torquatus
  ohrožený  
bramborníček hnědý
Saxicola rubetra
  ohrožený  
brkoslav severní
Bombycilla garrulus
  ohrožený  
břehule říční
Riparia riparia
  ohrožený  
cvrčilka slavíková
Locustella luscinioides
  ohrožený  
čáp bílý
Ciconia ciconia
  ohrožený  
čírka obecná
Anas crecca
  ohrožený  
hýl rudý
Carpodacus erythrinus
  ohrožený  
chocholouš obecný
Galerida cristata
  ohrožený  
jestřáb lesní
Accipiter gentilis
  ohrožený  
kopřivka obecná
Anas strepera
  ohrožený  
kormorán velký
Phalacrocorax carbo
  ohrožený  
koroptev polní
Perdix perdix
  ohrožený  
krkavec velký
Corvus corax
  ohrožený  
lejsek šedý
Muscicapa striata
  ohrožený  
moták pochop
Circus aeruginosus
  ohrožený  
moudivláček lužní
Remiz pendulinus
  ohrožený  
ořešník kropenatý
Nucifraga caryocatactes
  ohrožený  
potápka černokrká
Podiceps nigricollis
  ohrožený  
potápka malá
Tachybaptus ruficollis
  ohrožený  
potápka roháč
Podiceps cristatus
  ohrožený  
rorýs obecný
Apus apus
  ohrožený  
slavík obecný
Luscinia megarhynchos
  ohrožený  
sluka lesní
Scolopax rusticola
  ohrožený  
strakapoud prostřední
Dendrocopos medius
  ohrožený  
ťuhýk obecný
Lanius collurio
  ohrožený  
ťuhýk šedý
Lanius excubitor
  ohrožený  
vlaštovka obecná
Hirundo rustica
  ohrožený  
výr velký
Bubo bubo
  ohrožený  
Druh Obrázek Stupeň ohrožení v Česku Dle IUCN
ještěrka zední
Podarcis muralis
  Kriticky ohrožený  
ještěrka zelená
Lacerta viridis
  Kriticky ohrožený  
užovka podplamatá
Natrix tessellata
  Kriticky ohrožený  
užovka stromová
Zamenis longissimus
  Kriticky ohrožený  
zmije obecná
Vipera berus
  Kriticky ohrožený  
želva bahenní
Emys orbicularis
  Kriticky ohrožený  
ještěrka obecná
Lacerta agilis
  Silně ohrožený  
ještěrka živorodá
Zootoca vivipara
  Silně ohrožený  
slepýš křehký
Anguis fragilis
  Silně ohrožený
užovka hladká
Coronella austriaca
  Silně ohrožený
užovka obojková
Natrix natrix
  ohrožený  

Obojživelníci

editovat
Druh Obrázek Stupeň ohrožení v Česku Dle IUCN
blatnice skvrnitá
Pelobates fuscus
  Kriticky ohrožený  
čolek dravý
Triturus carnifex
  Kriticky ohrožený  
čolek hranatý
Lissotriton helveticus
  Kriticky ohrožený  
čolek karpatský
Lissotriton montandoni
  Kriticky ohrožený  
ropucha krátkonohá
Epidalea calamita
  Kriticky ohrožený  
skokan ostronosý
Rana arvalis
  Kriticky ohrožený  
skokan skřehotavý
Pelophylax ridibundus
  Kriticky ohrožený  
čolek horský
Mesotriton alpestris
  Silně ohrožený  
čolek obecný
Lissotriton vulgaris
  Silně ohrožený  
čolek velký
Triturus cristatus
  Silně ohrožený  
kuňka obecná
Bombina bombina
  Silně ohrožený  
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
  Silně ohrožený  
mlok skvrnitý
Salamandra salamandra
  Silně ohrožený  
rosnička zelená
Hyla arborea
  Silně ohrožený  
skokan krátkonohý
Pelophylax lessonae
  Silně ohrožený  
skokan štíhlý
Rana dalmatina
  Silně ohrožený  
skokan zelený
Pelophylax esculentus
  Silně ohrožený  
ropucha obecná
Bufo bufo
  ohrožený  

Ryby a kruhoústí

editovat
Druh Obrázek Stupeň ohrožení v Česku Dle IUCN
drsek větší
Zingel zingel
  Kriticky ohrožený  
hrouzek Kesslerův
Gobio kessleri
  Kriticky ohrožený  
mihule potoční
Lampetra planeri
  Kriticky ohrožený  
mihule ukrajinská
Eudontomyzon mariae
  Kriticky ohrožený  
sekavčík horský
Sabanejewia aurata
  Kriticky ohrožený  
ježdík dunajský
Gymnocephalus baloni
  Silně ohrožený  
ostrucha křivočará
Pelecus cultratus
  Silně ohrožený  
ouklejka pruhovaná
Alburnoides bipunctatus
  Silně ohrožený
sekavec písečný
Cobitis taenia
  Silně ohrožený  
cejn perleťový
Abramis sapa
  Ohrožený
jelec jesen
Leuciscus idus
  Ohrožený  
ježdík žlutý
Gymnocephalus schraetser
  Ohrožený  
kapr obecný (sazan)
Cyprinus carpio
  Ohrožený  
mník jednovousý
Lota lota
  Ohrožený  
piskoř pruhovaný
Misgurnus fossilis
  Ohrožený  
plotice lesklá
Rutilus pigus
  Ohrožený  
střevle potoční
Phoxinus phoxinus
  Ohrožený  
vranka obecná
Cottus gobio
  Ohrožený  
vranka pruhoploutvá
Cottus poecilopus
  Ohrožený  

Bezobratlí

editovat
Druh Obrázek Stupeň ohrožení v Česku Dle IUCN
bělásek východní
Leptidea morsei
  Kriticky ohrožený
cikáda viničná
Tibicen haematodes
  Kriticky ohrožený
hnědásek osikový
Euphydryas maturna
  Kriticky ohrožený  
chrobák jednorohý
Bolbelasmus unicornis
  Kriticky ohrožený
chrobák pečlivý
Copris lunaris
  Kriticky ohrožený
jasoň červenooký
Parnassius apollo
  Kriticky ohrožený  
jasoň dymnivkový
Parnassius mnemosyne
  Kriticky ohrožený
kobylka sága
Saga pedo
  Kriticky ohrožený  
krasec temný
Capnodis tenebrionis
  Kriticky ohrožený
krasec dubový
Eurythyrea quercus
  Kriticky ohrožený
krasec
Sphenoptera antiqua
  Kriticky ohrožený
krasec uherský
Anthaxia hungarica
  Kriticky ohrožený
kudlanka nábožná
Mantis religiosa
  Kriticky ohrožený
modrásek černoskvrnný
Maculinea arion
  Kriticky ohrožený LR/nt
modrásek hořcový
Maculinea alcon
  Kriticky ohrožený
okáč jílkový
Lopinga achine
  Kriticky ohrožený
pakudlanka jižní
Mantispa styriaca
  Kriticky ohrožený
pestrokřídlec podražcový
Zerynthia polyxena
  Kriticky ohrožený
ploskoroh pestrý
Libelloides macaronius
  Kriticky ohrožený
potápník
Graphoderus bilineatus
Kriticky ohrožený  
roháček jedlový
Ceruchus chrysomelinus
  Kriticky ohrožený  
střevlík zlatý
Carabus auratus
  Kriticky ohrožený
střevlík mřížkovaný
Carabus clathratus
  Kriticky ohrožený
střevlík uherský
Carabus hungaricus
  Kriticky ohrožený
střevlík Menetriesův
Carabus menetriesi
Kriticky ohrožený
střevlík lesklý
Carabus nitens
  Kriticky ohrožený
šídlatka kroužkovaná
Sympecma paedisca
  Kriticky ohrožený  
tesařík alpský
Rosalia alpina
  Zranitelný  [zdroj?]
tesařík broskvoňový
Purpuricenus kaehleri
  Kriticky ohrožený
tesařík drsnorohý
Aegosoma scabricorne
  Kriticky ohrožený
babočka bílé l
Nymphalis vau-album
  Silně ohrožený
bourovec trnkový
Eriogaster catax
  Silně ohrožený  
chroust opýřený
Anoxia pilosa
  Silně ohrožený
klínatka rohatá
Ophiogomphus cecilia
  Silně ohrožený  
klínatka žlutonohá
Stylurus flavipes
  Silně ohrožený
kovařík rezavý
Elater ferrugineus
  Silně ohrožený
krajník
Calosoma auropunctatum
  Silně ohrožený
lesák rumělkový
Cucujus cinnaberinus
  Silně ohrožený  
lišaj pupalkový
Proserpinus proserpina
  Silně ohrožený  
martináč hrušňový
Saturnia pyri
  Silně ohrožený LR/nt
modrásek bahenní
Phengaris nausithous
  Silně ohrožený[4] LR/nt
modrásek očkovaný
Phengaris teleius
  Silně ohrožený LR/nt
modrásek stepní
Polyommatus eroides
  Silně ohrožený
ohniváček černočárný
Lycaena dispar
  Silně ohrožený LR/nt
ohniváček rdesnový
Lycaena helle
  Silně ohrožený
okáč hnědý
Coenonympha hero
  Silně ohrožený
okáč skalní
Chazara briseis
  Silně ohrožený
okáč sudetský
Erebia sudetica
  Silně ohrožený  
pačmelák cizopasný
Bombus rupestris
  Silně ohrožený
páchník hnědý
Osmoderma eremita
  Silně ohrožený  
potápník široký
Dytiscus latissimus
  Silně ohrožený  
přástevník mařinkový
Watsonarctia casta
  Silně ohrožený
přástevník svízelový
Chelis maculosa
  Silně ohrožený
saranče
Stenobothrus eurasius
Silně ohrožený  
střevlík
Carabus scabriusculus
  Silně ohrožený
střevlík hrbolatý
Carabus variolosus
  Silně ohrožený
stužkonoska vrbová
Catocala electa
  Silně ohrožený
tesařík obrovský
Cerambyx cerdo
  Silně ohrožený  
tesařík zavalitý
Ergates faber
  Silně ohrožený  
trnoštítec horský
Tragosoma depsarium
  Silně ohrožený
vážka běloústá
Leucorrhinia albifrons
  Silně ohrožený  
vážka jasnoskvrnná
Leucorrhinia pectoralis
  Silně ohrožený
vážka široká
Leucorrhinia caudalis
  Silně ohrožený  
zdobenec
Gnorimus
Silně ohrožený
zlatohlávek chlupatý
Tropinota hirta
  Silně ohrožený
zubokřídlec dubový
Marumba quercus
  Silně ohrožený
žluťásek barvoměnný
Colias myrmidone
  Silně ohrožený
žluťásek borůvkový
Colias palaeno
  Silně ohrožený
batolec
Apatura
  ohrožený
bělopásek
Limenitis
  ohrožený
bělopásek
Neptis
  ohrožený
číhalka pospolitá
Atherix ibis
ohrožený
čmelák
Bombus
  ohrožený
drabčík huňatý
Emus hirtus
ohrožený
chrobák ozbrojený
Odonteus armiger
  ohrožený
chrobák vrubounovitý
Sisyphus schaefferi
  ohrožený
chroust mlynařík
Polyphylla fullo
  ohrožený
kovařík
Lacon
  ohrožený
kozlíček jilmový
Saperda punctata
  ohrožený
krajník hnědý
Calosoma inquisitor
  ohrožený
krajník pižmový
Calosoma sycophanta
  ohrožený
krasec měďák
Chalcophora mariana
  ohrožený
lišaj pryšcový
Hyles euphorbiae
  ohrožený
majka fialová
Meloe violaceus
  ohrožený
mravenec
Formica
  ohrožený
nosorožík kapucínek
Oryctes nasicornis
  ohrožený
otakárek fenyklový
Papilio machaon
  ohrožený
otakárek ovocný
Iphiclides podalirius
  ohrožený
perleťovec mokřadní
Proclossiana eunomia
  ohrožený
prskavec
Brachinus
  ohrožený
rákosnice ostřicová
Phragmatiphila nexa
  ohrožený
roháč obecný
Lucanus cervus
  ohrožený  
střevlík nepravidelný
Carabus irregularis
  ohrožený
střevlík polní
Carabus arcensis
  ohrožený
střevlík Scheidlerův
Carabus scheidleri
  ohrožený
střevlík Ullrichův
Carabus ullrichi
  ohrožený
střevlík
Carabus obsoletus
ohrožený
střevlík
Carabus problematicus
  ohrožený
svižník
Cicindela
ohrožený
šídlo rašelinné
Aeshna subarctica
  ohrožený
zdobenec
Trichius
  ohrožený
zlatohlávek skvostný
Potosia aeruginosa
  ohrožený
zlatohlávek tmavý
Oxythyrea funesta
  ohrožený

Rakovci a pavoukovci

editovat
Druh Obrázek Stupeň ohrožení v Česku Dle IUCN
štír kýlnatý
Euscorpius carpathicus
  Kriticky ohrožený
rak kamenáč
Astacus torrentium
  Kriticky ohrožený  
rak říční
Astacus fluviatilis
  Kriticky ohrožený  
rak bahenní
Astacus leptodactylus
  ohrožený  

Lupenonožci

editovat
Druh Obrázek Stupeň ohrožení v Česku Dle IUCN
listonoh jarní
Lepidurus apus
  Kriticky ohrožený
listonoh letní
Triops cancriformis
  Kriticky ohrožený  [zdroj?]
žábronožky
Anostraca
Kriticky ohrožený

Měkkýši

editovat
Druh Obrázek Stupeň ohrožení v Česku Dle IUCN
perlorodka říční
Margaritifera margaritifera
  Kriticky ohrožený  
svinutec tenký
Anisus vorticulus
  Kriticky ohrožený  
velevrub malířský
Unio pictorum
  Kriticky ohrožený  
velevrub tupý
Unio crassus
  Kriticky ohrožený  
škeble rybničná
Anodonta cygnea
  Silně ohrožený  

Reference

editovat
  1. Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. DOC
  2. Vyhláška č. 175/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb. TXT Archivováno 21. 7. 2020 na Wayback Machine.
  3. FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. [eds.] (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. PDF Archivováno 19. 2. 2009 na Wayback Machine.
  4. Archivovaná kopie. www.biomonitoring.cz [online]. [cit. 2014-05-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-05-04.