Stupeň ohrožení (biologie)

systém indikace šance na přežití jednotlivých biologických taxonů

Stupeň ohrožení hodnotí šanci na přežití jednotlivých biologických taxonů. Při zařazování do kategorie se bere v potaz mnoho faktorů, nejen počet přeživších kusů, ale také přírůstky a úbytky v populaci během času, známé hrozby, možnosti odchovu v zajetí a tak dále.

U běžných druhů (SE) není žádné bezprostřední nebezpečí ohrožující přežití druhu. Příklady jsou např. člověk, kočka, pes.

Ohrožené druhy jsou v červených seznamech. Seznam vyhynulých druhů se nazývá černý seznam.

Globální ohroženost podle červeného seznamu IUCN

editovat

Přehled stupňů ohrožení podle IUCN 3.1 z roku 2001 rozděluje všechny známé druhy do následujících kategorií:

Stupeň Popis Příklady zástupců
  LC – málo dotčený (Least Concern) se přiřazuje druhům, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí. Kategorie:Málo dotčené taxony

Encephalartos villosustučňák uzdičkovýorel mořský

  NT – téměř ohrožený (Near Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený. Kategorie:Téměř ohrožené taxony

mlok bradavičnatýmravenec lesní

  VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění. Kategorie:Zranitelné taxony

kakadu moluckýžralok bílýceratozamie mexickáslon africkýlev

  EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti. Kategorie:Ohrožené taxony

plejtvák obrovskýlemur katatygr indickýtrnucha říční

  CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti. Kategorie:Kriticky ohrožené taxony

gaviál indickýmikrocykas krásnýtygr sumaterský

  EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou. Kategorie:Taxony v přírodě vyhynulé

píchoš Woodůvnosorožec tuponosý severnílev berberský

  EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy. Kategorie:Vyhynulé taxony podle IUCN

vakovlk tasmánskýdronte mauricijskýzebra kvagatygr jávský

DD – Chybí údaje (Data Deficient) se přiřazuje druhům, u kterých není k dispozici dostatek informací k zařazení do jedné z kategorií nebo chybí znalost o velikosti populace či hrozeb. Kategorie:Nedostatek údajů podle IUCN

arapaima velká

NE – Nevyhodnocený (Not Evaluated), se přiřazuje druhům, u kterých není dostatek dat k určení stupně ohrožení. Kategorie:Nevyhodnocené taxony

hlemýžď kropenatý

Starší kategorie ohroženosti podle IUCN z roku 1994

editovat

 
Dřívější přehled kategorií ohroženosti podle IUCN 2.3 z roku 1994

Starší seznam IUCN z roku 1994 měl jenom jednu kategorii nižší riziko LR (lower risk), ale rozdělenou do třech podkategorií:

 • téměř ohrožený – Near Threatened (LR/nt)
 • málo dotčený – Least Concern (LR/lc)
 • závislý na ochraně – Conservation Dependent (LR/cd)

V novém seznamu IUCN z roku 2001 se kategorie téměř ohrožený a málo dotčený osamostatnily. Kategorie závislý na ochraně byla zahrnuta pod kategorii téměř ohrožený.

Národní hodnocení stupně ohrožení – červené seznamy

editovat
Související informace naleznete také v článku Stupeň ohrožení (biologie, Česko).

V červených seznamech se v Česku používají kategorie: vyhynulý (A1), nezvěstný (A2), nejasný (A3), kriticky ohrožený (C1), silně ohrožený (C2), ohrožený (C3) a vyžadující další pozornost (C4).

Podle zákona o ochraně přírody krajiny 114/1992 Sb. rozlišuje vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky 175/2006 Sb. druhy kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené.

Austrálie

editovat

Zde situaci upravuje Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999.

Německo

editovat

Kategorie stupně ohrožení používané v Německu:

 • 0: vyhynulý (ausgestorben oder verschollen)
 • 1: kriticky ohrožený (vom Aussterben bedroht)
 • 2: silně ohrožený (stark gefährdet)
 • 3: ohrožený (gefährdet)
 • 4: téměř ohrožený (potenziell gefährdet)
 • R: mimořádně vzácný (extrem selten)
 • G: předpokládané ohrožení (Gefährdung anzunehmen)
 • D: chybí údaje (Daten mangelhaft)
 • V: předběžně na seznamu (Vorwarnliste)
 • +: regionálně více ohrožený (regional stärker gefährdet)
 • −: regionálně slaběji ohrožený (regional schwächer gefährdet)

Viz také Spolkové nařízení o ochraně druhů Bundesartenschutzverordnung.

Spojené státy americké

editovat

Na základě zákona The Endangered Species Act je vytvořen seznam ohrožených druhů Endangered Species List.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat