Planimetrie

geometrie v dvourozměrném prostoru, úhel, délka, plocha

Planimetrie je část geometrie v dvourozměrném (2D) Euklidovském prostoru (tj. v rovině).

Charakteristika Editovat

Planimetrie se zabývá geometrickými útvary, jejich vzájemnými vztahy, konstrukcí, měřením, vzdálenostmi, úhly, obvodem a plochou útvarů. Mezi základní pojmy a okruhy zájmů planimetrie patří:

Historie Editovat

Základy planimetrie se objevují již v antice, kdy Pythagoras a Thalés z Milétu definovali teorie o trojúhelnících v rovině.

Odkazy Editovat

Literatura Editovat

Související články Editovat

Externí odkazy Editovat