Úsečka

část přímky mezi dvěma body

Úsečka je část přímky mezi dvěma body.

Určující body úsečky se nazývají krajní body úsečky.

Značení editovat

Úsečka se znázorňuje rovnou čarou mezi jejími krajními body, zapisuje se pomocí svých krajních bodů, případně malým písmenem.

 

Vlastnosti editovat

Velikost úsečky neboli délka úsečky se většinou zapisuje pomocí dvou svislých čar (rovné závorky), např.  .

Střed úsečky je bod, který leží na úsečce a jehož vzdálenost od obou krajních bodů je stejná.

 

Osa úsečky je přímka kolmá k úsečce procházející jejím středem. Všechny body na ose úsečky mají od obou krajních bodů stejnou vzdálenost.

 

Úsečka je středově souměrná podle svého středu. Úsečka je osově souměrná, má dvě osy souměrnosti: jedna osa souměrnosti je osa úsečky, druhou osou souměrnosti je přímka, na níž úsečka leží.

 

V některých případech bývá bod považován za úsečku s nulovou délkou.

 
Úsečka jako průnik dvou polopřímek.

Úsečku lze také považovat za průnik dvou opačných polopřímek.

Související články editovat

Externí odkazy editovat