Čtyřúhelník

Čtyřúhelník (cizím slovem tetragon) je rovinný geometrický útvar, mnohoúhelník se čtyřmi vrcholy a čtyřmi stranami.

Čtyřúhelník

VlastnostiEditovat

Součet velikostí vnitřních úhlů čtyřúhelníku je roven 360° (2π). To platí i pro nekonvexní čtyřúhelník vyplývá to z faktu, že jej lze úhlopříčkou rozdělit na dva trojúhelníky.

 

Obvod čtyřúhelníku o stranách a, b, c, d je roven

 

kde s je poloviční obvod, vyskytující se v dalších vzorcích.

Obsah čtyřúhelníku je roven

 ,

kde e, f jsou délky úhlopříček a φ je (libovolný) úhel, který svírají.

Klasifikace čtyřúhelníkůEditovat

 

Čtyřúhelníky mohou být konvexní (vypuklé) anebo nekonvexní (konkávní, duté). Konvexní se dále dělí na

Pro některé čtyřúhelníky se používá zvláštní označení, např.:

Konvexní čtyřúhelníkEditovat

Konvexní čtyřúhelník má všechny vnitřní úhly konvexní.

Pro jeho obsah platí Bretschneiderův vzorec:

 

kde a, b, c, d jsou strany čtyřúhelníka, s jeho poloviční obvod, α a γ úhly při protilehlých vrcholech (např. A a C).

Odtud plyne, že čtyřúhelník s danou posloupností stran má největší obsah, pokud je to tětivový čtyřúhelník.

Obsah je také možno vypočíst pomocí rozdělení na dva trojúhelníky:

 

Ke konstrukci obecného čtyřúhelníku potřebujeme 5 prvků, z nichž aspoň 2 musí mít rozměr délky. Nejčastěji si jej vhodně rozdělíme (např. úhlopříčkou) na dva trojúhelníky a začne tím, ve kterém známe 3 prvky. K doplnění druhého trojúhelníku postačí 2 prvky, protože společnou stranu již známe.

Má-li čtyřúhelník nějaké zvláštní vlastnosti (symetrie), pak k jeho narýsování stačí méně prvků (u rovnoběžníku jen 3, u čtverce 1 prvek).

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat